انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1038 100 1

فاشیسم

/fASism/

معنی فاشیسم در لغت نامه دهخدا

فاشیسم. (فرانسوی ، اِ) هر برنامه ای که بمنظور برپاکردن تمرکز حکومت ملی مطلقه ، با سیاست و روش خشک و خشن ملی باشد، و برای عملی کردن آن رژیم در زمینه های صنعتی ، کارخانه ای ، تجاری و مالی همراه با زور و تعدی نسبت به مخالفان طرح ریزی شود و به اجرا درآید. (از وبستر). || (اِخ ) اصول ضداشتراکی حزب فاشیستهای ایتالیا که بوسیله ٔ موسولینی در سال 1919 م. تأسیس شد. رجوع به فاشیست شود.

معنی فاشیسم به فارسی

فاشیسم
نهضت دیکتاتوری که در ایتالیا تحت رهبری موسولینی در ۱۹۲۲ م . نشات و تا ۱۹۴۵ م . دوام یافت توضیح بعدا این کلمه بعنوان لغتی جهت دیکتاتوری بکار رفته .
[Fascism] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] ملی گرایی افراطی و خشن با حمایت تودۀ مردم که متکی بر نقش عالی رهبر و قدرت حکومت و ارتش است
[ecofacism] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] تأکید برخی از مدافعان افراطی محیط زیست بر این که همۀ افراد باید، علی رغم تمایلات و نیازهای شخصی، سبک زندگی سازگار با محیط زیست را برگزینند

معنی فاشیسم در فرهنگ معین

فاشیسم
[ فر. ] (اِ.)۱ - نام نظام سیاسی اقتصادی ایتالیا که در عهد موسولینی پی ریزی ش د و از ۱۹۲۲ تا شکست ایتالیا در جنگ جهانی دوم قدرت را در دست داشتند. نام آن از یکی از نشان های ر وم قدیم به نام فاسکس گرفته شده است . ۲ - نام عمومی برای هر رژیمی ک ه اساس آن بر

معنی فاشیسم در فرهنگ فارسی عمید

فاشیسم
نظریه یا نهضتی که خواهان برتری نژادی، حکومت استبدادی، اعمال زور و خشونت، و برخورد شدید با مخالفان است.

فاشیسم در دانشنامه اسلامی

فاشیسم
فاشیسم نام مسلک و مکتب سیاسی و طرز حکومتی است که در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در آلمان و ایتالیا حکمفرما بود و به طریق استبداد و دیکتاتوری فرمانروایی می کرد.
واژه فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی دیکتاتور ایتالیا در سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در آن کشور به وجود آمد و جریان های مشابهی مانند نازیسم در آلمان و فلانژیسم در اسپانیا به دنبال آن در همین خط سیر فکری به وجود آمدند. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچم های فرمانروایان قدیم رومی نقش بسته و سمبل قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد، یک روش حکومت است که بر سه اصل حکومت فردی، قدرت و حاکمیت دولت و ناسیونالیسم افراطی استوار است. در حکومت های فاشیستی فردی که در راس حکومت قرار می گیرد ما فوق قانون است. در حکومت های فاشیستی سازمان دولت با تکیه بر قدرت نظامی و گروه های فشار سیاسی و وسائل تبلیغاتی که در اختیار دولت است آزادی های فردی را محدود می سازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب می کند.
ویژگی های فاشیسم
ویژگی های فاشیسم عبارتند از: ۱ـ عدم اعتماد به عقل ۲ـ انکار اصل اساسی مساوات بشری ۳ـ نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت ۴ـ سیستم تک حزبی و حکومت توسط عده ای نخبه و اعمال قدرت نامحدود ۵ـ نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی ۶ـ ضدیت با حقوق و نظام بین المللی ۷ـ تقدیس رهبر تا حد ممکن ۸ـ مخالفت با دموکراسی لیبرالیسم و سوسیالیسم ۹ـ اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم» و رزمجویی (میلیتاریسم) در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم شاید از این جهت که فاشیسم، هم مدعی طرفداری از محرومان و هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است شباهتی را به نظر آورد.
تفاوت نظام فاشیس با اسلام
اما آنچه شالوده فاشیسم است، و در ویژگی های فوق تبلور یافته، هرگز در شکل نظام اسلامی راه ندارد چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابه تر را نمی رساند و مخالفت امام و ولی فقیه با نظام حقوق بین الملل مخالفتی مقطعی و در مقابل سلطه و سیطره اقمار جهانی بر سازمان های بین المللی بوده است. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی عمل می نماید و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاه طلبی، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حکومت اسلامی یکی از منابع استنباط احکام اسلامی عقل بوده، همه مردم حتی ولی فقیه به صورت مساوی در برابر قانون مسئولند و هیچ قوم و ملتی بر سایر اقوام امتیاز و برتری ندارد و تنها ملاک امتیاز تقوا می باشد. اخلاق و رعایت اصول انسانی و ارزش های الهی جایگاه ویژه ای در برخورد با سایر ملت ها، حتی طبیعت دارد. بنابر توضیحات داده شده در مورد تفاوت های نظام فاشیس با نظام اسلامی و حکومت ولی فقیه، مشخص می شود که اطلاق اصطلاح فاشیسم به حکومت دینی ناشی از تبلیغات گسترده دشمنان نظام اسلامی در خارج و ایادی آنان در داخل، در جهت مشوه جلوه دادن چهره حکومت دینی می باشد که این امر نشان دهنده شکست آنان در مقابله تئوریکی، فکری و اندیشه ای و در صحنه های عملی می باشد.

فاشیسم در دانشنامه ویکی پدیا

فاشیسم
فاشیسم (Fascism) در لغت به معنای روشی که برای تمرکز قدرت در حکومت استفاده می شود.یک نظریهٔ سیاسی و گونه ای نظامِ حکومتی خودکامهٔ ملی گرای افراطیست که نخستین بار در سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ در ایتالیا و بدست بنیتو موسولینی رهبری می شد و بر سه پایه حزب سیاسی واحد،نژادپرستی افراطی و دولت مقتدر و متمرکز، استوار بود. فاشیسم را می توان به چشم نیروی سومی نگاه کرد که میان سرمایه داری و کمونیسم قرار گرفته است.
۱) عدم اعتقاد به سودمند بودن صلح
۲) مخالفت با اندیشه های سوسیالیستی
۳) مخالفت با لیبرالیسم
۴) تبعیّت زندگی همهٔ گروه ها از دولت (تمامیّت خواه بودن)
۵) تقدّس پیشوا تا سرحدِّ امکان
۶) مخالفت با دموکراسی (دموکراسی را بوالهوسی و خودپرستی می نامند)
۷) اعتقاد شدید به قهرمان پرستی
۸) تبلیغ روح رزم جویی
۹) نظام تک حزبی
فاشیسم و نازیسم اشکال مختلف دیکتاتوری است که در شرایط بحران حاد (اقتصادی) برای حفظ حکومت از به قدرت رسیدن سایر بخش های جامعه، در جامعه حاکم می شود. این واژه بعدها در مفهوم گسترده تری به کار رفت و به دیگر رژیم های نظامی و مذهبی که دارای ویژگی های مشابهی بودند، اطلاق شد.
فاشیسم از لحاظ نظری، محصول توسعۀ نظری نژادباوری و امپریالیسم اروپایی و از نظر اجتماعی محصول بحران های اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی اوّل بود؛ ولی با شکستِ کلّیِ نیروهای محور در جنگ جهانی دوم از اعتبار افتاد. پس از جنگ، برخی حزب های نوفاشیست در اروپا پدید آمدند (از جمله حزب نوفاشیست ایتالیا) ولی توفیق چندانی به دست نیاوردند. در قاره های دیگر نیز رژیم هایی با ایدئولوژی فاشیستی پدید آمدند. مانند پرونیسم در آرژانتین به رهبری خوآن پرون (۱۸۹۵–۱۹۷۴) که بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ دیکتاتورِ آرژانتین بود. اما پرونیسم آرژانتین با فاشیسم ایتالیا تفاوت های مهمی (از جمله نداشتن سیاست خارجی تجاوزگرانه) داشت.
واژۀ فاشیسم برگرفته از فاشیس (به لاتین: Fasces) به معنی تبرپوش است. در روم باستان محافظان همراه حکم گذاران تبرپوش را به عنوان نشان اختیار از دولت مرکزی حمل می نمودند و تبرپوش عبارت بود از تعدادی چوب که به دور یک تبر فلزی نوارپیچ شده بود.
فاشیسم اسلامی اصطلاحی تازه است که به تندروان مسلمان از طرف مخالفین آنها که طیفی از اصلاح طلبان مسلمان و سیاست مداران غربی و تندروان دیگر مذاهب را در بر می گیرد اطلاق می گردد. برخی فاشیسم اسلامی را به «جهادیسم مسلحانه» و «اسلام رادیکالی» توصیف کرده اند.
اسلامیسم
برخی واژه فاشیسم اسلامی را ساختهٔ نویسندهٔ فرانسوی ماکسیم رودینسون (۱۹۱۵-۲۰۰۴) برای توصیف انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران میدانند.
در سال ۲۰۰۷ برنامه ای بنام «هفتهٔ آگاهی از فاشیسم اسلامی» برگزار شد. اما در برخی دانشگاه ها نظیر هاروارد، نه تنها هیچ اجتماعی برای حمایت از این برنامه به راه نیفتاد بلکه در برابر برگزاری آن مقاومتهایی نیز به وجود آمد. برگزاری چنین مراسمی توسط گروه مسلمان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، برنامه ای اسلام هراسانه دانسته شد و در زمان برگزاری مراسم، گروه های مسلمان و غیرمسلمان بسیاری برای مخالفت با این برنامه و به نشانهٔ اعتراض به آن در محوطهٔ دانشگاه های مختلف اجتماع نمودند. همچنین در دانشگاه ویسکانسین، اجتماعاتی در پاسخ به این برنامه برگزار شد.
البته مفهوم فاشیسم مربوط به تبعض علیه نژاد است و کاربرد آن برای مواردی که مربوط به نژاد نیست(همانند دین)، مغالطه آمیز(مغالطه ی تغییر تعریف) است.
فاشیسم روحانیون (به انگلیسی: Clerical fascism) نوعی تفکر است که از آمیختن و تلفیق مبانی فاشیسم و الهیات منتج می گردد.
Various authors, ‘Clerical Fascism’ in Interwar Europe, special issue of Totalitarian Movements and Political Religions, Volume 8, Issue 2, 2007.
Walter K. Andersen. "Bharatiya Janata Party: Searching for the Hindu Nationalist Face", In The New Politics of the Right: Neo–Populist Parties and Movements in Established Democracies, ed. Hans–Georg Betz and Stefan Immerfall (New York: St. Martin’s Press, 1998), pp. 219–232. ISBN 0-312-21134-1 or ISBN 0-312-21338-7
Stefan Arvidsson, Aryan Idols. The Indo-European Mythology as Ideology and Science. (University of Chicago Press, 2006) ISBN 0-226-02860-7
Partha Banerjee, In the Belly of the Beast: The Hindu Supremacist RSS and BJP of India (Delhi: Ajanta, 1998).
Charles Bloomberg and Saul Dubow, eds., Christian–Nationalism and the Rise of the Afrikaner Broederbond in South Africa, 1918–48 (Bloomington: Indiana University Press, 1989). ISBN 0-253-31235-3
Randolph L. Braham and Scott Miller, The Nazis Last Victims: The Holocaust in Hungary (Detroit: Wayne State University Press, 2002). ISBN 0-8143-2737-0
Ainslie T. Embree, "The Function of the Rashtriya Swayamsevak Sangh: To Define the Hindu Nation", in Accounting for Fundamentalisms, The Fundamentalism Project 4, ed. Martin E. Marty and R. Scott Appleby (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), pp. 617–652. ISBN 0-226-50885-4
مارک یورگنزمایر. The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State. (Berkeley: University of California Press, 1993). (ISBN 0-520-08651-1)
Laqueur, Walter. 1966. Fascism: Past, Present, Future, New York: Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-511793-X
Nicholas M. Nagy–Talavera, The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary and Romania (Iaşi and Oxford: The Center for Romanian Studies, 2001). ISBN 973-9432-11-5
ولید فارس, Lebanese Christian Nationalism: The Rise and Fall of an Ethnic Resistance (Boulder, Colo.: L. Rienner, 1995). ISBN 1-55587-535-1
Leon Volovici, Nationalist Ideology and Antisemitism: The Case of Romanian Intellectuals in the 1930s (Oxford: Pergamon Press, 1991). ISBN 0-08-041024-3
این نوع نگرش نخستین بار در اروپای دهه ۲۰ میلادی قرن بیستم سابقه پیدا نمود.
سازمان هوشیاری و سرکوب ضد فاشیسم (به انگلیسی: Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo) یا (OVRA) سرویس پلیس مخفی پادشاهی ایتالیا بود که در سال ۱۹۲۷ توسط نخست وزیر دیکتاتور بنیتو موسولینی و در زمان پادشاهی ویکتور امانوئل سوم تأسیس شد. اوورا (OVRA) در ایتالیا معادل گشتاپو در آلمان نازی بود.
حدود ۵۰۰۰ مأمور اوورا برای مقابله با افکار و رفتارهای ضد فاشیستی حتی در خانواده ها نیز نفوذ یافته بودند. فرماندهی اوورا بر عهده آرتورو بونچی بود.
موسولینی پس از به قدرت رسیدن این سازمان را تشکیل داد.
اعضای اوورا که به دلیل پوشیدن لباس سیاه رنگ به پیراهن مشکی ها معروف بودند وظیفه سرکوب مخالفان فاشیسم و مخالفان شخص موسولینی را بر عهده داشتند.
علیه فاشیسم (انگلیسی: Anti-fascism) دیدگاهی خلاف ایدئولوژی های فاشیستی گروه ها و افراد است. جنبش ضد فاشیستی در دهه بیست قرن نوزدهم در بعضی کشورهای اروپایی شروع شد و تدریجاً در سراسر کشورهای جهان گسترش پیدا کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فاشیسم در دانشنامه آزاد پارسی

فاشیسم (fascism)
در معنای عام، نوعی ایدئولوژی سیاسی که منکر هر گونه حقوق افراد در روابطشان با دولت است؛ در معنای خاص، جنبش ملی گرای خودکامه ای که در ۱۹۱۹ موسولینی آن را در ایتالیا بنیاد نهاد و آلمان هیتلری در ۱۹۳۳ از آن پیروی کرد. فاشیسم اساساً حاصل بحران اقتصادی و سیاسی سال های پس از جنگ جهانی اول بود. واحدهای معروف به «فاشی دی کومباتیمنتو» (گروه های رزمی) در اصل برای مقابله با کمونیسم پدید آمدند. حزب ملی فاشیست، به رهبری بنیتو موسولینی، از ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ بر ایتالیا حکومت می کرد. فاشیسم برای حفظ نظم اجتماعی، جنبش طبقۀ کارگر را با خشونت سرکوب می کرد و گروه های اقلیت جامعه مانند یهودیان، بیگانگان، و سیاهان را سپر بلای خود در برابر خشم و نارضایتی عمومی قرار می داد؛ همچنین مردم را از نظر اقتصادی و روانی برای جنگ آماده و بسیج می کرد. حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان یا نازی (← نازیسم) در مقابل فاشیسم موسولینی، که نمادهای روم را احیا کرده بود، گذشته ای دیگر، ژرمنی و اساطیری، را به کار گرفت. در فاصلۀ دو جنگ جهانی، جنبش های فاشیستی با درجات مختلف در بیشتر کشورهای اروپایی رواج یافتند، که ازجملۀ آن هاست: در بریتانیا (اتحادیۀ فاشیست های بریتانیا)، فرانسه (صلیب آتش، اقدام فرانسوی) و اسپانیا (فالانژ). کاربرد غیردقیق اصطلاح فاشیسم برای توصیف بدرفتاری نسبت به مخالفان سیاسیِ هر آنچه ظاهر راست گرا دارد، از کاربرد آن برای تحلیل پدیده های اجتماعی کاسته است. گروه های نوفاشیست هنوز هم در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، امریکا (کوکلوکس کلان)، فرانسه (جبهۀ ملی)، آلمان (اتحادیه مردم آلمان)، روسیه (پامیات)، و جاهای دیگر فعالیت می کنند. آلمان شاهد افزایش ناگهانی فعالیت نوفاشیست ها ابتدا در ۱۹۹۲ و بار دیگر در ۱۹۹۸، همراه با شورش آنان در چند شهر بزرگ، بود.

فاشیسم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فاشیست در ایران   • فاشیسم فارس   • فاشیسم اسلامی   • نازیسم   • فاشیسم به زبان ساده   • فاشیسم ایرانی   • فاشیست مذهبی   • كمونيسم   • معنی فاشیسم   • مفهوم فاشیسم   • تعریف فاشیسم   • معرفی فاشیسم   • فاشیسم چیست   • فاشیسم یعنی چی   • فاشیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاشیسم
کلمه : فاشیسم
اشتباه تایپی : thadsl
آوا : fASism
نقش : اسم
عکس فاشیسم : در گوگل


آیا معنی فاشیسم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )