انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 836 100 1

معنی اسم فاخته

اسم: فاخته
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: fāxte) (عربی) پرنده ای از خانواده ی کبوتر، کوکو، صلصل، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب، (در اعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین (ع) مکنی [کنیه ی او] به ام هانی - پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو

معنی فاخته در لغت نامه دهخدا

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دخترابواحیحة، سعیدبن العاص بن امیه ، همسر ابوالعاص بن الربیع. ابوالعاص او را پس از زینب دختر پیغمبر تزویج کرد و او دختری بنام مریم آورد. (الاصابة ج 8 ص 144).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم ، ام هانی خواهر علی ، و به کنیتش بیشتر معروف است. گفته اند نام اصلی او هنده بوده. (الاصابة ج 8 ص 154).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر ابوهاشم بن عتبةبن ربیعه و همسر یزیدبن معاویه ، خلیفه ٔ معروف و بزه کار اموی. یزید را از این زن دو فرزند بنام معاویه و خالدبوده است. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 130 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزیزالقرشیة الاسدیة که پس از مرگ پدر تحت حمایت و سرپرستی صفوان بن امیه بود. رجوع به الاصابة ج 8 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر خارجةبن زیدبن ابی زهیر انصاری ، همسر ابوبکر صدیق. دارقطنی او را در کتاب الاخوة نام برده است. (الاصابة ج 8 ص 154).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر عمرو الزهریه ، خاله ٔ پیامبر. رجوع به الاصابة ج 8 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر غزوان و همسر عثمان معروف. وی یکی از هشت زنی بوده است که عثمان به خانه ٔ خویش آورد. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر قرطةبن عبدعمروبن نوفل عبدمناف قرشی ، همسر معاویةبن ابی سفیان. پدر او را در میان معاصران محمدبن عبداﷲ نام نبرده اند. زبیربن بکار گوید: معاویه ابتدا با کنود دختر قرطه و سپس با خواهرش فاخته ازدواج کرد. درباره ٔ پدر فاخته تنها همین خبر موجود است که در غزوه ٔ قبرس جنگیده است. (از الاصابة ج 8 ص 154).

فاخته. [ ت َ / ت ِ ] (اِ) مرغی است خاکستری رنگ مطوق به طوق سیاه. آن را قلیل الالفت دانسته اند. بجهت آوازش آن را کوکو نیز گویند. اهل انطاکیه یمامه خوانند. (آنندراج ). قمری. کوکو. فانیز. (ناظم الاطباء). صلصل. (منتهی الارب ). هاکس گوید: از کبوتر کوچکتر و نشانها و علامتهای او با کبوتر تباین تام دارد. صدایش نرم و حزن انگیز است. چشمانش شیرین و خوش نگاه است. امانت و بیگناهی آن لایق تقدیم و هدیه ٔ حضور خداوندش نموده است. (قاموس کتاب مقدس ). آن را فالنجه ، ورشان ، کالنجه و کرچفوس نیز نامند :
فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جامه ٔ خانه به تبک فاخته گون شد.
رودکی.
فاخته وقت سحرگاه کند مشغله ای
گویی از یارک بدمهر است او را گله ای.
منوچهری.
بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز
فاخته نای همی سازدطنبور بساز.
منوچهری.
فاخته راست بکردار یکی لعبگر است
درفکنده به گلو حلقه ٔ مشکین رسنا.
منوچهری.
تافاخته مهری تو و طاوس کرشمه
عشق تو چو باز است و دل من چو کبوتر.
امیرمعزی.
فاخته مهری نباید در تو دل بستن که تو
هر زمان جفت دگر خواهی و یار دیگری.
لامعی.
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کُنگُره اش فاخته ای
بنشسته و می گفت که : کوکوکوکو؟
خیام.
باز مردان چو فاخته در کوی
طوق در گردنند و کوکوگوی
فاخته غایب است گوید: کو
تو اگر حاضری چه گویی ؟ هو!
سنایی.
مرحبا ای فاخته بگشای لحن
تا گهر بر تو فشاند هفت صحن
چون بود طوق وفا در گردنت
زشت باشدبیوفایی کردنت.
عطار.
صفیرصلصل و لحن چکاوک و ساری
نفیر فاخته و نغمه ٔ هزارآوا.
خاقانی.
فاخته گفت آه من کِلّه ٔ خضرا بسوخت
صاحب این بار کو؟ ورنه بسوزم حجاب.
خاقانی.
فاخته در بزم باغ گویی خاقانی است
در سر هر شاخ سرو شعرسرای آمده ست.
خاقانی.
هر فاخته بر سر چناری
در زمزمه ٔ حدیث یاری.
نظامی.
با همه جلوه ٔ طاوس وخرامیدن کبک
عیبت آن است که بی مهرتر از فاخته ای.
سعدی (خواتیم ).
جمع فاخته در عربی فواخت و در پارسی فاختگان است :
بر سر سرو بانگ فاختگان
چون طرب رود دلنواختگان.
نظامی.
- امثال :
به یک گز دو فاخته زدن ؛ با یک کار دو مقصود انجام دادن. یک تیر و دو نشان.
ترکیب ها:
- فاخته گون . فاخته طوق. فاخته مهر. رجوع به این ترکیبات شود.

فاخته. [ ت َ / ت ِ ] (اِ) نام اصل یازدهم از هفده بحر اصول موسیقی ، و آن را فاخته ضرب هم خوانند. (برهان ). نام ضربی از موسیقی و نوعی از نواختن ساز :
بلبل از اوراق گل کرده درست
منطق الطیر و اصول فاخته.
ژاله (از آنندراج ).
آن را به انواع گوناگون ِ فاخته ٔ ثقیل ، فاخته ٔ صغیر و فاخته ٔ کبیر تقسیم کنند. رجوع به اصول فاخته شود.

معنی فاخته به فارسی

فاخته
( اسم ) کوکو ۲ - اصل یازدهم از هفده بحر اصول موسیقی قدیم فاخته قدیم فاخته ضرب و آنرا با انواع گوناگون : فاخته ثقیل فاخته صغیر و فاخته کبیر تقسیم کنند .
دختر قرطه بن عبد عمرو بن توفل عبد مناف قرشی همسر معاویه بن ابی سفیان . پدر او را در میان معاصران محمد بن عبدالله نام نبرده اند .
( صفت ) آنچه مانند فاخته راه رود .
( اسم ) کوکو ۲ - اصل یازدهم از هفده بحر اصول موسیقی قدیم فاخته قدیم فاخته ضرب و آنرا با انواع گوناگون : فاخته ثقیل فاخته صغیر و فاخته کبیر تقسیم کنند .
ضرب فاخته . یکی از اصول هفده گانه موسیقی .
( صفت ) آنچه او را طوقی مانند فاخته بر گردن باشد .
( صفت ) برنگ فاخته خاکستری رنگ .
( صفت ) آنکه مانند فاخته بی مهر و وفا باشد .
( اسم ) ۱ - آواز یازدهم از اصول موسیقی ۲ - نوعی نواختن ساز .
کنایه از لباس ماتم
نوعی از هفده قال موسیقیان که آنرا سور فاخته نیز گویند .

معنی فاخته در فرهنگ معین

فاخته
(خْ تِ) [ ع . فاختة ] (اِ.) کوکو، پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.
( ~ . م ) [ ع - فا. ] (ص مر.) کنایه از: مردم بی مهر و وفا.

معنی فاخته در فرهنگ فارسی عمید

فاخته
۱. (زیست شناسی) پرنده ای خاکی رنگ، کوچک تر از کبوتر، با طوق دور گردن که گوشت آن برای معالجۀ رعشه، فالج، و سستی اعضا مفید است، کالنجه، کوکو، قمری: آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو / بر درگه آن شهان نهادندی رو ـ دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای / بنشسته و می گفت که کوکو کوکو (خیام: ۱۰۲).
۲. (موسیقی) [قدیمی] نوعی رعایت ضرب و زمان در موسیقی قدیم: بلبل از اوراقِ گل کرده درست / منطق الطیرِ اصول فاخته (امیرخسرو: ۷۸۴).
به رنگ فاخته، خاکی رنگ: فاخته فریادکنان صبحگاه / فاخته گون کرده فلک را به آه (نظامی۱: ۲۹).
بی مهر، بی وفا: فاخته مهری نباید در تو دل بستن که تو / هر زمان جفت دگر جویی و یار نو گری (لامعی: ۱۵۱).

فاخته در دانشنامه اسلامی

فاخته
کوکو، صُلصُل را فاخته گویند.
از فاخته در باب اطعمه و اشربه نام برده اند.
معرفی
فاخته پرنده ای است خاکستری رنگ از خانواده کبوتر، کوچک تر از کبوتر چاهی با دُم کوتاه و سری نسبت به بدن کوچک که معمولاً زیستگاه آن جنگل است.
حکم فقهی
خوردن گوشت فاخته مکروه است؛ هر چند برخی در کراهت آن اشکال کرده اند. بر پایه برخی روایات، نگهداری فاخته در منزل کراهت دارد.
طرق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می شود که از طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته می رسد.
شیخ طوسی در فهرست به حسین بن ثویر بن ابی فاخته دو طریق دارد که ذیلا بیان می شود:
← طریق اول
محقق اردبیلی بدون بیان تعداد طرق به طور کلی می فرماید: طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته در فهرست مجهول است.آیة الله خویی به طور کلی می فرماید: با وجود خیبری طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته صحیح است.
طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۳.    
 ۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۳.    
...
طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می شود که شیخ صدوق روایات ثویر بن ابی فاخته را از آن طریق نقل کرده است.
طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته به ترتیب زیر است: ۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن۲ - سعد بن عدالله۳ - هیثم بن ابی مسروق نهدی۴ - حسن بن محبوب۵ - مالک بن عطیهاز ثویر بن ابی فاخته
ارزیابی
محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می فرمایند: طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته صحیح است، محقق استرآبادی در مورد هیثم بن ابی مسروق می فرماید نام برده توثیق صریح نشده، نهایت حرفی که می توان درباره ایشان گفت ممدوح است. آیةالله خویی در مورد ایشان می فرماید به شهادت کشی ثقه است. محقق استرآبادی خود ثویر را نه موثق می داند و نه ممدوحمرحوم قهپایی: سند حسن است و خالی از قوت نیست. مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح، یا به دلیل وجود هیثم حسن کالصحیح است. محدث نوری: بنا بر اصح سند صحیح است هیثم ممدوح است و دیگر راویان سند به اتفاق ثقه هستند. از سخن کشی در مورد ثویر استفاده می شود که ایشان از مشاهیر شیعه است و اهل سنت وی را به دلیل شیعه بودن تضعیف کرده اند.
اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
 ۱. ↑ اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.۲. ↑ حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۳.    
...

فاخته در دانشنامه ویکی پدیا

فاخته
فاخته (نام علمی: Cuculus canorus)؛ که کوکوی معمولی یا کوکوی اروپایی نیز نامیده می شود، پرنده ای از خانواده کوکو راسته کوکوسانان است که در اروپا، آسیا، و آفریقا زندگی و مهاجرت می کند. فاخته رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.
آواز فاخته نرم و حزن انگیز و شبیه کلمه «کو کو» است. این آواز اغلب در آغاز فصل بهار شنیده می شود. بیشتر مردم تصور می کنند پرندهٔ ماده آواز می خواند، ولی اینطور نیست، و پرندهٔ نر آواز می خواند. فاخته نر و ماده شیبه هم نیستند. رنگ فاخته نر مایل به خاکستری سیاه است، درحالی که پرندهٔ ماده پرهای خاکستری فاتح رنگ با لکه های سفید دارد. فاخته ماده نمی تواند آواز بخواند.
فاخته از نظر اندازه جزو پرندگان متوسط و جزو حیوانات کوچک طبقه بندی می شوند. برخی کبوتران مانند کبوتر جنگلی و کبوتر کوهپایه نیز در برخی منابع فاخته نامیده شده اند.
فاخته تخم خود را در آشیانهٔ پرندگان دیگر می گذارد تا پرندهٔ صاحب لانه، جوجه را بزرگ کند. کاری که جوجه گذاری انگلی نامیده می شود. غذای این پرنده را حشرات و از جمله کرم ابریشم پشمالو، که برای پرندگان دیگر طعمه دل انگیزی نیست، تشکیل می دهد. او همچنین گاه اقدام به خوردن تخم پرندگان و جوجه هایشان می کند.
فاخته یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۳ از شبکه دو در ماه رمضان پخش شد.
فاختهٔ نازا (به انگلیسی: The Sterile Cuckoo) (در UK با عنوان پوکی منتشر شد) فیلمی آمریکایی در سبک کمدی-درام به کارگردانی آلن جی پاکولا است که در سال ۱۹۶۹، توسط پارامونت پیکچرز منتشر شد. این فیلم روایتگر داستانی عجیب درباره زن و شوهر جوانیست که علی رغم تفاوت ها و نابسندگی شان، رابطه شان عمیق تر می شود. از بازیگران آن می توان به لایزا مینلی و تیم مک اینتایر اشاره کرد.
این فیلم توسط آلوین سارجنت از رمان محصول سال ۱۹۶۵ اثر جان نیکولز اقتباس شده و آلن جی پاکولا به عنوان اولین کار خود، آن را کارگردانی کرده است.
این فیلم در چهل و دومین دوره جوایز اسکار نامزد دو جایزه اسکار شد: لایزا مینلی در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن، و فرد کارلین و دوری پِروین در رشته بهترین ترانه برای ترانه «صبح شنبه است».
فاخته نقطه دار (نام علمی: Streptopelia chinensis) نام یک گونه از تیره کبوتر است.
فاخته نما (نام علمی: Campephagidae) نام یک تیره از راسته گنجشک سانان است.
فاخته نماهای غبغبکی (نام علمی: Lobotos) نام یک سرده از تیره فاخته نما است.
فاخته نمای شرقی (نام علمی: Lobotos oriolinus) نام یک گونه از سرده فاخته نماهای غبغبکی است. این گونه در کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گابن، و نیجریه یافت می شود. زیستکاه طبیعیش نیز جنگل های پست می باشد.
« فاخته کوچک» تک آهنگی از هنرمند اهل کانادا سلین دیون است که در ژوئن ۱۹۸۴ (۱۹۸۴-06) منتشر شد.
آوای فاخته می تواند یکی از موارد زیر باشد:
آوای فاخته (رمان)
آوای فاخته (مجموعه تلویزیونی)
پرواز بر فراز آشیانه فاخته (به انگلیسی: One Flew Over the Cuckoo's Nest) رمانی ست که کن کیسی، نویسنده آمریکایی، به سال ۱۹۶۲ نگاشته است. رمان در بیمارستانی روانی در ایالت اورگن آمریکا می گذرد و حاوی نگاهیست به به ساختارهای قدرت در سازمانها. همچنین رمان به نقد مکتب روان شناسی رفتارگرایی می پردازد و اصول انسانی را می ستاید. نویسنده داستان مدتی را به عنوان کارمند بیمارستان روانی در منلو پارک کالیفرنیا سپری کرده بود و نسبت به بیماران روانی احساس همدردی می کرد. این رمان ابتدا در سال ۱۹۶۳ بصورت نمایشنامه درآمد، اما برداشت بسیار مشهورتر آن، فیلم دیوانه از قفس پرید است که در سال ۱۹۷۵ با کارگردانی میلوش فورمن و بازی جک نیکلسون بر اساس این داستان ساخته شده است. این فیلم برنده ۵ جایزه اسکار شد.
مجله تایم این رمان را جزو ۱۰۰ رمان برتر انگلیسی زبان بین سالهای ۱۹۲۳ و ۲۰۰۵ انتخاب کرده است.
جستجوی فاخته (به انگلیسی: Cuckoo search)، جستجوی کوکو یا جستجوی بلبل، الگوریتم بهینه سازی است که زین–شی یانگ و سوآش دب در سال ۲۰۰۹ طراحی کردند. این الگوریتم برگرفته از ملزوم کردن تخم انگلی بعضی گونه های بلبل به قرار دادن تخم هایش در آشیانه پرندگان میزبان دیگر (از گونه های دیگر) است. بعضی پرندگان میزبان می توانند با فاخته های سربار و مزاحم جنگ و دعوا کنند. برای مثال اگر پرنده میزبان تخم هایی را پیدا کند که متعلق به آنها نیست، او این تخم های بیگانه را دور می اندازد یا آشیانه اش را به راحتی ترک می کند و جای دیگر آشیانه جدیدی می سازد. بعضی گونه های فاخته همچون تخم- انگلی دنیای جدید- تاپیرا(tapera) به همان شیوه ای شکل می گیرد که فاخته های مؤنث انگلی اغلب خیلی در تقلید در رنگ ها و الگوی تخم های تعدادی از گونه های انتخابی میزبان متخصص می شوند. جستجوی فاخته بر اساس چنین شیوه پرورشی شکل می گیرد و بنابراین می تواند برای انواع مسایل بهینه سازی اجرا شود. به نظر می رسد این شیوه می توان برای الگوریتم های دیگر متاهو-یستیک به طور عملی انجام شود. از قرار معلوم الگوریتم مربوطه دیگر از هر نظر برای حوزه های مختلف اجرایی بازیافت فاخته (cuckoo hashing) نامیده می شود که راس موس پاگ و فلمینگ فریچ رودلدر در سال ۲۰۰۱ طراحی کرد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فاخته

فاخته در جدول کلمات

فاخته
کوکو, ورقا

معنی فاخته به انگلیسی

cuckoo (اسم)
فاخته ، غوغو
dove (اسم)
فاخته ، قمری
ringdove (اسم)
فاخته ، کبوتر جنگلی ، قمری

معنی کلمه فاخته به عربی

فاخته
حمامة , وقواق

فاخته را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فاخته

ArezoO ٠٣:٥٢ - ١٣٩٦/٠٣/٠٤
ورش
|

پیشنهاد شما درباره معنی فاختهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فاخته در جدول   • عکس فاخته   • معنی فاخته در جدول   • پرنده فاخته   • سریال فاخته   • فیلم فاخته   • نام دیگر فاخته   • فاخته گری   • مفهوم فاخته   • تعریف فاخته   • معرفی فاخته   • فاخته چیست   • فاخته یعنی چی   • فاخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاخته
کلمه : فاخته
اشتباه تایپی : thoji
آوا : fAxte
نقش : اسم
عکس فاخته : در گوگل


آیا معنی فاخته مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )