انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 837 100 1

معنی اسم فرج

اسم: فرج
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: faraj) (عربی) به دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در کار، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج - گشایش در کار

معنی فرج در لغت نامه دهخدا

فرج. [ف َ ] (اِ) بر وزن و معنی ارج که قدر و قیمت و مرتبه و حد باشد. (برهان ). ورج. (حاشیه ٔ برهان چ معین ).

فرج. [ ف َ ] (ع اِ) در لغت پیش آدمی را نامند و نزد فقهاء اعم از پیش و پس آدمی باشد و بیرجندی گفته که مراد به فرج در آداب غسل ، پیش و پس زن و مرد است هرچند در لغت اختصاص به پیش یافته است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). اندام شرم جای. (منتهی الارب ). عورت انسان و بر پیش و پس اطلاق میشود. ج ، فروج. (از اقرب الموارد) : و مریم ابنة عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. (قرآن 12/66).
شاه خود این صالح است آزاد اوست
نی اسیر حرص فرج است و گلوست.
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر 4 بیت 3122).
عشقشان و حرصشان در فرج و زر
دم به دم چون نسل سگ بین بیشتر.
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر 6 بیت 1232).
شکم صوفیی را زبون کرد و فرج
دو دینار بر هردوان کرد خرج.
سعدی (بوستان چ یوسفی بیت 2770).
بطن و فرج توأمند، یعنی دو فرزندِیک شکمند، مادام که این یکی بر جای است آن دگر بر پای است. (گلستان چ یوسفی ص 165).
- فرج کفتار ؛ گویند هرکه فرج کفتار با خود دارد، دلهای مردم به محبتش مائل شود. (آنندراج ).
|| جای ترسناک. (منتهی الارب ). موضع ترس. (از اقرب الموارد). || سرحد ملک کفار. (منتهی الارب ). سرحد چنانکه گویند: «فلان یُسَدﱡ به الفرج »؛ یعنی مرز به او حمایت میشود. (از اقرب الموارد). || مابین هر دو پای اسب. (منتهی الارب ). میان دو پای ستور. (از اقرب الموارد). || (مص ) گشودن اندوه کسی و دور کردن آن. || گشادن مابین دو چیز را. || گشودن در. || جای باز کردن برای کسی در مجلس و ایستادن جای. || گشودن دهان به هنگام مرگ. (از اقرب الموارد).

فرج. [ ف َ رَ ] (ع مص ) پیوسته واماندگی شرم جای. (منتهی الارب ). || به هم ناپیوستن هر دو سرین جهت ضخامت و بزرگی. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ). || شکافتن. (ترجمان ترتیب عادل بن علی ). || دور کردن اندوه را. (منتهی الارب ). اندوه وابردن. (تاج المصادر بیهقی ). || (اِمص ) اسم است از تفرج به معنی آسودگی از اندوه و غم و بیماری و آنچه نفوس را از آن کراهت است. (از اقرب الموارد). || گشایش. (منتهی الارب ) : از خداوند سبحانه و تعالی نومید نیستم که ساعت تا ساعت فرج دهد. (تاریخ بیهقی ). خدای تبارک و تعالی همه ٔ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو). ممکن است که او را به نصیحت من فرجی حاصل آید. (کلیله و دمنه ). || (اِخ ) نام یکی از ادعیه ٔ مشهور است که آغاز میشود به «یا عماد من لا عماد له...». (یادداشت به خط مؤلف ).

فرج. [ ف َ رِ ] (ع ص ) پیوسته گشاده عورت. (منتهی الارب ). مردی که پیوسته عورتش گشاده باشد. (از لسان العرب ).

فرج. [ ف ُ رُ / ف ُ ] (ع ص ) کسی که راز را نپوشد. (منتهی الارب ). در اقرب الموارد به کسر اول و به ضم اول و دوم هم ضبط شده است. || کمان دورزه. (منتهی الارب ). القوس البائنة عن الوتر. (اقرب الموارد). || زن با یک جامه. (از منتهی الارب ). زن متفضله که یک جامه بیش نپوشد. (از اقرب الموارد).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) شهری است در اندلس که به وادی الحجاره معروف است. در بین شمال و شرق قرطبه است و بین آن و طلیطله شهرهایی است. (معجم البلدان ).

فرج. [ ف َ ] (اِخ ) نصر گوید راهی است بین اُضاخ و ضریه و دو کوه طخفه و رجام در دو طرف آن است. (از معجم البلدان ).

فرج. [ ف ُ ] (اِخ ) شهری است در آخر اعمال فارس. (از معجم البلدان ). شهری است به فارس و از آن شهر است علی بن حسن بن علی محدث. (منتهی الارب ).

فرج. [ ف َ ] (اِخ ) شهرستانی است به موصل. (منتهی الارب ).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن ابی الحکم بن عبدالرحمان بن عبدالرحیم الیحصبی ، مکنی به ابی الحسن. از علمای کم نظیر بود. وی روز دهم ذی الحجه ٔ 448 هَ.ق. درگذشت. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 21).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن ابی الفرج بن یعلی التجیبی. قاضی طلیطله و مردی متدین و فاضل و عالم و خردمند بود و در قضاوت حسن سیرت داشت. وی به سال 470 هَ.ق. در ماه رجب درگذشت. (الحلل السندسیة ج 2 ص 21).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن زره. یکی از دانشمندان پیشین اصفهان بود و مافروخی نام وی را ضبط کرده است. رجوع به محاسن اصفهان ص 34 شود.

فرج. [ ف َ رَ] (اِخ ) ابن سلام. از روات حدیث بود. و او را کتابی بوده است. رجوع به عقدالفرید ج 7 ص 300 و 313 شود.

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن سهل یهودی. از دانشمندان اصفهان بود و مافروخی او را در شمار فلاسفه و مهندسان و منجمان و پزشکان اصفهان یاد کرده است. رجوع به محاسن اصفهان ص 34 شود.

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ وذنکابادی. از روات حدیث بود و از عثمان بن سعید روایت کرد. رجوع به ذکر اخبار اصبهان ج 2 ص 157 شود.

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن غزلون بن خالد انصاری. از فتح بن ابراهیم حدیث کند. او را خطی خوش بود. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 21).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن غزلون بن عسال الیحصبی الطلیطلی. از شیوخ خود روایت کرده است و فرزندش ابومحمد عبداﷲبن فرج واعظ از وی حدیث کرده. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 21).

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن فضاله ، مکنی به ابی الفضالة. از روات حدیث است. ابن عبدربه گوید: روزی منصور خلیفه سواره از خانه ٔ خویش به درآمد و فرج بن فضاله در کنار باب الذهب نشسته بود.مردم به احترام خلیفه برخاستند و فرج برنخاست. خلیفه در خشم شد و او را خواست و گفت : چه چیز تو را از برخاستن مانع شد؟ گفت : میترسم که خداوند از من سؤال کند که : چرا چنین کردی ؟ یا از تو بپرسد: چرا بدان رضا دادی ؟ و حال آنکه این کار را رسول خدا زشت میشمرد.بدین سخن خشم خلیفه فرونشست و حوائج او را برآورد. (از عقدالفرید ج 2 ص 21). و رجوع به ابوفضاله شود.

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن قاسم غرناطی ، مشهور به ابن لب و مکنی به ابی سعید. رجوع به ابن لب شود.

فرج. [ ف َ رَ ] (اِخ )ابن یزید، مکنی به ابوشیبه. رجوع به ابوشیبه شود.

فرج. [ ف َ رَ ](اِخ ) مولی سیداحمدبن محمد غافقی. وی به مشرق کوچ کرده و در سفر حج ابوذر هروی را ملاقات کرد و ابوذر به او اجازه ٔ روایت داد. وی مردی صالح و ثقه بود و در 476 هَ.ق. درگذشت. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 21).

معنی فرج به فارسی

فرج
گشایش درکار، گشادگی، سوراخ، شکاف، سوراخ پس یاپیش آدمی، عورت زن، شرمگاه، جمع فرجه
( اسم ) ۱ - سوراخ شکاف ۲ - عورت زن آلت تناسلی خارجی زن که در جلو مهبل واقع است شرمگاه شرم زن جمع : فروج .
مولی سید احمد بن محمد غافقی . وی مردی صالح و ثقه بود .
دهی است جزو دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد در ۱۷ کیلومتری شمال شرقی الیگودرز و ۱۳ کیلومتری شمال شوسه الیگودرز گلپایگان جلگه و معتدل ۱٠۷۵ تن سکنه آب از چاه و قنات محصول غت لبنیات چغندر پنبهصیفی شغل زراعت گله داری کرباس بافی و قالی بافی .
دهی است از دهستان قشلاق کلارستان بخش چالوس شهرستان نوشهر .
ده کوچکی است از بخش زرند شهرستان ساوه .
ابن محمد بن درویش الحویزی مورخ ادیب امامی نسبتش به حویزه است که در میان بصره و خوزستان است .
ترجمه ایست از [ الفرج بعد الشده ] این کتاب چند بار بفارسی ترجمه شده از جمله آنها ترجمه محمد عوفی ( مترجم در حدود ۶۲٠ ه ق.) و دیگر ترجمه حسین بن اسعد حسین دهستانی ( مترجم بین ۵۶۱ و ۶۵۶ ) است که مکرر بطبع رسیده .
( ال.) کتابی است بعربی تالیف قاضی ابو علی محسن بن ابوالقاسم علی تنوخی ( ف.۳۸۴) تنوخی این کتابرا در چهارده باب تالیف کرد و هر بابی مشتمل است بر موضوعی از قبیل عشق امید ترس از خدا ابت. پیغمبران و غیره و در هر بابی حکایتی جالب و متناسب انتخاب و درج کرده است ولی ظاهرا از آن اثری بجا نمانده و سپس حسین بن اسعد دهستانی آنرا بنام [ فرج بعد از شدت ] ترجمه کرده.
شهر ملتان را گویند . مسلمانان این شهر را فتح کردند و طلای بسیار به دست آوردند و توسعا چنین نام به وی دادند .
بابا فرج تبریزی معاصر فقیه زاهد بود . به مقبره کحیل مدفون است .
دهی است از دهستان شرفخانه بخش شبستر شهرستان تبریز .
رهایی یافتن از هم و غم و گشایش یافتن .
وی مرید شیخ ابوالعباس نهاوندی است
تعریبی از بند فرک و آن دهی است در نیشابور در یک فرسنگی آن .
محله ای در مشرق شهر بغداد بالای بازار یحیی
دهی از دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان شوشتر
منافذ و سوراخهای ریز چون خلل و فرج بدن .
دهی است از دهستان علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند .

معنی فرج در فرهنگ معین

فرج
(فَ رَ) [ ع . ] (اِمص .) گشایش ، گشایش در کار و مشکل .
(فَ رْ) (اِ.) ورج ، ارج ، فره ، شأن ، شوکت ، قدر.
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ۱ - سوراخ ، شکاف . ۲ - عورت زن ، آلت تناسلی زن .

معنی فرج در فرهنگ فارسی عمید

فرج
۱. عورت زن، شرمگاه.
۲. آلت تناسلی مرد یا زن.
گشایش در کار و رهایی از غم و اندوه و سختی.
= فرجه

فرج در دانشنامه اسلامی

فرج
معنی فُرِجَتْ: شكافته شد - پاره شد (کلمه فرج به معناي پيدا شدن شکاف بين دو چيز است )
معنی رَّوْحِ: نفس - نفس خوش (هر جا استعمال شود کنايه است از راحتي ، که ضد تعب و خستگي است ، و وجه اين کنايه اين است که شدت و بيچارگي و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعي اختناق و خفگي تصور ميشود ، همچنانکه مقابل آن يعني نجات يافتن به فراخناي فرج و پيروزي و عافيت ...
معنی فَرْجَهَا: عورتش - شرمگاهش (کلمه فرجه و فرج به معناي شکاف در ميان دو چيز است که با آن از عورت کنايه آوردهاند ، و در قرآن کريم هم که سرشار از اخلاق و ادب است هميشه اين کنايه را استعمال کرده و "احصنت فرجها "يعني داراي عفت بود )
معنی فُرُوجِهِمْ: شرمگاههايشان (کلمه فروج جمع فرج است به معناي عورت زن و مرد است ، که مردم از بردن نام آنها شرم ميکنند و حفظ فروج کنايه از اجتناب از ارتباط نامشروع است ، از قبيل زنا و لواط و يا جمع شدن با حيوانات و امثال آن)
تکرار در قرآن: ۹(بار)
شکاف. . آنگاه که آسمان شکافته شود مثل . جمع آن فروج است . یعنی آیا نگاه نکردند که آسمان را بالای آنها چگونه ساختیم و زینت دادیم که شکاف هائی ندارد (تا معیوبش کند). . . فرج عبارت است از مخرج بول و غائط در زن و مرد. راغب گوید: فرج میان دو پا است و آن را به کنایه بر قبل و دبر اطلاق کرده‏اند و در کثرت استعمال مثل صریح در آن معنی شده است در مجمع ذیل آیه 5 مؤمنون فرموده: لیث گفته فرج اسم هر سوئه زن و مرد است در اقرب الموارد آمده: «اَلْفَرْجُ مِنَ الْاِنسانِ: اَلْعَوْرَةُ وَ یُطْلَقُ عَلَی الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ» حفظ فرج در زن و مرد ظاهراً آن است که آن را از ناظر محرم بپوشد.
فرج ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد: • انتظار فرج، در اصطلاح «مهدویّت»، به معنای چشم به راه بودن ظهور واپسین ذخیرۀ الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی• فرج (مهبل)، آلت تناسلی مادینه
...
فرج آلت تناسلی مادینه را می گویند.
فرج در لغت به معنای شکاف بین دو چیز آمده است، مانند شکاف دیوار و نیز میانه دو پا را فرج گویند. از این رو، به کنایه به آلت تناسلی زن و مرد ؛ هر دو فرج اطلاق شده است؛ چنان که به دُبُر نیز گفته می شود؛ لیکن کاربرد رایج آن در عرف، روایات و کلمات فقها آلت تناسلی زن می باشد؛ به گونه ای که هرگاه مطلق و بدون قرینه به کار رود منصرف به همین معنا است. چنان که ـ به گفته برخی ـ عنوان وطی ، جماع و مانند آن در روایات ، در صورت مطلق بودن، به آمیزش در فرج انصراف دارد و شامل آمیزش در دُبُر نمی شود.
احکام مرتبط
از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت ، نکاح ، ایلاء ، صید و ذباحه و حدود سخن گفته اند.
وجوب پوشاندن
فرج، عورت به شمار می رود و پوشاندن آن از غیر زوج و مولا واجب است.
حکم دخول در فرج
...
مؤلف:محمد مهدی بن حاج علی اصغری
این کتاب ترجمه فارسی مسکن الفؤاد عند فقد الاحبة و الاولاد اثر شهید ثانی (م ۹۶۵ هـ .ق) با یکسری اضافات است.


رده های این صفحه : کتب اخلاقی شیعهورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
وی ملقب به دبیراعظم در سال ۱۳۰۰ (ه. ق) متولد شد او فرزند احیا السلطنه و برادر حسین بهرامی بود. پس از پایان تحصیلات وارد خدمات دولتی شد بهرامی در هنگام کودتای ۱۲۹۹ رییس کابینه وزارت جنگ بود که بعد از کودتا نیز همین سمت را حفظ کرد پس از به سلطنت رسیدن رضاخان رییس دفتر مخصوص رضاشاه شد به طور کلی بهرامی مشاغل زیر را در طول خدمت خود عهده دار بود: منشی اول وزارت جنگ، رییس دفتر پیاده نظام در وزارت جنگ، منشی اول وزارت فواید عامه و بازرگانی رییس دفتر وزارت جنگ، رییس دفتر مخصوص رضاشاه، سرپرست محصلین در اروپا، فرماندار اصفهان، استاندار اصفهان، وزیر پست و تلگراف، استاندار خراسان و وزیر کشور و سرانجام نیز به نوشتن مقاله در روزنامه ها اکتفا کرد.
فرج الله بهرامی در سال های پایانی حکومت قاجار رییس کابینه وزارت جنگ بود نفیسی او را این گونه معرفی می کند: مرد متوسط القامه ای بود که در آن زمان جثه ای نسبتا درشت و لبان کلفت برجسته و چانه گرد و پیشانی تا اندازه ای برجسته و چشمان متوسط آن به یاد میماند.
علایق شخصی
بهرامی علاقمند به ادبیات و هنر و موسیقی بود و مانند همه اهالی شعر و موسیقی روحیه ای حساس و لطیف داشت زبان فرانسه را می شناخت و شیفته نثرنویسان رمانتیک فرانسه هم چون شاتو بریان دوسن پیر و مخصوصا نثر شاعرانه لامارتین بود. وی هم چون فرنگی مابان آن دوره در بین جملات خود چند کلمه نیز فرانسه جا می داد تا این زبان دانی اش برای دیگران پوشیده نماند. بهرامی تا اواخر قاجار رییس وزارت جنگ را عهده دار بود و در این دوره نیز دبیراعظم لقب گرفت. او در آغاز دوره پهلوی رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی شد. اسم او در روزهای آخر قاجار که بسیاری از مردان ادبیات را نیز به صحنه سیاست می کشاند زیاد برده می شد وی در کنار رضا خان برای استقرار حکومت پهلوی بسیار کوشیده بود. در آغاز ریاست وزرایی سردار سپه کمیته ای به نام کمیته تحولات و انقلاب به ریاست سردار سپه تشکیل می شد جلسات آن در ۴ نیمه شب در خانه شخصی سردارسپه تشکیل می شد. در روز اول تشکیل همه دست اتحاد به هم دادند که تا آخر وفادار بمانند. اعضای کمیته عبارت بودند از: سردار سپه، سید محمد تدین،سلیمان میرزا اسکندری، سید محمدصادق طباطبایی، میرزا کریم خان رشتی و نیز سرلشگر خدایارخان و دبیر اعظم بهرامی که این دو تن از نزدیکترین یاران سردار سپه بودند.
وزارت دربار
غیرمترقبترین انتصاب رضاشاه گزینش عبدالحسین تیمورتاش برای وزارت دربار بود دست کم چهار فرد نزدیکتر به رضاشاه به خاطر وفاداری و طول خدمت دیرین خود انتظار این مقام را داشتند یکی از آن ها فرج الله بهرامی که از زمان وزارت جنگ بودن رضاخان به این طرف منشی مخصوص او بود. بهرامی نیز انتظار وزیر درباری را داشت اما آن چه عاید او شد بیشتر از چیزی که داشت نبود او هم چنان منشی خصوصی شاه باقی ماند. در ادبیات اما نامش همیشه در حاشیه برده می شد حتی مقالاتی را که می نوشت به اسم خود او چاپ نمی شد مقالات او بیشتر در روزنامه شفق سرخ به اسم ف برزگر چاپ می شد با آن که این نوشته ها انتقادی را دربرنداشت اما همه از بردن نام او ابا می کردند. مهمترین اثر وی انتشار مقاله ای با عنوان ایده آل ملی بود که نویسندگان دیگر را نیز تشویق می کرد دراین دوره اظهار نظر کرده و مطالب خود را در این مورد انتشار دهند البته مقصد او سیاسی بود او زمینه را برای تغییر حکومت آماده می کردند و دیگران را نیز به همراهی و هم فکری فرا می خواندند.
تشکیل حزب ایران نوین
...
فرج الله سلحشور (۱۳۳۱ -۱۳۹۴ش)، بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانی. او از طرفداران سینمای دینی بود و آثارش دارای مضمون اسلامی است. فیلم های متعدد و سریال های مذهبی ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر به کارگردانی او در ایران تولید و پخش شد.
فرج الله سلحشور در سال ۱۳۳۱ش در قزوین به دنیا آمد. او در سال ۱۳۶۱ش با بازی در فیلم سینمایی توبه نصوح وارد سینما شد و دو سال بعد در «گورکن» علاوه بر بازیگری به چهره پردازی نیز پرداخت و در سال ۱۳۶۵ش، در فیلم «پرواز در شب» ساخته رسول ملاقلی پور نیز به ایفای نقش پرداخت. سلحشور در سال ۱۳۶۷ش علاوه بر بازیگری در مقام تهیه کنندگی «انسان و اسلحه» ساخته مجتبی راعی حضور یافت.
در سال ۱۳۷۲ش، فیلم «ایوب پیامبر» را با نقش آفرینی، نویسندگی و کارگردانی خودش ساخت و رسماً وارد فضای فیلم سازی شد. سلحشور که در سال های بعد کوشیده بود داستان های قرآنی را به مجموعه های تلویزیونی تبدیل کند در سال ۱۳۷۶ش، مجموعه تلویزیونی «مردان آنجلس» را ساخت و ده سال بعد در سال ۱۳۸۶ش مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» را نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی کرد. وی در امور سیاسی نیز حضوری فعال داشت.
این کتاب با نام کامل «فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم» یا «فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم» اثر سید رضی الدین، علی بن طاووس حلی،(معروف به سید بن طاووس) متوفای 664 هجری است. این کتاب به دفع شبهه مجاز نبودن تعلیم علم نجوم می پردازد.
آنچه سید بن طاووس در این کتاب در صدد بیان آن است این است که علم نجومی که به کمک آن حوادث آینده را پیشگویی می کنند یکی از علوم بوده و هیچ منعی ندارد بلکه انبیاء و اولیاء خود به آن عالم بوده اند
اما نباید ستارگان را علت موجبه یا فاعل با اختیار دانست و پیشگویی های منجمین را که با عنوان احکام نجومی بیان می شود غیر قابل خدشه و قطعی دانست چرا که چه بسا اراده الهی به چیز جز انچه منجم حکم کرده است تعلق بگیرد
او همچنین در این کتاب به ذکر اسامی منجمین مسلمان پرداخته پیشگویی های از آنها و از غیر از انها قبل یا بعد از اسلام را که به حقیقت پیوسته است ذکر می کند که گویا هدف او از این کار رفع انکار کسانی است که دلالت ستارگان و علم از آنها به حوادث آینده را منکر می شوند یا نابورانه بدان می نگرند.
این کتاب به لحاظ ارزش و اعتباری که داشته و مؤلف آن نیز از بزرگان امامیه و مورد اعتمادترین علمای آنهاست، مورد توجه خاص و عام در طول چندین قرن بوده و بزرگانی چون علامه مجلسی در «بحار الأنوار»، حاج مولی باقر در «الدمعة الساکبة» و شیخ عبد النبی کاظمی در «تکملة» از آن استفاده نموده و مطالب آن را نقل کرده اند.
سید ابن طاووس کتاب فرج المهموم را در سال 650 هجری و در جوار بارگاه سید الشهداء علیه السلام به اتمام رسانده است.
سید ابن طاووس کتاب خویش را به یک مقدمه و 10 باب تقسیم کرده است:
نام کامل کتاب آنچنان که در مقدمه کتاب آمده: «فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم» است.
عالم بزرگوار، سید رضی الدین، علی بن طاووس حلی، متوفای 664 هجری.
بیان موارد حلال و حرام از نجوم و شرح حال موافقین و مخالفین با این علم و کسانی که عالم به این علم بوده اند و اثبات اینکه ستارگان مؤثر در این عالم نیستند؛ بلکه تنها نشانه هایی هستند از طرف خداوند بر حوادث.
یکی از قدیمی ترین علمهای موجود در جهان علم نجوم است که قرن ها قبل از اسلام هم گسترش فراوانی داشته است.
اسلام با این علم دو برخورد متفاوت داشت، از یک سو مقابل آن ایستاد و آن را رد کرد و از سویی دیگر بر برخی احکام آن مُهر قبولی زد.
آنچه سید ابن طاووس در این کتاب اثبات می کند آن است که: نجوم ممنوع و مورد نکوهش در زبان شرع و دین علمی است که ستارگان را دارای قدرت و فاعلیت می داند و آنها را منشأ بسیاری از حوادث می داند و برای آنها مؤثریت قطعی قائل است.
نام کامل کتاب آنچنان که در مقدمه کتاب آمده: «فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم» است.
عالم بزرگوار، سید رضی الدین، علی بن طاووس حلی، متوفای ۶۶۴ هجری است.
موضوع
بیان موارد حلال و حرام از نجوم و شرح حال موافقین و مخالفین با این علم و کسانی که عالم به این علم بوده اند و اثبات اینکه ستارگان مؤثر در این عالم نیستند؛ بلکه تنها نشانه هایی هستند از طرف خداوند بر حوادث.
علم نجوم
یکی از قدیمی ترین علمهای موجود در جهان علم نجوم است که قرن ها قبل از اسلام هم گسترش فراوانی داشته است.اسلام با این علم دو برخورد متفاوت داشت، از یک سو مقابل آن ایستاد و آن را رد کرد و از سویی دیگر بر برخی احکام آن مهر قبولی زد.آنچه سید ابن طاووس در این کتاب اثبات می کند آن است که: نجوم ممنوع و مورد نکوهش در زبان شرع و دین علمی است که ستارگان را دارای قدرت و فاعلیت می داند و آنها را منشا بسیاری از حوادث می داند و برای آنها مؤثریت قطعی قائل است.در مقابل، آن نجومی که یک علم است و برای شناخت راهها و قبله و سال و ماه و... به کار می رود و از سویی ستارگان و وضعیت آنها را تنها نشانه ای از طرف خداوند بر بعضی حوادث می داند، هیچ منعی ندارد و بسیاری از بزرگان مسلمین هم آن را آموخته و از آن استفاده می نموده اند.
نقل
...
فَرَجُ المَهموم فی تاریخ عُلَماءِ النُجوم کتابی عربی نوشته سید رضی الدین، علی بن طاووس حلی، متوفای ۶۶۴ق است. موضوع کتاب، بیان موارد حلال و حرام از ستارگان و شرح حال موافقین و مخالفین با این علم و کسانی که عالم به این علم بوده اند است و اثبات اینکه ستارگان مؤثر در این عالم نیستند؛ بلکه تنها نشانه هایی هستند از طرف خداوند بر حوادث. نام کامل کتاب آنچنان که در مقدمه کتاب آمده فَرَجُ المَهموم فی معرفة نَهج الحَلال من علم النُّجوم است.
سید رضی الدین، علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به سید بن طاووس، (۵۸۹-۶۶۴ق) از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) و امام سجاد(ع) از بزرگترین عالمان شیعه و نویسنده کتاب های بسیاری است. وی استاد بزرگانی همچون علامه حلی و پدر او (شیخ یوسف سدیدالدین) است. او به سبب سجایای اخلاقی بسیار، تقوا و مراقبه فراوان، حالات عرفانی و کراماتش به جمال العارفین معروف و مشهور است.
یکی از قدیمی ترین علم های موجود در جهان، علم نجوم است که قرن ها قبل از اسلام هم گسترش فراوانی داشته است. اسلام با این علم دو برخورد متفاوت داشت، از یک سو مقابل آن ایستاد و آن را رد کرد و از سویی دیگر بر برخی احکام آن مُهر قبولی زد.
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
صوفی. از مشایخ بزرگ صوفیه و مرید شیخ ابوالعباس نهاوندی بود. گویند: نظامی گنجوی از شاگردان اخی فرج زنجانی بوده است. او را پس از مرگ در زنجان به خاک سپردند.
ابوعبداللّه محمد بن فرج قرطبی معروف به ابن طلاع، از فقهای مذهب مالکی در اندلس است.
وی در سال 440 هجری متولد شد.
از افرادی چون قاضی یونس بن عبداللّه، مکی بن ابی طالب، ابوعبداللّه بن عابد، حاتم بن محمد و ابوعمر ابن القطّان روایت کرده است.
وی در فقه مالکی مهارت زیادی داشت و محل مراجعه و استفتای عموم بود. از بیان عقیده و نظر خود باکی نداشت و بر مخالفان عقیدتی خود تعصب می ورزید. به حدیث اهمیت می داد و افراد از دور و نزدیک برای استماع آن به نطدش می امدند.
وی علاوه بر کتاب اقضیه، نوازل الأحکام النبویة و کتابی در موضوع وثائق داشته است.
ابن طلاع در سال 497 هجری از دنیا رفت.
از دیگر امام زادگان مدفون در قم دو امام زاده از نوادگان امام سجاد (علیه السّلام) که پدر و پسرند.
در انتهای خیابان خاک فرج، مرقد شریف دو امامزاده (پدر و پسر) به نام های: امامزاده احمد و امامزاده علی، ملقّب به حارث، از نوادگان امام سجاد (علیه السّلام) قرار گرفته، که دارای بارگاه مجلّل و صحن و سرای زیبا است.
نسب
نسب نامه پدر عبارت است از:ابوالحسین احمد بن ابی الخیر محمّد بن علیّ بن عمر بن حسن الافطس بن علی اصغر بن امام سجاد (علیه السّلام).نسب نامه پسر نیز چنین است:علی الحارث بن ابوالحسن احمد بن ابی الخیر ....
منبع
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «امام زادگان مشهور قم» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۵/۳    
...
انتظار فرج در اصطلاح «مهدویّت»، به معنای چشم به راه بودن ظهور واپسین ذخیرۀ الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی است.
دست کم سه مؤلفه را می توان بنیان های اساسی انتظار، به شمار آورد:
← قانع نبودن به وضع موجود
روایاتی که سخن از انتظار گفته اند، به دو دسته کلی تقسیم می شود:
← انتظار فرج به معنای عامّ
...
انتظار فرج، در اصطلاح شیعی به معنای انتظار کشیدن برای ظهور امام دوازدهم(ع) است که به نحوی خارق عادت و معجزه آسا روی می دهد و دنیا را از عدل و داد پر می کند. بنابر آموزه های شیعی، انتظار فرج، مستلزم نوعی آمادگی معنوی و اخلاقی است.
«فَرَج»، کلمه ای عربی و به معنای گشایش و رهایی است. در عربی، دعای «فَرَّجَ الله غَمَّک» به معنای این است: «خدا تو را از غم رهایی بخشد.» مراد از فرج در ترکیب اضافی «انتظار فرج» که در فارسی مصطلح است، رهایی و گشایشی است که با ظهور امام دوازدهم برای مردمان دنیا روی می دهد.
ایمان به ظهور منجی بشریت و اقامه عدل و داد، در بسیاری از ملتها و پیروان ادیان به چشم می خورد و از عقاید اختصاصی دین اسلام نیست. در ادیان آسمانی و آیینهای شبه دینی و ملتها، کسانی به عنوان منجی معرفی شده اند؛ از جمله:
این مقاله به بررسی روایت توقیع دعا برا تعجیل فرج از امام زمان (علیه السّلام) می پردازد. در این روایت، امام (علیه السّلام) به زیاد دعا کردن برای تعجیل فَرَج فرمان می دهند.
قال مولانا الامام المهدی-عجل الله تعالی فرجه الشریف- :(اَکْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ، فاِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُمْ) برای شتاب در گشایش حقیقی و کامل، بسیار دعا کنید؛ زیرا، همانا، فَرَج شما در آن است.
شرح روایت
این کلام از جمله مطالبی است که حضرت مهدی (علیه السّلام) در جواب سؤال های اسحاق بن یعقوب بیان کرده اند. در این روایت، امام (علیه السّلام) به زیاد دعا کردن برای تعجیل فَرَج فرمان می دهند. این فرمان حضرت، اهمیّت مطلب را می رساند؛ زیرا فَرَجْ و گشایش شیعیان از تمام گرفتاری ها و فتنه ها، در سایه ی ظهور حضرت (علیه السّلام) محقق می گردد؛ و تا زمانی که حضرت (علیه السّلام) در غیبت به سر می برد، شیعه نیز تحت فشار و ظلم و تعدّی حاکمانِ ظالم و جائر است.در این حدیث نکاتی است که به آن ها اشاره می کنیم:۱. برای شیعیان فَرَجی است و آنان از شکنجه و اذیّت و آزار و تهمت رهایی خواهند یافت. آن روز طلایی خواهد رسید و آنان در سایه ی حکومت آقا و مولایشان در آرامش و رفاه و معنویت زندگی خواهند کرد.۲. فرج امام زمان مورد «بداء» واقع می شود؛ و به تعبیر دیگر، قابل تاخیر یا تعجیل است و یکی از عوامل تعجیل در فرج آن حضرت، دعا است. می دانیم که دعا بدون درخواست قلبی و زمینه سازی برای تحقّق آن، مؤثر نخواهد بود. انسان باید با زبان و قلب بطلبد، و در عمل نیز زمینه ساز خواسته ی خود باشد.
دعاهایی که دارای مضامین بلند عرفانی و اخلاقی هستند و مطابق با روح و تعالیم قرآن و سنت است، نیازی به سند آن چنانی که در مباحث فقهی مطرح است، ندارد. البته دعاهای مزبور ـ که در متن آمده ـ دارای سند مورد اعتماد هستند.
واژۀ «فَرَج» (به فتح ف، ر)، در لغت به معنای «رهایی از غم و اندوه و گشایش» است، و در کتاب های حدیثی که دعاها و اعمالی برای حصول فَرَج و گشایش امور ذکر شده، با توجه به همین معنای لغتی آن است.
نمونه هایی از دعای فرج
در این جا، به ذکر چند مورد از دعاهایی که به «دعای فَرَج» و نیز نماز ی که به «نماز فَرَج» نام گذاری شده، اکتفا می شود:
← ۱. دعایی از پیامبر اکرم
اما دعای «أللٌهُمَ کُن لِوَلِیٌکَ...» با توجه به معنایی که گفته شد، دعای فَرَج نامیده نمی شود؛ بلکه از دعاهایی است که شیعیان در حق حضرت امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ می نمایند و از اعمال شب ۲۳ ماه مبارک رمضان محسوب می شود. البته، این دعا را در هر زمانی که یادی از آن حضرت شود، می توان خواند.
سند دعاهای مزبور
...
چند دعا در مورد امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) داریم که به دعای فرج معروف اند. یکی دعای«الهی عظم البلاء و برح الخفاء...» است که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان در مورد این دعا می گوید: کفعمی در بلد الامین می گوید: این دعای حضرت صاحب الامر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که تعلیم فرمود آن را به شخصی که محبوس بود پس خلاص شد.یکی هم دعای معروف «اللهم کن لولیک...» است که معمولا بعد از نمازها خوانده می شود، و در بین مردم به دعای فرج معروف است.
این دعا از سه بخش تشکیل شده است:
← بخش اول
علاوه بر این که این دعا در کتاب جمال الأسبوع، المزار (للشهید الأول)، مصباح کفعمی، المزار الکبیر با اندکی تفاوت ذکر شده است،
نقلی در کتاب الزام الناصب
در کتاب «الزام الناصب» چنین نقل شده است: شیخ جلیل امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی مؤلف کتاب تفسیر «مجمع البیان» در کتاب «کنوز النجاح» گفته است: دعایی که حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به أباالحسن محمد بن أحمد بن أبی لیث - رحمت خدای متعال بر او باد - در شهر بغداد در مقابر قریش به او تعلیم داد و أبوالحسن از زندان از ترس کشتن به مقابر قریش پناه برده بود و به برکت این دعا، خداوند او را از کشته شدن نجات داد.
تعلیم دعا به ابوالحسن
...
دعای فرج، دعایی است که با عبارت «إلهی عَظُمَ البَلاء» آغاز می شود. این دعا برای اولین بار در کتاب کنوز النجاح شیخ طبرسی آمده و آثاری چون وسائل الشیعه (اثر شیخ حر عاملی) و جمال الاسبوع (اثر سید بن طاووس) نیز آن را نقل کرده اند. گفته شده دعای فرج را امام زمان به محمد بن احمد بن ابی لیث تعلیم داد که از ترس کشته شدن به کاظمین پناهنده شده بود. او با خواندن این دعا از مرگ رهایی یافت. این دعا جزو تعقیبات نماز امام زمان و جزو اعمال سرداب غیبت بیان شده است. این دعا در کتاب مفاتیح الجنان در بخش ادعیه آمده است.
نزد شیعیان ایران، دعای «أللهمَّ کُن لِولیکَ الحجة بنِ الحَسن» که دعایی برای سلامتی امام زمان (ع) است نیز به دعای فرج مشهور است.
این دعا برای اولین بار در کتاب کُنوز النجاح شیخ طبرسی (درگذشت ۵۴۸ق) آمده است، البته فقط بخش آغازین آن یعنی تا «أَوْ هُوَ أَقْرَبُ». برخی دیگر از آثاری که این دعا را آورده اند این کتاب ها هستند: المزار الکبیر اثر ابن مشهدی (درگذشت ۶۱۰ق)، جمال الاسبوع اثر سید بن طاووس (درگذشت ۶۶۴ق)، المزار اثر شهید اول (درگذشت ۷۸۶ق)، مصباح اثر کفعمی (درگذشت ۹۰۵ق)، وسائل الشیعه اثر شیخ حر عاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق).
دعای فرج یا دعای سلامتی امام زمان، دعایی برای سلامتی حجت بن حسن، دوازدهمین امام شیعیان است شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این دعا را از اعمال شب بیست و سه ماه رمضان ذکر کرده است
منتظران واقعی همانند کسانی شمرده شده اند که در خیمه ی حضرت مهدی (علیه السّلام) یا زیر پرچم او هستند، یا کسی که در راه خدا شمشیر می زند یا به خون آغشته شده یا شهید گشته است. اینها مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق و عدالت است که متناسب با مقدار آمادگی و درجه ی انتظار افراد می باشد.
کسی از امام صادق (علیه السّلام) پرسید چه می گویید درباره ی کسی که دارای ولایت امامان است؛ و انتظار ظهور حکومت حق را می کشد و در این حال از دنیا می رود؟ امام (علیه السّلام) در پاسخ فرمود: «هو بمنزلة من کان مع القائم فی فسطاطه ـ ثمّ سکت هنیئه ـ ثمّ قال هو کمن کان مع رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم)؛ او همانند کسی است که با رهبر این انقلاب در خیمه ی او (ستاد ارتش او) بوده باشد ـ سپس کمی سکوت کرد ـ و فرمود مانند کسی است که با پیامبر اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) (در مبارزاتش) همراه بوده است».
تعابیر روایات در فضیلت انتظار
این مضمون در روایات زیادی با تعبیرات مختلفی نقل شده است: در بعضی «بمنزلة الضّارب بسیفه فی سبیل الله؛ همانند شمشیرزنی در راه خدا»؛ و در بعضی دیگر «کمن قارع مع رسول الله بسیفه؛ همانند کسی است که در خدمت پیامبر با شمشیر بر مغز دشمن بکوبد»؛ در بعضی دیگر «بمنزلة من کان قاعداً تحت لواء القائم؛ همانند کسی است که زیر پرچم قائم بوده باشد.»؛ و در بعضی دیگر «بمنزلة من استشهد مع رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم)؛ همانند کسی است که با پیامبر شهید شود» .
رابطه میان انتظار و جهاد
این تشبیهات که در مورد انتظار ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) در این روایات وارد شده بسیار پر معنی و روشنگر این واقعیت است که یک نوع رابطه و تشابه در میان مساله ی «انتظار» و «جهاد» و مبارزه با دشمن، در آخرین شکل خود، وجود دارد. (دقت کنید!)
انتظار بالاترین عبادت
...

فرج در دانشنامه ویکی پدیا

فرج
فرج می تواند به موارد زیر اشاره کند:
فَرَج (تلفظ می شود /færædʒ/)، یا گشایش
دعای فرج، (تلفظ می شود /færædʒ/) دعایی مشهور در میان شیعیان
دعای فرج (عظم البلاء)، دعایی منتسب به حجت بن حسن
فرج (عضو) (تلفظ می شود /færdʒ/)، قسمت خارجی آلت تناسلی زن
فرج الهی (سلسله)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
فرج امام، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران است.
فرج بعد از شدت (به عربی: الفرج بعد الشدة) و (به انگلیسی: Relief after Grief) کتابی به زبان عربی نوشته قاضی ابوعلی مُحَسَّن بن علی تنوخی در قرن چهارم هجری است.
حکایت های این کتاب برای بسیاری نویسندگان و شعرا و اهل ذوق که بعد این قرن زندگی کرده اند، مایه الهام بوده و بسیاری در آثار خود حکایات آن را نقل به مضمون کرده اند. مطابق شرح مثنوی استاد فروزانفر، از بزرگانی که به شدت وامدار این کتاب بوده یکی مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به کرات حکایت های ساده این کتاب را نقل کرده و با شیوه منحصربه فرد خود تأویل کرده است.
این کتاب برای اولین بار توسط محمد عوفی به فارسی ترجمه شده که از آن ترجمه اثری در دست نیست مگر حکایاتی که وی از این کتاب در جوامع الحکایات نقل کرده است. ترجمه بعدی فارسی آن به قلم حسین ابن اسعد دهستانی در قرن هفتم انجام شد که وی اشعاری فارسی نیز بدان افزوده است.
همان گونه که از عنوان کتاب برمی آید، فرج بعد از شدت، مشتمل بر داستان هایی از انسان های گرفتار است که هریک به نوعی نجات یافته و به راحتی رسیده اند. هدف نویسنده ذکر تأثیر رفتار انسانی و اخلاقی قهرمانان داستان هایش در رهایی آن ها از مشکلات است. این کتاب توسط انتشارات پیکان و با تصحیح اسماعیل حاکمی والا در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است.
برخی حکایات این کتاب در مجموعه تلویزیونی هشت بهشت به فیلم درآمده اند.
فرج بیگی (شهرک یمین آباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت در استان فارس ایران است.
از محدودیتهای روش های اولیه متالورژی پودر پایین بودن استحکام آنها نسبت به فرایندهای رقیب می بود؛ که با بکارگیری روشهای نوین (Warm compaction، ایزو استاتیک گرم، آهنگری پودر، extrusion، Powders rolling، Incretion mounding Powders) این نقص برطرف گردید. روش آهنگری پودر نیز از روشهای تکمیلی و نوین برای بهبود خواص مهندسی قطعات متالورژی پودر می باشد.
تاریخچه استفاده از روش آهنگری پودر به سال ۱۹۶۷ برمی گردد که بر روی اتومبیل پورشه ۹۲۸ نصب گردید؛ ولی تا سال ۱۹۸۱ که کمپانی تویوتا این نوع شاتون را بر روی مدل Camry خود نصب نمود، تولید صنعتی پیدا نکرد.
در بعضی تقسیم بندی ها روش آهنگری پودر را در رده آهنگری دقیق قرار می دهند و یا به عبارتی نوعی آهنگری دقیق به شمار می رود. این فرایند یک فرایند دقیق فرم دهی فلزات است که قابل رقابت با دیگر فرایندها از قبیل انواع روش های آهنگری، ریخته گری و ماشینکاری می باشد. آهنگری پودر به طور کلی فرایندی است که مراحل تولید را کم کرده و یا بسیاری از آنها را حذف می کند.
استفاده از روش آهنگری پودر باعث بهبود خواص مکانیکی مخصوصاً خواص خستگی می گردد. خواص خستگی قطعات تهیه شده از این فرایند به صورت چشمگیری بهتر از قطعات آهنگری شده ضربه ای است.
اولین مرحله در تولید با روش آهنگری پودر شکل دادن پودر به شکل قطعه مورد نظر می باشد که توسط پرس های کامپکت صورت می گیرد. قالب ساخت Pre-Form باید طوری طراحی و ساخته شود که انتقال پودر و در نتیجه توزیع وزنی قطعه را در این مرحله تضمین نماید. پس از کامپکت کردن زینترن کردن قطعات در کوره انجام می گیرد. پس از زینترینگ، قطعات به وسیله روبات و یا دستی در قالب پرس فورج قرار می گیرد پرس فورج از نوع هیدرولیک و یا ضربه ای با بیرون انداز اتوماتیک عمل می کند.
فرج جمعه (انگلیسی: Faraj Jumaa؛ زادهٔ ۶ سپتامبر ۱۹۹۳(1993-09-06)) یک بازیکن فوتبال است.
فرج دیوان، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.
فرج سرکوهی (متولد آبان ۱۳۲۶ در شیراز) منتقد ادبی و روزنامه نگار ایرانی است.
او در سال ۱۳۶۴ از بنیانگذاران مجله آدینه و از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ سردبیر این نشریه بود که از آن به عنوان پرنفوذترین نشریه مستقل و غیردولتی ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ یاد می شود. سرکوهی از اعضای کانون نویسندگان ایران است و در نگارش و جمع آوری امضاهای متن ۱۳۴ (ما نویسنده ایم) نقش داشت.
فرج علیپور(زاده ۱ فروردین ۱۳۳۷، خرم آباد) نوازنده کمانچه و از چهره های سرشناس موسیقی لری است.
فرج آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرج آباد (چالوس)
فرج آباد (خمین)
فرج آباد (قم)
فرج آباد (کامیاران)
فرج آباد (گتوند)
فرج آباد (گلپایگان)
فرج آباد (لالی)
فرج آباد (نیشابور)
مختصات: ۳۲°۲۲′۱۷″ شمالی ۴۸°۵۵′۱۲″ شرقی / ۳۲.۳۷۱۳۹° شمالی ۴۸.۹۲۰۰۰° شرقی / 32.37139; 48.92000
فرج آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان جویبار در استان مازندران ایران.
فرج آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران.
مختصات: ۳۳°۲۷′۴۴″ شمالی ۴۹°۵۲′۰۷″ شرقی / ۳۳.۴۶۲۱۳۰۵۵۵۵۵۵۶° شمالی ۴۹.۸۶۸۵° شرقی / 33.4621305555556; 49.8685
فرج آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خمین در استان مرکزی ایران است.
مختصات: ۳۴°۴۶′۱۰″ شمالی ۵۱°۱۰′۱۴″ شرقی / ۳۴.۷۶۹۵۲° شمالی ۵۱.۱۷۰۵۲° شرقی / 34.76952; 51.17052
فرج آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم ایران.
فرج آباد (گتوند)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در استان خوزستان ایران است.
فرج آباد (گلپایگان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان ایران است.
فرج آباد (لالی)، روستایی از توابع بخش حتی شهرستان لالی در استان خوزستان ایران است.
فرج آباد (نیشابور)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
ابو فرج (به عربی: أبو فرج) یک روستا در سوریه است که در ناحیه سلحب واقع شده است. ابو فرج ۸۳۴ نفر جمعیت دارد.
احمد حسن فرج (عربی: أحمد حسن فرج‎؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۲(1982-06-09)) یک ورزشکار اهل مصر است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه ورزشی الاهلی مصر و تیم ملی فوتبال مصر اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
احمد سمیر فرج (عربی: أحمد سمیر فرج‎؛ زادهٔ ۲۰ مهٔ ۱۹۸۶(1986-05-20)) یک ورزشکار اهل مصر است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال سوشو، باشگاه ورزشی الاهلی مصر، باشگاه ورزشی اسماعیلی، باشگاه ورزشی زمالک، باشگاه ورزشی اسماعیلی، تیم ملی فوتبال مصر، و باشگاه ورزشی الاهلی مصر اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
تپه فرج مربوط به دوران تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان شوشتر، روستای بنه اسد واقع شده. این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۳۴۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
جلال آباد فرج یک روستا در ایران است که در بخش نگین کویر واقع شده است. جلال آباد فرج ۲۰۱ نفر جمعیت دارد.
چم فرج، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر در استان خوزستان ایران است.
دعای فرج یا دعای سلامتی امام زمان، دعایی برای سلامتی حجت بن حسن، دوازدهمین امام شیعیان است. شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این دعا را از اعمال شب بیست و سه ماه رمضان ذکر کرده است.
روناک فرج فعال حقوق زنان کرد عراقی است. او مدیریت مرکز اطلاع رسانی و روشنفکری زنان «ریوان» را برعهده دارد و سردبیر نشریه ریوان است.
فرودگاه گاتلینبرگ-پیجن فرج (به انگلیسی: Gatlinburg-Pigeon Forge Airport) یک فرودگاه همگانی بهره برداری هوایی با کد یاتا GKT است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۷۸ متر است. این فرودگاه در شهر گتلینبرگ کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۰۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
گل فرج یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شجاع بخش مرکزی شهرستان جلفا واقع شده است.
محمدحسین فرج (متولد ۱۳۴۳ در تهران) متخصص لابراتوار فیلم و چاپ و جلوه های ویژه، و مدرس دانشگاه هنر تهران و دانشگاه سوره است و سابقهٔ تدریس در دانشگاه آزاد، دانشگاه سپهر اصفهان، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فرهنگ و هنر یزد و دانشگاه صدا و سیما را دارد. وی دارای مدرک درجهٔ یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. فرج دانش آموختهٔ کارشناسی سینما با گرایش فیلمبرداری از دانشکدهٔ سینما و تئاتر دانشگاه هنر، و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد است. نام او در تیتراژ بسیاری از فیلم های کوتاه دانشجویی و بلند سینمایی دیده می شود. از او تعدادی مقاله و نیز ترجمهٔ کتاب «مرجع کوچک نورپردازی» و "آتلیه عکاسی ۲"(به عنوان مترجم همکار) به چاپ رسیده. فرج مسئولیت های مختلفی در سازمان سینمایی و معاونت سینمایی ایران داشته. در حال حاضر او مدیر کل دفتر توسعهٔ فناوری سازمان سینمایی و سمعی و بصری است. در چهاردهمین جشنوارهٔ نهال مراسم بزرگداشتی برای محمدحسین فرج برپا شد که طی آن چند تن از سینماگران از جمله علی لقمانی در وصف او سخنرانی کردند.
مجتمع مسکونی فرخ و فرج یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی اصغر فرهادی، نویسندگی و تهیه کنندگی می باشد که از شبکه پخش شد.
وکس فرج یک پیکرهٔ گفتار رایگان برای زبان های مختلف برای انجام تحقیقات یا تولید محصولات مبتنی بر تکنولوژی گفتار می باشد. این پروژه تحت پروانهٔ عمومی همگانی گنو منتشر می شود. در وب سایت این پروژه ذکر شده است که اکثر مدل های صوتی که توسط نرم افزار متن باز تولید می شود دارای کد بسته می باشند و عموماً فایل های صوتی و متون مربوطه که برای تولید این مدل ها استفاده شده است، خارج از دسترس همگانی می باشد و هدف این پروژه جمع آوری گفتار و متون مربوطه برای استفاده در نرم افزارهای تشخیص گفتار رایگان و متن باز در لینوکس، ویندوز و مک می باشد. تمامی فایل های صوتی در این پروژه تحت پروانهٔ عمومی همگانی گنو منتشر می شود. سپس این فایل ها به مدل های صوتی برای استفاده در نرم افزارهای متن باز تشخیص گفتار (مانند CMU اسفینکس، ISIP، جولیوس، HTK و Kaldi) تبدیل شده و از طریق وب سایت پروژه منتشر می شود.
این پروژه در حال حاضر (اردیبهشت ۹۴) بیش از ۱۸ زبان را پشتیبانی می کند و زبان فارسی نیز یکی از آن ها می باشد. در صورت محقق شدن اهداف این پروژه، برای اولین بار برای زبان فارسی یک پیکره ۱۴۰ ساعتی با پروانهٔ عمومی همگانی گنو منتشر خواهد شد.
مشارکت در این پروژه آسان می باشد و فقط کافی است که صدای خود را به این پروژه اهدا کنید، به این صورت که یک سری متون از پیش مشخص شده را خوانده و صدای ضبط شده را به این پروژه بفرستید.
کل فرج (به لاتین: Kəlfərəc) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان اسماعیللی واقع شده است. کل در این نام کوتاه شده واژه کربلایی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فرج

فرج در جدول کلمات

ساخته محمدرضا هنرمند با شرکت فرج ا••• سلحشور
گورکن

معنی فرج به انگلیسی

hole (اسم)
سفت ، روزنه ، سوراخ ، خندق ، غار ، گودی ، غول ، منفذ ، رخنه ، فرجه ، نقب ، حفره ، گودال ، چال ، فرج ، لانه خرگوش و امثال ان
vulva (اسم)
مادگی ، فرج
slot (اسم)
شکاف ، فرجه ، رخ ، چاک ، غاز ، فرج ، کلون در ، چفت در ، شکاف کوچک
pudendum (اسم)
فرج ، شرمگاه ، الت تناسل

معنی کلمه فرج به عربی

فرج را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرج

مجیدفرجی ٠٢:٢٥ - ١٣٩٦/٠٣/٢٧
شکاف مقدس دریچه دنیا
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرجنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس واقعی اندام تناسلی زن   • الفرج   • شرمگاه   • فورج   • عکس واقعی واژن دختر   • تپه ونوس   • چوچ   • دبر   • معنی فرج   • مفهوم فرج   • تعریف فرج   • معرفی فرج   • فرج چیست   • فرج یعنی چی   • فرج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرج
کلمه : فرج
اشتباه تایپی : tv[
آوا : faraj
نقش : اسم
عکس فرج : در گوگل


آیا معنی فرج مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )