برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1257 100 1

فراوانترین کانی آهن

فراوانترین کانی آهن در جدول کلمات

فراوانترین کانی آهن
هماتیت

فراوانترین کانی آهن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم قاسمی
هماتیت
فرید
هماتیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فراوانترین کانی آهن   • مفهوم فراوانترین کانی آهن   • تعریف فراوانترین کانی آهن   • معرفی فراوانترین کانی آهن   • فراوانترین کانی آهن چیست   • فراوانترین کانی آهن یعنی چی   • فراوانترین کانی آهن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فراوانترین کانی آهن
کلمه : فراوانترین کانی آهن
اشتباه تایپی : tvh,hkjvdk ;hkd Hik
عکس فراوانترین کانی آهن : در گوگل

آیا معنی فراوانترین کانی آهن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )