برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
مترسک سر جالیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری   • مفهوم فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری   • تعریف فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری   • معرفی فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری   • فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری چیست   • فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری یعنی چی   • فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری
کلمه : فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری
اشتباه تایپی : tvn fd hvhni , fn,ki rnvj jwldl 'dvd
عکس فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری : در گوگل

آیا معنی فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )