انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1006 100 1

فتحعلی شاه

/fath'aliSAh/

معنی فتحعلی شاه در لغت نامه دهخدا

فتحعلی شاه. [ ف َ ع َ ] (اِخ ) قاجار. باباخان معروف به فتحعلیشاه پسر حسینقلی خان ، برادر اعیانی آغا محمدخان قاجار است. آغا محمدخان ، گرچه نسبت به خانواده ٔ خود جور و ستم میکرد، برادرزاده ٔ خود باباخان را طرف توجه قرار داد و ولیعهد خود کرد. و بارها گفته بود: این همه خون ریختم تا باباخان براحتی سلطنت کند. هنگام قتل آغا محمدخان (1212 هَ. ق.) باباخان حکمران فارس بود و چون این خبر به او رسید بیدرنگ بسوی تهران حرکت کرد. در همان روزها صادق خان شقاقی که قاتلان آغا محمدخان نزد او پناهنده شده بودند قزوین را محاصره کرد و دعوی سلطنت نمود.و از طرف دیگر علیقلی خان برادر آغا محمدخان نیز سلطنت را حق خود میدانست. اما طولی نکشید که علیقلیخان را کور و صادق خان شقاقی را فراری کردند. پس از خوابیدن این دو فتنه محمدخان پسر زکیخان زند از بصره به بهبهان و کازرون آمد و سپس در اصفهان ، سیلاخور و عراق با لشکر قاجار بنای زدوخورد گذاشت و چون تاب و توانش نماند، قصد فرار کرد ولی در نزدیکی دزفول به دست حسن خان والی گرفتار و سپس نابینا و به تهران فرستاده شد. در این موقع بار دیگر حسینقلی خان برادر فتح علیشاه یاغی شد و مدعی تخت و تاج گردید. او هم سرانجام دستگیر و کور شد. مخالفت سلیمانخان نظام الدوله هم به جائی نرسید و ناچار شد از شاه عذرخواهی کند. این وقایعو سرکشی ها تا سال 1213 هَ. ق. طول کشید. در این سال فتحعلیشاه پسر خود عباس میرزا را ولیعهد کرد و به آذربایجان فرستاد و چون نادرمیرزا پسر شاهرخ افشار پس از قتل آغا محمدخان بر خراسان چیره شده بود، شاه ، خود برای نجات خراسان رهسپار آن سامان شد. این کار تاسال 1218 هَ. ق. طول کشید و سرانجام نادرمیرزا را که قصد فرار داشت دستگیر کرده ، به تهران فرستادند و در تهران به قتل رسانیدند. پیش از پایان کار نادرمیرزا، فتحعلیشاه نسبت به حاج ابراهیم که در زمان لطفعلیخان زند کلانتر شیراز بود و پس از تسلیم شهر به آغا محمدخان وزیر او شده بود، بدگمان شده و او را با یارانش به قتل رسانیده بود. با این جنگ و کشتارها در سال 1217 هَ. ق. بنیاد پادشاهی فتحعلیشاه استوار گردید اما مشکل تازه ٔ او روابط دولت ایران با دولت های خارج بود که کار را بر آن پادشاه دشوار مینمود. مهمترین وقایع سیاسی آن زمان رقابت انگلیس و فرانسه و تجاوزات دولت روس به اراضی ایران و تیرگی روابط عثمانی با ایران بود که هر یک را باید جداگانه مطالعه کرد:
1- رقابت انگلیس و فرانسه : دولت انگلیس که از طریق کمپانی تجارتی هند در کشور وسیع هندوستان قدرت و نفوذی بهم زده بوددر اروپا دچار سردار بزرگی چون ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه گردید. ناپلئون میخواست از راه ایران هند را تسخیر کند و به این منظور با فتحعلیشاه وارد مذاکره گردید. در این گیرودار روسها گرجستان و بعضی نواحی دیگر را گرفته بودند. ناپلئون ابتدا ژوبر را درسال 1220 هَ. ق. و سپس ژنرال گاردان را با بیست وچهار تن از افسران فرانسوی در سال 1222 هَ. ق. به ایران فرستاد و متعهد شد که روسها را از ولایات شمالی ایران اخراج کند، و در مقابل ، دولت ایران به نیروهای فرانسوی اجازه دهد که از راه این کشور به هندوستان بروند. پیش از این تاریخ رابطه ٔ فتحعلیشاه با انگلیسهاخوب بود و حتی قول داده بود که با افغانها در صورتی آشتی کند که آنها مزاحم متصرفات انگلیس نشوند. با این حال از نظر مصالح آن روز خود پیشنهاد گاردان و دولت فرانسه را قبول کرد. سپاهیان فرانسوی نیروهای ایران را منظم کردند و جنگ پیاده ، استعمال توپ و تفنگ را به شیوه ٔ معمول اروپا به ایرانیان آموختند. باید یادآوری کرد که در پیشرفت این کار تدبیر و لیاقت مرزابزرگ قائم مقام فراهانی بسیار مؤثر بود. از طرفی دولت انگلیس برای جلب رضایت پادشاه ایران به دست و پا افتاد. سر جان ملکم از طرف فرمانفرمای هند و هارفرد جونز از جانب دولت انگلستان به ایران آمدند و در سال 1223 هَ. ق. به دربار فتحعلیشاه رسیدند. اُمَنای دولت در یک مجلس مشورت تصمیم گرفتند بر ژنرال گاردان ایرادهایی بگیرند، از جمله اینکه گاردان متعهد شده بود که پس از عقد پیمان دوستی ناپلئون با الکساندر امپراطور روس در خصوص حدود ایران مذاکره شود، درحالیکه در معاهده ٔ «تیل سیت » نامی از ایران برده نشده بود. بنابراین هارفرد جونز سفیر انگلیس به تهران آمد و گاردان به فرانسه بازگشت. سفیر انگلیس متعهد شد که هر سال 200000 تومان برای جنگ با روسیه به ایران بدهدو سه سال بعد از این تعهد ششصدهزار تومان زر مسکوک و سی هزار قبضه تفنگ و بیست هزار عراده توپ به دولت ایران داده شد و سی تن مهندس و مربی نظام به ایران آمدند. باید گفت که با این همه سیاست انگلیس تنها هدفی که داشت خنثی کردن نقشه های ناپلئون بود، و در سال 1227 هَ. ق. / 1812 م. که دوباره کار روس و فرانسه به جنگ کشید با روسها متحد شد و سپس برای سرنگون ساختن امپراطوری ناپلئون به اتحاد دولت های اروپایی دیگر پیوست ، و در همان سال بود که عهدنامه ٔ گلستان بین ایران و روس با کوشش و دخالت انگلیسها منعقد گردید و درسال 1229 هَ. ق. بموجب معاهده ای دولت ایران به انگلیسها تعهد سپرد که سپاهیان هیچ یک از دولتهای اروپایی را از خاک ایران اجازه ٔ عبور بسوی هندوستان ندهد ودر صورت حمله ٔ افغانها از این طرف به کمک انگلیسها بشتابد و در مقابل ، دولت انگلیس تعهد کرد که در صورت وقوع جنگ بین ایران و دولت های اروپایی انگلستان پس از کوشش در صلح اگر نتواند دولتین را آشتی دهد بوسیله ٔ لشکر هندوستان یا با پرداخت سالی دویست هزار تومان در تمام مدت جنگ دولت ایران را یاری نماید و در ضمن بر کیفیت هزینه ٔ آن نظارت مستقیم داشته باشد. باوجود این عهدنامه ، مساعدت دولت انگلیس دردی را دوا نکرده و بار دیگر روسها به ایران حمله کردند و سرانجام قسمتهای دیگری را بموجب عهدنامه ٔ ترکمانچای از ایران گرفتند. در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که انگلیس ها، صرف نظر از اینکه برای ایران سودمند نبودند پس از فتحعلیشاه در جنگهای ایران و افغانستان رسماً مداخله نموده و ایران را مجبور کردند تا از پیشرفتهای خود صرف نظر نماید.
2- جنگهای ایران و روس : در زمان آغا محمدخان والی گرجستان بنام هراکلیوس خود را تحت حمایت روسها درآورد ولی به جهاتی در آن زمان گرجستان تابع روسیه نگردید،چه پس از قتل عام تفلیس به امر آغا محمدخان و تصمیم کاترین دوم امپراطریس روس برای جنگ با ایران و عزیمت آغا محمدخان به قصد رزم با روسها، بواسطه ٔ فوت کاترین سپاه روس از مرز ایران بازگشت و تا زمان فتحعلیشاه خیال دولت ایران از آن جانب آسوده بود. در زمان فتحعلیشاه پس از مرگ امپراطور پل و روی کار آمدن الکساندر در روسیه ، گرگین فرزند هراکلیوس که والی گرجستان شده بود مانند پدرش حمایت روس را نپذیرفت ولی چون بطور ناگهان درگذشت روسها گرجستان را تصرف کردند و این کار در سال 1218 هَ. ق. به جنگ ایران و روس انجامید. روسها گنجه را مسخر کردند و حکام قراباغ و بعضی دیگر از شهرها نیز با خصم بنای چاپلوسی گذاشتند. بناچار فتح علیشاه ولیعهد و فرزند خود عباس میرزا را به مقابله با روسها فرستاد و پس از مدتی خود نیز بسوی کارزار حرکت کرد. در سال 1219 هَ. ق. کار جنگ بالا گرفت و باوجود نظم سپاه روس ، سردار آنها بنام سیسیانف بواسطه ٔ رشادت ایرانیان نتوانست ایروان را تسخیر کند و به تفلیس بازگشت. در زمستان سال بعد روسها عازم تسخیر انزلی و رشت شدند. حسینعلیخان حاکم بادکوبه چند کشتی روسی را در آب غرق کرد و مردانه در برابر روسها ایستاد. سیسیانف برای فریب و جلب حسینعلیخان بطرف بادکوبه آمد و در مجلسی که برای ملاقات آنها تشکیل شد به دستور حسینعلیخان کشته شد و سر و دستش را برای فتحعلیشاه فرستادند. ایرانیان ده سال تا 1228 هَ. ق. در برابر روسها ایستادندو چون در همان سال مربیان انگلیسی نیز کمکی به ایرانیان نمیکردند در جنگ اصلاندوز عباس میرزا شخصاً توپچی شده بود و اگر عدم اطلاع و پرورش صحیح نظامی و آمیزش و سازش برخی از حکمرانان شمال رود ارس با روسها نبود، چند ولایت مزبور نیز به دست روسها نمیافتاد. فتحعلیشاه بناچار با وساطت سفیر انگلیس موافقت کرد و به معاهده ٔ شوم گلستان که در قریه ای بدین نام در قراباغ منعقد شد تن درداد و کلّیه ٔ نقاط و بلادی را که در تصرف روسها بود به آنها واگذاشت. در فصل اول این معاهده جنگ بین دولتین برای ابد متروک شمرده شده بود اما فقط چهار سال بعد یعنی در سال 1232 هَ. ق. یرملوف از جانب دولت روسیه به ایران آمد تا دولت ایران را وادارد که در جنگ روس و عثمانی به کمک روس وارد جنگ شود و مردم خوارزم را نیز از آزار کردن به بازرگانان روسی بازدارند و نیز یک نماینده ٔ تجارتی روسیه در رشت اقامت گزیند و مؤتمنی برای تعیین حدود طالش معین شود. خلاصه ٔ جواب فتح علیشاه قول اقدام برای فتح خوارزم و رد دیگر پیشنهادات یرملوف بود. این موضوع تا سال 1240 هَ. ق. مسکوت ماند.در این سال روسها رسماً پیمان خود را شکستند و به اراضی گوکجه ٔ ایروان طمع کردند. از ایران سفیری برای مذاکره در این باره به تفلیس رفت و در همین حال روسها قریه ٔ «بالغلو» را گرفتند. از طرف دیگر چند تن از مجتهدین ایران به زبان روسها سخن گفتند و درباریان ومردم را تحریص نمودند و هنگامی که سفیری از جانب نیکلا امپراطور روس به ایران آمد و پیشنهاد کرد که شخصی از طرف این دولت برای تهنیت و دیدار امپراطور تازه ٔروس به آنجا رود، از سفارت او نیز فایده ای دست ندادو چند تن از درباریان فتحعلیشاه مانند نشاط و ابوالحسن خان شیرازی که مخالف ادامه ٔ جنگ بودند مورد بغض روحانیون قرار گرفتند. بزودی سپاه ایران قسمتی از متصرفات روسها را بازگرفت و گروهی کثیر از روسیان را اسیر کرد. در سال 1241 هَ. ق. دوباره سپاه روس به سرداری «مدوف » لشکر ایران را شکست داد و امیرخان سردار را کشت و بار دیگر گنجه به دست روسها افتاد. عباس میرزا تا کنار رود ارس عقب نشینی کرد. در سال 1243 هَ. ق. دوباره عباس میرزا روسها را در قریه ٔ اشترک ایروان شکست فاحشی داد. اما بواسطه ٔ نفاق درباریان به او مساعدت کافی نشد و فتحعلیشاه ناگهان به تهران بازگشت و پشت سپاه ایران سست شد و حسنخان ساری اصلان که سرداری متهور بود قلعه ٔ سردارآباد را رها کرد و گریخت و بزودی ایروان به دست روسها افتاد و آنها که از ضعف سپاه ایران آگاه شده بودند قصد تبریز کردند. سرانجام تبریز در سال 1243 هَ. ق. به تصرف روسها درآمد و پاسکیویچ گروهی دیگر را مأمور تصرف خوی کرد و آن شهر بدون جنگ فتح شد و عباس میرزا از در مصالحت درآمد و در دهخوارقان (آذرشهر) با سردار روس ملاقات کرد و با دخالت سفیر انگلیس معاهده ٔ ترکمانچای در سال 1243 هَ. ق. بسته شد. این معاهده بیشتر ایران را تحت نفوذ بیگانگان درآورد و بموجب آن قسمتی دیگر از ولایات شمالی ایران به روسها داده شد و یک معاهده ٔ بازرگانی به این معاهده ملحق گردید که پایه ٔ استقلال اقتصادی ایران را متزلزل کرد و در آن برای تجار روس امتیازات زیادی پیش بینی شد و حتی مقرر گردید که دعاوی بین اتباع دولتین در کنسولخانه ٔ روس و طبق قوانین روسیه حل و فصل شود و حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون به آنها داده شد و همین امر باعث شد که دیگر دولتهای خارجی نیزبرای خود چنین حقی طلب کنند. در همان سال 1243 هَ.ق. گریبایدوف خواهرزاده ٔ پاسکیویچ که سفیر روس در ایران بود در تهران کشته شد و نزدیک بود که بار دیگر آتش جنگ شعله ور شود اما چون جرم او به دولت متبوعش ثابت شد باز روابط حسنه برقرار گردید. توضیح مختصر این داستان این است که : گریبایدوف از روی کبر و غرور حرکات ناشایسته میکرد و از جمله آصف الدوله را مجبور کرده بود که دو تن از کنیزان خود را به او دهد، و بهانه ٔ او این بود که ارمنی ها نباید در ایران بمانند درحالیکه این دو کنیز مسلمان شده بودند و همین عنف و زور او باعث خشم علما و ریختن مردم به خانه ٔ او گردید و در این جریان مردم طهران او را با سی وهفت تن از اتباعش کشتند. خسرومیرزا پسر عباس میرزا از طرف شاه با نامه ٔ معذرت به دربار روسیه رفت و یکی از اتباع روسیه که از غوغای خانه ٔ گریبایدوف نجات یافته بود به حقیقت امر شهادت داد و غائله خوابید.
3- جنگهای ایران و عثمانی : در سال 1235 هَ. ق. روابط ایران با عثمانی تیره شد و علت آن بود که سلیم پاشا حاکم بایزید قبایل حیدرانلو و سیبکی را از ایران حرکت داده و به اراضی عثمانی منتقل ساخته بود و دولت عثمانی در این مورد به اعتراض ایران توجهی نمیکرد. از طرف دیگر گماشتگان دولت عثمانی چه در بغداد و در چه در ارزنةالروم اصول دوستی را مراعات نمیکردند و علاوه بر این بعضی از اراضی سلماس را نیزازآن ِ خود میدانستند. سرانجام این حرف های بی حساب درسال 1236 هَ. ق. موجب تیرگی شدید روابط و شعله ور شدن آتش جنگ گردید. سرلشکر ارزنةالروم فرستاده ٔ نایب السلطنه را زندانی کرد و صادق پاشا را که تحت الحمایه ٔ ایران بود به قتل رسانید. بنابراین عباس میرزا عازم جنگ عثمانی شد. لشکر عثمانی از سردار ایران بنام حسن خان ساری اصلان شکست خورد و در ظرف دو ماه با حملات متوالی او و عباس میرزا شهرهای بایزید، ملاذگرد، تبلیس ، اخلاط و ارجیش با توابع آن به دست ایرانیان افتاد و اکثر اهالی شهرها زینهار خواسته اطاعت پادشاه ایران را گردن نهادند و در تمام آن شهرها خطبه بنام فتحعلیشاه خوانده شد. دولت عثمانی لشکری برای داودپاشا به بغداد فرستاد و او را وادار به قتل و غارت در سرحدات ایران کرد. این سپاه نیز از شاهزاده محمدعلی میرزا فرمانگذار عراقین شکست خورد و اگر عمر این شاهزاده به پایان نمیرسید بغداد هم فتح میشد. سال بعد باز عثمانی ها با سپاه کثیر توپراق قلعه را محاصره کردند ولی از حسن خان ساری اصلان شکست خوردند. در این میان پیدا شدن مرض وبا در موصل و بغداد کار جنگ را متوقف کرد و چون فتحعلیشاه و عباس میرزا قصد تسخیر عثمانی را نداشتند در سال 1238 هَ. ق. بین دولتین مصالحه برقرار شد.
4- فتنه ٔ وهابیها: عبدالوهاب خان که ظاهراً مدتی در اصفهان و بصره علوم قدیم خوانده بود مذهبی آورد و بعضی چیزها را بدعت دانست و گنبد و بارگاه و تزیین قبور بزرگان دین و زیارت و بوسیدن آستانه ٔآنها را شرک پنداشت ، و یکی از مشایخ عرب بنام عبدالعزیز به مذهب او گروید و پسر عبدالعزیز بنام مسعود در سال 1216 هَ. ق. به کربلا حمله کرد و پس از قتل پنج هزار نفر زن و مرد ضریح امام حسین را شکست و جواهر و قندیل ها و خشت های طلا را به یغما برد و این موضوع باعث خشم تمام مسلمانان شد و فتح علیشاه سلیمان پاشا والی بغداد را به دفع او تحریک کرد. اما با مرگ سلیمان پاشا قدرت عبدالعزیز بالا رفت و تا سال 1226 هَ. ق. نواحی نجد به تصرف او درآمد و عزم تسخیر مسقط نمود. لشکر ایران از راه مسقط بطرف «درعید» که حصن وهابیان بود شتافت و امرای مسعودبن عبدالعزیز شکست سختی خوردند و امام مسقط به شکرانه ٔ این پیروزی به والی فارس پیشکشی قابلی تقدیم نمود. اما کسی که بر وهابیها شکست بزرگتری وارد کرد محمدعلی پاشا فرمانروای مقتدر و مصلح مصر بود.
5- سایر وقایع در سال 1222 هَ. ق. حاجی فیروزالدین میرزای افغان حکمران هرات یکی از گماشتگان خود را بنام یوسف علی خان به مخالفت با دولت ایران تحریک کرد. مقارن همان ایام صوفی اسلام ازاهالی بخارا مدعی کشف و کرامت شده ، حاجی فیروزالدین که گمان میکرد با کمک کرامات او میتواند کاری از پیش ببرد با پنجاه هزار لشکری از هرات بیرون آمد اما ازسپاه ایران شکست فاحشی خورد و در این معرکه صوفی اسلام نیز کشته شد و حاج فیروزالدین خراج دوساله ٔ هرات را تقدیم و یوسف علی خان را تسلیم نمود. چهار سال بعد دوباره علم مخالفت برافراشت ولی باز تسلیم شد و بر جای خود نشست.
واقعه ٔ دیگر زمان فتحعلیشاه عصیان خوانین خراسان است که در سال 1228 هَ. ق. مقارن شکست ایران از روسها در جنگ اصلاندوز اتفاق افتاد. اینان در این شورش محمدرحیم خان حکمران خوارزم را به کمک خویش طلبیده بودند و بهمین ترتیب هر روز غوغای تازه ای در آن دیار برپا می شد. سرانجام فتحعلیشاه پسر دیگر خود حسنعلی میرزا (شجاع السلطنه ) را در 1232 هَ. ق. والی خراسان کرد و او موفق شد خراسان را امن کند. بار دیگر در 1243 هَ. ق. خوانین خراسان شوریدند و در 1245 هَ. ق. حکمران خوارزم به خراسان لشکر کشید و سرانجام عباس میرزا که برای فرونشاندن فتنه های یزد و کرمان به آن جانب رفته بود عازم خراسان شدو در آخرین مراحل مبارزات خود از طرف پدر به تهران احضار گردید و فرزند خود محمدمیرزا را بجای خویش به هرات فرستاد و پس از کسب اجازه ٔ بازگشت به خراسان درارض اقدس بسبب تشدید بیماری کلیه که از سالها پیش بدان مبتلا بود در سال 1249 هَ. ق. درگذشت. یک سال پس از مرگ عباس میرزا (1250 هَ. ق.) فتحعلیشاه در اصفهان جهان را بدرود گفت.
در زمان او چنانکه اشاره شد وقایع مهمی رخ داد و باب دخالت اجانب و بخصوص روسها در امور داخلی کشور ما باز شد و استقلال سیاسی و اقتصادی و قضایی ایران متزلزل گردید. اگر فتحعلیشاه کمی دوراندیش بود از تضاد سیاستهای آن دوره بخوبی میتوانست استفاده کند. در اوج بحران و گرفتاری و خرابی کشوراو سرگرم خوشگذرانی بود، و سپهر در ناسخ التواریخ نام 158 تن از زنان او را آورده و اشاره کرده است که از آغاز جوانی تا پایان عمرش از او دوهزار فرزند و فرزندزاده به وجود آمد. نویسنده ٔ مزبور نام چهل وهشت دختر و شصت پسر او را ذکر کرده است. در زمان فتحعلیشاه روحانیون اقتدار بی اندازه داشتند و چنانکه اشاره کردیم در سال 1240 هَ. ق. که پیمان میان ایران و روس از طرف روسها نقض شد، روحانیان شاه را به جنگ واداشتند. در دربار فتحعلیشاه نفاق بین امرا و وزرا حکمفرما بود و بیشتر شکستهای ایران در جنگها نتیجه ٔ همین مسأله بود. با این حال فتحلعیشاه از نظر رحم و مروت از دیگر شاهان قاجار و بخصوص از آقا محمدخان بهتر بوده است. او در موقع اجرای حکم اعدام روی خود را برمیگرداند. استبداد ناصرالدین شاه را نداشت و در بعض موارد میرزا بزرگ قائم مقام را در امور اصلاحی تشویق میکرد. این پادشاه ادبا و شعرا را دوست میداشت و خود گاهی شعر میگفت. از وزیران معروف او باید نام میرزا شفیع صدراعظم (متوفی 1234 هَ. ق.) و حاج محمدحسین خان اصفهانی (نظام الدوله ) و پسرش عبداﷲخان امین الدوله (وزیر اعظم ) را ذکر کرد. از وزرای بزرگ این عهد مشاور ووزیر لایق عباس میرزا، میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی را باید نام برد. (نقل با اختصار و تصرف از تاریخ مفصل ایران تألیف عبداﷲ رازی ).

معنی فتحعلی شاه به فارسی

فتحعلی شاه
قاجار ابن حسینقلی خان دومین پادشاه سلسله قاجار ( جل. ۱۲۱۲ هق . / ۱۷۹۷ م . ف. اصفهان ۱۲۵٠ ه ق . / ۱۸۳۴ م . ) وی برادرزاده آغا محمد خان است و پیش از جلوس بتخت سلطنت [ باباخان ] نام داشت . آغا محمد خان قاجار او را طرف توجه قرار داد و ولیعهد خویش کرد . بهنگام قتل آغا محمد خان باباخان حکمران فارس بود و چون این خبر بدو رسید بجانب تهران حرکت کرد ( ۱۲۱۲ هق . ) و بتدریج مخالفان را برانداخت . علی قلی خان برادر آغا محمد خان نابینا شد و صادق خان شقاقی ( قاتن آغا محمد خان بدو پناهنده شده بودند ) فراری گردید . محمد خان پسر زکی خان زند هم نابینا شد . حسین قلی خان برادر فتحعلی شاه دوبار یاغی شد و مطالبه تاج و تخت کرد و عاقبت دستگیر و نابینا گردید . همچنین مخالفت نظام الدوله سلیمان خان بجایی نرسید و او از در عذرخواهی در آمد . پس از این قضایا در سال ۱۲۱۳ ه ق. فتحعلی شاه پسر خود عباس میرزا را ولیعهد کرد و بطرف آذربایجان فرستاد و از آنجا که نادر میرزا پسر شاهرخ افشار پس از قتل آغا محمد خان با مساعدت افغانان برخراسان مستولی شده بود فتحعلیشاه در سال ۱۲۱۸ کار را بر نادرمیرزا سخت گرفت و او دستگیر گردید و در تهران کشته شد . قبل از این واقعه فتحلعلیشاه نسبت بحاج ابراهیم که در زمان لطفعلی خان زند کنتر شیراز بود و آن شهر را به آغا محمد خان واگذار کرد و بهمین مناسبت وزیر آن پادشاه شده و نفوذ و قدرت بسیار حاصل کرده بود سوئظن برد و وی را با بسیاری از خویشاوندان و اتباعش بقتل رسانید. میتوان گفت همه فتنه های داخلی تا آخر ۱۲۱۸ ه ق . فرونشست و بنیان سلطنت فتحعلی شاه استوار گردید ولی از نظر سیاست خارجی اتفاقاتی رخ داد که در تاریخ ایران حایز اهمیت است و کار را بر آن پادشاه دشوار کرد . مهمترین وقایع سیاسی آن زمان رقابت انگلستان و فرانسه و تجاوزات دولت روس به اراضی ایران و تیرگی روابط ایران و عثمانی است : دولت انگلیس که بوسیله کمپانی تجارتی هند در هندوستان قدرت و نفوذی بهم رسانیده بود در اروپا با رقیبی چون ناپلئون بناپارت مواجه گردید . ناپلئون در نظر داشت که از راه ایران بهندوستان حمله برد و آن کشوررا از دست انگلیسیان مستخلص سازد . برای این منظور با فتحعلیشاه داخل مذاکره گردید و هنگامی که روسها گرجستان و دیگر حدود ایرانرا تصاحب کرده بودند ناپلئون ژوبر را در سال ۱۲۲٠ ه ق . و سپس ژنرال گاردان را با۲۴ تن از مردان جنگی سال ۱۲۲۲ ه ق . از طرف خود مامور دربار ایران کرد تا از شهرهای متعلق بایران که بتصرف خود در آورده بودند خارج شوند و فرانسه از تقدیم آت و تجهیزات جنگ به ایران خودداری نکند در مقابل دولت ایران بدولت فرانسه اجازه دهد که لشکریان خود را از آن کشور بتسخیر هندوستان روانه سازد. فتحعلی شاه تا آن موقع با دولت انگلیس روابط نیکوداشت . و حتی متعهد شده بود که با افغانان از در مصالحت در نیاید مگر آنکه طایفه از حمله بمتصرفات انگلستان که در هند دارد خودداری کنند . با این احوال چون پیشنهاد ناپلئون بنفع دولت ایران بود فتحعلی شاه ژنرال گاردان را محترم داشت و پیشنهاد امپراتور فرانسه را قبول کرد . فرستادگان ناپلئون سپاهیان ایران را نظمی جدید دادند . جنگ پیاده و استعمال توپ و تفنگ را بنحوی که در اروپا معمول بود بسپاهیان آموختند و در همه این موارد کفایت و لیاقت و حسن تدبیر میرزا بزرگ قائم مقام موجب پیشرفت کار بود. از طرف دیگر دولت انگلستان چون از روابط ایران و فرانسه مستحضرگردید در صدد جلب خاطر پادشاه ایران بر آمد بنابراین از طرف فرمانفرمای هند جنرال ملکم و از جانب دولت انگلیس ها رفردجونز بسفارت ایران مامور گردیدند و وعده مساعدت دادند ( ۱۲۲۳ هق . ) تا دولت ایران از دوستی با ناپلئون دست بر دارد. در نتیجه امنای دولت مجلس مشورتی تشکیل دادند و بر ژنرال گاران ایراداتی وارد آوردند از جمله وی متعهد شده بود که چون ناپلئون با الکساندر امپراتور روس عقد مودت بندد در خصوص بد ایران که بدست روسها افتاده بود صحبت کند ولی برخف عهد رفتار کرده و در معاهده تیلسیت نامی از ایران نبرده است . [ هارفردجونز] سفیر انگلیس وارد تهران شد و [ گاردان ] از ایران خارج گردید . سفیر انگلیس متعهد شد که سالیانه ۲٠٠٠٠ تومان برای جنگ با روسها بایران بپردازد و بجهاتی تادیه این وجه سه سال بتعویق افتاد و در سال ۱۲۲۶ ه ق .۶٠٠ ٠٠٠ تومان زر مسکوک و۳٠ ٠٠٠ قبضه تفنگ و ۲٠ عراده توپ تسلیم ایران گردید و ۳٠ مهندس و معلم نظام در خدمت ایران در آمدند تا سپاهیان ایرانی را به ادب و فنون جدید جنگی آشنا کنند . ولی باید دانست که سیاستمداران انگلستان به مصلحت خویش رفتار میکردند و همه هم آنان بر این مصروف بود که نقشه های ناپلئون را بی نتیجه گذارند و چون در سال ۱۸۱۲م. ( ۱۲۲۷ ه.ق .) بین ناپلئون و الکساندر اول جنگ درگرفت و منجر بعقب نشینی فرانسویان از خاک روسیه گردید انگلیسها برای از بین بردن ناپلئون با روسها متحد شدند چنانکه سال بعد بین روسیه پروس اتریش انگلستان سوئد و دیگردول اروپایی اتحادی بعمل آمد و از هر طرف با ناپلئون بنای مخالفت گذاشتند تا وی مجبور باستعفا گردید و بنابراین عجب نیست که در همان سال ششمین اتحاد دول اروپا ضد ناپلئون بوقوع پیوست عهدنامه گلستان بین ایران و روس باجدیت انگلیسها منعقد گردید . مساعدت مادی دولت انگلستان و وعدههای او چندان اثری در سیاست ایران نکرد چه مجددا روسها بخاک ایران حمله آوردند و طبق عهدنامه ترکمان چای اراضی دیگری بدانها واگذار شد . جنگهای روس و ایران چون الکساندر اول بسلطنت جلوس کرد والی گرجستان گرگین خان مانند پدر خود هراکلیوس حمایت روس را پذیرفت ولی درهمان اوان بدرود زندگی گفت و روسها علی رغم خانواده او و بسیاری از امرای گرجستان که بحکومت روس راضی نبودند آن دیار را تسخیر کردند . و جنگ بین روسیه و ایران در گرفت . این جنگها بدو دوره تقسیم میشوند : دوره اول از اواسط ۱۲۱۸ ه ق . / ۱۸٠۳ م . شروع و در اواخر ۱۲۲۸ هق . / ۱۸۱۳ م . ختم میگردد . در نتیجه ایران مغلوب شد و با میانجی گری انگلستان معاهده گلستان ( در قریه گلستان از قرای قراباغ ) منعقد گردید و دولت ایران همه ویات قراباغ و گنجه و شکی و شروان و دربند و بادکوبه و قسمتی از طالش وسراسر داغستان و گرجستان را بروسیه تسلیم کرد . دوره دوم در اواخر ۱۲۴۱ ه ق . با حمله غیر مترقب روسیه بسرحد جدید ایران آغاز شد و در اواسط ۱۲۴۳ ه ق . / ۱۸۲۸ م . پایان یافت . این بار نیز روسیه فاتح شد و با وساطت انگلستان عهدنامه ترکمان چای بین دولتین منعقد گردید و درنتیجه بقیه قفقازیه تا روداری و قسمت عمده دشت مغان و بندر لنکران بروسیه تسلیم شد و کشتیرانی در بحر خزر در انحصار دولت مذکورقرار گرفت و نیز دولت ایران حق داوری کنسولی در ایران برای نمایندگی سیاسی روس قایل شد و عوه بر اینها بپرداخت پنج میلیون تومان غرامت جنگ ملزم گردید. شجاعت سپاهیان ایران در دفاع از کشور و مساعی عباس میرزا نایب السلطنه در این جنگها هر چند بنتیجه نرسیده قابل تقدیر است . جنگهای ایران و عثمانی در سال ۱۲۳۵ ه ق . روابط بین ایران و عثمانی تیره گردید و در ۱۲۳۶ روابط مذکور تیرهتر شد زیرا فرمانده لشکر ارزنه الروم رسول نایب السلطنه را محبوس ساخت و صادق پاشا را که تحت حمایت ایران بود بقتل رسانید. لذا عباس میرزا عازم جنگ با عثمانیان شد . حسن خان ساری اصن فرمانده ایرانی بزودی لشکریان عثمانی را شکست داد و قلعه توپراق را گرفت . عباس میرزا هم تا شهربا یزید جلو رفت و در ظرف دو ماه لشکریان عثمانی را شکست داد و قلعه توپراق را گرفت . عباس میرزا هم تا شهر با یزید جلو رفت و در ضرف دو ماه لشکریان عثمانی پیاپی شکست خوردند و شهرهای بایزید مذگرد تبلیس اخط ارجیس باتوابع آن در دست ایرانیان افتاد و در همه آنها خطبه بنام فتحعلی شاه خواندند . دولت عثمانی لشکری برای داود پاشا در بندلو فرستاد و او را برانگیخت تا درحدود ایران دست بقتل و غارت زند . شاه زاده محمد علی میرزا والی عراقین لشکری تجهیز کرد و از کرمانشاه خارج شد و بمقابله عثمانیان شتافت و هم در وهله اول آنانرا شکستی سخت داد و قصد داشت بغداد را فتح کند ولی اجل مهلتش نداد و بدرود زندگی گفت ( ۱۲۳۶ ه ق . ) . سال بعد عثمانیان مجددا سپاهی تجهیز کردند و بجنگ با عساکر عباس میرزا پرداختند و عاقبت سپاه عظیم عثمانی از پای در آمده فرار کردند . در سال ۱۲۳۸ بین دولتین مصالحه برقرار شد و ایران شهرهایی را که گرفته بود بعثمانیان وا گذاشت و دولتین از دخالت درامور داخله یکدیگر ممنوع شدند و دولت عثمانی متعهد گردید که نسبت به زوار و تجار و حجاج ایرانی مانند اتباع خود رفتار کند . فتحعلی شاه پادشاه عیاشی بود . در زمان او روحانیان اقتدار بسیار یافتند . وی ادبا و شعرا را دوست میداشت و خود هم گاهی شعر می گفت . صدر اعظمهای او عبارتند از : حاج ابراهیم کنتر ( که بامر وی کشته شد ) میرزا شفیع صدر اعظم ( ف. ۱۲۳۴ ه ق . ) حاج محمد حسین خان اصفهانی پسر شخص اخیر عبدالله خان امین الدوله .

فتحعلی شاه در جدول کلمات

تخلص فتحعلی شاه قاجار
خاقان
عهد نامه ای بین فتحعلی شاه قاجار و ناپلئون
فینکنشتاین
عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون
فین کنشتاین

فتحعلی شاه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فتحعلی شاه

کمیل قیصری ٢١:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢
فتحعلی شاه یا خان باباخان فرزند جهانسوز شاه و برادرزاده ی آقامحمد خان قاجار و جانشین وی می باشد ، او که قبل از رسیدن به پادشاهی فردی دلیر ، بی باک و کاردان بود بعد از مرگ عموی خود و تکیه زدن بر تخت پادشاهی راه هرزه گی را پیشه خود ساخت و بیشتر وقت خود را در حرمسرا میگذراند و نتیجه این بی تدبیری جنگ های ایران و روسیه و جدا شدن قسمت هایی از خاک ایران و الحاق به خاک روسیه شد.
|

علی سیریزی ٢١:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/١١
فتحعلی‌شاه قاجار در سال ۱۱۵۱ خورشیدی در دامغان زاده شد و در سال ۱۲۱۳ خورشیدی در اصفهان درگذشت
وی دومین شاه از دودمان قاجار که از سال ۱۱۷۶ به مدت ۳۶ سال و ۹ ماه بر ایران پادشاهی کرد.
در زمان وی عهدنامه ترکمنچای و گلستان امضا گردید و بموجب آن ارمنستان، گرجستان، داغستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان از ایران جدا شدند.
|

پیشنهاد شما درباره معنی فتحعلی شاهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عرفان > thats terrible
داوین ص > داوین
بی بهار > Untested
نوشین > Good order
امیرحمیدی > راه خارج شهر
امیرحمیدی > همبستگی
الف > facilities
سپهر رضوانیان > sharing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سرسره فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه فرزندان   • محمد شاه قاجار   • لطفعلی شاه   • عکس سرسره ناصرالدین شاه   • زندگی نامه فتحعلی شاه   • زنان فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه و زنانش   • معنی فتحعلی شاه   • مفهوم فتحعلی شاه   • تعریف فتحعلی شاه   • معرفی فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه چیست   • فتحعلی شاه یعنی چی   • فتحعلی شاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فتحعلی شاه
کلمه : فتحعلی شاه
اشتباه تایپی : tjpugd ahi
آوا : fath'aliSAh
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس فتحعلی شاه : در گوگل


آیا معنی فتحعلی شاه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )