برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

فاخته

/fAxte/

مترادف فاخته: صلصل، طوقی، قمری، کوکو

معنی اسم فاخته

اسم: فاخته
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: fāxte) (عربی) پرنده ای از خانواده ی کبوتر، کوکو، صلصل، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب، (در اعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین (ع) مکنی [کنیه ی او] به ام هانی - پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو

معنی فاخته در لغت نامه دهخدا

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دخترابواحیحة، سعیدبن العاص بن امیه ، همسر ابوالعاص بن الربیع. ابوالعاص او را پس از زینب دختر پیغمبر تزویج کرد و او دختری بنام مریم آورد. (الاصابة ج 8 ص 144).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم ، ام هانی خواهر علی ، و به کنیتش بیشتر معروف است. گفته اند نام اصلی او هنده بوده. (الاصابة ج 8 ص 154).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر ابوهاشم بن عتبةبن ربیعه و همسر یزیدبن معاویه ، خلیفه ٔ معروف و بزه کار اموی. یزید را از این زن دو فرزند بنام معاویه و خالدبوده است. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 130 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزیزالقرشیة الاسدیة که پس از مرگ پدر تحت حمایت و سرپرستی صفوان بن امیه بود. رجوع به الاصابة ج 8 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر خارجةبن زیدبن ابی زهیر انصاری ، همسر ابوبکر صدیق. دارقطنی او را در کتاب الاخوة نام برده است. (الاصابة ج 8 ص 154).

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر عمرو الزهریه ، خاله ٔ پیامبر. رجوع به الاصابة ج 8 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر غزوان و همسر عثمان معروف. وی یکی از هشت زنی بوده است که عثمان به خانه ٔ خویش آورد. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 154 شود.

فاختة. [ ت َ ] (اِخ ) دختر قرطةبن عبدعمروبن نوفل عبدمناف قرشی ، همسر معاویةبن ابی سفیان. پدر او را در میان معاصران محمدبن عبداﷲ نام نبرده اند. زبیربن بکار گوید: معاویه ابتدا با کنود دختر قرطه و سپس با خواهرش فاخته ازدواج کرد. درباره ٔ پدر فاخته تنها همین خبر موجود است که در غزوه ٔ قبرس جنگیده است. (از الاصابة ج 8 ص 154).

فاخته. [ ت َ / ت ِ ] (اِ) مرغی است خاکستری رنگ مطوق به طوق سیاه. آن را قلیل الالفت دانسته اند. بجهت آوازش آن را کوکو نیز گویند. اهل انطاکیه یمامه خوانند. (آنندراج ). قمری. کوکو. فانیز. (ناظم الاطباء). صلصل. (منتهی الارب ). هاکس گوید: از کبوتر کوچکتر و نشانها و علامتهای او با کبوتر تباین تام دارد. صدایش نرم و حزن انگیز است. چشمانش شیرین و خوش نگاه است. امانت و بیگناهی آن لایق تقدیم و هدیه ٔ حضور خداوندش نموده است. (قاموس کتاب مقدس ). آن را فالنجه ، ورشان ، کالنجه و کرچفوس نیز نامند :
فاخته گون شد هوا ز گرد ...

معنی فاخته به فارسی

فاخته
( اسم ) کوکو ۲ - اصل یازدهم از هفده بحر اصول موسیقی قدیم فاخته قدیم فاخته ضرب و آنرا با انواع گوناگون : فاخته ثقیل فاخته صغیر و فاخته کبیر تقسیم کنند .
دختر قرطه بن عبد عمرو بن توفل عبد مناف قرشی همسر معاویه بن ابی سفیان . پدر او را در میان معاصران محمد بن عبدالله نام نبرده اند .
( صفت ) آنچه مانند فاخته راه رود .
( اسم ) کوکو ۲ - اصل یازدهم از هفده بحر اصول موسیقی قدیم فاخته قدیم فاخته ضرب و آنرا با انواع گوناگون : فاخته ثقیل فاخته صغیر و فاخته کبیر تقسیم کنند .
ضرب فاخته . یکی از اصول هفده گانه موسیقی .
( صفت ) آنچه او را طوقی مانند فاخته بر گردن باشد .
( صفت ) برنگ فاخته خاکستری رنگ .
( صفت ) آنکه مانند فاخته بی مهر و وفا باشد .
( اسم ) ۱ - آواز یازدهم از اصول موسیقی ۲ - نوعی نواختن ساز .
کنایه از لباس ماتم
نوعی از هفده قال موسیقیان که آنرا سور فاخته نیز گویند .

معنی فاخته در فرهنگ معین

فاخته
(خْ تِ) [ ع . فاختة ] (اِ.) کوکو، پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.
( ~ . م ) [ ع - فا. ] (ص مر.) کنایه از: مردم بی مهر و وفا.

معنی فاخته در فرهنگ فارسی عمید

فاخته
۱. (زیست شناسی) پرنده ای خاکی رنگ، کوچک تر از کبوتر، با طوق دور گردن که گوشت آن برای معالجۀ رعشه، فالج، و سستی اعضا مفید است، کالنجه، کوکو، قمری: آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو / بر درگه آن شهان نهادندی رو ـ دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای / بنشسته و می گفت که کوکو کوکو (خیام: ۱۰۲).
۲. (موسیقی) [قدیمی] نوعی رعایت ضرب و زمان در موسیقی قدیم: بلبل از اوراقِ گل کرده درست / منطق الطیرِ اصول فاخته (امیرخسرو: ۷۸۴).
به رنگ فاخته، خاکی رنگ: فاخته فریادکنان صبحگاه / فاخته گون کرده فلک را به آه (نظامی۱: ۲۹).
بی مهر، بی وفا: فاخته مهری نباید در تو دل بستن که تو / هر زمان جفت دگر جویی و یار نو گری (لامعی: ۱۵۱).

فاخته در دانشنامه اسلامی

فاخته
کوکو، صُلصُل را فاخته گویند.
از فاخته در باب اطعمه و اشربه نام برده اند.
معرفی
فاخته پرنده ای است خاکستری رنگ از خانواده کبوتر، کوچک تر از کبوتر چاهی با دُم کوتاه و سری نسبت به بدن کوچک که معمولاً زیستگاه آن جنگل است.
حکم فقهی
خوردن گوشت فاخته مکروه است؛ هر چند برخی در کراهت آن اشکال کرده اند. بر پایه برخی روایات، نگهداری فاخته در منزل کراهت دارد.
طرق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می شود که از طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته می رسد.
شیخ طوسی در فهرست به حسین بن ثویر بن ابی فاخته دو طریق دارد که ذیلا بیان می شود:
← طریق اول
محقق اردبیلی بدون بیان تعداد طرق به طور کلی می فرماید: طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته در فهرست مجهول است.آیة الله خویی به طور کلی می فرماید: با وجود خیبری طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی فاخته صحیح است.
طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۳.    
 ۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۳.    
...
طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می شود که شیخ صدوق روایات ثویر بن ابی فاخته را از آن طریق نقل کرده است.
طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته به ترتیب زیر است: ۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن۲ - سعد بن عدالله۳ - هیثم بن ابی مسروق نهدی۴ - حسن بن محبوب۵ - مالک بن عطیهاز ثویر بن ابی فاخته
ارزیابی
محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می فرمایند: طریق شیخ صدوق به ثویر بن ابی فاخته صحیح است، محقق استرآبادی در مورد هیثم بن ابی مسروق می فرماید نام برده توثیق صریح نشده، نهایت ح ...

فاخته در دانشنامه ویکی پدیا

فاخته
فاخته (نام علمی: Cuculus canorus)؛ که کوکوی معمولی یا کوکوی اروپایی نیز نامیده می شود، پرندهای از خانواده کوکو راسته کوکوسانان است که در اروپا، آسیا، و آفریقا زندگی و مهاجرت می کند. فاخته رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.
تصاویر و ویدیوهای فاخته در ARKive
آواز فاخته نرم و حزن انگیز و شبیه کلمه «کو کو» است. این آواز اغلب در آغاز فصل بهار شنیده می شود. بیشتر مردم تصور می کنند پرندهٔ ماده آواز می خواند، ولی اینطور نیست، و پرندهٔ نر آواز می خواند. فاخته نر و ماده شبیه هم نیستند. رنگ فاخته نر مایل به خاکستری سیاه است، درحالی که پرندهٔ ماده پرهای خاکستری فاتح رنگ با لکه های سفید دارد. فاخته ماده نمی تواند آواز بخواند.
فاخته از نظر اندازه جزو پرندگان متوسط و جزو حیوانات کوچک طبقه بندی می شوند. برخی کبوتران مانند کبوتر جنگلی و کبوتر کوهپایه نیز در برخی منابع فاخته نامیده شده اند.
فاخته تخم خود را در آشیانهٔ پرندگان دیگر می گذارد تا پرندهٔ صاحب لانه، جوجه را بزرگ کند. کاری که جوجه گذاری انگلی نامیده می شود. غذای این پرنده را حشرات و از جمله کرم ابریشم پشمالو، که برای پرندگان دیگر طعمه دل انگیزی نیست، تشکیل می دهد. او همچنین گاه اقدام به خوردن تخم پرندگان و جوجه هایشان می کند.
عکس فاخته
فاخته یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۳ از شبکه دو در ماه رمضان پخش شد.
ثریا قاسمی در نقش خانجون
فریبا نادری در نقش فریبا
فرخ نعمتی در نقش پرویز
جلیل فرجاد در نقش وکیل
کمند امیرسلیمانی در نقش عروس خانواده خانجون
متین ستوده در نقش مینو
عبدالرضا اکبری در نقش دکتر
شهرام عبدلی در نقش پسر کوچک خانواده
رحیم نوروزی در نقش طلبکار
داستان دختری از یک خانواده فرهیخته که درست اول ماه رمضان به سن تکلیف رسیده و تمام اعمال دینی بر او واجب شده است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فاخته

فاخته در جدول کلمات

فاخته
کوکو, ورقا

معنی فاخته به انگلیسی

cuckoo (اسم)
فاخته ، غوغو
dove (اسم)
فاخته ، قمری
ringdove (اسم)
فاخته ، کبوتر جنگلی ، قمری

معنی کلمه فاخته به عربی

فاخته
حمامة , وقواق

فاخته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ArezoO
ورش
علی سیریزی
در گویش کرمانی ، پُختو
علی دوستی نوگورانی
ورش
علی سیریزی
در گویش برخی روستاهای یزد در قدیم به فاطمه سلطونوک
سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش شهرستان بهاباد، پخته گفته می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فاخته در جدول   • عکس فاخته   • معنی فاخته در جدول   • پرنده فاخته   • سریال فاخته   • فیلم فاخته   • نام دیگر فاخته   • فاخته گری   • مفهوم فاخته   • تعریف فاخته   • معرفی فاخته   • فاخته چیست   • فاخته یعنی چی   • فاخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاخته
کلمه : فاخته
اشتباه تایپی : thoji
آوا : fAxte
نقش : اسم
عکس فاخته : در گوگل

آیا معنی فاخته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )