برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1186 100 1

فاحش

/fAheS/

مترادف فاحش: زشت، قبیح، بسیار، کثیر، آشکار، روشن، واضح، جسور، گستاخ، بی شرف

برابر پارسی: آشکار، بسیار، بی اندازه، زشت، فراوان، ناپسند

معنی فاحش در لغت نامه دهخدا

فاحش. [ ح ِ ] (ع ص ) زشت. || بدخلق. (اقرب الموارد). || بسیار بخیل. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || کثیر، غالب و هرچه از حد تجاوز کند. (اقرب الموارد). بسیار و زیاده از اندازه. || بی شرف. || جسور. گستاخ. || درخشان. || آزمند. || بی تناسب. (ناظم الاطباء).

معنی فاحش به فارسی

فاحش
قبیح، زشت، ازحددرگذشته آنچه که ازحدتجاوزکند، هربدی که ازحددرگذرد
( اسم صفت ) ۱ - زشت قبیح ۲ - آنچه از حد تجاوز کند زیاده از حد بسیار کثیر . یا تفاوت فاحش . تفاوت زیاد . یا غلط فاحش . غلط بسیار مهم و فاضح ۳ - بی شرف ۴ - جسور گستاخ .

معنی فاحش در فرهنگ معین

فاحش
(ح ) [ ع . ] (ص .) ۱ - زشت ، قبیح . ۲ - بسیار، زیاد، آن چه از حد بگذرد.

معنی فاحش در فرهنگ فارسی عمید

فاحش
۱. قبیح، زشت.
۲. ازحددرگذشته، ویژگی آنچه از حد تجاوز کند، بسیارزیاد.
۳. آشکار، واضح: غلط فاحش.

معنی فاحش به انگلیسی

tremendous (صفت)
ترسناک ، عظیم ، سرشار ، عظیم الجثه ، فاحش ، شگرف
exorbitant (صفت)
گزاف ، فاحش ، مفرط
egregious (صفت)
بزرگ ، برجسته ، انگشت نما ، نمایان ، فاحش
inordinate (صفت)
فاحش ، مفرط ، بی اندازه ، غیر معتدل

معنی کلمه فاحش به عربی

فاحش
ثقيل , کبير
ترنح

فاحش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
Glaring

As in: a glaring mistake/error/faut

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فاحش ه   • معنی غبن فاحش   • تفاوت فاحش   • فاحشة   • فاهش   • فاحشه تهران   • معنی کلمه فاحشه   • باکره یعنی چه   • معنی فاحش   • مفهوم فاحش   • تعریف فاحش   • معرفی فاحش   • فاحش چیست   • فاحش یعنی چی   • فاحش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاحش
کلمه : فاحش
اشتباه تایپی : thpa
آوا : fAheS
نقش : صفت
عکس فاحش : در گوگل

آیا معنی فاحش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )