برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

فرقه اشعریه

فرقه اشعریه در دانشنامه اسلامی

فرقه اشعریه
توجیه عقاید متناقض، از خواص برخی فرق است که برای برون رفت از بن بست تناقض و تضاد بکار می رود. این دفع تناقض با جانبداری از برخی عقاید و مخالفت با مبانی عقیده دیگر امکانپذیر است. مکتب و عقیده اشعری برای توجیه تناقضات مکتب اهل حدیث است. این مکتب با جانبداری از مکاتب اهل حدیث به مخالفت گسترده با عقاید معتزله می پردازد. با بازخوانی برخی عقاید اشعری، مکتب اشعری معرفی می شود.
ابوالحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق اشعری به سال ۲۶۰ در بصره به دنیا آمد. او از فرزندزادگان ابوموسی اشعری است. شهرستانی در ملل و نحل هماهنگی اعتقادی (مساله جبر) بین ابوموسی اشعری و ابوالحسن اشعری را اتفاق عجیب می شمرد.
حیات علمی
وی در ابتدا برای فراگیری علم فقه و کلام وارد بغداد شد و حدیث و فقه و اصول معتزلی را نزد اساتیدی چون زکریاء ساجی و ابواسحاق مروزی و ابوعلی جبایی آموخت. او در مکتب کلامی معتزله بسیار موفق بود اما پس از مدتی از مخالفین معتزله شد. وی با رجوع به مکتب عبدالله بن سعید بن کلاب بصری شروع به رد معتزله نمود. تا جائی که بکر صیرفی می گوید: افکار معتزله رفیع بود تا زمانی که ابوالحسن اشعری با شمشیر تفکراتش آنها را نابود نمود. این در حالی بود که اشعری زمان بسیاری از عمر خویش را در مکتب عبدالله بن کلاب می گذراند. همچنین وی روزگاری از عمر خویش را در اعتقاد به مکتب حسن بصری گذرانده است. اما بعد از این دوباره تحول اعتقادی به اشعری روی آورد و کاملا به مذهب اهل حدیث که مشهور به مذهب سنت و جماعت بود روی آورد و با تلاش به تبیین عقلی مکتب اهل حدیث پرداخت و همین اندیشه را به عنوان مکتب اشعری یا اشاعره رونق داد. اما این روش چیزی جز تقریر مکتب اهل حدیث و تفکرات احمد حنبل و مخالفت با مکتب معتزله و دیگر مکاتب نبود. گفته شده است که او در اواخر عمر از مکاتب کلامی دست کشیده و به مذهب اهل سنت و حدیث گرایش کاملی نشان داده است و به علم کلام بی اعتنائی نموده است. وی در هنگام مرگش نظرات اهل حدیث را تلقین می کرده چنانکه زاهر بن احمد سرخسی نقل می کند که اشعری قبل از مرگش مرا نزد خود خواند و گفت تو را شاهد می گیرم بر اینکه من احدی از اهل قبله را کافر نمی دانم؛ زیرا تمام اهل قبله به معبود واحدی اشاره می کنند و تمالم اختلافاتشان لفظی است. او به صراحت بیان می ...

ارتباط محتوایی با فرقه اشعریه

فرقه اشعریه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرقه اشعریه   • مفهوم فرقه اشعریه   • تعریف فرقه اشعریه   • معرفی فرقه اشعریه   • فرقه اشعریه چیست   • فرقه اشعریه یعنی چی   • فرقه اشعریه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرقه اشعریه
کلمه : فرقه اشعریه
اشتباه تایپی : tvri hauvdi
عکس فرقه اشعریه : در گوگل

آیا معنی فرقه اشعریه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )