انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 837 100 1

معنی اسم فرح

اسم: فرح
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: farah) (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن - شادمانی، سرور

معنی فرح در لغت نامه دهخدا

فرح. [ ف َ رَ ] (ع مص ) شادمانی نمودن و فیریدن. (منتهی الارب ). گشاده شدن دل به لذت عاجل. (از اقرب الموارد). شاد شدن. (ترجمان القرآن جرجانی ). شاد شدن و دنه گرفتن. (تاج المصادر بیهقی )(مصادر زوزنی ). || (اِمص ) فیریدگی. (منتهی الارب ). سرور. (اقرب الموارد). لذت حاصل در قلب از رسیدن به آنچه مورد تمایل بوده است. (تعریفات جرجانی ). شادی. یکی از اعراض سته ٔ نفسانیه. (یادداشت به خطمؤلف ). عشرت و طرب و شوخی. (ناظم الاطباء) : مردی در حد بلوغ بر سر گنجی افتد که پدر از جهت او نهاده باشد، فرحی بدو راه یابد. (کلیله و دمنه ).
یک فرح را هزار غم سپس است
که پس هر فرح غم است هزار.
خاقانی.
در فرح زانم که همچون غنچه من
این قدح سر در گریبان خورده ام.
عطار.
- فرح افزا ؛ آنچه شادی را بیفزاید. (یادداشت به خط مؤلف ). فرح افزای.
- فرح افزای ؛ فرح افزا :
گر خون دل خوری فرح افزای میخوری
ور قصد جان کنی طرب انگیز میکنی.
سعدی.
- فرح انگیز ؛ کسی یا چیزی که موجب شادی و سرور گردد.
- فرح بخش ؛ آنچه خاطر آدمی را شادی بخشد :
این چه بویی است فرح بخش که تا صبح دمید
وین چه بادی است که از جانب صحرا برخاست.
سعدی.
عالم از ناله ٔ عشاق مبادا خالی
که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد.
حافظ.
کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت
من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت.
حافظ.
- فرح فزای ؛ فرح افزای.
- فرح ناک ؛آنچه با شادی همراه بود.
- فرح یافتن ؛ شاد شدن :
بیفکندم و روی برتافتم
وز آن پاسبانی فرح یافتم.
سعدی.
|| (اِ) نزد اهل رمل نام شکلی است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 2 ص 1105).

فرح. [ ف َ رِ ] (ع ص ) شادان و فیرنده. (منتهی الارب ). فارح. (اقرب الموارد). رجوع به فارح شود.

فرح. [ ف َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فلارد بخش لردگان شهرستان شهرکرد، واقع در 48هزارگزی جنوب خاوری لردگان و سی هزارگزی راه عمومی. ناحیه ای است واقع در جلگه و معتدل که دارای 133 تن سکنه است. از چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات ، برنج و کتیرا است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. هنر دستی زنان گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

فرح. [ ف َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نیگنان بخش بشرویه ٔ شهرستان فردوس ، واقع در پنجاه هزارگزی شمال باختری بشرویه و 12هزارگزی شمال باختری نیگنان. ناحیه ای است واقع در دامنه و گرمسیر که دارای 14 تن سکنه است. از قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات ، پنبه و ارزن است. اهالی به کشاورزی و کرباس بافی گذران میکنند.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فرح. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن ابی بکربن فرح ارموی ، مکنی به ابی الروح. از مردم ارومیه و فقیهی فاضل و صالح بود. در نوغان طوس نزد شیخ محمدبن ابی العباس فقه آموخت. من [ یعنی سمعانی ] او را در آنجا دیدم و با من از ابی سعد ناصربن سهل بغدادی و محمدبن ابی سعدبن حفص نوغانی تفسیر ثعالبی را استماع کرد. (از انساب سمعانی ).

فرح. [ ف َ رَ ] (اِخ ) ابن انطون بن الیاس انطون. نویسنده ای محقق بود. در طرابلس تولد یافت و همانجا به تحصیل پرداخت و در سال 1315 هَ.ق. به اسکندریه رفت و سرپرستی مجله ٔ «الجامعه » را به عهده گرفت و شش سال هم نویسنده ٔ «صدی الاهرام » بود و نیز مجله ای به نام «السیدات » منتشر کرد. در 1325 هَ.ق. به امریکا رفت و در آنجا مجله ٔ الجامعه را دوباره انتشار داد و اندکی بعدآن را تعطیل کرد و به مصر بازگشت و باز تا پایان عمر انتشار «الجامعه » را ادامه داد. از آثار اوست : 1- مجله ٔ الجامعه ، در شش دوره. 2- فلسفه ٔ ابن رشد. 3- تاریخ مسیح ، ترجمه از فرانسه. و تعدادی کتب روایت و داستان. وی مردی بود دارای عزت نفس و نرمی خوی و در عمل سریع و به اندک قانع بود. او را در نهضت مصر دستی بود. درگذشت وی به سال 1340 هَ.ق. / 1922 م. اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی از مجلة السیدات و الرجال ).

فرح. [ ف َ رَ ] (اِخ ) تکتوک. از قبیله ٔ بطاحین از اعراب سودان است. او در شماربزرگان شعرای سودان و از مشاهیر عصر خود بود. شعرش نیکوست. درگذشت او به سال 1017 هَ.ق. / 1608 م. اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی از شعراءالسودان ص 260).

معنی فرح به فارسی

فرح
شادشدن، شادمان شدن، شادی، شادمانی، سرور
۱ - ( مصدر ) شاد شدن شادمان گردیدن مسرور شدن ۲ - ( اسم ) شادیشادمانی سرور ۳ - کیفیت نفسانی خاصی است که منشائ وصول به مطلوب لذت بخش است مقابل غم ( که منشائ احتراز از امور موذی می باشد)
تکتوک از قبیله بطاحین از اعراب سودان است . او در شمار بزرگان شعرای سودان و از مشاهیر عصر خود بود .
دهی است جزو بخش شمیران متصل به دوشان تپه ( تهران )
ده کوچکی است از دهستان اراضی نیزار بخش مرکزی شهرستان قم .
[ گویش مازنی ] /ferah aabaad/ پیش بندر شهر ساری که در بیست کیلومتری شمال این شهر واقع شده استدر زمان صفویه اهمیت فراوانی داشت و شاه عباس در آن قصر بزرگی به نام جهان نما و مسجد معظمی به نام مسجد فرح آباد بنا نمودخرابه های این مسجد و قصر هم چنان باقی است
دهی است از دهستان شهر خواست بخش مرکزی شهرستان ساری .
ده مخروبه ایست از بخش حومه شهرستان نائین .
( صفت ) چیزی که شادی را افزون کند شادی فزا .
( صفت ) آنچه که شادی آورد شادی بخش مفروح .
نام باغی است اندرون قلعه شهر پناه دارالخلافت شاه جهان آباد .
دهی است جزو بخش شمیران شهرستان تهران واقع در ۹ کیومتری مغرب تجریش و ۱۲ کیلومتری تهران دامنه کوهستان سردسیر ۱۲٠٠ تن سکنه قنات در بهار از رودخانه تنگه یونجه زار استفاده میکند محصول غلات یونجه توت شغل زراعت مکاری . راه امامزاده داود از فرح زاد میگذرد . جاده از تهران تا فرخ زاد ماشین رو و از آنجا تا امامزاده داود مالرو است .
دهی است از دهستان دالوند بخش زاغه شهرستان خرم آباد .
دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در ۲ هزار گزی جنوب باختری شیراز
نزد علمای احکام نجوم هر سیاره را در خان. فرح و مسرت است و از این رو آن خانه را بیت فرح آن ستاره گویند .
یکی از قاضیان معروف دوره ساسانی است که نظرات قضایی او در کتاب ( مادیگان هزار داذ ستان ) نقل شده است .

معنی فرح در فرهنگ معین

فرح
(فَ رَ) [ ع . ] (مص ل .) شاد شدن ، شادمان گردیدن ، مسرور گشتن .
( ~ . بَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) آن چه که شادی آورد، شادی بخش .

معنی فرح در فرهنگ فارسی عمید

فرح
۱. شاد شدن، شادمان شدن.
۲. شادی، شادمانی، سرور.
آنچه فرح و شادی را افزون کند.
آنچه موجب فرح و شادی می شود.
۱. = فرح انگیز
۲. (طب قدیم) = مفرّح

فرح در دانشنامه اسلامی

فرح
معنی فَرِحَ: شاد شد
معنی فَرِحٌ: هميشه شادمان (صفت مشبهه از فرح وچون لازمه شادماني هميشگي در دنيا ،بي فكري و سبك مغزي است به معني خوشگذران ، مست و مغرورو كسي كه دچارغفلت و سبک مغزي در اثر سوء استفاده از نعمتهاي الهي است ، هم در قرآن استفاده شده است در عباراتي نظير "إِنَّ ﭐللَّهَ ل...
معنی فَرِحُونَ: هميشه شادمانها (صفت مشبهه از فرح وچون لازمه شادماني هميشگي در دنيا ،بي فكري و سبك مغزي است به معني خوشگذران ، مست و مغرورو كسي كه دچارغفلت و سبک مغزي در اثر سوء استفاده از نعمتهاي الهي است ، هم در قرآن استفاده شده است در عباراتي نظير "إِنَّ ﭐللَّهَ...
معنی فَرِحِينَ: هميشه شادمانها (صفت مشبهه از فرح وچون لازمه شادماني هميشگي در دنيا ،بي فكري و سبك مغزي است به معني خوشگذران مست و مغرورو كسي كه دچارغفلت و سبک مغزي در اثر سوء استفاده از نعمتهاي الهي است ، هم در قرآن استفاده شده است در عباراتي نظير "إِنَّ ﭐللَّهَ ...
ریشه کلمه:
فرح‌ (۲۲ بار)

شادی. شادی توأم با تکبر در اقرب الموارد گوید: سرور و حبور در شادی ممدوح بکار می‏رود ولی فرح در شادی مذموم که موجب تکبر است سرور و حبور از تفکر ناشی است و فرح از قوه شهوت. فیومی در مصباح گفته: در معنی تکبّر و خرسندی و شادی به کار می‏رود. طبرسی رحمه‏اللَّه در مجمع ذیل . فرموده فرح به معنی تکبر است و شعر ذیل را شاهد می‏آورد . وَلَسْتُ بِمِفْراحٍ اِذَ الدَّهْرُ سُرَّنی وَ لاجازِعٍ مِنْ صَرْفِهِ الْمُتَقَلِّبُ‏ چون روزگارم شادم کند متکبر نمی‏شوم، از برگشت آن نیز جزع و ناله ندارم. راغب و زمخشری نیز آن را نقل کرده‏اند. در قرآن مجید بیشتر در شادی‏های مذموم آمده که منبعث از نیروی شهوانی و لذات و توأم با خودپسندی است مثل . باز گذاشتگان بر ماندنشان برخلاف رسول خدا (و اینکه با او به جهاد نرفتند) شادمان شدند . و در بعضی از آیات در شادی ممدوح به کار رفته مثل . آن روز مؤمنان در اثر یاری خدا مسرور می‏شوند. . فرح: (بر وزن کتف)شادمان متکبر . می‏گوید بدی‏ها از من رفت او متکبر و فخرکننده است. در اینجا فرح به معنی متکبر است که این آیه نظیر . است. . قومش به قارون گفتند: از کثرت مال شادمان متکبر نباش که خدا متکبران را دوست ندارد.
فرح دیبا در ۲۲ مهر ۱۳۱۷ هجری شمسی در تبریز متولد شد، پس از اخذ مدرک دیپلم به فرانسه رفت و در رشتۀ معماری در دانشکدۀ هنرهای زیبا مشغول تحصیل شد. او با ازدواج با محمد رضا شاه به عنوان همسر سوم شاه و ملکه ایران و بعدا با وضع قانونی به سمت نایب السلطنه رسید، از جمله اصلی ترین فعالیت های فرح بعد از مرگ شاه متوجه براندازی نظام جمهوری اسلامی و حمایت مالی از راه اندازی رسانه ها و نشریات و گروه های سلطنت طلب بود.
فرح دیبا همسر سوم محمدرضا شاه پهلوی در ۲۲ مهر ۱۳۱۷ هجری شمسی در تبریز متولد شد. فرح علت انتخاب نام خانوادگی دیبا را مربوط به شغل اجدادش در خرید و فروش پارچه های ابریشمی می داند که آنها را دیباج چی می نامیدند. پدرش سهراب دیبا، متولد محلۀ ششکلان در تبریز، یک افسر درجه دار ارتش شاهنشاهی بود که در پایان عمر خود در ادارۀ دادستانی ارتش خدمت می کرد. او در عملیات سرکوب اسماعیل آقاسمیتقو (از شورشیان معروف آذربایجان غربی) شرکت داشت که در این جریان مجروح هم شده بود. در سال ۱۳۱۴ به قوای ارتش گیلان منتقل شد و برای خدمت به رشت آمد و با مادر فرح آشنا شد. مادرش، فریده قطبی از خاندان های قدیمی گیلان بود. پدر فرح به علت سرطان معده زمانیکه فرح ۴ سال داشت، درگذشت. پس از مرگ سهراب دیبا، فریده دیبا به تبریز باز می گردد و به مدت ۲ سال به ازدواج موقت تاجری به نام (رحیم آقا اپیکچی) در می آید. مادرش ذکر می کند که در این مدت، فرح را به علت علاقۀ به تحصیلش، نزد برادرش (محمدعلی قطبی) در تهران می فرستد. اما خود فرح گفته که من فقط دو بار در دو تابستان به تهران آمدم و برای اقامت دائم پس از جدایی کامل مادر از اپیکچی و با پولی که از او گرفت، به تهران آمدیم. و تا زمانیکه فرح به دبستان می رفت در خانۀ دایی زندگی می کردند؛ اما بعدها خانه ای در حوالی بهارستان گرفتند.
تحصیلات
فرح در کنار تنها فرزند دایی خود رضا قطبی بزرگ شد و تحصیلات خود را در مدرسۀ ایتالیایی ها و سپس مدرسۀ فرانسوی ژاندارک که راهبه های فرانسوی آن را اداره می کردند، ادامه داد. او در فعالیت های ورزشی ـ هنری مدرسه شرکت و کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه بود. وی در مراسم ویژۀ روز یکشنبه در کلیسای کوچک مدرسه، نواختن پیانو را به عهدۀ داشت. فرح تا سن ۱۶ سالگی در مدرسۀ ژاندارک به تحصیل پرداخت و پس از اخذ مدرک دیپلم به دنبال پسر دایی خود به فرانسه رفت و در رشتۀ معماری در دانشکدۀ هنرهای زیبا مشغول تحصیل شد. فرح در دوران تحصیل در فرانسه جذب سازمان دانشجویی حزب توده شد و مادرش دلیل آن را روحیۀ حساس و مردم دوستی و عدالت خواهی و فقر و محرومیت در دوران کودکی می داند. انوشیروان رئیس فیروز (از فعالان حزب تودۀ ایران) فرح را به حزب معرفی کرد. فرح در اواخر دوران تحصیل در فرانسه، تصمیم گرفته بود که با کریم پاشا بهادری (یکی از دانشجویان ایران مقیم پاریس) ازدواج کند و آنها در یک جشن کوچک نامزدی خود را اعلام کرده بودند. فرح پس از ۴ سال به ایران بازگشت؛ اما پس از آشنایی با شاه، این نامزدی را به فراموشی سپرد و بعدها کریم پاشا به ریاست دفتر مخصوص شهبانو فرح انتخاب شد. مادر فرح می گوید: «من در فرح تغییرات کلی احساس کردم. عجیب نبود دختری که در مدرسۀ ژاندارک تحصیل کرده و برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفته و همۀ دوران کودکی و نوجوانی خویش را تحت نظر معلمه ها و اساتید فرانسوی گذرانده، این قدر تربیت غربی و البته فرانسوی پیدا کرده باشد.»
آشنایی فرح با محمدرضا
در مورد این موضوع روایت های مختلفی وجود دارد و علیرغم تفاوت هایی در جزئیات یک نقطۀ اشتراک و شروعی مشترک دارند. در همۀ آنها سر نخ آشنایی شاه و فرح به داماد ذی نفوذ شاه؛ یعنی اردشیر زاهدی می رسد. فریده دیبا می گوید: فرح که بعد از آمدن به ایران قصد بازگشت به فرانسه و ازدواج داشت، با مشکل روبرو شد؛ زیرا نامش در لیست مخالفین شاه قرار داشت و به واسطۀ دایی اش و احمدعلی ابتهاج به اردشیر زاهدی (رئیس امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج) معرفی شد. یک هفته بعد از اولین ملاقات، زاهدی فرح را به ویلای حصارک دعوت می کند و در آنجا با شاه آشنا می شود. فردوست می گوید: فرح از فرط استیصال برای اخذ کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی در حصارک می رود تا بتواند در پاریس، تحصیل و زندگی کند. اگر ندانیم حصارک چیست، شاید مسئله مفهوم نشود. در حصارک ویلایی بود که زاهدی و دوستانش، منتظر شکار دخترها و زن ها بودند و اگر زنی مورد پسند زاهدی نبود، او را به رفقایش می داد. حال این دختر با اطلاع از چنین وضعیتی برای درخواست پول به سراغ زاهدی می رود؛ یعنی این که خود را تقدیم زاهدی می کند. لابد زاهدی از این دختر خوشش نیامده بود که او را به محمدرضا معرفی کرد. به هر حال شاه در هواپیما از فرح به زبان فرانسوی خواستگاری می کند و فرح هم بلافاصله قبول می کند. در ۲۹ آذرماه ۱۳۳۸ در کاخ گلستان جشن عروسی مفصل محمدرضا و فرح دیبا با حضور بیش از ۴۰۰ میهمان برگزار می شود. مهریه فرح ۵ میلیون تومان تعیین شد و به دستور محمدرضا یک حساب بانکی به مبلغ ۲ میلیون تومان برای فرح باز شد. در ۹ آبان ۱۳۳۹ ولیعهد شاه (رضا پهلوی) به دنیا آمد. تولد رضا انقلابی در کاخ سلطنتی پدید آورد.
فعالیت ها و اقدامات فرح
...

فرح در دانشنامه ویکی پدیا

فرح
فرح همسر محمدرضا شاه پهلوی و شهبانوی ایران بود.
فرح (بازیگر)
فرح همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
محمد فرح
فرح همسر محمدرضا شاه پهلوی و شهبانوی ایران بود.
فرح (بازیگر)
فرح همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
محمد فرح
فرح (انگلیسی: Farah؛ زادهٔ ۹ دسامبر ۱۹۶۸(1968-12-09)) یک هنرپیشه اهل هند است.وی بیشتر در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی بازی می کرده است.
فرح آباد در اشاره به یکی از این اماکن ممکن است به کار رود:
فرح آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
فرح آباد (ابرکوه)، روستایی از توابع بخش بهمن شهرستان ابرکوه در استان یزد ایران است.
مختصات: ۳۴°۴۷′۱۰″ شمالی ۵۹°۵۰′۳۵″ شرقی / ۳۴.۷۸۶۱۱° شمالی ۵۹.۸۴۳۰۶° شرقی / 34.78611; 59.84306
فرح آباد ، روستایی است از توابع بخش سلامی و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران.
فرح آباد (زرند)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرند در استان کرمان ایران است.
مختصات: ۳۰°۲۶′ شمالی ۵۶°۵۳′ شرقی / ۳۰.۴۳۳° شمالی ۵۶.۸۸۳° شرقی / 30.433; 56.883
فرح آباد ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.
فرح آباد (مشهد)، روستایی از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فرح آباد (فیروزکوه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه در استان تهران ایران است.
فرح آباد، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران.
فرح آباد (نائین)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نائین در استان اصفهان ایران است.
فرح آباد (کاشان)، روستایی از توابع بخش نیاسر شهرستان کاشان در استان اصفهان ایران است.
مختصات: ۳۵°۱۳′۰۸″ شمالی ۵۸°۳۳′۳۷″ شرقی / ۳۵.۲۱۸۸۹° شمالی ۵۸.۵۶۰۲۸° شرقی / 35.21889; 58.56028
فرح آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی.
این روستا در دهستان بالا ولایت قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۶۲۰ خانوار) ۲٬۳۷۶ نفر است.
مختصات: ۳۶°۳۶′۱۵″ شمالی ۵۳°۱′۵۵″ شرقی / ۳۶.۶۰۴۱۷° شمالی ۵۳.۰۳۱۹۴° شرقی / 36.60417; 53.03194
فرح آبادخیل، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.
فرح اصولی (۱۳۳۲-) نقاش معاصر ایرانی است.
فرح اصولی در سال ۱۳۳۲ در زنجان متولد شد. دیپلم نقاشی را از هنرستان زیبای دختران و لیسانس گرافیک را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. شرکت در نمایشگاه های گروهی و انفرادی، تدریس، تصویرسازی کتاب های کودکان و دبیری جشنواره ها و دوسالانه های نقاشی ( دوسالانه ششم تهران۱۳۸۲) از جمله سوابق فعالیت های اوست.
فرح افزا یکی از نام های قدیم منطقه سانچارک بوده است. سانچارک منطقه ای است در ولایت سرپل افغانستان.
فرح السلطنه یکی از دختران ناصرالدین شاه است که در سال ۱۲۹۹ متولد شد. مادرش توران السلطنه (گوهر ملک خانم) از زنان سوگلی و مورد علاقه شاه بود. از وی یک پسر به نام احمد عضدالسلطنه بافی ماند. او به طور ناگهانی درگذشت و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شده است.
فرح بخش می تواند به موارد زیر اشاره کند:
اردشیر فرح آهنگساز و گیتاریست سرشناس ایرانی است.
دره فرح یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر الیگودرز استان لرستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سرب و روی است.
تپه کول فرح مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان ایذه، بخش مرکزی، دهستان حومه شرقی، روستای کول فرح واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۷۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تنگه کول فرح مربوط به دوره عیلامیان است و در شهرستان ایذه، جنب روستای کول فرح واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۵۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
دخترم فرح، نام کتابی جعلی منسوب به فریده دیبا مادر فرح دیبا و مادر زن محمد رضا پهلوی است. مترجم کتاب شخصی به نام الهه رئیس فیروز و ویراستار آن احمد پیرانی است. کتاب توسط انتشارات به آفرین منتشر گردیده است.
کول فرح یا کول فره، تنگه ای در هفت کیلومتری شمال شرقی ایذه، شامل شش نقش برجسته متعلق به دوره ایلامیان است که با توجه به سنگ نبشتههای به جا مانده و بقایایی از محل زندگی آنها در گذشته های دور که در میان کوهها باقی مانده است مانند گورها کانال آب و بقایای ساختمان و نقطه دیدبانی می توان گفت این محل پرستشگاه نارسینا، یکی از خدایان ایلامی بوده است.
کول فرح یا کول فره که در انتهای دشت ایذه قرار دارد، (کول) به معنی دره و (فره) به معنی خوشحالی می باشد، از آنجا که دره ها عموماً تنگ و خفه می باشند اما این دره روح افزا و دلباز است و در سمت راست مدخل دره، در کنار رشته کوهی، دو قطعه سنگ عظیم و نامنظم دیده می شود که بر بدنه آنها، نقوش ظریف و زیبایی از صورت انسان و شمایل جانوران در حالت های نیایش و احترام دیده می شود. در تصویر سنگی این نیایشگاه بیش از ۴۰۰ نفر در حال نیایش مشاهده می شوند و بنا به گفته کارشناسان در این تصاویر نخستین نگاه بشر به مذهب و آئین شکل گرفته است و حمل خدایان، قربانی کردن و اجرای موسیقی از دیگر صحنه های بکر این سنگ نگاره هاست.
منطقه باستانی کول فرح از جاذبه های تاریخی گردشگری استان خوزستان می باشد که به دلیل قرار گرفتن در یکی از مناطق بسیار خوش آب و هوای استان خوزستان، سالانه گردشگران بسیاری به سوی خود جلب می نماید. محوطه کول فرح در سال ۱۳۷۸ توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره ۲۵۹۷ در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسید.
در حریم محوطه باستانی کول فرح تپه های باستانی پرچستان و چغاکره همچنین تالاب میانگران وجود دارد که کاوش و حفاظت از آن ها بسیار حائز اهمیت است و عدم حفاظت درست از آنها منجر به مشکلات عدیده ای می گردد.
نقوش برجسته کول فرح
نقش برجسته شماره ۱ نخستین نقش برجسته مراسم قربانی را نشان می دهد و در ارتفاع ۶ متری از دامنه کوه قرار دارد. پهنای صفحه یک متر و هفتاد سانتیمتر دریک متر است. در آن شاه هانی یکی از حاکمان مستقل آیاپیر که همزمان با شوتروک نهونته دوم پادشاه ایلام در سال ۲۷۰۰ پ م بوده در حال قربانی کردن نشان داده شده است. در این تصاویر شاه کلاه گردی بر سر دارد و دو نفر او را همراهی می کنند که یکی از آنها شوترورو وزیر شاه است. جلوی شاه سه نوازنده با دو ساز چنگ و یک دف در حرکت هستند. در زیر نوازندگان تصویر یک شکارچی و یک بز کوهی وجود دارد. در زیر شکارچی سه کاهن ایستاده اند و دو گاو نر و یک بز کوهی را هدایت می کنند. پیش از این سه قوچ قربانی شده اند که سر آنها از بدن جدا شده است. سنگ نبشته ۲۴ سطری افراد حاضر را با خط ایلامی نام برده است. قسمتی از آن به این شرح است: من هانی پسر تاهی هی حاکم آیاپیر هستم. من مجسمه ام را در این جا بر پا داشته ام پس از آنکه رب النوع سراپا مسلح تیروتور خدای منطقه سیل هیته حمایتش را بر من ارزانی کرده بود.
نقش برجسته شماره دو دومین نقش برجسته بر روی تخته سنگی مثلثی قرار دارد و باز هم صحنه مراسم مذهبی قربانی کردن را نشان می دهد. فردی در میان صحنه وجود دارد که دستان خود را به حالت نیایش جلوی صورت خود گرفته است. لباس او بر خلاف معمول ایلامیها تا زانوی او است ولی در اکثر موارد مشاهده می کنیم که لباس ایلامیها تاقوزک پا است. در جلوی صورت این شخص صحنه قربانی کردن حجاری شده است و مردی گاو نری را از پشت بر زمین زده است و چند قربانی دیگر نیز روی زمین قرار دارند. در سمت چپ نیز ۴ مرد با احترام دنبال شخصیت وسط صحنه در حال حرکت هستند
نقش برجسته شماره سه نقش برجسته دیگری بر روی یک سنگ چهار گوشه بزرگی حجاری شده است. بلندی سنگ دو متر و هشتاد سانت است و در چهار سمت آن تصاویری به چشم می خورد. موضوع این طرح حمل مجسمه یکی از خدایان ایلامی بر دوش چهار مرد است و شاه با عده زیادی از همراهان آنها را دنبال می کنند. مجسمه این خدا بر روی تختی به صورت ایستاده قرار دارد ودستان خود را به کمر زده و لباسی بلندبر تن دارد. در پشت مجسمه ۶۷ نفر در چهار صف قرار دارند و دو نفر اول در بالا که از قد بلندتری برخوردارند افراد مهمتری هستند. در قسمت غربی سنگ چهار صف دیگر قرار دارد و ۴۹ نفر دیگر دنباله روی صفهای جبهه جنوبی هستند. در جبهه شمالی ۴۵ نفر دنباله روی شخصی هستند که دست بر سینه ایستاده است. در قسمت شرقی هم صحنه قربانی دیده می شود و ۳۶ غزال و سه گاو بزرگ به سمت راست در حرکتند. ۷ مرد کوچک دیگر نیز دیده می شوند و از آنجا که لخت هستند احتمالاً اسیران جنگی هستند. در گوشه دیگر شمالی ۹ نفر دیگر به سوی شاه می روند. سنگ دیگری در شمال سنگ اصلی افتاده است و احتمال می رود قربانگاه بوده باشد.
نقش برجسته شماره چهار این نقش برجسته بسیار شبیه نقوش حجاری شده در تخت جمشید می باشدو چون از نظر زمانی بسیار قدیمی تر از نقوش تخت جمشید است، آنرا مادر نقوش زیبای درگاههای کاخ صد ستون و پلکان آپادانا میدانند. در بالای این نقش برجسته شاه با ردای بلند بر تخت نشسته است و جلوی او یک میز هدایا قرار دارد. پشت سر او نیز سه نفر ایستاده اند. دو میز دیگر نیز در جلوی شاه قرار دارد. پایین این تصویر درچهار ردیف افرادی دیده می شوند که یک دست خود را به جلو دراز کرده اند و دست دیگر را در برابر صورت خود به عنوان احترام گرفته اند. در طرفین این نقش افرادی در حال اهدای هدایا هستند.
نقش برجسته شماره پنج یک ایلامی در حال اجرای مراسم مذهبی است. این نقش از نظر طرز قرار گرفتن دستها و فاصله پاها همانند نقش شماره دو کول فرح است. جلوی فرد ایلامی یک آتشدان قرار دارد. در برابر این فرد حیوانات قربانی شده به صورت وارونه حجاری شده اند. در این تصاویر شخص کاهن دیده نمی شود و شاید در اثر زمان نقش او از بین رفته باشد.
نقش برجسته شماره شش این نقش برجسته نیز به حمل مجسمه مربوط است و همانند نقش شماره سه است به این ترتیب که چهار نفر مجسمه یکی از خدایان را بر دوش دارند. این چهار نفر کلاه بر سر دارند در حال بلند کردن مجسمه هستند.
((درخت سبزی از انشان پیرم،،، یلی جامانده در گرمای داغ گرم سیرم))
در امتداد جنوب غربی رشته کوه زاگرس ( یا همان کوه باستانی کر) وقتی از دشت وسیع ایزج به سمت طلوع خورشید نظر می کنیم دامنه های باختری زاگرس جنوبی را می بینیم که در زبان بومی منطقه به کوهای نسا(نسه) و چیوه شهرت یافته اند. تنگه ایی باز و فره بخش در منطقه خاوری شمال این سرزمین باستانی و به جغرافیای امروزی در یک فرسنگی شمال شرقی شهرستان ایذه در میان کوه چیوه قرار گرفته است که نام کول فره ( یا Kul-e- Farah) را از گاه باستان تاکنون به دوش می کشد.
محمد فرح (انگلیسی: Mohamed Farah؛ زاده ۲۳ مارس ۱۹۸۳(1983-03-23)) دوندهٔ دوهای استقامت سومالیایی تبار اهل بریتانیا است. وی در المپیک ۲۰۱۲ لندن و قهرمانی جهان ۲۰۱۳ مدال طلای دوهای ۵۰۰۰ متر و ۱۰۰۰۰ متر را کسب کرده و در قهرمانی جهان ۲۰۱۱ نیز مدال طلای ۵۰۰۰ متر و مدال نقره ۱۰۰۰۰ متر را کسب کرده است. محمد فرح یکی از دو دونده ای است که هم در المپیک و هم در قهرمانی جهان موفق به قهرمانی در هر دو رشتهٔ ۵ و ۱۰ هزار متر شده اند.
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر رشته های تخصصی فرح هستند ولی او گاهی در مسابقات دو صحرانوردی و رشته های نیمه استقامتی ۳۰۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر هم مسابقه می دهد و رکورد اروپا و بریتانیا در این دو رشته را هم در اختیار دارد. فرح در ماراتن ۲۰۱۴ لندن برای اولین بار در یک مسابقه ماراتن شرکت کرد و با زمان ۲:۰۸:۲۱ رکورد جدیدی را برای بریتانیا ثبت کرد.
محمد فرح که در بریتانیا به «مو فرح» معروف است، رکورد اروپا در دوهای ۱۰۰۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر و دو مایل و ۵۰۰۰ متر داخل سالن، و رکورد بریتانیا در دوهای نیمه ماراتن، ۵۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر داخل سالن را در اختیار دارد.
فرح به طور کلی یک دوندهٔ تاکتیکی است که منتظر فرصت مناسب برای سبقت گرفتن از دونده های پیشرو می ماند اما به تازگی سعی می کند به خصوص در مسافت های طولانیتر از آهنگ دویدن یکسان و متوازنتری استفاده می کند. وی از سال ۲۰۱۱ آلبرتو سالازار را به عنوان مربی خود انتخاب کرده و بخشی از سال را به آمریکا می رود تا زیر نظر سالازار تمرین کند. در المپیک ۲۰۱۲ لندن فرح و گالن روپ که زیر نظر سالازار تمرین می کردند در دو ۱۰۰۰ متر به مدال طلا و نقره رسیدند.
نور الدین فرح (سومالیایی: Nuuradiin Faarax؛ زاده ۲۴ نوامبر ۱۹۴۵(1945-11-24)) یک اهل سومالی است.
نور الدین فرح (سومالیایی: Nuuradiin Faarax؛ زاده ۲۴ نوامبر ۱۹۴۵(1945-11-24)) رمان نویس اهل سومالی است.
کنزا فرح (به عربی: کنزة فرح) (به فرانسوی: Kenza Farah) (زادهٔ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶)، که با نام فرح شناخته می شود، خواننده فرانسوی الجزایری تبار سبک آر اند بی است. نخستین آلبوم او با نام اوثنتیک که در سال ۲۰۰۷ عرضه شد با موفقیت زیادی همراه بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فرح در جدول کلمات

زمان هایی که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع تمایل به انجام فعالیت های فرح بخش و نشاط آور بیشتر می شود
اوقات فراغت
کسی که سخن نغز و فرح آور بگوید
بذله گو

معنی فرح به انگلیسی

joy (اسم)
لذت ، خوشی ، طرب ، سرور ، فرح ، خرسندی ، مسرت ، حظ
cheerfulness (اسم)
طرب ، سرور ، فرح

فرح را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی فرحنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آرامگاه فرح پهلوی   • مرگ فرح پهلوی   • فرح دیبا و دوست پسرش   • آیا فرح پهلوی مرده است   • فرح دیبا در حال حاضر   • عکس فرح دیبا   • فرح دیبا کجاست   • فریدون جوادی معشوقه فرح   • معنی فرح   • مفهوم فرح   • تعریف فرح   • معرفی فرح   • فرح چیست   • فرح یعنی چی   • فرح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرح
کلمه : فرح
اشتباه تایپی : tvp
آوا : farah
نقش : اسم
عکس فرح : در گوگل


آیا معنی فرح مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )