برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فتبارک الله احسن الخالقین

فتبارک الله احسن الخالقین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
مرحبا بر خداوند که بهترین خلق کنندگان است
خلقت خداوند بی نقص و کامل است
او انسان را آفرید که بهترین خلقت وی است
بعد زمین و آسمان را مسخر او گردانید و هرچه بین آنهاست
انسان با تمام آنچه خداوند مسخر او گردانیده میتواند هر چه دوست دارد با مدد الهی خلق نماید
اما خلقت انسان نیاز به تکامل دارد و هر روز نوع کامل تری از آن اختراع میشود
اما خداوند همواره بهترین خلق کنندگان است و خلقت او بهترین و کاملترین خلقت است
خورشيدوند
مرحبا بر خداوند که بهترین خلق کنندگان است
خلقت خداوند بی نقص و کامل است
او انسان را آفرید که بهترین خلقت وی است
بعد زمین و آسمان را مسخر او گردانید و هرچه بین آنهاست
انسان با تمام آنچه خداوند مسخر او گردانیده میتواند هر چه دوست دارد با مدد الهی خلق نماید
اما خلقت انسان نیاز به تکامل دارد و هر روز نوع کامل تری از آن اختراع میشود
اما خداوند همواره بهترین خلق کنندگان است و خلقت او بهترین و کاملترین خلقت است
kɨム9sみ
مرحبا بر خداوند بهترین خلق کنندگان است
خداوند بی نهایت
سپاس و ستایش فقط مخصوص خداوند است
فی تبارک الله
sety
تبریک به خدا برای خلق موجود زیبا و خوب (تقریبی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فتبارک الله احسن الخالقین   • مفهوم فتبارک الله احسن الخالقین   • تعریف فتبارک الله احسن الخالقین   • معرفی فتبارک الله احسن الخالقین   • فتبارک الله احسن الخالقین چیست   • فتبارک الله احسن الخالقین یعنی چی   • فتبارک الله احسن الخالقین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فتبارک الله احسن الخالقین
کلمه : فتبارک الله احسن الخالقین
اشتباه تایپی : tjfhv; hggi hpsk hgohgrdk
عکس فتبارک الله احسن الخالقین : در گوگل

آیا معنی فتبارک الله احسن الخالقین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )