انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 949 100 1

فرزند

/farzand/

مترادف فرزند: آقازاده، اولاد، بچه، پور، رود، زاد، زاده، سلیل، صبی، غلام، نسل، نورچشم، ولد

متضاد فرزند: پدر

معنی فرزند در لغت نامه دهخدا

فرزند. [ ف َ زَ ] (اِ) ولد. نسل. (یادداشت به خطمؤلف ). پسر و دختر هر دو را گویند. (آنندراج ). نسل. (از منتهی الارب ). در پهلوی فْرَزَنْد است و در پارسی باستان فرزئینتی غالباً به پسر و گاه به دختر اطلاق شده است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب.
رودکی.
ز فرزند بر جان و تنت آذرنگ
تو از مهر او روز و شب چون نهنگ.
بوشکور.
پریچهره فرزند دارد یکی
کز او شوخ تر کم بود کودکی.
بوشکور.
سلمیه همه فرزندان هاشمند و مغان همه فرزندان امیه اند. (حدود العالم ).
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی
جامه وسخ گرفته و در خاک خاکسار.
کسایی.
نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
ببرد نسل این هر دو نبرد نسل فرزانه.
کسایی.
جهاندار فرزند هرمزدشاه
که زیبای تاج است و زیبای گاه.
فردوسی.
که از ما دو فرزند کشور که راست ؟
همان گنج با تخت و افسر که راست ؟
فردوسی.
فرانک نه آگاه بد زین نهان
که فرزند او شاه شد در جهان.
فردوسی.
فرزند به درگاه فرستاد و همی داد
بر بندگی خویش به یکباره گواهی.
منوچهری.
من و تو هر دو فرزند جهانیم
ابر یک حال ماندن چون توانیم.
فخرالدین اسعد.
ما را فرزندان کاری دررسیده اند. (تاریخ بیهقی ).کار فرزندان این امیر در برگرفت. (تاریخ بیهقی ). امیر محمود چند مشرف داشت به این فرزندش بودند پیوسته.(تاریخ بیهقی ).
چه چیز است این مهر فرزند و درد
که در نیک و بد هست با جان نبرد.
اسدی.
نهم گویی از بهر فرزند چیز
مبر غم که چیزش بود بی تو نیز.
اسدی.
تو را داد و آنکس که پیوند تست
دهد نیز آن را که فرزند تست.
اسدی.
فرزند جز کریم نباشد به خوی
چون همچو مرد بود نکوخو زنش.
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص 441).
فرزند هنرهای خویشتن شو
تا همچو تو کس را پسر نباشد.
ناصرخسرو.
صانع مصنوع را تو باشی فرزند
پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل.
ناصرخسرو.
ملکان ترک و روم و عجم از یک گوهرند و خویشان یکدیگرند و همه فرزندان آفریدون. (نوروزنامه ). پس از بلوغ غم مال و فرزند و... در میان آید. (کلیله و دمنه ). چون مدت درنگ او سپری شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد بادی بر رحم مسلط شود. (کلیله و دمنه ). و قوت حرکت در فرزند پدید آید. (کلیله و دمنه ).
سالها باید آنکه مادر دهر
زاید از صلب تو چو من فرزند.
خاقانی.
آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است
رفت فرزند شما زیور و فر بگشایید.
خاقانی.
از جمله ٔ صدهزار فرزند
فرزند نجیب آدم آمد.
خاقانی.
همه کس را عقل به کمال نماید و فرزند به جمال. (گلستان ).
- فرزند آب ؛ کنایه از حیوانات آبی باشد. (برهان ).
- || حباب را نیز گویند و آن شیشه مانندی است که وقت باریدن باران به روی آب به هم رسد. (برهان ).
- فرزند آفتاب ؛ کنایت از لعل و یاقوت و جواهر کانی باشد. (برهان ).
- فرزند بستن ؛ نشاندن یا خواباندن فرزند را در مهد. (از آنندراج ). کنایت از پرورش فرزند است :
ز دور مهد این گردون اخضر
نبسته عشق فرزندی خلف تر.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- فرزند بکر ؛ نخستین فرزند. (ناظم الاطباء).
- || سبزی همیشه سبز. (ناظم الاطباء).
- فرزند خاور ؛ کنایت از آفتاب جهانتاب است. (آنندراج ) (برهان ).
- فرزندخوار ؛ مادری که فرزند خود را خورد و این ترکیب کنایت از جهان و روزگار است :
ای مادر فرزندخوار، ای بیقرار ای بیمدار
احسان تو ناپایدار، ای سربه سر عیب و عوار
اقوال خوب و پرنگار، افعال سرتاسر جفا.
ناصرخسرو (مقدمه ٔ دیوان ص عز).
- فرزندخوانده ؛ آنکه دیگری او را به فرزندی پذیرد.
- فرزندزاده ؛ نوه. فرزند فرزند.
- فرزند زن ؛ فرزندی که همراه زن آید. (آنندراج ). فرزندی که زن از شوهر پیشین خود دارد.
- فرزند زنا؛ حرامزاده. خشوک. (ناظم الاطباء).
- فرزندوار؛ مانند فرزند. فرزندخوانده.
- || به کنایت به معنی عزیز و گرامی باشد :
بدارمت بی رنج فرزندوار
به گیتی تو مانی ز من یادگار.
فردوسی.
|| کودک شیرخوار. (یادداشت به خط مؤلف ). بچه. طفل. کودک. (ناظم الاطباء) :
چنین است کردار این چرخ پیر
ستاند ز فرزند پستان شیر.
فردوسی.

معنی فرزند به فارسی

فرزند
پسریادخترهرمردیازنی نسبت بخوداو
( اسم ) ۱ - زاده ولد ( به پسر و دختر هر دو اطلاق می شود ) ۲ - چیزی که از دیگری تولید شده باشد . یا فرزند آب . ۱ - جانوری که در آب زیست کند حیوان آبی ۲ - حباب یا فرزند آفتاب . جواهر معدنی ( لعل یاقوت و غیره ) یا فرزند خاور . آفتاب خورشید . یا فرزند خمیر . آنچه از روح و اندیشه تراود مانند شعر . یا فرزند مجوس . شراب . یا فرزند بستن در مهد . خواباندن کودک در گاهواره . یا فرزند کسی در گریبان انداختن . بفرزندی برداشتن .
( اسم ) فرزند فرزند شخص نوه نبیره جمع : فرزند زادگان .
مراقبه است که سر بجیب فرو بردن درویشان صاحب حال باشد .
کسیکه دارای اولاد نباشد . بلا عقب . بی خلف . ابتر . عقر . هبول .
موالید ثلاثه : جماد جماد نبات و حیوان .
موالید ثلاثه موالید ثلاثه که نبات و جماد و حیوان باشد

معنی فرزند در فرهنگ معین

فرزند
(فَ زَ) [ په . ] (اِ.) بچة آدم ، پسر یا دختر.
( ~ . خا دِ) [ په ] (اِمر.) پسر یا دختری که انسان او را به فرزندی خود قبول می کند.
( ~ . فَ زَ) (اِمر.) موالید ثلاثه : جماد، نبات و حیوان .

معنی فرزند در فرهنگ فارسی عمید

فرزند
پسر یا دختر هر مرد یا زنی نسبت به خود او، بچه.
کسی که از سوی شخصی به جز پدر و مادر حقیقی خود به فرزندی پذیرفته شده است.
= موالید * موالید ثلاثه

فرزند در دانشنامه اسلامی

فرزند
فرزند به معنای بچه و آنکه از دیگری زاده شده است.
از احکام مرتبط با آن در باب های طهارت ، حج ، تجارت ، قرض ، وقف ، هبه ، نکاح ، ارث ، شهادات ، حدود ، قصاص و دیات سخن گفته اند.
← در نکاح
 ۱. ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲-۲۲۴.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۶۶۳، برگرفته از مقاله «فرزند».    
...
فرزند ارشد فرزند بزرگ تررا می گویند.
از احکام آن در بابهای صلات ، صوم و ارث سخن گفته اند.
ولی میت
در فقه، ولیّ میّت موضوع احکامی خاص، همچون وجوب قضای نمازهای فوت شده میّت قرار گرفته است.
مقصود از فرزند ارشد
به قول مشهور، فرزند ارشد میّت، ولیّ او به شمار می رود. مقصود از فرزند ارشد، پسر بزرگ تر میّت است. بنابر این، دختر بزرگ تر میّت، ولیّ او نخواهد بود و در نتیجه موضوع احکامی که می آید نمی باشد. از برخی نقل شده است که در صورت نداشتن پسر، دختر بزرگ تر، ولیّ میّت محسوب می گردد. برخی گفته اند: ولایت اختصاص به پسر بزرگ تر ندارد؛ بلکه هر یک از مردان که در ارث بردن سزاوارتر از سایر خویشاوندان است، بر میّت ولایت دارد. بنابر این، با وجود پسر بزرگ تر، او و با نبود او، سایر مردان به ترتیب اولویت در ارث، ولیّ میّت محسوب می شوند.
احکام ولی میت
...
روایات فراوانی وجود دارد که دلالت دارد امام حسن عسکری دارای فرزند بوده اند. این مطلب در برخی کتب مشهور اهل سنت نیز دیده می شود.امام (علیه السلام) پیروانشان را طبق روایتی به مادرشان ارجاع داده اند، بدون این که نامی از اموال برده شود و دلیل آن طبق روایت مخفی ماندن جانشین حقیقی ایشان یعنی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده؛ آن چنان که امام حسین (علیه السلام) نیز با وجود امام سجاد (علیه السلام) بسیاری از امور را به حضرت زینب (سلام الله علیها) سپرد.
در کتب روایی شیعه روایات بسیار زیادی وجود دارد که دلالت دارند امام حسن عسکری (علیه السلام) دارای فرزند بوده اند و تعداد این روایات به قدری است که به حد تواتر رسیده است. برای مطالعه و آگاهی کامل از این روایات می توانید به کتب روایی نظیر کافی (کتاب الحجه، باب الاشارة و النص الی صاحب الدار (علیه السلام) و باب فی تسمیة من رءاه و هم چنین ابواب التاریخ، باب مولد الصاحب (علیه السلام) ) و بحارالانوار (کتاب الغیبة) مراجعه فرمایید.
روایتی از کافی
برای نمونه به یکی از روایات کافی که از نظر سند کاملا معتبر است و محتوای آن نیز بسیار واضح و روشن است، اشاره می کنیم: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی مُحَمَّدٍ (علیه السلام) جَلَالَتُکَ تَمْنَعُنِی مِنْ مَسْأَلَتِکَ فَتَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَقَالَ سَلْ قُلْتُ یَا سَیِّدِی هَلْ لَکَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ... .محمد بن یحیی از احمد بن اسحاق و او از ابی هاشم جعفری نقل کرده است که گفت: من به امام حسن عسکری (علیه السلام) عرض کردم: جلالت شما مانع سؤال من می شود؛ پس اجازه بفرمایید از شما سؤال بپرسم. حضرت فرمود: بپرس. عرض کردم: آقای من آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: بلی... .
اثبات درستی حدیث یادشده
در سند این حدیث ۳ نفر قرار گرفته اند. اکنون تک تک آنان را از نظر علم رجال مورد بررسی قرار می دهیم.
← محمد بن یحیی العطار
...
دین اسلام به تربیت فرزند اهمیت زیادی داده است و دستور به عادت دادن آنان به فرامین الهی از سنین کودکی داده و توصیه هایی نیز نموده است.
برای این که بتوانید فرزندان خود را به نماز و مسایل دینی علاقمند سازید، قبل از هر چیز باید بدانید که ارتباط با نوجوان و جوان حساس است و در شیوه دعوت او به مسائل دینی باید بسیار دقیق بود، هرگز صفات خوب دیگران را با صفات بد آنان مقایسه نکنید و اخلاق خوب دیگران را تو سر آن ها نکوبید و هرگز در مسایل دینی از در خشونت وارد نشوید که این امر آنان را به دفاع باز می دارد و از شنیدن کلام شما بیزار می کند.(باید نسبت به کلیه نکات توجه داشته باشید و با توجه به زمان و شرائط و مقتضای حال آن ها را به کار ببرید.)

زبان دل
برای تربیت اخلاقی لازم است از زبان دل کمک گرفت و با « محبت » که زمینه ساز تربیت اخلاقی است وارد میدان شد، در دعوت فرزندان به کار خیر به آن ها بفهمانید که من عاشق و دوستدار شما هستم نمی خواهم و نمی توانم ضرری را (چه دنیوی و چه اخروی) در مورد شما عزیزانم تصور کنم.

تحریک عواطف
از شیوه های تحریک عواطف ، تشویق، تهدید، تلقین، معرفی الگو، بیان غیرمستقیم کمک بگیرید، برای تشویق آنان به مسائل دینی از زمان هایی استفاده کنید که اخلاق آن ها خوب است و احساس می کنید رابطه آنان با شما خوب است. اگر می دانید آنان نسبت به رضایت شما حساس هستند می توانید از حق خود بر آن ها استفاده کنید، مثلاً بگوئید اگر این کار را نکنید من از دست شما راضی نیستم، یا اگر می دانید نسبت به امام حسین ـ علیه السّلام ـ علاقه نشان می دهند می توانید از نماز ظهر عاشورای ایشان سخن بگوئید و...

← تشویق
...
حق فرزندان، از آموزه های اخلاقی و دینی در سنّت اسلامی و در آیات قرآن به رعایت حقوق فرزندان توصیه شده است.
نخستین و مهم ترین حقی که در این باره به آن توجه شده، حق حیات است که خود مبنای سایر حقوق قرار می گیرد. مخالفت شدید قرآن با کشتن فرزندان، به علت ترس از تنگدستی و ناتوانی در رفع نیازهای مادّی ایشان یا ننگ داشتن از دختر بودن شان، یعنی دخالت دادن جنسیت نوزاد در رعایت حق حیات وی، بر همین موضوع دلالت دارد. قرآن در این باره تا آن جا پیش می رود که محروم کردن کودکان را از حق حیات، چونان شرک به خدا، حرام می داند و آن را رفتاری نابخردانه، خطایی بزرگ و موجب خسران و گمراهی و خروج از مسیر دین و هدایت الهی می شمارد. ازاین رو، علاوه بر آن که والدین را از این کار نهی می کند از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز می خواهد از زنان بر ترک این کار بیعت بگیرد.
توجه به پرورش جسمی فرزند
در قرآن، افزون بر رعایت حق حیات، به پرورش جسمی نوزاد، یعنی شیردهی به نوزاد، نیز سفارش شده است. در برخی آیات بر شیردهی به عنوان غریزه ای مادرانه تأکید شده و در چند آیه مد ت شیردهی دو سال تمام ذکر شده است که در آن، مدت زمان بارداری و شیردهی جمعاً سی ماه ذکر شده است؛ برای آگاهی از اقوال مختلف مفسران درباره این آیه، از جمله دلالت آن بر واجب بودن یا نبودن شیردهی مادر و نیز چگونگی محاسبه دو سال. همچنین تأمین خوراک و پوشاک مادر در مد ت شیردهی برعهده شوهر است، که حاکی از اهمیت دادن قرآن به سلامت جسمی مادر و نوزاد اوست. البته به والدین اجازه داده شده است، چنانچه از هم جدا شده باشند، با رضایت و مشورت یکدیگر، مدت زمان شیردهی را کاهش دهند یا شیردهی نوزاد را به دایه تفویض کنند. همچنین یادآوری شده است که رعایت حقوق فرزند نباید برای والدین ضرری در پی داشته باشد
حقوق مالی فرزندان
از دیگر حقوق فرزندان که در قرآن بدان توجه شده، حقوق مالی آنان است. در این باره، قرآن به ارث بردن فرزندان از والدین پرداخته و به چگونگی تقسیم ارث در بین ایشان، به تفکیک جنسیت، اشاره کرده است. همچنین در آیه ۱۲ سوره نساء، میزان ارث زن و شوهر از همسرانشان، بسته به این که فرزند داشته باشند یا نه، تعیین شده است. علاوه بر این، بنابر نظر مفسران، بخش پایانی آیه ۱۲۷ سوره نساء هم ناظر بر امر به پرداخت ارث فرزندان خردسال شخصِ متوفی است، که بنا بر سنّت عرب عصر جاهلی تا رسیدن به سن رشد از ارث محروم بودند
مهرورزی والدین به فرزندان
...

فرزند در دانشنامه ویکی پدیا

فرزند
فرزند به محصول تولید مثل والدین گفته می شود و می تواند فرزند پسر یا فرزند دختر باشد.
«فرزند» (انگلیسی: Offspring (1996 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.
فرزند بوته (به ژاپنی: 大草原の小さな天使 ブッシュベイビー، به انگلیسی: The Bush Baby) یک مجموعه انیمه ۴۰ قسمتی است که توسط استودیو نیپون انیمیشن ساخته شده است. پخش آن از ۱۲ ژانویه ۱۹۹۲ در شبکه فوجی تلویژن آغاز شده و تا ۲۰ دسامبر ۱۹۹۲ ادامه داشته است.
فرزند پسر زاده ای نر؛ پسری نسبت به والدینش است. نقطهٔ مقابل آن فرزند دختر است.
فرزند پنجم نام کتابی از دوریس لسینگ است. این کتاب در سال ۲۰۰۷ برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شده است.
«فرزند جنگ» (به انگلیسی: War Child)، ترانهٔ شمارهٔ ۶ آلبوم سال ۱۹۸۲ گروه موسیقی بلاندی، شکارچی، است. «فرزند جنگ» هیچ گاه در ایالات متحده عرضه نشد و در میان تک آهنگ های غیر ریمیکس شدهٔ بلاندی تا کنون در بریتانیا، با رتبهٔ ۳۹، پایین ترین مرتبه را داشته است. این آهنگ، آخرین عرضه از آلبوم بود و دبی هری و نایجل هریسن آن را نوشتند؛ کسانی که با یک دیگر ترانهٔ «یک راه یا دیگری» را برای آلبوم سال ۱۹۷۹ خطوط موازی نوشتند. بی-ساید این تک آهنگ، ترانهٔ «سزار کوچک» از خود آلبوم شکارچی بود.
تک آهنگ ۱۲ اینچ شامل یک بازترکیب گسترش یافتهٔ ترانه، تهیه شده به وسیلهٔ مایک چپمن بود، که در چاپ مجدد سی دی آلبوم شکارچی در سال ۲۰۰۱ از سوی شرکت ای ام آی به عنوان یک آهنگ اضافی یافت می شود.
در زمان پخش تک آهنگ «فرزند جنگ» در تابستان ۱۹۸۲، بلاندی تاریخ های باقی ماندهٔ تور جهانی شکارچی را لغو کرد (بدون فرانک اینتفنی، عضوی که پیش تر گروه را ترک کرده بود) و مدت کوتاهی پس از آن، بلاندی به طور رسمی منحل شد.
سال بعد، دبی هری اولین تک آهنگ تک خود را پس از بلاندی در زمانی که مجدداً با تهیه کننده، جورجو مورودر، برای آهنگ «راش راش» از فیلم آل پاچینو، صورت زخمی، مشارکت کرد، عرضه نمود. آلبوم دوم تک او با عنوان راک برد سه سال بعد عرضه شد.
فرزند چاکی (انگلیسی: Seed of Chucky) یک فیلم در سبک کمدی، اسلشر، کمدی ترسناک، نقیضه، و ترسناک به کارگردانی دن مانچینی است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
فرزند چهارمعنوان فیلم درام به نویسندگی و کارگردانی وحید موسائیان محصول سال ۱۳۹۱ می باشد. بیشتر صحنه های این فیلم که به سفارش بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده بود، در مرز سومالی و کنیا فیلمبرداری شده بود که منطقه ای فاقد دولت مرکزی بوده و امنیت گروه فیلمبرداری را گروه های مسلح شبه نظامی بر عهده داشتند. این فیلم در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر حاضر بود.
فرزند خاک فیلمی به کارگردانی محمدعلی آهنگر و نویسندگی محمدرضا گوهری محصول سال ۱۳۸۶ است.
فرزند خصال خویشتن، خاطراتی از نهضت ملی، خاطرات خودنوشت اصغر پارسا با ویراستاری فرزندش علی پارسا. چند ماه پس از انتشار به چاپ دوم رسید.
فرزند خلف (انگلیسی: Chip Off the Old Block) یک فیلم کمدی رمانتیک به کارگردانی چارلز لمانت است که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد.
فرزند دختر زادۀ مادینه یا مونث والدینش می باشد. نقطه مقابل آن فرزند پسر است. در جوامع مردسالار معمولاً فرزندان دختر حقوق خانوادگی متفاوت یا کمتری از فرزندان پسر دارند.
به فرزند در اسلام اهمیت بسیار زیادی داده شده است.
فرزند شمشیر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حسن ساسان پور ساختهٔ سال ۱۳۵۲ است.
فرزند صبح نام فیلمی سینمایی به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی محصول ایران می باشد.فرزند صبح به زندگی سید روح الله خمینی در دوران کودکی و تا هفت سالگی می پردازد و بخشی از آن نیز به دستگیری وی در پانزده خرداد می پردازد.
بهروز افخمی به دنبال پذیرفته شدن این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۸۹ در نامه ای خطاب به مهدی مسعودشاهی، دبیر جشنواره، هر گونه دخالت خود را در جریان ساخت یا حتی نظارت این فیلم را تکذیب کرد.
این فیلم که ساخت آن از مهرماه سال ۱۳۸۳ آغاز شده است، هنوز در مرحله تولید به سر می برد.در این فیلم عبدالرضا اکبری نقش خمینی در میانسالی را ایفا می کند و بازیگران دیگری همچون هدیه تهرانی، محمدعلی کشاورز، آتیلا پسیانی، محمدرضا شریفی نیا، الیکا عبدالرزاقی، فرهاد قائمیان نقش های دیگر را بازی می کنند. شایان ذکر است که محمدرضا شریفی نیا نقش سید احمد خمینی و هدیه تهرانی نقش دایه خمینی را ایفا می کنند.
بهروز افخمی در گفتگو با فرانس پرس اظهار داشته است:«ساخت این فیلم به پیشنهاد موسسه ترویج آثار امام بود. اما من در ابتدا مخالفت کردم، چون از من انتظار داشتند که سال های رهبری امام خمینی را در فیلم بیاورم که این ممکن نبود. سپس آنها به من اختیار دادند تا فیلم را در هر دوره از زندگی امام که می خواهم، بسازم.»
تولید این فیلم به علت نوع انتخاب بازیگران از ابتدا با حاشیه ها و جنجال های بسیاری همراه بوده است. این فیلم احتمالا به جشنواره فیلم فجر بیست و هفتم خواهد رسید. از سوی دیگر با توجه به طول کشیدن دوبله فیلم به مدیریت دوبلاژ بهرام زند امکان نرسیدن فیلم به جشنواره نیز هست. همچنین ناصر طهماسب به عنوان گوینده نقش امام برای فیلم انتخاب شد.
در حالی که درطول ساخت فیلم خبر از ساخت موسیقی فیلم توسط انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی که کارهایی همچون موسیقی متن فیلم هایی همچون روزی روزگاری در آمریکا و خوب بد زشت را در کارنامه خود دارد به گوش می رسید، وی این خبر را تکذیب کرد.
هزینه های تولید این فیلم پس از ساخت نزدیک به چهار برابر براورد اولیه بود و عوامل زیادی در به طول کشیدن پروژه دست داشتند.
فرزند گمراه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی امین امینی ساختهٔ سال ۱۳۳۴ است.
فرزند هلاکت (به یونانی: ο υιος της απωλειας, ho huios tēs apōleias) عبارتی است مرتبط با یکی از القاب شیطانی که در انجیل یوحنا ۱۷:۱۲ و نامهٔ دوم پولس رسول به تسالونیکیان ۲:۳ در عهد جدید آمده است. منظور از آن «محکوم به هلاکت» یا به احتمال کمتر «عامل هلاکت» است.
تک فرزند شخصی ست که برادر یا خواهری ندارد.
حقِّ وراثتِ کوچکترین فرزند یا وارث، حقّی است که در یک موقعیت ویژه در یک خانوادهٔ بزرگ، از والدین به آخرین فرزند یا وارث قانونی می رسد. این حق نسبت به حق اولویت نخستین فرزند بسیار نادر است.
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می شود که فرزند نداشته باشند. به انگلیسی به این زوج en:DINK گفته می شود که مخفف "Dual Income, No Kids" یعنی "خانواده دو نفره بدون فرزند" می باشد.
امروزه بسیاری از زوج ها ترجیح می دهند که دیرتر بچه دار شوند. در هلند از هر ۵ زوج، یک زوج بدون فرزند هستند.
پرورش (پرورش کودک) فرایند تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و فکری کودک از نوزادی تا بزرگسالی است. پرورش به جنبه های رشد و نمو کودک منهای رابطه ژنتیکی با پدر و مادر توجه دارد. معمولاً والدین بیولوژیک وظیفه پرورش کودک را به عهده دارند، علاوه بر این دولتها و انجمن ها نیز در این مورد نقش بازی می کنند. در مورد کودکان یتیم و یا رها شده وظیفه مراقبت از کودکان را به سرپرستان غیر هم خون یا پرورشگاه می سپارند.
محققان دانشگاه سیمون فرازر در کانادا در مطالعه ای که در مجله PLOS One منتتشر شد، نشان دادند که طول تلومرها در زنانی که فرزندان بیشتری داشتند، بلندتر از زنانی بود که کودکان کمتری داشتند؛ به همین دلیل فرزندآوری بیشتر، پیری دیرتر را برای زنان به همراه دارد.
در رایانش، فرایند فرزند به فرایندی گفته می شود که توسط یک فرایند دیگر بوجود آمده باشد.
یک فرایند فرزند، بسیاری از خصوصیاتش را از فرایند والد به ارث می برد. از جمله این خصوصیات که از فرایند والد به فرایند فرزند به ارث می رسند می توان به توصیف گرهای پرونده اشاره کرد. در سیستم عامل یونیکس و سیستم عامل های سازگار با استاندارد پازیکس، یک فرایند فرزند معمولا به صورت یک کپی از فرایند والد و با استفاده از یک فراخوان سیستمی به نام fork()‎ ایجاد می شود. در مرحله بعد، فرایند فرزند می تواند خودش را با یک برنامه دلخواه جایگزین کند. این کار با استفاده از فراخوان سیستمی exec صورت می گیرد.
هر فرایند می تواند به تعداد دلخواهی فرایند فرزند ایجاد کند (تا وقتی که محدودیت سیستمی اجازه دهد). همچنین فرایندهای فرزند هم می توانند به نوبه خود فرایندهای فرزند دیگری ایجاد کنند. به این ترتیب یک ساختار درختی از فرایندها در سیستم ایجاد خواهد شد. اما هر فرایند تنها و تنها می تواند یک فرایند والد داشته باشد. اگر فرایندی، والد نداشته باشد، معمولا به این معنی خواهد بود که فرایند مورد نظر مستقیما توسط هسته سیستم عامل ایجاد شده است. در بیشتر سیستم عامل ها، از جمله لینوکس و بی اس دی، اولین فرایند در هنگام بوت شدن سیستم توسط هسته بوجود می آید و هرگز نابود نمی شود. به این فرایند خاص اینیت می گویند که والد همه فرایندهای دیگر است و تمام فرایندها از آن سرچشمه می گیرند. فرایندهای بدون والد دیگری هم ممکن است به منظور انجام دادن کارهای خاصی در فضای کاربری بوجود آیند. اگر والد یک فرایند زودتر از خودش خاتمه یابد، فرایند مورد نظر به یک فرایند یتیم تبدیل خواهد شد. در صورت پیش آمدن چنین موقعیتی، فرایند اینیت جای والد از بین رفته را خواهد گرفت و به عنوان والد جدید فرایند یتیم اداره آن را بر عهده خواهد گرفت.
وقتی که اجرای یک فرایند فرزند خاتمه می یابد، دچار وقفه شود یا اینکه پس از وقفه اجرای آن ادامه یابد، یک سیگنال SIGCHLD به والدش ارسال خواهد شد. اگر فرایند والد این سیگنال را اداره نکند، به شکل پیشفرض سیگنال نادیده گرفته خواهد شد.
وقتی که فرایند فرزندی، قبل از اینکه والدش wait را اجرا کند، خاتمه یابد، هسته برخی از اطلاعات مربوط به فرایند فرزند را حفظ می کند، از جمله وضعیت خروج فرایند فرزند خاتمه یافته را. این کار به این منظور صورت می گیرد که والد بعدا بتواند wait()‎ را اجرا کند و آن اطلاعات حفظ شده را بدست آورد و بر طبق آنها واکنش مناسبی نشان دهد. به خاطر اینکه فرایند فرزند (که خاتمه یافته) هنوز هم از منابع سیستم استفاده می کند، اما دیگر در حال اجرا نیست، تبدیل به یک فرایند زامبی می شود. فراخوان سیستمی wait معمولا در روال وقفه گیر SIGCHLD اجرا می شود.
در این نوشتار، نام افرادی که فرزندان بسیاری داشته اند آورده شده است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با فرزند

فرزند در جدول کلمات

فرزند
ولد
فرزند آدم (ع)
قابیل
فرزند ابراهیم نبی (ع)
اسحاق
فرزند از مابهتران
پریزاد
فرزند بدرفتار و نااهل
ناخلف
فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر تازه ترور شده پاکستان
زرداری
فرزند پسر
ابن
فرزند چارپایان
نتاج
فرزند حضرت آدم (ع)
قابیل
فرزند حضرت ادم (ع)
قابیل

معنی فرزند به انگلیسی

issue (اسم)
عمل ، کردار ، نژاد ، اولاد ، فرزند ، سرانجام ، پی امد ، بر امد ، نسخه ، موضوع ، شماره ، نشریه ، نتیجه بحی
root (اسم)
ریشه ، اصل ، زمینه ، پایه ، اساس ، بنیاد ، عنصر ، بن ، بنیان ، فرزند ، اصول ، سر چشمه ، بنه
progeny (اسم)
دودمان ، فرزند ، سلاله ، اخلاف
offset (اسم)
انحراف ، فرزند ، چین ، افست ، چاپ افست ، نقطه شروع مسابقه ، وزنه متعادل ، رقم متعادل کننده ، جابجا سازی
child (اسم)
کودک ، طفل ، بچه ، زاد ، فرزند ، خردسال ، زاده
produce (اسم)
فرزند ، محصول
son (اسم)
ولد ، پسر ، فرزند
sprout (اسم)
شاخه ، جوانه ، فرزند
offspring (اسم)
زاد ، فرزند ، زاده ، سلاله
daughter (اسم)
فرزند ، دختر
scion (اسم)
ترکه ، فرزند ، قلمه ، نهال
shoot (اسم)
درد ، انشعاب ، فرزند ، رگه معدن ، رویش انشعابی ، رویش شاخه ، حرکت تند و چابک
mac- (پیشوند)
فرزند

معنی کلمه فرزند به عربی

فرزند
اصبح , جيل , صغار السمک , طفل , فاکهة , نسل
باريس
تبني
ابن الزوجة , فليون

فرزند را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرزند

هستی ٠٨:٣٠ - ١٣٩٦/٠١/٢٧
به معنی زاده شده از یک پدر و یک مادر... اولاد. این واژه پهلوی قدیم است ساخته شده از فر ( والا ، بزرگ ) به اظافه پسوند زند ( زندگی و یا شان زندگی). آریاییان بدنیا آمدن هر کودکی را نشانی از شکوهمندی زندگی
می دانستند.
|

محمد ٠٣:٣٢ - ١٣٩٧/٠١/١٢
فرزند از دو کلمه فر و زند . فر یعنی شکوه و زند به معنی زندگی
|

حمید چوبینی پور ٢٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٩
دلبند
|

کیمیا ١٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦
فر .شکوه زند. زندگی
|

حمید خاشعی ٢١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨
ولد
|

رضا ١٩:٥٧ - ١٣٩٧/١١/٢٩
یکی یدونه
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرزندنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت فرزند   • شعر فرزند   • معنی فرزند   • دانشنامه فرزند تقویم بارداری   • فرزند در جدول   • سایت دانشنامه فرزند   • متن فرزند   • تقویم هفته به هفته بارداری   • مفهوم فرزند   • تعریف فرزند   • معرفی فرزند   • فرزند چیست   • فرزند یعنی چی   • فرزند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرزند
کلمه : فرزند
اشتباه تایپی : tvckn
آوا : farzand
نقش : اسم
عکس فرزند : در گوگل


آیا معنی فرزند مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )