انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 836 100 1

معنی اسم فردوس

اسم: فردوس
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ferdos) (در عربی فردَوس) (معرب از فارسیِ پردیس )، بهشت، نام چند جا و مکان - معرب از فارسی، پردیس بهشت

معنی فردوس در لغت نامه دهخدا

فردوس. [ ف ِ دَ ] (معرب ، اِ) بهترین جای در بهشت. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بهشت. ج ، فَرادیس. (منتهی الارب ). بهشت را گویند. (برهان ). دکتر معین در تعلیقات بر این کلمه نویسد: معرب از ایرانی. در اوستا دو بار به کلمه ٔ پایری دئزه برمیخوریم و آن مرکب است از دو جزء: پیشاوند پیری یا پایری به معنی گرداگرد و پیرامون ، دئزا از مصدر دئز به معنی انباشتن و روی هم چیدن و دیوار گذاشتن است. در زمان هخامنشیان در «ایران زمین بزرگ » و در سراسر قلمرو آنان به خصوص در آسیای صغیر «پئیری دئز»ها، یا فردوس ها، که باغهای بزرگ و «پارک »های باشکوه پادشاه و خشثرپاونها (حاکمان ) و بزرگان ایران بوده شهرتی داشته است. این محوطه هاچنانکه مکرر کزنفون در «کورش نامه » و «انباز» و نیز پلوتارخس مینویسند درختان انبوه و تناور داشتند و آب در میان آنها روان بود. چارپایان بسیار برای شکار در آنها پرورش می یافتند. شاهنشاهان هخامنشی خشثرپاونهای خود را در ایجاد اینگونه باغها در قلمرو حکومت خود تشویق میکردند. اینگونه پارکها که در سرزمین یونان وجود نداشت ناگزیر انظار یونانیان را متوجه خود کردو آنان نیز همان نام ایرانی را به صورت پرادیزس به کار بردند. در اکدی متأخرپردیسو و در عبری پردس و در آرامی و سریانی نیز همین کلمه با اندک تفاوتی و در ارمنی پاردس همه از ریشه ٔ ایرانی هستند. کلمه ٔ پردس در زبان عبری پس از مهاجرت یهودیان به بابل در قرن ششم ق.م. به عاریت گرفته شده و چندین بار در قسمتهای مختلف توراة به کار رفته. در بخش های قدیم توراةیعنی آن قسمتی که پیش از قرن پنجم ق.م. نوشته شده ، بهشت و دوزخ مفهوم روشن و صریحی ندارد. کلمه ٔ فردوس که دو بار در قرآن آمده از دین یهود و عیسوی به اسلام رسیده است. مفسران قرآن متفقاً «فردوس » را به معنی باغ و بستان گرفته اند اما اختلافشان در این است که آن چه نوع باغ و بوستان یا جنت و حدیقه ای است ؟ گفته شد که در توراة چندین بار «پاردس » عبری به کار رفته ، این کلمه در آنجا هم به معنی باغ و بستان آمده اما به تدریج در نوشته های یهود مفهوم معنوی و روحانی گرفته به معنی بهشت یا جای پاداش ایزدی و اقامتگاه نیکان و پاکان به کار برده شد. «پاردس » را مترادف «گان » عبری استعمال کردند به معنی باغ عدن. در ترجمه ٔ یونانی توراة که در سال 283 یا 282 ق.م. نوشته شده کلمات عبری گان و پاردس هر دو بدون امتیاز از یکدیگر در یونانی به «پرادیزس » گردانیده شده است ، یعنی همان کلمه ای که در روزگار هخامنشیان نویسندگان یونانی مانند کزنفون در برابر «پئیری دئزه » انتشار دادند و همان کلمه است که اکنون در تمام زبانهای اروپائی باقی است : فرانسوی : پارادی ، انگلیسی : پارادایس ، آلمانی : پارادیس ... استاد بنونیست اصل لغت «پئیری دئزه » را از زبان مادمیداند، زیرا اگر اصل آن پارسی باستان می بود، می بایست «پری دیدا» شده باشد. پالیز فارسی نیز از ریشه ٔ همین کلمه است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
کوی و جوی از تو کوثر و فردوس
دل و جامه ز تو سیاه و سپید.
کسائی
ز فردوس باشد بدان چشمه راه
بشویی بدو تن ، بریزد گناه.
فردوسی.
فسرده تن اندر میان گناه
روان سوی فردوس گم کرده راه.
فردوسی.
شعر او فردوس را ماند که اندر شعر اوست
هرچه در فردوس ما را وعده کرده ذوالمنن.
منوچهری.
نعمت فردوس یک لفظ متینش را ثمر
گنج بادآورد یک بیت مدیحش را ثمن.
منوچهری (دیوان ص 72).
تا بباشند در این رز در مهمان منند
رز، فردوس من است ایشان مهمان منند.
منوچهری.
ایزد عزوجل جای خلیفه ٔ گذشته فردوس کناد. (تاریخ بیهقی ). آنجا را چون فردوس بیاراستند. (تاریخ بیهقی ).
ای هوشیار مرد چه گویی که آن گروه
هرگز سزای نعمت فردوس و کوثرند.
ناصرخسرو.
مکن شکر جز فضل آن را که او
به فردوس شکر تو را مشتری است.
ناصرخسرو.
در بهشت ار خانه ٔ زرین بود
قیصر اکنون خود به فردوس اندر است.
ناصرخسرو.
ای شاهزاده بانوی ایران به هفت جد
اقلیم چارم از تو چو فردوس هشتم است.
خاقانی.
هست تریاک رضاش از دم فردوس چنانک
زهر خشمش ز سموم سقر آمیخته اند.
خاقانی.
مرغ فردوس دیده ای هرگز
که زمنقار کوثر اندازد؟
خاقانی.
فرودآورد خسرو را به کاخی
که طوبی بود از آن فردوس شاخی.
نظامی.
هرچه بدو خازن فردوس داد
جمله در این حجره ٔ ششدر نهاد.
نظامی.
چو فردوسی به بخشش رایگانی
به فضل خود به فردوسش رسانی.
عطار.
رضوان مگر سراچه ٔ فردوس برگشاد
کین حوریان به ساحت دنیا خزیده اند.
سعدی.
آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد
بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور.
سعدی.
آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس
بو که قبولش کند بلال محمد.
سعدی.
- فردوس اعلی ؛ بهشت است ، چه بهشت را در عالم ِ بالا دانند و بهشت برین هم بدین سبب گویند :
بنالید برآستان کرم
که یارب به فردوس اعلی برم.
سعدی.
- فردوس برین ؛ فردوس اعلی :
گرفت از ماه فروردین جهان فر
چو فردوس برین شد هفت کشور.
عنصری.
- فردوس رو ؛ آنکه رویش به زیبایی فردوس را ماند :
ز فردوس رویان چو بلبل شود
به دوزخ همه شعله ها گل شود.
ظهوری (از آنندراج ).
- فردوس کردار ؛ آنچه مانند فردوس باشد :
ریحان روح از بوی وی جان رافتوح از روی وی
بزم صبوح از جوی وی فردوس کردار آمده.
خاقانی.
- فردوس لقا ؛ فردوس رو. بهشت دیدار :
بر تخت شهنشاهی و بر مسند عزت
الیاس بقا باش که فردوس لقایی.
خاقانی.
- فردوس مانند ؛ همچون بهشت در زیبایی : عنان عزیمت به صوب سمرقند فردوس مانند معطوف ساخته. (حبیب السیر چ سنگی تهران ص 125).
- فردوس مجلس ؛ آنکه مجلس او چون فردوس خرم و دلپذیر است :
فردوس مجلس داوری کارواح دربان زیبدش
اجرام مرکب صفدری کافلاک میدان زیبدش.
خاقانی.
- فردوس منظر ؛ فردوس رو. (آنندراج ). فردوس لقا.
- فردوس وار ؛ مانند فردوس. همچون بهشت :
بزم تو فردوس وار وز در دولت در او
راه طلب رفته هشت جوی طرب رفته چار.
خاقانی.
|| باغ انگور. (برهان ). بستان. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بوستان که انگور و هر گونه گل و هر قسم میوه داشته باشد. (منتهی الارب ).

فردوس. [ف ُ ] (ع اِ) طعام و جز آن که پیش مهمان نهند. (منتهی الارب ). نزلی که در طعام بود. (از اقرب الموارد).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ )نام یکی از شهرستانهای استان نهم که محدود است از طرف شمال به شهرستان گناباد و کویر نمک ، از طرف خاور به دهستان نیمبلوک و دهستان پسکوه از بخش قاین ، از جنوب به بخش خوسف و دشت لوط، از باختر به کویر نمک.
آب و هوا: هوای شهرستان فردوس در قسمت بخش حومه و دهستانهای مصعبی ، برون ، مهویه نسبةً معتدل و در بخشهای بشرویه و طبس گرمسیر است. آب به طور کلی از قنوات است.
ارتفاعات : یک رشته ارتفاعات که از قسمت جنوبی گناباد تا 25هزارگزی دهستان نیگنان امتداد پیدا کرده حدفاصل بین گناباد و فردوس را تشکیل میدهد و در نقاط مختلف اسامی مخصوصی دارد مانند کوه سیاه و کوه عبدلی ، کوه شش تو وغیره. رشته ارتفاعات کلات در شمال و شمال خاوری شهرستان فردوس واقع است که دامنه ٔ جنوبی آن جلگه ٔ گنابادرا تشکیل میدهد. ارتفاعات دیگر که در شمال ، خاور و باختر طبس وجود دارد در نقاط مختلفه با اسامی مخصوص خوانده میشود مانند کوه گلستانه در دهستان دستگردان ،شترکوه در دهستان کریت و یک رشته ٔ دیگر در باختر فردوس. تا مسافت 24هزارگزی از مرکز شهر که تپه ماهورها به موازات جاده تشکیل یافته معروف به ارتفاعات اسدآباد است.
رودخانه : در منطقه ٔفردوس رودخانه ٔ مهمی که آب آن همیشه در جریان باشد وجود ندارد، رودخانه های محلی در مواقع بارندگی سیل آب در آنها جاری است ، مانند رودخانه ٔ یخاب و رود پشو که هر دو از کوههای بشرویه سرچشمه میگیرند.
معادن : در اطراف قراء و قصبات شهرستان فردوس معادن زیادی وجود دارد که هنوز استخراج نشده است ، فقط معدن روی که در 18هزارگزی جنوب فردوس واقع است فعلاً دارای ساختمانی است که مأمورین اداره ٔ معادن از آن محافظت مینمایند. معادن دیگری مانند گوگرد در اطراف چشمه ٔ آب گرم و معدن آهن در کوههای یخاب و کلات و معدن نفت در زمینهای بین قلعه هور و نصرآباد و دهستان دستگردان به طور محسوس نمایان و هنوز استخراج نشده است.
کارخانه ها و صنایع دستی : گرچه اهالی فردوس ذوق و استعداد فراوان دارند لیکن به واسطه ٔ نداشتن مکنت کارخانه های مهمی در این شهرستان وجود ندارد، فقط یک کارخانه ٔ برق در فردوس به قوه ٔ 120 اسب و 240 ولت و یک کارخانه در طبس به قوه ٔ 220 ولت و نیز یک کارخانه ٔ موتوری آسیا درآن شهر دیده میشود. صنایع دستی عمده ٔ شهرستان قالی بافی و چادرشب و کرباس و برک بافی است و در اکثر قراءکارخانه های قالی بافی وجود دارد.
راه : یک راه شوسه که از گناباد منشعب شده از فردوس و بشرویه و طبس استان نهم را به استان هفتم اتصال میدهد و نزدیکترین راه یزد و خراسان است. به اغلب دهستانها و شهرستانها نیز میتوان اتومبیل برد.
سازمان اداری : شهرستان فردوس از سه بخش به نام حومه ، بشرویه و طبس تشکیل شده ، جمع قراء و قصبات آن 453 و تعداد نفوس شهرستان 55878 تن است. یک فرودگاه طبیعی در قسمت جنوبی فردوس واقع است که طول آن 1500 گز و عرضش یک هزار گزاست و با کمترین مخارج میتوان آن را به صورت بهترین فرودگاه درآورد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) شهر فردوس که نام قدیم آن تون است و در سر راه شوسه ٔ عمومی استان نهم و هشتم قرار گرفته یکی از شهرهای تاریخی ایران و فاصله ٔ آن نسبت به شهرهای اطراف به شرح زیر است : مشهد 426هزار گز، گناباد 72هزار گز.
مختصات جغرافیایی شهر فردوس : طول 57 درجه و ده دقیقه ٔ شرقی ، عرض 34 درجه و یک دقیقه ٔ شمالی است. شهرفردوس در دامنه ٔ کوههای کلات و در جلگه واقع و یکی از شهرهای مهم است به طوری که ناصرخسرو در سفرنامه ٔ خود مینویسد: تون دارای 400 باب دکان زیلوبافی بوده روزانه 200 گوسفند در آن شهر کشته میشده است. لیکن این شهر در زمان استیلای سلاطین مغول ویران گردید. از آثار تاریخی آن خرابه ٔ ارکی است که در زمان شاه طهماسب مرمت گردیده است. مطلعین اظهار میدارند شهر فردوس در آن زمان دارای 300 مسجد و 300 آب انبار بوده که امروزه آثار آنها باقی است. منجمله آب انباری است که دارای 40 پله است و وقتی این آب انبار پر شود کفاف شش ماه یک محله ٔ آن شهر را میدهد و نیز دارای مسجد جامعی است که وسعت آن نشان میدهد عده ٔ زیادی در این مسجد عبادت مینموده اند و همچنین در محل ارک سابق تپه ای وجود دارد. گویند: هلاکوخان مغول 40000 تن از طوایف اسماعیلیه را قتل عام کرد و از کشته های آنها تپه ای ساخت وتخت خود را روی آن قرار داده و این همان تپه است که به تخت هلاکوخان معروف گشته است. در وضعیت عمرانی این شهر تغییرات مهمی حاصل نشده فقط فلکه ای در شمال آن قرار دارد و خیابانی از شمال به جنوب کشیده شده است. از ساختمانهای جدید فقط ساختمان فرمانداری است. شهر فردوس مطابق آخرین آمار دارای 9829 تن سکنه بوده ولی نظر به فقر اقتصادی و خشک سالی های پی درپی اغلب ساکنین فعلاً مهاجرت کرده اند. آب مشروب شهر از قنوات تأمین میشود و بنا به اظهار مطلعین محل ، 187 آب انبار در آنجا ساخته شده که 7 تای آن بزرگ است ، وقتی که در زمستان پر میشود کفاف یک سال اهالی را میدهد. دارای یک بیمارستان ، یک دبیرستان و 28 دبستان می باشد. در حدود 150 باب مغازه های مختلف دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فردوس. [ ف ِ دَ/ دُو ] (اِخ ) بخش حومه ٔ شهرستان فردوس از شش دهستان به شرح زیر خانکوک ، برون ، مهویه ، مصعبی ، سرایان و سرقلعه تشکیل شده ، حدود آن به شرح زیر است : از طرف شمال خاوری و شمال به دهستان کاخک و بخش بجستان از شهرستان گناباد، از طرف باختر به بخش بشرویه ، از طرف جنوب به بخش خوسف از شهرستان بیرجند، از طرف خاور به دهستان نیمبلوک و دهستان پسکوه از شهرستان بیرجند.
موقعیت طبیعی بخش : دهستان های مهویه ، سرایان ، مصعبی کوهستانی و هوای آن معتدل است ، لیکن هوای دهستان سرقلعه و قرائی که در جلگه واقع شده اند گرمسیر است. محصول عمده ٔ بخش غلات ، پنبه ومختصر زعفران و میوه جات و خشکبار است. جمع قراء آن 56 ده کوچک و بزرگ و دارای 18594 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در ده هزارگزی جنوب نیشابور. ناحیه ای است جلگه ای ، معتدل و دارای 127 تن سکنه. از قنات مشروب میشود. محصول آنجا غلات است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در یکهزارگزی شمال زرند، سر راه فرعی زرند به راور. ناحیه ای است جلگه ای ، معتدل و دارای صد تن سکنه. از قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات ، پنبه ، پسته است. اهالی به کشاورزی گذران می کنند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان لاویز بخش میرجاوه ٔ شهرستان زاهدان ، واقع در 14هزارگزی جنوب باختری میرجاوه ، کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. دارای 45 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش راین شهرستان بم ، واقع در پنج هزارگزی جنوب راین ، کنار راه فرعی راین به ساردوئیه. دارای 15 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) دهی است از دهستان کشکوئیه ٔ شهرستان رفسنجان ، واقعدر 57هزارگزی خاور راه شوسه ٔ رفسنجان به یزد. دارای 15 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان ، واقع در 55هزارگزی جنوب باختری شهداد و هشت هزارگزی جنوب راه مالرو سیرچ به کرمان. دارای 5 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) ده کوچکی از بخش شهریار شهرستان تهران ، واقع در 5هزارگزی جنوب علیشاه عوض. ناحیه ای است جلگه ای و دارای 757 تن سکنه. از قنات و رودخانه ٔ کرج مشروب میشود. محصولاتش غلات ، صیفی کاری ، چغندر قند، انگور و میوه زیاد است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. یک باب دبستان دارد. از طریق علیشاه عوض ماشین رو است. مزرعه ٔ محمودآبادجزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) نام یکی از قلاع ملاحده که به دست هلاکو خراب شد. (از تاریخ گزیده ٔ حمداﷲ مستوفی چ لیدن ص 527). قلعه ای است از اعمال قزوین. (معجم البلدان ). قلعه ای است به طارم سفلی و توابع آن بیست پاره دیه است. (از نزهةالقلوب حمداﷲ مستوفی ص 65).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) باغی است در پایین یمامه. (معجم البلدان ). مرغزاری است قریب به یمامه مر بنی یربوع را. (منتهی الارب ).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) آبی است بنی تمیم را بر جانب راست راه حاج از کوفه. (از معجم البلدان ).آبی است مر بنی تمیم را نزدیک کوفه. (منتهی الارب ).

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) شیرازی. اسمش سیدابوالحسن و متولی یکی از بقاع شریفه ٔ آن ولایت بوده است. در آن شهر صحبتش اتفاق افتاد. سیدی خلیق و شفیق بود و در جوانی رحلت نمود. از اوست :
مگر آن چاک پیراهن گشادند
که از بوی گلم دیوانه کردند؟
ز می ساقی ! چراغی پیش ره گیر
که مستان گم ره میخانه کردند...
(از مجمعالفصحاء ج 2 ص 382).
رجوع به فارسنامه ٔ ناصری ج 2 ص 149 و طرائق الحقائق ج 3 ص 148 و انجمن خاقان و ذریعه ج 9 ص 820شود.

فردوس. [ ف ِ دَ / دُو ] (اِخ ) مطربه ای است معاصر سلطان محمد خوارزمشاه که در وقت تسلط او بر غوریان گفته :
شاها ز تو غوری به لباسات بجست
ماننده ٔ موزه از کف پات بجست
از اسپ پیاده گشت و رخ پنهان کرد
فیلان به تو شاه داد و از مات بجست.
(از تاریخ گزیده ٔ حمداﷲ مستوفی چ لیدن ص 411).

معنی فردوس به فارسی

فردوس
۱ - شهری است در خراسان : و آن محدود است : از شمال بشهرستان گناباد و کویر نمک از مشرق بدهستان نیم بلوک و دهستان پسکوه ( بخش قاین ) از جنوب ببخش خوسف و دشت لوط و از مغرب بکویر نمک . هوای شهرستان در قسمت بخش حومه و دهستان های مصعبی برون مهوید نسبه معتدل و در بخشهای بشرویه و طبس گرمسیر است . آب مزروعی بطور کلی از قنوات استفاده میشود . رودخانه های محلی دارد که فقط در مواقع بارندگی در آنها آب جاری میگردد مانند رودخانه یخاب و رود پشو که هر دو از کوههای بشرویه سرچشمه میگیرند . در اطراف قری و قصبات معادن متعدد موجود است که هنوز استخراج نشده اند و فقط معدن روی که در ۱۸ کیلومتری جنوب فردوس واقع است دارای ساختمانی است که ماموران اداره معادن آنرا محافظت میکنند. معدن نفت در زمینهای بین قلعه و هور و نصر آباد ( دهستان دستگردان ) بطور محسوس نمایان است ولی هنوز استخراج نشده . صنایع دستی عمده آن شهرستان قالی چادرشب کرباس و برک بافی موجود است . شهرستان فردوس از سه بخش بنام حومه بشرویه طبس تشکیل شده جمع قری و قصبات آن ۴۵۳ و مجموع نفوس شهرستان۵۵ ۸۷۸ تن است . ۲ - بخشی است در شهرستان مزبور و آن مرکب از ۶ دهستان است : خانکوک برون مهوید مصعبی سرایان سه قلعه . حدود آن ازین قرار است : از شمال شرقی و شمال بدهستان کاخک و بخش بجستان ( شهرستان گناباد ) از مغرب ببخش بشرویه از جنوب ببخش خوسف (شهرستان بیرجند) . بخش دهستانهای مهوید سرایان و مصعبی کوهستانی و هوای آنها معتدل است ولی دهستان سه قلعه و قرایی که در جلگه واقع شده اند گرمسیرند . محصول غت پنبه مختصر زعفران میوه و خشکبار جمع قرای آن ۵۶ ده کوچک و بزرگ و جمعیت آنها حدود ۱۸ ۵۹۴ تن است . ۳ - شهر فردوس مرکز شهرستان مذکور است و نام قبلی آن [تون] بود در سر راه شوسه عمومی استان هشتم و استان نهم قرار گرفته است و تا مشهد ۴۳۶ کیلومتر و تا گناباد ۷۲ کیلومتر فاصله دارد . این شهر در دامنه کوههای کت و در جلگه واقع است . در قدیم اهمیت بیشتری داشت و در عهد مغول ویران گردید . از آثار تاریخی آن خرابه ارکی است که در زمان عمرولیث صفاری در وسط شهر بنا شده و آن در زمان شاه طهماسب مرمت گردیده. در محل ارک سابق تپه ای وجود دارد که در زمان حمله هکو از کشته های آنها تپه ای ساخته تخت او را بر روی آن قرار دادند و آن تپه بتخت هوکو معروف است . شهر فردوس دارای ۹۸۲۹ تن سکنه است . آب مشروب شهر از قنوات تامین میشود و بناباظهار مطلعان محل ۱۸۷ آب انبار در آن ساخته شده که ۷ تای آنها بزرگ اند و وقتی که در زمستان پر شوند کفاف یک سال اهالی را میدهند .
باغ، بستان، بهشت، درعربی نیزفردوس میگویندبه معنی بستان وجنت
۱ - باغ بوستان جمع : فرادیس ۲ - بهشت .
منسوب به فردوس که نام شهری است
ده کوچکی است از دهستان سعید آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان .
در بلاد بنی یربوع است
تاریخی است تالیف منور بسطامی ابن محمدباقر ( ف. ۱۳٠۹ ه ق . ) در تاریخ خراسان . این کتاب در ۱۳۱۵ ق . چاپ شده است .
فردوس المرشدیه فی اسرارالصمدیه یا سیرت نامه شیخ ابو اسحاق کازرونی تالیف ابوبکر محمد بن عبدالکریم ترجمه محمود بن عثمان که در ۷۲۸ ه ق . آنرا در کازرون بفارسی گردانیده و آن درباب احوال و مقامات شیخ ابواسحاق است . این کتاب در تهران بطبع رسیده. فردوسی . شاعر حماسه سرای بزرگ ایرانی ( و. ۳۲۹ یا ۳۳٠ ه ق . - ف. ۴۱۱ یا ۴۱۶ ه ق . ) حکیم ابوالقاسم فردوسی در [ فاز ] یا [ پاز ] طوس در دهه سوم قرن چهارم هجری متولد شد . وی از دهگانان طوس بود و در حدود ۳۶۵ هق . ( بسن ۳۵ سالگی ) نظم شاهنامه را آغاز کرد و پس از ۳۵ سال یعنی در ۷٠ یا ۷۱ سالگی بسال ۴٠٠ هجری آنرا بپایان رسانید . شاهنامه شامل سر گذشت پادشاهان سلسله های داستانی ( پیشدادی و کیانی ) و سلسله تاریخ ساسانی است و درباب سلسله اشکانی فقط چند بیت دارد . ماخذ عمده شاهنامه فردوسی شاهنامه منثور ابو منصوری است که در اواسط قرن چهارم بحکم ابو منصور محمد بن عبد الرزاق طوسی فرمانروای طوس تدوین شد و عوه برین روایات مختلف شفاهی و کتبی بدست فردوسی افتاد و وی مجموع آنهارا در شاهکار جاوید خود جای داد . وزن شاهنامه بحر متقارب [ وزن حماسه های ایران ] است . فردوسی معانی دقیق و مطالب عالی فلسفی و اجتماعی و اخقی را در طی داستانهای خود آورده است . وی پس از ختم شاهنامه آنرا از طوس بغزنین برد و به محمود غزنوی تقدیم کرد . فردوسی پس از مسافرت باین شهر بر خف انتظار خود مورد توجه و محبت پادشاه غزنوی قرار نگرفت و با آنکه بنا بروایات سلطان محمود تعهد کرده بود که در برابر هر بیت یک دینار بدو دهد بجای دینار در هم داد و این کار مایه خشم فردوسی گشت چنانکه بنابر همان روایات همه در اهم محمود را بحمامی و فقاعی بخشید . اما دیل اختف و کدورت فردوسی و محمود ازین قرار بود : ۱ - اختف مذهبی میان فردوسی که بمذهب تشیع و محمود که بتسنن معتقد بود و هر دو در عقیده خود راسخ بودند . این معنی از هجو نامه ای که فردوسی برای محمود سروده است بخوبی برمی آید . ۲ - اختف عقیده محمود و فردوسی بر سر مسائل نژادی و ملی . فردوسی محققا ایرانی وطن پرستی بوده و در شاهنامه نیز بحکم شرایط حماسه ملی ناگزیر همواره دشمنان ایران رامانند تازیان و ترکان ببدی یاد کرده است و بالعکس از ایرانیان هموارهبه نیکی سخن گفته . ۳ - خست ذاتی محمود که فردوسی به آن اشاره کرده است او را از دادن صله جزیلی که فردوسی توقع داشت مانع شد چنانکه صله و انعامی که در برابر رنج سی ساله شاعر ببهای فقاعی می ارزید . بهر حال فردوسی تقریبا در سن ۸٠ سالگی بدورود حیات گفت و مدفن وی در طوس میباشد و آرامگاهی که در سال ۱۳۱۳ ه ش . برای او ساخته اند در محل تقریبی مدفن اوست . در شهریور ۱۳۱۳ ه ش . از خاورشناسان و دانشمندان کشورهای مختلف جهان دعوت بعمل آمد که در جشن هزاره فردوسی شرکت کنند . نخستین جلسه کنگره فردوسی شرکت کنند . نخستین جلسه کنگره فردوسی بریاست حاج محتشم السلطنه درتهران تشکیل شد که تا هفدهم شهریور ماه همان سال ادامه یافت . سپس هیات میهمانان به اتفاق رضا شاه به مشهد رفتند و آرامگاه فردوسی را در ۲٠ مهر ماه همان سال گشودند در روی سنگ مرمر قبر فردوسی بخط نستعلیق چنین نوشته شده ( بانشای ذکائالملک فروغی ) : [ این مکان نظر ببعضی قرائن و اطعات بظن قوی مدفن حکیم ابوالقاسم فردوسی ناظم کتاب شاهنامه و داستان یوسف و زلیخا است ۱ - یوسف و زلیخا از فردوسی نیست . که در نیمه اول مائه قرن چهارم هجری در قریه فاز واقع در جنوب غربی طوس ودت و ظاهرا در چهارصد و یازده یا چهارصد و شانزده قمری در طوس وفات یافته و چون جهل و غوغای عوام مانع شد که او را در قبرستان بخاک بسپارند درین مکان که باغ شخصی او بوده است مدفون گردید . ]
ده کوچکی است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان .
( صفت ) زیبا روی جمیل .
( صفت ) زیبا روی جمیل .
( صفت ) آنکه در بهشت جای دارد جنت مکان ( در مورد میت گویند ) .
نام محلی کنار راه طهران و فیروز آباد
محلی در تهران

معنی فردوس در فرهنگ معین

فردوس
(فِ دُ) ۱ - باغ ، بوستان . ۲ - بهشت .

معنی فردوس در فرهنگ فارسی عمید

فردوس
۱. باغ، بستان.
۲. بهشت.
* فردوس اعلا: [قدیمی] فردوس برین، بهشت.
آن که در بهشت جای دارد، جنت مکان: مرحوم مغفور فردوس مکان.
فردوس مانند، مانند بهشت.

فردوس در دانشنامه اسلامی

فردوس
باغی که جامع همه گونه درختان گل و میوه باشد. بهترین جای بهشت.
این کلمه دوبار در قرآن آمده است:
از امیرالمؤمنین (ع) روایت است که هر که یک شب کامل را به تلاوت قرآن و رکوع و سجود و ذکر خدا بسر برد خداوند تبارک و تعالی به ملائکه بفرماید: ای فرشتگانم! بنده ام را بنگرید که شبی را محض خوشنودی من زنده داشته، او را در فردوس جای دهید...
فردوس
معنی فِرْدَوْسِ: بهشت - بالاي بهشت (در مورد اين كلمه هم ضمير مذکر استفاده مي شود وهم مؤنث و به طوري که گفته شده کلمهاي است رومي به معناي بستان و بعضي هم گفتهاند کلمهاي است سرياني به معناي تاکستان و اصل آن فرداس بوده ، و بعضي ديگر گفتهاند کلمهاي است سرياني و به معناي ...
تکرار در قرآن: ۲(بار)
«فردوس» در اصل ـ به گفته بعضی ـ یک لغت رومی است، بعضی آن را عربی و بعضی اصل آن را فارسی می دانند و به معنای «باغ» است، یا باغ مخصوصی که تمام نعمت ها و مواهب الهی در آن جمع است و لذا، می توان آن را به عنوان «بهشت برین» (بهترین و برترین باغ های بهشت) نامید.
. . این لفظ بیشتر از دوبار در قرآن نیامده است. در مجمع از زجاج نقل کرده: فردوس باغی است شامل مزایا و محاسن تمام باغ‏ها. گروهی گفته‏اند فردوس دره هائی است که انواع علف‏ها در آن می‏روید. گفته‏اند آن لغت رومی است منقول به عربی ما آن را در اشعار عرب نیافتیم جز در شعر حسان که گفته: فَاِنَّ ثَوابَ اللَّهِ کُلَ مُوَّحِدٍ جِنانٌ مِنَ‏الْفِرْدَوْسِ فیها یُخَلِّدُ طبرسی خود فرموده: فردوس باغی است که در آن میوه، گل و سایر اسباب تمتع و لذت جمع است. در کشاف گفته: «اَلْفِرْدَوْسُ: هُوَ الْبُسْتانُ الْواسِعُ الْجامِعُ لِاَصْنافِ الثَّمَرِ» در قاموس آن را باغی که جامع میوه‏های تمام باغات است گفته و نیز دره‏ها...که زجاج نقل کرده. قول اقرب نیز قول قاموس است. به نظر نگارنده: مراد از ذکر این کلمه بیان وسعت نعمت‏های بهشتی است و اینکه تمام وسائل راحتی در آن جمع است که فرموده: . و جمله «جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ» مثل «جَنَّاتُ النَّعیم» است. که راغب نعیم را نعمت کثیره معنی کرده و مثل «جنات عدن - جنات المأوی» در آیه «کانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً» فردوس صفت جنات و مونث آید مثل «هبات وافرة» یعنی بهشت‏های واسع و پر نعمت منزل آنهاست.
یکی از نامهای بهشت موعود، فردوس است.
فردوس، یکی از نامهای بهشت موعود است. ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت کانت لهم جنت الفردوس نزلا. «اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود.» الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون. «(وارثانی) که بهشت برین را ارث می برند، و جاودانه در آن خواهند ماند.»
← باغ مخصوص
 ۱. ↑ کهف/سوره۱۸، آیه۱۰۷.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «فردوس».    
...
کتاب«فردوس الحکمة فی الطب»، به زبان عربی ، مهم ترین اثر علی بن سهل طبری در علم پزشکی است که آن را باید اثری درخشان در سرآغاز دوران تالیف و تصنیف کتب طبی بعد از عبور از دوران ترجمه کتب طبی یونانی و سریانی دانست.
پیش از علی بن سهل، اطبای بزرگی چون جبرئیل بن بختیشوع ، یوحنا بن ماسویه ، حنین بن اسحاق و... می زیسته اند و همگی، تالیفات گران قدری را در حوزه پزشکی به دنیای علم عرضه کرده اند، ولی نگاشته های آنها برخلاف «فردوس الحکمة»، یا ترجمه ای- و حداکثر شرحی- از آثار یونانی بوده و یا رسالات متفرقه ای در مسائل جزئی پزشکی بوده است؛ ازاین رو، «فردوس الحکمة» را باید قدیمی ترین نگاشته جامع علم پزشکی در سرزمین های اسلامی دانست. نگارش این اثر در سال سوم خلافت متوکل عباسی پایان پذیرفته است (همان، ص۲).مؤلف در مقدمه کتاب، خاطرنشان می کند که پدرش همیشه در پی کتب طب و فلسفه بود و ازاین رو، وی نیز به مطالعه این کتاب ها مشغول بوده است.
«فردوس الحکمة فی الطب»، به زبان عربی، مهم ترین اثر علی بن سهل طبری در علم پزشکی است که آن را باید اثری درخشان در سرآغاز دوران تألیف و تصنیف کتب طبی بعد از عبور از دوران ترجمه کتب طبی یونانی و سریانی دانست.
پیش از علی بن سهل، اطبای بزرگی چون جبرئیل بن بختیشوع، یوحنا بن ماسویه، حنین بن اسحاق و... می زیسته اند و همگی، تألیفات گران قدری را در حوزه پزشکی به دنیای علم عرضه کرده اند، ولی نگاشته های آنها برخلاف «فردوس الحکمة»، یا ترجمه ای - و حداکثر شرحی - از آثار یونانی بوده و یا رسالات متفرقه ای در مسائل جزئی پزشکی بوده است؛ ازاین رو، «فردوس الحکمة» را باید قدیمی ترین نگاشته جامع علم پزشکی در سرزمین های اسلامی دانست. نگارش این اثر در سال سوم خلافت متوکل عباسی پایان پذیرفته است (همان، ص 2).
مؤلف در مقدمه کتاب، خاطرنشان می کند که پدرش همیشه در پی کتب طب و فلسفه بود و ازاین رو، وی نیز به مطالعه این کتاب ها مشغول بوده است.
کتاب، در 7 «نوع» تدوین یافته است. هر نوع، مشتمل بر چند مقاله است و هر مقاله، خود دارای چند باب است. در مجموع، این اثر، شامل 30 مقاله و 360 باب است.
شیوه بحث در این کتاب را مؤلف چنین بازگو کرده است: «بدأت القول فی الکلیات ثم فی الجزویات، فمن فهم ما فی اول کتابی هذا، انتهی الی باب العلل و الاعراض و قد انکشف له الامر و وضح له الطریق (فردوس الحکمة، ص 7).
کتاب«فردوس الحکمة فی الطب»، به زبان عربی ، مهم ترین اثر علی بن سهل طبری در علم پزشکی است که آن را باید اثری درخشان در سرآغاز دوران تالیف و تصنیف کتب طبی بعد از عبور از دوران ترجمه کتب طبی یونانی و سریانی دانست.
پیش از علی بن سهل، اطبای بزرگی چون جبرئیل بن بختیشوع ، یوحنا بن ماسویه ، حنین بن اسحاق و... می زیسته اند و همگی، تالیفات گران قدری را در حوزه پزشکی به دنیای علم عرضه کرده اند، ولی نگاشته های آنها برخلاف «فردوس الحکمة»، یا ترجمه ای- و حداکثر شرحی- از آثار یونانی بوده و یا رسالات متفرقه ای در مسائل جزئی پزشکی بوده است؛ ازاین رو، «فردوس الحکمة» را باید قدیمی ترین نگاشته جامع علم پزشکی در سرزمین های اسلامی دانست. نگارش این اثر در سال سوم خلافت متوکل عباسی پایان پذیرفته است (همان، ص۲).مؤلف در مقدمه کتاب، خاطرنشان می کند که پدرش همیشه در پی کتب طب و فلسفه بود و ازاین رو، وی نیز به مطالعه این کتاب ها مشغول بوده است.
ساختار کتاب
کتاب، در ۷ «نوع» تدوین یافته است. هر نوع، مشتمل بر چند مقاله است و هر مقاله، خود دارای چند باب است. در مجموع، این اثر، شامل ۳۰ مقاله و ۳۶۰ باب است. شیوه بحث در این کتاب را مؤلف چنین بازگو کرده است: «بدات القول فی الکلیات ثم فی الجزویات، فمن فهم ما فی اول کتابی هذا، انتهی الی باب العلل و الاعراض و قد انکشف له الامر و وضح له الطریق. مؤلف در تالیف این اثر- افزون بر کتب بقراط ، جالینوس ، دیاسقوریدوس ، ارسطو و بطلمیوس - از کتب حکمای نه چندان مشهور یونان هم استفاده کرده است، از جمله ثیوفرساطوط، دیمفراطیس، ارسالاوس، ایکزومینوس و... وی از منابع متعددی همچون «الایضاح من السمن و الهزال و تهیج الباه»، «العین» «طبائع الحیوان» و... بهره برده است.
گزارش محتوا
این اثر، هم دربرگیرنده کلیات طب است، هم مبحث معالجات و هم مبحث داروشناسی و داروسازی، لذا مباحث متنوعی همچون « هیولا و صورت و ماده و کمیت و کیفیت »، «طبایع مفرد و مرکب و رد نظریه کسانی که اعتقاد به طبیعت پنجم دارند»، «تضاد طبایع با یکدیگر و رد نظریه بارد بودن هوا»، «جنین شناسی»، «علت مذکر و مؤنث شدن جنین و کثرت و قلت ولد و علت دوقلو شدن جنین و کامل و ناقص شدن اعضای آن»، «مباحث مربوط به نفس»، «مزاجات بدن»، «تربیت اطفال و حفظ الصحه»، «مباحث مربوط به غذا»، «مباحث مربوط به بیماری ها»، «مباحث مربوط به قوای اشیاء»، «گیاهان و ادویه و حیوانات و سموم»، «شهرها و آب ها و بادها» و... در آن مطرح شده است. کتاب «فردوس الحکمة»، علی رغم آنکه تالیف مستقلی شمرده می شود، ولی سبک و سیاق مباحث و بسیاری از مطالب کتاب برگرفته از مکتب پزشکی یونانی است. علاوه بر این، مؤلف در این کتاب، کلیات طب هندی و شیوه معالجات آنها را بر اساس منابع طب هندی مطرح کرده است. اهمیت «فردوس الحکمة» - علاوه بر قدمت تاریخی آن- یکی هم نقل اقوال از کتب و کسانی است که امروزه ردی از آنها مشاهده نمی کنیم.
وضعیت کتاب
...
فردوس، کتابی است به زبان فارسی که به موضوع تاریخ و جغرافیای شوشتر و نیز معرفی برخی از مشاهیر آن می پردازد.
این کتاب از چند نظر حائز اهمیت است:
1-مولف خود، مردی چنان دارای علم و صلاحیت بوده که شاه جهان(1037-1068ق.) او را به تعلیم فرزندش شاهزاده محمد شجاع تعیین کرده است.
2-همچنین مولف درباره پدر خود، قاضی شهید نورالله شوشتری، خانواده او و احوال برخی از استادان وی مطالبی را آورده است که آن اطلاعات را هرگز نمی توان از سایر کتاب ها به دست آورد.
3- گروهی از فضلای شوشتر را معرفی کرده که شرح حال ایشان را در منابع دیگر نمی توان یافت.

فردوس در دانشنامه ویکی پدیا

فردوس
شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی است. این شهر در فاصله ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و در مسیر محور اصلی ارتباطی استان های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است. شهر فردوس، از سطح دریا ۱۲۹۳ متر ارتفاع داشته و در سال ۱۳۹۰، ۲۵٫۹۶۸ نفر جمعیت داشته است.
فردوس که تا ۱۳۰۸، تون نامیده می شده، امروزه به خاطر انار و زعفران مرغوبش شناخته شده است.
واژه فردوس می تواند به یکی از موارد زیر اشاره کند:
فردوس: شهری در استان خراسان جنوبی ایران.
شهرستان فردوس: از شهرستان های استان خراسان جنوبی ایران.
بلوار فردوس: نام بولواری در منطقهٔ ۵ شهرداری تهران.
کوی فردوس: محلّه ای در جنوب غربی تهران و واقع در منطقه هجده.
باغ فردوس: نام محله ای در شمال تهران.
باغ فردوس: نام محله ای قدیمی است در جنوب تهران.
باغ فردوس شیراز: نام باغی تاریخی در شیراز
معرب واژهٔ پردیس و به معنی بالاترین مرتبهٔ بهشت.
گورستان باغ فردوس:بزرگترین ارامستان کرمانشاه
فردوس (بم)، روستایی از توابع بخش ریگان شهرستان بم در استان کرمان ایران است.
فردوس، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.
شهر فردوس (به عربی: الفردوس) در استان فروانیه در کشور کویت واقع شده است. جمعیت این شهر ۴۲٫۸۲۷ نفر است.
فردوس (نیشابور)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
فردوس آباد، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
فردوس برین نام باغی بود در قلعه الموت که حسن صباح و پیروانش در آنجا اقامت داشتند.
فردوس حاجیان پاشاکلایی (۳ دی ۱۳۴۲ در قائم شهر) معروف به عمو فردوس، آموزگار و نویسنده کتاب های درسى است که بیشتر به عنوان مجری و مبتکر برنامه تلویزیونی «شهرک الفبا» در صدا و سیما شناخته می شود.وى از سال ١٣٧٧ تا ١٣٨٨ در زمان اصلاحات رییس دانشکده هنر و معماری واز اردیبهشت سال ١٣٩٢ تا اذر ١٣٩٣ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود.
حاجیان مدیر سابق بخش فرهنگ و هنر مرکز گفتگوی تمدن ها بود. او از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق است.
فردوس فرودستان (زاده ۱۹۶۰ میلادی در فرایبورگ) خبرنگار آزاد ایرانی تبار آلمان سخنگوی یواخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان شد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری آلمان، خانم فرودستان از اول سپتامبر سال ۲۰۱۲ کار خود را در پست جدید آغاز کرده است.
فردوس محمد (انگلیسی: Ferdoos Mohammed; ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۰۶(1906-07-13) – ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۱(1961-09-22)) هنرپیشه اهل مصر بود. از فیلم هایی که اودر آن حضور داشته می توان به غزل البنات اشاره کرد.
فردوس کاویانی (زاده ۳ مهر ۱۳۲۰، کرمان) بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانی است.
وی همچنین در رشته شیمی در برلین تحصیل می کرد که آن را نیمه کاره رها کرد، بازی در تئاتر را از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد و بازی در سینما را از سال ۱۳۵۱ با فیلم «تجاوز» به کارگردانی «حمید مصداقی» شروع کرد.
از معروفترین فیلم های او می توان به شهر قصه، اجاره نشین ها، بانو، میکس، سگ کشی و سریال های همسران و آژانس دوستی اشاره کرد.
او آخرین اثر هنری اش را در سال ۱۳۹۳ اجرا کرد.
آب انبار قلعه ، آب انباری است مربوط به اوایل دوره قاجار که در شهر فردوس انتهای خیابان رسالت روبروی شرکت گاز واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۵۸۷۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مختصات: ۳۴°۰۸′۱۷″ شمالی ۵۸°۱۲′۵۷″ شرقی / ۳۴.۱۳۸۰۶° شمالی ۵۸.۲۱۵۸۳° شرقی / 34.13806; 58.21583
آبگرم معدنی فردوس، یک چشمه آبگرم با خواص درمانی است که در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شمال شهر فردوس و در حاشیه مسیر ارتباطی فردوس به بجستان و قبل از روستای برون واقع شده است.
این آبگرم طبیعی، به دلیل داشتن خواص درمانی، هر ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. منطقهٔ گردشگری باغستان و آبگرم، تنها در ۱۵ روز نخست تیرماه ۱۳۸۸، با جذب ۲۷۶ هزار نفر بازدید کننده، بیشترین میزان ورودی مسافر در این مدت را در استان خراسان جنوبی داشته است. استفاده از آبگرم معدنی فردوس در درمان بسیاری از بیماری های پوستی و مفصلی مؤثر بوده و توسط بسیاری از پزشکان توصیه گردیده است.
پس از زمین لرزهٔ سال ۱۳۴۷، آب این چشمهٔ آبگرم کاملاً خشکید، ولی بعد از دو سال خود به خود شروع به جوشیدن نموده و جاری شد. این مجموعه، ظرفیت اسکان ۱٬۲۰۰ نفر را در شبانه روز دارد.
امیرحسن فردوس (زاده ۷ مهر ۱۳۰۸) وزنه بردار اهل ایران بوده است.
وی در بازی های المپیک تابستانی ۱۹۵۲ در وزن ۶۷.۵-۶۰ کیلوگرم (Lightweight) شرکت کرده است، فردوس با زدن وزنه های ۱۰۷.۵ کیلوگرم در یک ضرب و ۱۳۵ کیلوگرم در دو ضرب در مجموع در رتبه ۵ رده بندی کلی قرار گرفت.
تیم هندبال منیزیم فردوس نام باشگاه هندبال ایرانی که زیر مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی منیزیم فردوس است. این تیم یک مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی در کارنامه خود دارد.
باغ فردوس محله ای از شمیران که در نزدیکی خیابان ولیعصر و میدان تجریش واقع شده است. اکنون موزه سینمای ایران در این مکان واقع است.
بخش فِردوس یکی از بخش های شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران است.
مرکز این بخش شهر صفائیه است.
بخش مرکزی به مرکزیت شهر اسلامیه، پس از جداشدن بخش های سرایان و بشرویه از شهرستان فردوس، تنها بخش تشکیل دهندهٔ این شهرستان است. این بخش، از سه دهستان به نام های باغستان، برون و حومه و دو نقطه شهری فردوس و اسلامیه تشکیل شده و در سال ۱۳۸۵، ۳۸٬۳۰۱ نفر جمعیت داشته است. از این میزان جمعیت، ۲۸٬۵۷۲ نفر در شهرها و ۹٬۷۲۹ نفر در روستاها ساکن بوده اند.
آبگرم معدنی فردوس در این بخش و در دهستان باغستان قرار دارد.
مختصات: ۳۵°۴۹′۵۷″ شمالی ۵۱°۰۱′۱۹″ شرقی / ۳۵.۸۳۲۵۵۳۱° شمالی ۵۱.۰۲۱۸۷۵۲° شرقی / 35.8325531; 51.0218752
تپه فردوس مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در کرج، شرق جاده رباط کریم به شهریار واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۸۹۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
حمام کوشک ، حمامی است مربوط به دوره تیموریان که در شهر تاریخی تون و نزدیک دروازه قائن قرار دارد.
این اثر در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۹۹۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مختصات: ۳۴°۰۱′۴۱″ شمالی ۵۸°۱۰′۱۲″ شرقی / ۳۴.۰۲۸۰۶° شمالی ۵۸.۱۷۰۰۰° شرقی / 34.02806; 58.17000
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در شهر فردوس واقع است.
این دانشگاه، در سال ۱۳۶۶ با حدود ۶۰ نفر دانشجو در رشتهٔ دبیری زبان و ادبیات فارسی آغاز به کار کرد.
هم اکنون حدود ۱٬۳۰۰ دانشجو در ۵ رشته کارشناسی ارشد، ۱۱ رشته کارشناسی و ۱۴ رشته کاردانی در این دانشگاه به تحصیل مشغولند.
مرکز آموزش علمی و کاربردی فردوس، یکی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی، واقع در شهر فردوس است. این مرکز در سال ۱۳۸۸ با تلاش نماینده فردوس در مجلس هفتم، دکتر محمدرضا امیرحسنخانی راه اندازی گردید و با سه رشته گرافیک، فناوری اطلاعات و تعمیر خودرو شروع به فعالیت کرد.
هم اکنون، این دانشگاه در رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری و مهندسی تکنولوژی ساختمان در مقطع کارشناسی و نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری، حسابداری، گرافیک، تعمیر و نگهداری خودرو، ساختمان و نقشه برداری در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
دهستان فردوس به یکی از دهستان های زیر اشاره دارد:
دهستان فردوس (رفسنجان)
دهستان فردوس (شهریار)
مختصات: ۳۳°۵۴′ شمالی ۵۹°۰۱′ شرقی / ۳۳.۹° شمالی ۵۹.۰۲° شرقی / 33.9; 59.02
زمین لرزه دشت بیاض و فردوس، دو زمین لرزهٔ پیاپی بود که در دو روز منطقهٔ دشت بیاض، کاخک و فردوس را ویران کرد.
زمین لرزهٔ نخست، به شدت ۷٫۳ ریشتر و در ساعت ۲:۱۷ بعد از ظهر ۹ شهریور ۱۳۴۷ دشت بیاض، خضری، میَم ، کاخک و روستاها و شهرهای اطراف را لرزاند. فردای آن روز، صبح ۱۰ شهریور ۱۳۴۷، شهر فردوس با زلزله ای به بزرگی ۶٫۴ ریشتر ویران شد.
این زمین لرزه، همچنین با نام های زمین لرزهٔ فردوس، زمین لرزهٔ کاخک و زمین لرزهٔ جنوب خراسان هم شناخته می شود.
زندان فردوس یکی از ادارات زندان استان خراسان جنوبی واقع در شهر فردوس است. این زندان در سال ۱۳۹۱ قریب به ۲۵۰ زندانی داشته است که بیشتر غیر بومی بوده اند و در سال ۱۳۹۱ این آمار به ۲۱۰ زندانی کاهش یافته است که از این تعداد ۱۹۲ تن از آنان مرد و بقیه زن بوده اند.
خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند. همچنین در سال ۱۳۹۲ صد و هجده تن از زندانیان زندان فردوس از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.
سید محمود نجفی فردوسی سیاستمدار اهل ایران و نماینده مجلس شورای ملی در دوره هفدهم(از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ خورشیدی) از حوزه انتخابی خراسان، شهر فردوس بود .
شهرستان فردوس به مرکزیت شهر فردوس، در شمال غربی استان خراسان جنوبی و بین ۳۹–۳۲ درجه تا ۴۲–۴۳ درجه عرض شمالی و ۵–۷۵ تا ۵۵–۵۸ درجه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان که در سال ۱۳۲۳ تشکیل شد، ابتدا شامل محدودهٔ وسیعی بود که به تدریج بخش های آن به شهرستان های مستقلی تبدیل شده و امروزه شامل ۴ شهرستان (شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه) می شود. پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، شهرستان فردوس متعلق به استان خراسان رضوی بود که در اسفند ۱۳۸۵ به استان خراسان جنوبی ملحق شد.
عمارت باغ فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات خیابان ولیعصر ـ کوچه بخشایش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فرهنگسرای فردوس یک فرهنگسرا در منطقه ۵ شهر تهران، ایران است.
این فرهنگسرا در سال ۱۳۸۱ در زمینی به مساحت ۲۶۷۰ مترمربع با امکاناتی همچون سالن آمفی تئاتر و نگارخانه تأسیس شده است.
جدول زیر براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است. فهرست زیر قنات های شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی را نشان می دهد.
قالی فردوس گونه ای قالی ایرانی و از صنایع دستی خطه فردوس است که امروز و در گذشته تولید می شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فردوس در جدول کلمات

ساخته مهدی صباغ زاده در سال 62 با بازی فرامرز قریبان | بیژن امکانیان | فردوس کاویانی و مرحوم حسین کسبیان
پرونده
سریالی از رضا کریمی با بازی حمیدرضا پگاه | سعید پورصمیمی | فلورا سام | گوهر خیراندیش | فردوس کاویانی و سپند امیرسلیمانی
شبی از شبها
سریالی از یدالله صمدی با بازی فردوس کاویانی | ستاره اسکندری | محسن افشانی و سیروس گرجستانی
هفتسین
سریالی از مرحوم مسعود رسام و بیژن بیرنگ با بازی فردوس کاویانی | مهرانه مهین ترابی | فرهاد جم و الهام پاوه نژاد
همسران
سریالی از مسعود رسام فقید و بیژن بیرنگ با حضور مهرانه مهین ترابی | فردوس کاویانی | الهام پاوه نژاد و فرهاد جم
همسران
شهری در بخش مرکزی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
اسلامیه
از آثار بهرام بیضایی با بازی مژده شمسایی | داریوش ارجمند | مجید مظفری | رضا کیانیان | احمد نجفی | میترا حجار | اسماعیل شنگله | فردوس کاویانی | بهزاد فراهانی و
سگ کشی
از آثار مسعود جعفری جوزانی با شرکت محمد متوسلانی | ساغر باصری | فردوس کاویانی و توران مهرزاد
دلو دشنه
از توابع شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
اسلامیه
از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی که در شهر فردوس واقع شده است
مسجد جامع تون

معنی فردوس به انگلیسی

garden (اسم)
باغ میوه ، باغ ، باغچه ، بوستان ، فردوس
paradise (اسم)
سعادت ، بهشت ، ارم ، فردوس ، بهشت برین

فردوس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فردوس

فردوس ٠١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٧
بهشت
|

شهریار آریابد ١٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٨
" فردوس" تازی شده (معرب) واژه پارسی" پردیس" که در اوستا بگونه " پاری دیز " آمده و در لاتین " پارادایز " شده که همگی به معنی باغ و بهشت برین است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی فردوسنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فردوس مشهد   • آب گرم فردوس   • معنی فردوس   • فردوس بهشت   • شهرستان فردوس   • فردوس ایران   • فردوس در جدول   • فردوس شاه   • مفهوم فردوس   • تعریف فردوس   • معرفی فردوس   • فردوس چیست   • فردوس یعنی چی   • فردوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فردوس
کلمه : فردوس
اشتباه تایپی : tvn,s
آوا : ferdows
نقش : اسم
عکس فردوس : در گوگل


آیا معنی فردوس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )