برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1205 100 1

فاصلۀ گذر مقرر

معنی فاصلۀ گذر مقرر به فارسی

فاصلۀ گذر مقرر
[policy headway] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] فاصلۀ گذر ازپیش تعیین شده که به تناسب ظرفیت نسبت به تقاضا بستگی ندارد

فاصلۀ گذر مقرر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فاصلۀ گذر مقرر   • مفهوم فاصلۀ گذر مقرر   • تعریف فاصلۀ گذر مقرر   • معرفی فاصلۀ گذر مقرر   • فاصلۀ گذر مقرر چیست   • فاصلۀ گذر مقرر یعنی چی   • فاصلۀ گذر مقرر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فاصلۀ گذر مقرر
کلمه : فاصلۀ گذر مقرر
اشتباه تایپی : thwgۀ 'bv lrvv
عکس فاصلۀ گذر مقرر : در گوگل

آیا معنی فاصلۀ گذر مقرر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )