برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1093 100 1

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) در دانشنامه اسلامی

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)
فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.
کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.
آقا بزرگ تهرانی در الذریعة راجع به این کتاب این گونه گفته است: «و هو مشهور متداول لم یکتب مثله فی الأواخر و الأوائل.»(الذریعة ج 16 ص 132)
علاوه بر کتاب فرائد الأصول، از شیخ انصاری کتاب های حاشیه بر استصحاب قوانین، رسالة فی المشتق، رسالة فی قاعدة لا ضرر و لا ضرار، کتاب تقیه و کتاب های اصولی دیگری نیز چاپ شده است.
اگر چه تاریخ تألیف همۀ قسمت های کتاب فرائد الأصول مشخص نیست؛ امّا در آخر بعضی از قسمت های کتاب تاریخ تألیف آن مشخص شده است. تاریخ تألیف قاعدۀ لا ضرر، در ماه ذیحجۀ سال 1267 قمری می باشد. بحث استصحاب در سال 1269 قمری پایان یافته است و تاریخ اتمام بحث تعادل و تراجیح که آخرین مبحث رسائل، سال 1274 قمری است.

ارتباط محتوایی با فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)   • مفهوم فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)   • تعریف فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)   • معرفی فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)   • فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) چیست   • فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) یعنی چی   • فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرائد الاصول طبع انتشارات اسلامی
کلمه : فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)
اشتباه تایپی : tvhmn hghw,g (xfu hkjahvhj hsghld)
عکس فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) : در گوگل

آیا معنی فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )