انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 954 100 1

فرد

/fard/

مترادف فرد: تک، تنها، مفرد، واحد، جدا، دیار، شخص، کس، نفر، بی مانند، بی نظیر، وحید، یکتا، یگانه، طاق، عزب، مجرد، منفرد

متضاد فرد: جفت

برابر پارسی: تن، تک، یگانه، بی همتا، بی مانند، تنها

معنی فرد در لغت نامه دهخدا

فرد. [ ف َ ] (ع ص ) تنها. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). متفرد. (اقرب الموارد). منفرد و مجرد. (ناظم الاطباء) : لاجرم تن آسان وفرد می باشد و روزگار کرانه می کند. (تاریخ بیهقی ).
جفت بدم دی شدم امروز فرد
وای به من از غم فردای من.
سوزنی.
دل نقشی از مراد چو موم از نگین گرفت
یک لحظه جفت بود و همه عمر فرد ماند.
خاقانی.
نخستین یکی جنبشی بود فرد
بجنبید چندانکه جنبش دو کرد.
نظامی.
لابه کردیمش بسی سودی نکرد
یار من بستد مرا بگذاشت فرد.
مولوی.
ز آدمی فرد نشستن نه سزاست
آنکه از جفت مبراست خداست.
جامی.
|| مرد بیمانند.(منتهی الارب ). آنکه او را نظیری نیست. ج ، اَفْراد، فُرادی ̍ برخلاف قیاس. (اقرب الموارد). یگانه. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) :
از بزرگی و خلق فرد تویی
وین چنین فرد آمده ست آزاد.
فرخی.
شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جفت جفت
ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان آفرین.
منوچهری.
حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین
داد مظلومان بده ای عزّ میرالمؤمنین.
منوچهری (دیوان ص 79).
که شناسد که چیست از عالم
غرض کردگار فرد غفور.
ناصرخسرو.
با آنکه به هر هنر همه کس
در دهر یگانه اند وفردند.
مسعودسعد.
مفلقی فرد ار گذشت از کشوری
مبدعی فحل از دگر کشور بزاد.
خاقانی.
ظل حق است اخستان ، همتای مهدی چون نهی
ظل حق فرد است همتا برنتابد بیش از این.
خاقانی.
باید که هر دو عالم یک جزء جانت آید
گر تو به جان به کلی در راه عشق فردی.
عطار.
- سیف فرد ؛ شمشیر بی عدیل باجوهر. ج ، اَفْراد، فُرادی ̍. (منتهی الارب ).
- فرد اعلی و فرد اول ؛ کنایه از چیز بسیار خوب و بسیار پسندیده.(آنندراج از بهار عجم ).
- فرد کردن ؛ یگانه ساختن و یکی دیدن :
گفتم که امر ایزد یکتای جفت چیست ؟
گفتا که فرد کردن از ازواج منتشر.
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 189).
|| دورشده و جدامانده. (یادداشت به خط مؤلف ):
ای رفته من از رفتن تو با غم و دردم
فردم ز تو و زین قِبَل از شادی فردم.
فرخی.
راست گفتی هنر یتیمی بود
فرد مانده ز مادر و ز پدر.
فرخی.
تا جان من از کالبدم گردد فرد
هر چیز که خوشتر است آن خواهم کرد.
خیام.
ای جفت دل من از تو فردم
وی راحت جان ز تو به دردم.
سوزنی.
تا با دل و جان من تو جفتی
من از دل و جان خویش فردم.
خاقانی.
که مرا عیسی چنین پیغام کرد
کز همه یاران و خویشان باش فرد.
مولوی.
- فرد شدن ؛ جدا شدن :
نبض جست و روی سرخش زرد شد
کز سمرقندی زرگر فرد شد.
مولوی.
چون الف از همه کس فرد مشو
حکم «المؤمن آلف » بشنو.
جامی.
- فرد ماندن ؛ جدا ماندن. تنها ماندن :
پدر مکرمت ز مادر دهر
فرد مانده ست بی نوا فردی.
خاقانی.
|| تهی. خالی :
همیشه تا که شود بوستان ز فاخته فرد
ز دشت ، زاغ سوی بوستان کند آهنگ.
فرخی (دیوان ص 213).
مجلس و پیشگه از طلعت او فرد مباد
که از او پیشگه و مجلس با فر و بهاست.
فرخی.
|| جداگانه : در بابی فردبه حدیث ری این احوال به تمامی شرح کنم. (تاریخ بیهقی ). || (اِ) نصف زوج. ج ، فِراد. (اقرب الموارد). نصف زوج که طاق باشد. (منتهی الارب ). || ورقه ای به مقدار نصف قطع خشتی که مستوفیان بر آن جمع و خرج ولایتی یا ایالتی یا خرج خاصی را مینوشته و زیر هم دسته میکرده اند. (یادداشت به خط مؤلف ). || یک جانب ریش. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || کفش یک لخت. (منتهی الارب ). النعل السمط التی لم تُخْصَف و لم تطارق. (اقرب الموارد). || یکی از دو گاو که بدان شخم کنند. (یادداشت به خط مؤلف ). || (اصطلاح شعر) بیت واحد. (یادداشت به خط مؤلف ). فرد، بیت واحد را گویند، خواه هر دو مصراع آن مقفی باشد یا نه. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (منتهی الارب ). || (اصطلاح حدیث )حدیث غریب را گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (منتهی الارب ). || (اصطلاح فلسفه و کلام ) عبارت است از نوع مقید به قید تشخص و بعضی گفته اند: فرد طبیعت مأخوذ است با قید. || (اصطلاح منطق ) فرد منتشر عبارت است از فردی غیرمعین. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || در تداول امروز مرادف آدمی ،شخص و تن به کار رود، چنانکه گوییم : اگر فردی بخواهد دانش بیاموزد میتواند. || (اِخ ) اﷲ عزوجل. (منتهی الارب ). در این معنی بیشتر با صفتی دیگر همراه آید :
زآنکه خیرات تو از فرد قدیم است همه
بر تو اقرار فریضه است بدان فرد قدیر.
ناصرخسرو.
|| (مص ) تنها و جدا شدن. || تنها درآمدن در کاری. تنها کردن کار را. (منتهی الارب ).

فرد. [ ف َ رِ / ف َ رَ ] (ع ص ) یکتا و یگانه. (از منتهی الارب ). واحد و در این معنی فَرْد، به سکون راء، جایز نیست. (از اقرب الموارد).
- سیف فرد ؛ شمشیر باجوهر و بی عدیل. (منتهی الارب ).
- شی ٔ فرد ؛ چیز یگانه. (منتهی الارب ).
|| بی مانند و بی نظیر. (از منتهی الارب ).

فرد. [ ف ُ رُ ] (ع ص ) بی عدیل. (از منتهی الارب ). متفرد. (اقرب الموارد). سیف فرد؛ شمشیر باجوهر و بی عدیل. (منتهی الارب ).

فرد. [ ف َ رُ ] (ع ص ) متفرد. (اقرب الموارد). یگانه و یکتا و منفرد. (منتهی الارب ).

فرد. [ ف َ ] (اِخ ) شمشیرعبداﷲبن رواحه است. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

فرد. [ ف َ ] (اِخ ) یکی از دو کوهی که آنها را فردان گویند و در دیار سلیم است به حجاز. (معجم البلدان ). موضعی است. (منتهی الارب ).

فرد. [ ف َ ] (اِخ ) موضعی در نزدیکی بطن ایاد از دیار بنی یربوع بن حنظله. (معجم البلدان ). جایی است. (منتهی الارب ).

فرد. [ ف َ ] (اِخ ) یا فردالشجاع. ستاره ای است. (اقرب الموارد). کوکبی که به 23 درجه ٔ جنوب قلب الاسد مائل به مغرب در صورت شجاع است و آن را قلب الشجاع و عنق الشجاع و سهیل الشام گویند. (یادداشت به خط مؤلف ). ستاره ٔ سرخی است بر گردن شجاع که یکی از صور فلکی است. (حاشیه ٔ ص 177 لیلی و مجنون چ وحید) :
چون فردروان ستاره ٔ فرد
بر فرق جنوب جلوه میکرد.
نظامی.
رجوع به فردالشجاع شود.

فرد. [ ف ُ ] (اِخ ) جان. نویسنده ٔ انگلیسی. رجوع به فورد شود.

فرد. [ ف ُ ] (اِخ ) هنری . صنعتگر معروف امریکایی. رجوع به فورد شود.

معنی فرد به فارسی

فرد
هنری موسس کارخانه های اتومبیل سازی فرد در ایات متحده آمریکا ( و. ۱۸۶۳ - ف. ۱۹۴۷ م . ) .
( اسم ) دست اول از بازی در نزد قدما .
نویسنده انگلیسی
[Alphard] [نجوم] ستاره ای با قدر 2/0 که غولی از ردۀ ک3 به فاصله 177 سال نوری از خورشید است
[individual] [زیست شناسی] هریک از موجودات زندۀ تشکیل دهنده یک جمعیت
[ گویش مازنی ] /fard/ در اصطلاح شعرا فرد، بیت واحد را گویندخواه هر دو مصراع آن مقفی باشد یا نه(از کشاف اصطلاحات الفنون) لغت نامه ی دهخدا/ج - ۰/ ۴۴۰۰در تعزیه گردان در اختیار افراد مختلفی قرار می گیرد که در این نمایش به اجرای نقش می پردازنددر واقع هر فرد حاوی اشعاری است که هریک از نقش پردازان تعزیه از ابتدا تا انتهای هر مجلس باید براساس آن به گفتگو پرداخته و یا با آواز بازی خود را ارایه دهدبنابراین می توان تصور نمود که این واژه به فراخور مسئولیت و وظایف هر نفر یا فرد از همین نام یعنی اخذ گردیده استبه همین دلیل هر نسخه ی تعزیه شامل همان تعداد فردی است که افراد در آن ایفای نقش می کنند
نام کوکبی است . فرد یا فرد الشجاع کوکبی است .
یکی از قلعه های مشهور همدان از توابع جرا ( شرا ) . در آنجا دیری بود که نام آنرا [ برهان ] و [ پراهان ] ضبط کرده اند . ابوعلی سینا مدت چهار ماه درین قلعه محبوس بود .
۱ - خانه ای که غریبان در آنجه فرود می آمدند ۲ - اطاقی که در خانقاه اختصاص بچله نشستن داشت چله خانه .
نام یکی از کشورهای هفتگانه که کشور جنوب شرقی محسوب میشده .
کسی که تنها رود و محتاج بدرقه نباشد .
یکایک فردافرد .
قبر
یکایک فردافرد .
یکایک یک بیک .
یک یک یگان یگان . یکایک
[consumer-to-consumer, C C] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نوعی تجارت الکترونیکی که بین اشخاص یا مصرف کنندگان منفرد صورت می گیرد
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
[ گویش مازنی ] /shaah fard/ بیتشاه بیت بهترین فرد و بیت قصیده یا غزلدهخدا ج ۷ص ۷۴ معنی واژه ی شاه فرد در تعزیه کاملا متافوت با تعریفی است که در ادبیات فارسی و فرهنگ ها آمده استدر تعزیه شاه فرد به آن بخش از مکتوبی گفته می شود که روایت اصلی ترین شخصیت های هر مجلس تعزیه در آن نگاشته شده استبه طورمثال فرد مربوط به شبیه امام در مجلس شهادت امام و یا فرد مربوط به ابوالفضل در مجلس تعزیه ابوالفضل را شاه فرد گویندبنابراین فرد قهرمان و برجسته ی هر مجلس، شاه فرد نام دارد
فرد طاق بود و این آنست که بدو نیم نتوان کردن تا شکسته با وی یاد نکنی و اول طاقها سه است و فردههای متوالی ۱۱ ۹ ۷ ۵ ۳ .
مکنی به ابی عمرو یکی از اکابر مجبره باشد مانند نجار و از مردم مصر است
[up line] [حمل ونقل ریلی] در مسیرهای دوخطه، خطی که بر آن قطار به ایستگاه اصلی نزدیک می شود
[even-odd nucleus] [فیزیک] هسته ای با پروتون های زوج و نوترون های فرد یا برعکس
[odd-odd nucleus] [فیزیک] هسته ای که شمار پروتون ها و نوترون های آن هر دو فرد است
شهری در انگلستان در حوزه لندن
نام شهر حاکم نشین ناحیه واتر فرد

معنی فرد در فرهنگ معین

فرد
(فَ رْ) [ ع . ] (ص .) ۱ - تنها، یگانه . ۲ - بی نظیر، بی مانند. ۳ - یک بیت شعر. ۴ - هر عددی که پس از تقسیم بر دو باقی مانده اش یک باشد.

معنی فرد در فرهنگ فارسی عمید

فرد
۱. [مقابلِ زوج] (ریاضی) ویژگی عددی صحیح که مضرب دو نیست و اگر بر دو تقسیم شود یک واحد اضافه می آورد.
۲. یگانه، بی همتا، بی نظیر.
۳. (اسم) واحد شمارش برخی چیزها، عدد، تا.
۴. (اسم) هریک از اعضای جامعۀ انسانی، انسان، شخص.
۵. (اسم) (ادبی) یک بیت شعر که معنی و غرض در آن تمام شده باشد.
۶. [قدیمی] تک، تنها.
۷. [قدیمی] خالی.
۸. (اسم) [قدیمی] خداوند.

فرد در دانشنامه اسلامی

فرد
معنی نَسَباً: خويشاوندي (نسب يعني همان رابطهاي که يک فرد از انسان را از جهت ولادت و اشتراک در رحم به فرد ديگر مرتبط ميسازد )
معنی قَلْبَيْنِ: دو قلب (عبارت "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " کنايه است از اينکه ممکن نيست کسي دو اعتقاد متنافي و دو رأي متناقض داشته باشدو اگر دو اعتقاد متنافي ديديم بايد بدانيم که دو قلب به آن دو معتقد است ، يعني دو فرد مخالف هر يک به يکي از آن دو اعتقاد دارن...
معنی فُرَادَیٰ: تك ها (جمع فرد و به معناي هر چيزي است که از يک جهت منفصل و جداي از غير خود باشد ، و در مقابل آن زوج قرار دارد که به معناي چيزي است که از يک جهت با غير خود اختلاط داشته باشد .)
معنی فَرْداً: تك ها ( فرد به معناي هر چيزي است که از يک جهت منفصل و جداي از غير خود باشد ، و در مقابل آن زوج قرار دارد که به معناي چيزي است که از يک جهت با غير خود اختلاط داشته باشد .)
معنی مُّقَرَّنِينَ: به هم بسته شده ها (کلمه مقرنين از ماده تقرين است که به معناي جمع نمودن چيزي است با فرد دوم همان چيز و قرين کردن دو چيز و عبارت "مُّقَرَّنِينَ فِي ﭐلْأَصْفَادِ "یعنی اسیرانی که با زنجیر کنار هم قرار داده شده اند)
معنی مَّارِدٍ: بي خير- فرد خبيثي که عاري از خير باشد (معناي کسي است که از هر خيري عاري باشد . البته اين کلمه در مورد مطلق عاري نيز استعمال دارد ، چه عاري از خير و چه عاري از غير آن لذا به صافي ،بي مويي، بي برگي و ... هم تعلق مي گيرد )
معنی کُلِّ: همه - کل (اصل در معناي اين کلمه احاطه داشتن است مجموع هر چيزي را هم که کُل ميخوانند ، براي اين است که به همه اجزا احاطه دارد ، يک فرد سربار جامعه را هم اگر کـَل بر جامعه تعبير ميکنند ، براي اين است که سنگينيش بر جامعه احاطه دارد)
معنی فَضْلَهُ: پاداش و بخشش زيادش كه بيشتر از استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته مي باشد(کلمه فضل مانند کلمه فضول به معناي زيادي است ، با اين تفاوت که فضل به طوريکه گفتهاند زيادي در مکارم و کارهاي ستوده است ، و فضول ، به معناي زيادي در نا ستوده است )
معنی أَعْجَمِيٌّ: کسي که سخن گفتنش غير عربي و غير بليغ است، چه اينکه اصلا عرب نباشد ، يا آنکه عرب باشد ولي لکنتي در زبانش باشد -کسي که نمي تواند درست صحبت کند (عجم به معناي غير عرب است و عجمي کسي را گويند که به غير عرب منسوب باشد و اعجم کسي را گويند که زبانش لکنت باشد...
معنی فَضْلِ: زيادي و فزوني در كارهاي ستوده - بخششي كه به دليل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته ، صورت نمي گيرد بلكه از زيادي كرم شخص بخشنده است (کلمه فضل مانند کلمه فضول به معناي زيادي است ، با اين تفاوت که فضل به طوريکه گفتهاند زيادي در مکارم و کارهاي ستوده است ...
معنی کَلَالَةً: کسی که بی اولاد و پدر ومادر است - خواهر يا برادر تني يا نا تني - کل کساني که غير از پدر و مادر و فرزند از شخصي ارث مي برند(کلمه کلاله در اصل ، مصدر و به معناي احاطه است ،مجموع هر چيزي را هم که کُل ميخوانند ، براي اين است که به همه اجزا احاطه دارد ، ي...
تکرار در قرآن: ۵(بار)
تنها. .خدایا مرا تنها نگذار تو بهترین وارثانی. راغب گفته: فرد آن است که دیگری با آن مخلوط نیست آن از «وتر» اعم و از «واحد» اخصّ است. . . ظاهراً مقصود از فرد و فرادی انقطاع از علائق دنیا و خصوصیات این جهان است مثل . . . فرادی به معنی تک تک است یعنی برای خدا برخیزید دو دو و تک تک و فکر کنید. ناگفته نماند: جمع قیاسی فرد افراد است و فرادی مثل سکاری غیر قیاسی است به قولی: فرادی جمع فردان است و فردی است مثل سکاری که جمع سکران و سکری است.
عامل به معنای فرد عهده دار امور دیگری در اموال، املاک و یا کارهای او و متصدی جمع آوری زکات و امور مربوط به آن می باشد.
کاربرد نخست، معنای لغوی عامل است که در باب هایی چون شرکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات و جعاله در همین معنا به کار رفته است و احکام مرتبط با آن در عناوین یاد شده و سایر مدخل های مربوط می آید.
معنای اصطلاحی
عامل به معنای دوم، کاربرد اصطلاحی آن است و به کسی گویند که از سوی امام علیه السّلام یا نایب ایشان عهده دار جمع آوری زکات و امور مربوط به آن است؛ از ثبت، نگهداری و حسابرسی گرفته تا رساندن آن به امام علیه السّلام و توزیع میان نیازمندان. عامل به این معنا در قرآن کریم و نیز روایات و به تبع در کلمات فقها در باب زکات آمده است.
گماردن عامل از وظایف امام
از وظایف امام علیه السلام یا نایب ایشان، گماردن عامل برای جمع آوری زکات و امور مربوط به آن است. عاملان جزء هشت گروه مستحق دریافت زکات اند و فقیر بودن شرط استحقاق آنان نیست؛ بلکه در صورت توانگر بودن نیز استحقاق دریافت آن را دارند.
شرایط عامل
...
استصحاب فرد به حکم به بقای مصداق خارجی یک کلّی اطلاق می شود.
استصحاب فرد، مقابل استصحاب کلی است و به استصحابی گفته می شود که مستصحب آن فرد معینی در خارج می باشد، مانند: استصحاب وجود زید در منزل، در صورت وجود یقین سابق به حضور او و شک لاحق در بقای وی در آن منزل، و یا مانند: استصحاب طهارت مایع خارجی.
حجیت
کسانی که به حجیت استصحاب اعتقاد دارند، به جریان استصحاب در فرد نیز اذعان دارند.

فرد در دانشنامه ویکی پدیا

فرد
فرد یک شخص خاص است. فردیت حالت فرد بودن است؛ شخصی مجزا از دیگر اشخاص و دارای نیازها یا اهداف خود.
از قرن پانزدهم میلادی و قبل تر، و همچنین امروزه در زمینه های آمار و متافیزیک، فرد تقسیم ناپدیر بود، و نوعاً هر چیز تکی عددی را توصیف می کرد، ولی گاهی به معنای «یک شخص» بود. از قرن هفدهم به بعد فرد نشان دهندهٔ جدا بودن همانند فردیت بود.
فرد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرد (بازیکن فوتبال)
فرد (ستاره)
فردریکو چاوس گجس (پرتغالی: Frederico Chaves Guedes؛ زادهٔ ۳ اکتبر ۱۹۸۳(۱۹۸۳-10-0۳)) که به صورت ساده با نام فرد شناخته می شود، بازیکن فوتبال اهل برزیل است.
فرد در تیم های فوتبال کروزیرو، لیون، فلومیننزه و اتلتیکو مینیرو سابقهٔ حضور دارد. این بازیکن همچنین بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، ۳۹ بار برای، تیم ملی فوتبال برزیل به میدان رفته است و طی این مدت ۱۸ گل به ثمر رسانده است.
فردریکو رودریگس دِ پائولا سانتوس (پرتغالی: Frederico Rodrigues de Paula Santos؛ زادهٔ ۵ مارس ۱۹۹۳(۱۹۹۳-03-0۵)) که با نام فرد شناخته می شود، بازیکن فوتبال اهل برزیل است.
فرد با نام کامل (به پرتغالی: Frederico Chaves Guedes) مهاجم اهل کشور برزیل است که در شهر Teofilo Otoni, میناس گرایس آن کشور و در تاریخ ۳ اکتبر ۱۹۸۳(۱۹۸۳-10-0۳) به دنیا آمده است.
فرد در تیم های فوتبال América Mineiro ،باشگاه ورزشی کروزیرو،باشگاه فوتبال المپیک لیون،فلومیننزه سابقهٔ حضور دارد. این بازیکن همچنین در سال، ۲۰۰۵ – تاکنون ۳۱ بار برای، تیم ملی فوتبال برزیل به میدان رفته است و طی این مدت ۱۶ گل به ثمر رسانده است.
فُرُد (تنهایان) یا زتا سگ بزرگ یک ستاره است که در صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد.
فرِد ۲: شبی که فرِد زنده شد (به انگلیسی: Fred 2: Night of the Living Fred) یک فیلم کمدی مستقل محصول سال ۲۰۱۱ آمریکا ، با هنرمندی لوکاس کروکشنک و دنباله ای بر فیلم فرد ۱ است.
فرد ۳ (به انگلیسی: Fred 3: Camp Fred) یک فیلم کمدی مستقل محصول سال ۲۰۱۲ آمریکا ، به کارگردانی جاناتان جاج است و سومین قسمت از مجموعه فیلم "فِرِد" میباشد.
فرد آدامز (انگلیسی: Fred C. Adams؛ زاده ۶ مارس ۱۹۶۱) یک اخترفیزیک دان اهل ایالات متحده آمریکا است.
فرد اَستیر (به انگلیسی: Fred Astaire) (زاده: ۱۰ مه ۱۸۹۹ - درگذشته: ۲۲ ژوئن ۱۹۸۷) رقصنده، طراح رقص، خواننده و بازیگر فیلم ها و تئاتر برادوی اهل آمریکا بود. او ۷۶ سال بر روی صحنه و همین طور صنعت فیلم سازی مشغول به کار بود و در طی این مدت ۳۱ فیلم موزیکال ساخت. استیر از طرف موسسهٔ فیلم آمریکا به عنوان «پنجمین ستارهٔ بزرگ در تمام دوران ها در صنعت فیلم سازی» انتخاب شد.
فعالیت های او در هنر رقص، طراحان رقص بسیاری، همانند مایکل جکسون را تحت تأثیر قرار داد.
وی برادر ادلر استیر بود.
فرد آقاباشیان (انگلیسی: Fred Agabashian; ۲۱ اوت ۱۹۱۳(1913-08-21) – ۱۳ اکتبر ۱۹۸۹(1989-10-13)) اتومبیل ران فرمول ۱ ارمنی تبار اهل ایالات متحده آمریکا بود.
فرد آلن (انگلیسی: Fred Allen; ۳۱ مهٔ ۱۸۹۴(1894-05-31) – ۱۷ مارس ۱۹۵۶(1956-03-17)) هنرپیشه کمدی، مجری رادیو، فیلم نامه نویس، و روزنامه نگار اهل ایالات متحده آمریکا بود.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به ما متأهل نیستیم! اشاره کرد.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون جایزه پیبادی شده است.
فرد آلیسون (انگلیسی: Fred Allison؛ زاده ۴ ژوئیهٔ ۱۸۸۲(۱۸۸۲-07-0۴) درگذشته ۲ اوت ۱۹۷۴(۱۹۷۴-08-0۲)) یک شیمی دان اهل ایالات متحده آمریکا بود.
فرد آکوفو (انگلیسی: Fred Akuffo؛ ۲۱ مارس ۱۹۳۷ – ۲۶ ژوئن ۱۹۷۹(1979-06-26)) یک سیاست مدار اهل غنا بود.
فرد اب (انگلیسی: Fred Ebb؛ ۸ آوریل ۱۹۲۸(1928-04-08) – ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۴(۲۰۰۴-09-۱۱)) موسیقی دان اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۴ میلادی فعالیت می کرد.
فرد اچ. براو (انگلیسی: Fred H. Brown؛ ۱۲ آوریل ۱۸۷۹(1879-04-12) – ۳ فوریه ۱۹۵۵(۱۹۵۵-02-0۳)) یک بازیکن بیس بال و سیاستمدار اهل ایالات متحده آمریکا بود.
فرد اچ. براون سناتور سابق عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ میلادی سناتور ایالت نیوهمپشایر در سنای ایالات متحده آمریکا بود.
فرد ارمیسن (انگلیسی: Fred Armisen؛ زادهٔ ۴ دسامبر ۱۹۶۶(1966-12-04)) یک هنرپیشه، و فیلم نامه نویس اهل ایالات متحده آمریکا است.
فرد ارنتز (انگلیسی: Fred Erentz؛ مارس ۱۸۷۰ – ۶ آوریل ۱۹۳۸(1938-04-06)) یک بازیکن فوتبال اهل اسکاتلند بود.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال منچستر یونایتد اشاره کرد.
فرد اسپنسر (به انگلیسی: Fred Spencer) انیماتور آمریکایی در یکم ماه می۱۹۰۴ در میسوری بدنیا آمد و در ۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ و در سن ۳۴ سالگی در یک تصادف رانندگی در کالیفرنیای آمریکا درگذشت .
فرد اسپنسر درسال ۱۹۳۱ در استودیوی شرکت والت دیزنی آغاز بکار کرد. او یکی از ۴ نفری بود که در سال ۱۹۳۴ در خلق شخصیت دانلد داک بهمراه دیک لاندی (به انگلیسی: Dick Lundy) ، کارل بارکز (به انگلیسی: Carl Barks) و جک هانا (به انگلیسی: Jack Hannah) نقش مهمی داشت و او را یکی از کسانی میدانند که آنالیزهای موثری برای شخصیت های خلق شده در والت دیزنی می نوشت بطوری که دیو اسمیت در کتاب معروف خود دیزنی ای تو زد (به انگلیسی: Disney A to Z) اورا بعنوان یکی از بهترین انیماتورهای والت دیزنی می شناسد.
فرد اسپیکسلی (به انگلیسی: Fred Spiksley) بازیکن فوتبال زادهٔ 01870-01-25 ۲۵ ژانویه ۱۸۷۰ اهل کشور انگلستان بود که سابقهٔ بازی در تیم ملی فوتبال انگلستان را در کارنامهٔ خود دارد. وی در تاریخ 01893-03-13 ۱۳ مارس ۱۸۹۳ نخستین بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال ولز انجام داد و با حضور در ۷ بازی ملی، در تاریخ 01898-04-02 ۲ آوریل ۱۸۹۸ واپسین بازی ملی اش را در برابر تیم ملی فوتبال اسکاتلند برگزار کرد. این بازیکن توانسته در بازی های ملی، ۵ گل به ثمر برساند.
فرد استول (انگلیسی: Fred Stolle؛ زاده ۸ اکتبر ۱۹۳۸(1938-10-08)) یک تنیس باز اهل استرالیا است.
ابوترابی فرد از نام های خانوادگی در ایران است برای بعضی افراد از جمله:
سید عباس ابوترابی فرد
سید علی اکبر ابوترابی فرد
سید محمدحسن ابوترابی فرد
اعداد صحیح با توجه به بخش پذیریشان به عدد دو به دو بخش زوج و فرد تقسیم می شوند. اعداد فرد به اعداد صحیحی گفته می شوند که بر دو بخش پذیر نباشند.(حاصل تقسیم آنها به دو نیمه یک عدد صحیح و باقی مانده یک باشد. اعداد فرد(Odd number) در ریاضی در مقابل اعداد زوج قرار دارند و مضرب دو نیستند. یک و منفی سه از اعداد فرد هستند. صفر، چهار و منفی دو از اعداد زوج هستند. به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد k زوج است اگر و تنها اگر k=2n باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد کند زوج است (در حالت کلی تر اگر عددی، عدد زوجی را عاد کند زوج است) به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد p فرد است اگر و تنها اگر p=2n-۱ باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد نکند فرد است (در حالت کلی تر اگر این عدد صحیح هیچ عدد زوجی را عاد نکند فرد است) به عبارت دیگر برای اثبات زوج بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد فرد یک واحد کمتر است (یا بیشتر است) به همین صورت برای اثبات فرد بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد زوج یک واد بیشتر (یا کمتر) است
عدد صفر زوج است
اعداد -۱ و -۳ و ... فرد هستند
اعداد -۲ و -۴ و ... زوج هستند
اعداد نا صحیح نه زوج هستند و نه فرد
ایرج دانائی فرد (متولد ۱۱ مارس ۱۹۵۱ در شهر تهران) یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بود. او عضو باشگاه های تاج و عقاب و پاس بوده است و در جام جهانی ۱۹۷۸ عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشت، در بازی با اسکاتلند نیز زننده تنها گل تیم ایران بود. او اکنون ساکن آمریکا است و یک فروشگاه کوچک وسایل ورزشی را اداره می کند.
نخستین بازی ملی او، ۲۰ دی ۱۳۵۵ در مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ در شهر ریاض برابر عربستان انجام شد، ایران بازی را سه بر صفر پیروز شد.
ایوب پاپری مقدم فرد (زادهٔ ۱۳۴۳ در کازرون) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ دشتستان در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
در ریاضیات، توابع زوج و توابع فرد، توابعی هستند که در مورد بعضی روابط قرینگی، در رابطه با وارون های افزایشی به بحث می پردازد. این توابع در بسیاری از زمینه های آنالیز ریاضی کاربرد دارند، خصوصاً در مورد تئوری سری های توانی و دستورالعمل سری فوریه. این توابع به دلیل مشابهت توان های توابع توانی که هر دو شرایط را به خدمت می گیرند نام گذاری شده اند: تابع xn تابعی زوج است اگر n یک عد صحیح زوج باشد و در صورتی که n عدد صحیح فردی باشد، تابعی فرد است.
جهانگیر صمیمی فرد با نام اصلی «جلال الدین صمیمی فرد» بازیگر ایرانی تئاتر، سینما و تلویزیون بود.
جینجر و فرد (ایتالیایی: Ginger e Fred) فیلمی در سبک کمدی-درام به کارگردانی فدریکو فلینی است که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد.
خانه ابراهیم فرح فرد مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، محله سرباغ، کوچه خانقاه احمدی، پلاک ۳۳ واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۴۹۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خانه آقای رای فرد مربوط به دوره پهلوی اول است و در بیرجند، بافت قدیم نزدیک بنای تاریخی مصلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۴۶۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
حسن آریان فرد (زادهٔ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۸(1948-10-18)) یک دوچرخه سوار سابق اهل ایران است، که هم چنین به نام حسن فرد نیز شناخته می شود. او در بازی های المپیک تابستانی ۱۹۷۶ شرکت داشت.
خرید منحصر به فرد اصطلاحی در اقتصاد است که اشاره به یک توافق نوشته یا نانوشته است که به موجب آن یک مسئول خرید برای خرید با وجود اینکه توزیع کنندگان دیگری در بازار وجود دارند و کالا را عرضه می کنند، تنها از یک تأمین کنندهٔ خاص مایحتاج را تهیه و خریداری نماید. در بسیاری از کشورها این اقدام تبانی ای غیرقانونی است و در برخی از کشورها اگر این قرارداد در جایی ثبت و مشخص و قابل بررسی و تجزیه وتحلیل منطقی باشد قانونی خواهدشد.
خرید منحصر به فرد از موارد موانع ورود به بازار به حساب می آید.
در استرالیا یکی از انواع اعمال «خرید منحصر به فرد» با نام Third line forcing، به طور کلی ممنوع است، یعنی هیچ توضیحی برای توجیه آن پذیرفته نمی شود. Third line forcing حالتی است که فروشنده خریدار را وادار کند که تنها در صورتی به وی جنس می فروشد که خریدار فلان کالا را نیز از همین فروشنده تهیه کند، که این نوع از اجبار به خرید منحصر به فرد در هر حالتی، حتی اگر از نظر شرایط بازار رقابتی غیرمنطقی و دارای اشکال نباشد، ممنوع است.
معضل خرید منحصر به فرد در بازارهای انحصار خرید تأثیر مخرب بیشتری دارد.
حسن توانایان فرد (۴ فروردین ۱۳۲۲ در تهران - ۱ بهمن ۱۳۹۳ در تهران) اقتصاددان و فعال سیاسی ایرانی بود. او پس از اتمام تحصیلات دوره کارشناسی اقتصاد در دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به انگلستان رفت و در دانشگاه ولز تحصیلات خود را ادامه داد. او در سال ۱۳۵۴ به ایران بازگشت و به تدریس علم اقتصاد در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پیام نور پرداخت و در کنار تدریس دانشگاهی، در روزهای پیروزی انقلاب و در بحبوحه رویکردهای لیبرال و مارکسیستی به اقتصاد، با ارائه نظریات خود در زمینه اقتصاد اسلامی، منشاء بحث های بسیاری شد. او تاکنون بیش از صد کتاب و مقاله تخصصی در حوزه های اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد ایران، اقتصاد اجتماعی، مبانی اقتصاد اسلامی، اندیشه های اقتصادی، اقتصاد توسعه و . . . برشته تحریر درآورده است.
حسن غفوری فرد (زاده ۱۳۲۲ در تهران) سیاست مدار ایرانی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی است.
وی در حال حاضر استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران و رییس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
حسن فروزان فرد (زادهٔ سال ۱۳۵۴) نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، قائم مقام طرح رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، عضو شورای راهبری مدیریت در نهاد ریاست جمهوری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران وسازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
وی همچنین نمایندگی اتاق های بازرگانی تهران و ایران در شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری کشور را بر عهده دارد. دبیری کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری از دیگر سمت های اوست.
فروزان فرد از سال ۱۳۸۶، عضو کمیته راهبری و کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی و عضو شورای راهبری و کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران است.
در سطح بین المللی، او به همراه فرشید شکرخدایی جایزه سرآمدی شرکتهای برتر مسلمان و سیستم اعتبار سنجی اعضای اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی را پایه گذاری نمود.
دبیری نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی از دیگر فعالیت های وی در زمینه بین المللی بهینه کاوی است.
فروزان فرد که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بخش کشاورزی است سالهاست مدیریت صنایع غذایی کامبیز را بر عهده دارد و از چهره های جوان اما کارکشته صنعت غذاست. وی در سال 94، به عضویت هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران درآمد.
فروزان فرد دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار MBA از مدرسه کسب و کار دانشگاه کارلتون-اوتاوا-کانادا می باشد و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار با گرایش مدیریت استراتژیک در مدرسه کسب و کار ادینبورگ دانشگاه هریوت وات بریتانیاست.
زمینه تخصصی فعالیت وی، مشاور مدیریت در زمینه های بهره وری و تعالی سازمانی، برنامه ریزی راهبردی و اقتصادی، سیستمهای مدیریت کیفیت و بهداشت و ایمنی و مدیریت حرفه ای در صنایع تبدیلی و بسته بندی غذایی و آشامیدنی می باشد.
خانه قادر تکمیلی فرد مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، گذر سنگ سیاه، پلاک ۲۰ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۶۷۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
حمید کللی فرد (متولد ۱۳۳۵ در محله بهبهانی بوشهر)بازیکن بازنشسته و مربی کنونی فوتبال می باشد. وی سابقه بازی در تیم فوتبال شاهین بوشهر و تیم ملی فوتبال ایران را دارد. وی سابقه مربیگری در تیمهای شاهین بوشهر، ایران جوان بوشهر و ملوان بندر انزلی را دارد. کللی فرد در سه دوره مسابقات جام تخت جمشید با ملوان به عناوین سومی، چهارمی، بهترین تیم شهرستانی و قهرمانی جام حذفی ایران و چندین مقام نیروهای مسلح، دست می یابد. در این سری از مسابقات ضربه کات دار حمید از فاصله ۴۵ متری که درون دروازه استقلال تهران قرار گرفت فراموش نشدنی است. در این سالها کللی فرد سه بار به تیم ملی بزرگسالان و امید دعوت می شود و در تیم ملی امید جزء یاران اصلی تیم می گردد. او در سال ۷۶ به جرگه مربیان می پیوندد. او در سال ۸۳ مربیگری ایران جوان بوشهر در لیگ دسته یک را بعهده می گیرد و در سال ۸۴ دوباره به شاهین بر می گردد. کللی فرد تیم شاهین بوشهر را از لیگ دسته اول به لیگ برتر فوتبال ایران رساند و چند هفته در این تیم به مربی گری پرداخت و پس از کسب نتایج ضعیف جای خود را به محمود یاوری داد. او سپس سرمربی تیم اتکای گلستان شد. پس از سقوط تیم شاهین بوشهر در لیگ ۹۱-۹۰ از لیگ برتر، وی دوباره سرمربی تیم شاهین بوشهر شد و هم اکنون سر مربیگری این تیم را به عهده دارد.
داستان شگفت انگیز عشق منحصر به فرد (به هندی: Ajab Prem Ki Ghazab Kahani) فیلمی محصول سال ۲۰۰۹ و به کارگردانی راجکومار سانتوشی است. در این فیلم بازیگرانی همچون کاترینا کایف، رانبیر کاپور، آپن پاتل، سلمان خان، دالی بیندرا، ذاکر حسین ایفای نقش کرده اند.
دانایی فرد می تواند به افراد زیر اشاره کند:
ایرج دانایی فرد، از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
علی دانایی فرد، بازیکن فوتبال و مربی
حسن دانایی فرد، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رعنا حکیمی فرد (زادهٔ ۱۳۷۵ در تهران) شطرنج باز نوجوان ایرانی است. وی در سال ۲۰۱۰ مدال نقرهٔ قهرمانی شطرنج زیر ۱۴ سال دختران جهان را در شهر خالکیدیکی یونان با ۸.۵ امتیاز از ۱۱ بازی کسب کرد.
او در نوامبر ۲۰۱۱ با ریتینگ ۲۰۱۶ در ردهٔ دوازدهم در بین شطرنج بازان زن فعال ایران و ردهٔ یازدهم بین کل شطرنج بازان زیر ۱۶ سال این کشور قرار گرفته است. وی خواهر کوچک تر غزل حکیمی فرد قهرمان شطرنج زنان ایران است.
زهرا پیشگاهی فرد (زاده ۱۳۳۴) استاد دانشگاه تهران، نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه و رئیس سابق مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران است. وی نخستین زن ایرانی است که توانست در رشته جغرافیای سیاسی، مدرک دکتری را دریافت کند. وی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فرد در جدول کلمات

فرد
کس
فرد | بی مانند
بیتا
فرد | شخص
کس
فرد | شخص• | ذات
کس
فرد با تجربه
دنیا دیده
فرد موهومی و رویایی
خیالاتی
فرد و نفر
کس
فرد یا گروه محافظ و مدافع
گارد
فرد | ذات
کس
اشاره به فرد نامعلوم
یکی

معنی فرد به انگلیسی

man (اسم)
آدم ، رفیق ، مرد ، شخص ، نوکر ، انسان ، شوهر ، فرد ، مردی ، بشر ، نفر ، ادمی ، مهره شطرنج
odd (اسم)
فرد ، ادم عجیب
roll (اسم)
تمایل ، گردش ، صورت ، توپ ، لوله ، نورد ، فهرست ، ثبت ، غل ، چرخش ، طومار ، فرد ، غلتک ، نان ساندویچی ، چیز پیچیده
list (اسم)
کنار ، صورت ، ریز ، نرده ، سیاهه ، فهرست ، جدول ، کجی ، شیار ، سجاف ، فرد ، میدان نبرد
individual (اسم)
شخص ، فرد
man jack (اسم)
فرد ، نفر
unexampled (صفت)
بی مانند ، بی نظیر ، بی همتا ، فرد ، بی سابقه
single (صفت)
مجرد ، تنها ، عزب ، فردی ، تک ، فرد ، واحد ، منفرد ، انفرادی ، تک و توک ، یک نفری ، یک لا ، یک رشته
unparalleled (صفت)
بی مانند ، بی نظیر ، بی همتا ، فرد ، غیر موازی
odd (صفت)
غیر عادی ، چرند ، عجیب ، طاق ، عجیب و غریب ، تک ، فرد
only (صفت)
بیگانه ، تنها ، محض ، فرد ، یگانه
unique (صفت)
یکتا ، بی مانند ، بی نظیر ، بی همتا ، فرد ، یگانه ، منحصر به فرد ، بی تا

معنی کلمه فرد به عربی

فرد
شاذ , شخص , فرد , فريد
اناني
فردية
لا احد
ضريبة الاعناق
ذرة , عنصر

فرد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرد

امیررضا ٠٥:٤٧ - ١٣٩٦/٠١/٢١
(= تک، مقابل زوج) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
اِکا (سنسکریت)
آنوپ (سنسکریت: آنوپَم)
اَدْویت advit (سنسکریت: اَدویتییَ)
|

سارینا ١١:٥٣ - ١٣٩٦/٠٣/٠٣
(= شخص) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هَنس (اوستایی)
پاریْو pãriv (سنسکریت: پارتهیوَ)
دِهین (سنسکریت)
|

محمد حمید نیک روان ٠٩:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
تک، تکی، تک گانه، تکوار
|

محمدرحیم ریگی ٠٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٥
کس،(تا،متضادجفت)
|

پیشنهاد شما درباره معنی فردنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرد ماشین   • فول آلبوم حامد فرد   • فرد ا   • لوئیس فابیانو   • فرد برزیل   • فیلیپه اسکولاری   • ماشین های فرد   • فورد   • معنی فرد   • مفهوم فرد   • تعریف فرد   • معرفی فرد   • فرد چیست   • فرد یعنی چی   • فرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرد
کلمه : فرد
اشتباه تایپی : tvn
آوا : fard
نقش : اسم
عکس فرد : در گوگل


آیا معنی فرد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )