انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 836 100 1

معنی اسم فرمان

اسم: فرمان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: حکم، امر، دستور

معنی فرمان در لغت نامه دهخدا

فرمان. [ ف َ ] (اِ) در زبان پهلوی فرمان ، در پارسی باستان فرمانا ، در ارمنی عاریتی و دخیل هرمن ، معرب آن نیز فرمان و جمع عربی آن فرامین است. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). حکم. امر. دستور. اجازه. (یادداشت به خط مؤلف ) :
به کار آور آن دانشی کت خدیو
بداده ست و منگر به فرمان دیو.
بوشکور.
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ.
منجیک.
همه حکمی به فرمان تو رانند
که ایزد مر تو را داده ست فرمان.
دقیقی.
من آنچه شنیدم بگفتمت راست
تو به دان کنون رای و فرمان تو راست.
فردوسی.
چو دوری گزیند ز پیمان تو
بریزند خونش به فرمان تو.
فردوسی.
نرفت ایچ با من سخن ز آشتی
ز فرمان من روی برگاشتی.
فردوسی.
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان
تو را جز صبر کردن چیست درمان ؟
فخرالدین اسعد.
او را سوگند داده بودند که در فرمان و طاعت ما باشد. (تاریخ بیهقی ). به فرمانی که هست واجب کند که بر این نام که دارد بماند. (تاریخ بیهقی ). شمایان را فرمان نبود جنگ کردن. چرا کردید؟ (تاریخ بیهقی ).
نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد
نماند فرمان در خلق خویش یزدان را.
ناصرخسرو.
آنجا که به فرمانش پیمبر بنشستی
فرزندش امروز نشسته ست به فرمان.
ناصرخسرو.
چون توفرمان محمد را همی منکر شوی
سنت و اجماع و تعلیم جماعت چیست پس ؟
ناصرخسرو.
فرمان آمد که یا میکائیل بر زمین رو و یک قبضه خاک بیاور. (قصص الانبیاء). فرمان چیست ؟ و از کدام سو برآیم ، از جانب مغرب یا از جانب مشرق ؟ (قصص الانبیاء). طاوس گفت که فرمان نیست که کسی را در بهشت بگذارم برود. (قصص الانبیاء). که بندگان را از امتثال فرمان چاره نباشد. (کلیله و دمنه ). دمنه گفت فرمان ملک راست. (کلیله و دمنه ). با او سباع و وحوش بسیار همه در متابعت فرمان او. (کلیله و دمنه ).
چو ماندم بی زبان چون نای جان در من دمیداز لب
که تا چون نای سوی چشم رانم دم به فرمانش.
خاقانی.
بر خط او چو دایره ٔ جزم بشمرم
در گوش عقل حلقه ٔ فرمان شناسمش.
خاقانی.
درگوش زمانه حلقه ٔ حکم
بر دوش جهان ردای فرمان.
خاقانی.
جمله ٔ ذرات عالم گوش شد
تا تو فرمائی بر آن فرمان که هست.
عطار.
حامل دین بود او محمول شد
قابل فرمان بد او مقبول شد.
مولوی.
پیش خود مستشار گردانش
لیک کاری بکن به فرمانش.
اوحدی.
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما.
حافظ.
چرخ اگر گردد به فرمانت بر آن هم دل مبند
ای برادر کار طفلان است فرفر داشتن.
قاآنی.
- به فرمان ؛ مطیع. فرمانبردار. (یادداشت به خط مؤلف ) :
تا جهان باشد جبار نگهبان تو باد
بخت مطواع تو و چرخ به فرمان تو باد.
منوچهری.
- به فرمان آوردن ؛ مطیع ساختن. (یادداشت به خط مؤلف ).
- به فرمان کردن ؛ به فرمان آوردن. مطیع ساختن :
مگر نگین سلیمان به دست خسرو ماست
که چون سلیمان مر باد را به فرمان کرد.
مسعودسعد.
- بی فرمان ؛ بدون اجازه.بی دستور. (یادداشت به خط مؤلف ).
- بی فرمانی ؛ نافرمانی. اطاعت نکردن. مقابل فرمان برداری :
گرم از پیش برانی تو به شوخی نروم
عفو فرمای که عجز است نه بی فرمانی.
سعدی.
- رخش فرمان ؛ مرکبی که چون رخش رستم فرمان سوار خود برد و تیزرو باشد :
اعوجی کردار و دلدل قامت و شبدیزفعل
رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزاز.
منوچهری.
- زیر فرمان آمدن ؛ مطیع شدن. اطاعت از کسی کردن :
بیغمی خوش ولایتی است ولیک
زیر فرمان کس نمی آید.
انوری.
- زیر فرمان آوردن ؛ به فرمان آوردن و مطیع ساختن. به فرمان کردن. کسی رابه اطاعت خود واداشتن. (یادداشت به خط مؤلف ).
- سر به فرمان آوردن ؛ اطاعت کردن.سر به فرمان نهادن.
- سر به فرمان نهادن ؛ اطاعت کردن. (یادداشت به خط مؤلف ) :
سر به فرمان بنهد خورشیدش
هرکه یک ذره تو را فرمان کرد.
عطار.
- نافرمان ؛ بی فرمان. سرکش : نفس نافرمان قضای شهوت خواهد. (گلستان ).
- نافرمانی ؛ سرکشی. سرپیچی : به تو گرویدیم و دیگر نافرمانی نکنیم. (قصص الانبیاء).
گرچه نافرمانی از حد رفت و تقصیر از حساب
هرچه هستم همچنان هستم به عفو امیدوار.
سعدی.
ترکیب های دیگر:
- فرمان آمدن . فرمان بر. فرمان بردار. فرمان برداری. فرمان بردن. فرمان بری. فرمان به جای آوردن. فرمان پذیر. فرمان پذیرفتن. فرمان پذیری. فرمان حق رسیدن. فرمان خواستن. فرمان دادن. فرماندار. فرمانداری. فرمانده. فرماندهی. فرمان ران. فرمان راندن. فرمان رانی. فرمانروا. فرمانروا شدن. فرمان روان. فرمانروایی. فرمان شدن. فرمان عنایت. فرمانفرما. فرمانفرمایی. فرمان کردن. فرمان گذار. فرمان گزار. فرمان نگه داشتن. فرمان نمودن. فرمان نیوش. فرمان نیوشی. فرمانی. فرمان یافتن. رجوع به هر یک از این مدخل ها شود.
|| نوشته ای که در آن سِمت یا مواجبی برای کسی معین می شود. (یادداشت به خط مؤلف ). توقیع پادشاه. (ناظم الاطباء). حکمی که از جانب شخصی بزرگ صادر شود. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). فرمان حکومت. منشور. || وسیله ٔ حرکت اتومبیل و دوچرخه و دیگر وسائط نقلیه به چپ یا به راست. رُل. (یادداشت به خط مؤلف ).

معنی فرمان به فارسی

فرمان
پرمان:امر، حکم، حکمی که ازجانب شخص بزرگ صادرشود، درعربی نیزفرمان میگویندونیزفرمان درفارسی رل اتومبیل راهم میگویند
۱ - حکمی که از جانب شخصی بزرگ صادر گردد امر حکم . یا به فرمان . به فرموده به دستور حسب الامر ۲ - توقیع پادشاه ۳ - پروانه اجازه جمع: ( بسیاق عربی ) فرامین ۴ - رل ماشین .
[command] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] دستوری به یا درخواستی از یک برنامه یا برنامۀ کاربردی یا سامانۀ عامل یا نرم افزار دیگر برای اجرای کاری خاص
[cue] [سینما و تلویزیون] اشاره یا علامتی خطاب به بازیگران یا اعضای گروه تولید، برای شروع یا خاتمۀ عمل
[ گویش مازنی ] /farmaan/ دستور فرمان
دهیست از دهستان یوسف آباد پایین ویت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد ۴ کیلومتری جنوب طیبات سرراه اتومبیل رو طیبات کرات جلگه و معتدل ۶۹۶ تن سکنه قنات محصول غت پنبه زیره شغل زراعت مالداری قالیچه بافی .
دهی است از دهستان ژان بخش درود شهرستان بروجرد .
رسیدن فرمان و حکم . امر شدن
( مصدر ) اطاعت کردن انقیاد نمودن .
اطاعت فرمان کردن . انجام دادن فرمان و دستور کسی .
( صفت ) کسی که فرمان بزرگتر را اجرا کند مطیع .
فرمان بردن . فرمان برداری کردن
قبول فرمان اطاعت .
[handling] [حمل ونقل هوایی] برداشت ذهنی هر فرد دربارۀ چگونگی پاسخ گویی هواگرد به فرمان ها
[carefree handling] [حمل ونقل هوایی] شرایطی که در آن سامانۀ واپایش رواز خودکار، هواگرد را در برابر واماندگی و مهارگسیختگی (departure) و بیش باری (overstress) به نحو مؤثر محافظت می کند
( صفت ) مطیع تابع . توضیح بعضی این کلمه را به فتح ب خوانند از مصدر فرمان برداشتن . ولی این مصدر در فارسی مستعمل نیست و این ترکیب صفت فاعلی است از فرمان بردن . نامبردار باربردار .
اطاعت کردن فرمانبری .
رسیدن اجل کسی . فرمان یافتن
اجازه خواستن . استجازه
( مصدر ) دستور دادن حکم کردن امر کردن فرمودن توضیح این مصدر بدون حرف اضافه ( او را فرمان داد ) و با حرف اضافه ( باو فرمان داد ) استعمال شود : اگر پیمان کند با من منم در خط پیمانش و گر فرمان دهد بر من منم در بند فرمانش . ( معزی . ۴۲۴ )
آن که فرمان براند و حکم او را دیگران گردن نهند .
( مصدر ) فرمان دادن ۱ - حکومت کردن .
( مصدر ) ۱ - ابلاغ حکم از طرف بزرگی به کوچکتر ۲ - رسیدن اجل مقدر .
فرمانروا . آن که فرمانش را دیگران گردن نهند .
( مصدر ) صادر شدن فرمان .
آنکه فرمان بزرگتر را بشنود و انجام دهد

معنی فرمان در فرهنگ معین

فرمان
(فَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - دستور، امر، حکم . ۲ - توقیع پادشاه . ۳ - وسیلة کنترل اتومبیل ، دوچرخه ، موتورسیکلت .
( ~ . بَ) (ص فا.) ۱ - فرمانبردار، مطیع . ۲ - خادم ، خدمتکار.
( ~ . بُ دَ) (مص ل .) اطاعت کردن ، انقیاد نمودن .
( ~ . دَ) (مص ل .) حکومت کردن .
( ~ . رِ دَ) (مص ل .) ۱ - رسیدن حکم و دستور. ۲ - مجازاً: رسیدن وقت مرگ .
( ~ . رَ) (ص مر.) حاکم .
( ~ . رَ) (حامص .) حکومت .
(ی ) ( ~ . فَ) (ص فا.) فرمانروا، حاکم ، پادشاه .
( ~ . فَ)(حامص .) فرمانروایی ، حکومت .
( ~. گُ) (ص فا.) فرمانده .
( ~ . گُ) (ص مف .) فرمان پذیر.
( ~ . کَ دَ) (مص ل .) اطاعت کردن .
( ~ . تَ) (مص ل .) ۱ - دستور گرفتن . ۲ - مجازاً: مردن ، درگذشتن .
( ~ِ. فَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) اولیاء، اولوالامر.

معنی فرمان در فرهنگ فارسی عمید

فرمان
۱. امر، دستور.
۲. حُکمی که از جانب شخص بزرگ صادر شود، حُکم.
۳. وسیله ای دایره ای شکل برای هدایت خودرو، رل.
* فرمان بردن: (مصدر لازم) [مجاز] اطاعت کردن.
* فرمان راندن: (مصدر لازم) [مجاز] حکومت کردن.
* فرمان دادن: (مصدر لازم)
۱. امر کردن، حکم کردن.
۲. [قدیمی] اجازه دادن.
* فرمان یافتن: (مصدر لازم)
۱. دریافت کردن فرمان.
۲. [قدیمی، مجاز] مردن.
= فرمان بردار
آن که فرمان کسی را می پذیرد یا اجرا می کند، مطیع.
اطاعت، فرمان بردن.
= فرمان برداری
= فرمان بردار
اطاعت، قبول فرمان.
= فرمان بردار
= فرمان برداری
فرمان دهنده، امرکننده، آمر، حاکم: هرکه او خدمت فرخندۀ او پیشه گرفت / بر جهان کامروا گردد و فرمان فرمای (فرخی: ۳۶۷).
حکمرانی، حکومت.
آن که فرمان او اجرا می شود، فرمان دهنده، حاکم.
فرمان گزارنده، اجراکنندۀ فرمان، مطیع.
= فرمان بردار
آن که اطاعت و فرمانبرداری نکند، نافرمان.

فرمان در دانشنامه ویکی پدیا

فرمان
هنگامی که راننده غربیلک فرمان خودرو را به چپ یا راست می چرخاند این حرکت به وسیله پیچ بی انتهایی که در انتهای میل فرمان است دنده را حول محورش به راست یا چپ بسته به گردش چرخ فرمان می گرداند. محور این دنده به وسیله اهرم های مختلف به چرخ های جلو که چرخ های هدایت خودرو هستند حرکات سمتی می دهند.
حساسیت فرمان در خودرو نهایت اهمیت را داشته، راننده بایستی به روغن کاری اهرم های فرمان و مرتب بودن آنها توجه داشته باشد.
امروزه کیسه های هوایی که محافظ راننده به هنگام تصادف هستند نیز در درون فرمان جاسازی می شوند. همچنین کلیدهای هشدار دهنده و برخی تنظیمات صوتی و هدایتی خودرو بر روی فرمان نصب می گردد. در سیستم های فرمان هیدرولیک بجای اهرمها و میله مارپیچ از پمپ هیدرولیک و جک های هیدرولیک استفاده می شود که ضریب امنیت و دقت را بطور چشمگیری بالا برده است. همچنین اهرمهای تعویض دنده نیز در برخی خودردهای جدید بر روی فرمان نصب می شود.
در رایانش فرمان عبارت است از دستوری که به یک برنامهٔ رایانه ای که به عنوان نوعی مفسر عمل می کند داده می شود تا یک وظیفهٔ معین را به انجام رساند. اغلب فرمان ها را در یک مفسر خط فرمان مانند شِل وارد می کنند.
فرمان (به انگلیسی: The Order) فیلمی به کارگردانی شلدون لتیچ، نویسندگی ژان کلود ون دم و لس ولدون و تهیه کنندگی آوی لرنر محصول سال ۲۰۰۱ میلادی است.
فرمان نام فیلمی به کارگردانی کوپال مشکوت است. این فیلم محصول کشور ایران و تولید سال ۱۳۶۰ می باشد.
فرمان مجموعهٔ تلویزیونی ای است به کارگردانی مسعود عسگری، فراوردهٔ سال ۱۳۸۱ شبکهٔ ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران که از ۰۸ فروردین ۱۳۸۲ به روی آنتن رفت.
فرمان آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرمان آباد (تایباد)
فرمان آباد (دورود)
فرمان آباد (تایباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی ایران است.
فرمان آباد (دورود)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دورود در استان لرستان ایران است.
فرمان آتش فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حسن ساجدی ساختهٔ سال ۱۳۷۴ است.
رئیس جمهور ایالات متحده فرمان های اجرایی را صادر می کند تا به مسئولین و سازمان های قوه مجریه کمک کند عملیات درون دولت فدرال را مدیریت کنند. فرمان های اجرایی وقتی از یک قدرت تقنینی که مستقیماً به وسیلهٔ قانون اساسی به قوه مجریه داده شده باشد یا براساس لوایح کنگره که صریحاً درجه ای از قدرت احتیاطی را به رئیس جمهور داده باشد، دارای نیروی کامل قانونی می شوند.
فرمان های اجرایی همچون قوانین موضوعه و مقررات اعلام شده از سوی سازمان های حکومتی، مقید به بازبینی قضایی بوده و در صورتی که دادگاه ها آنان را خلاف قوانین موضوعه یا اساسی ببینند ممکن است لغو شوند. ابتکارات سیاست گذارانه عمده نیازمند تأیید قوه مقننه اند، ولی فرمان های اجرایی بر امور داخلی حکومت اثرگذاری شایان توجهی دارند، و تعیین می کنند قوانین چگونه و تا چه حدی اعمال شوند، چگونه با مواقع اضطراری مواجه شد، و جنگ اعلام کرد و به طور کلی جزئیات انتخاب های سیاست گذارانه را هنگام اجرای قوانین موضوعه کلی تعیین می کنند.
فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ (انگلیسی: Executive Order 12170) از سوی جیمی کارتر رئیس جمهور ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ ده روز پس از شروع گروگان گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا صادر شد. این فرمان اجرایی، تحت لایحه قدرت های اقتصادی اضطراری بین المللی خواهان بلوکه کردن تمام دارایی های دولت ایران درون ایالات متحده شد.
آزادی گروگان های آمریکایی و نیز رفع بلوکه شدن دارایی های ایران و تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا از سوی هر دو طرف در جریان عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر مذاکره شد؛ پیمان های مرتبط در روز آخر دولت کارتر امضا شدند و مورد پذیرش دولت بعدی ریگان قرار گرفتند.
فرمان اجرایی ۶۱۰۲ فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که در ۵ آوریل ۱۹۳۳ توسط رئیس جمهور فرانکلین روزولت امضاءشد و «احتکار سکه طلا، شمش طلا، و حواله طلا را درون ایالات متحدهٔ قاره ای ممنوع کرد.» این فرمان مالکیت طلای پولی را توسط هر فرد، شراکت، انجمن یا شرکتی جرم اعلام کرد.
فرمان اجرایی ۹۰۶۶ از فرمان های اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که در جریان جنگ جهانی دوم توسط فرانکلین دلانو روزولت در ۱۹ فوریه ۱۹۴۲ امضا و صادر شد، و به وزارت جنگ اجازه اعلام مناطق خاصی را به عنوان نواحی نظامی داد. نهایتاً این فرمان راه را برای جابه جایی اجباری ژاپنی آمریکایی ها، ایتالیایی های آمریکا، و آلمانی آمریکایی ها به اردوگاه های کار اجباری هموار کرد. این فرمان را ترکیبی از هیستری جنگی و واکنش ها به حملهٔ خلبان ژاپنی به جزیره نیهاو هاوایی موجب شد.
اعلامیه خطاب به زاپنی تبارها برای این که خود را برای جابه جایی اجباری معرفی کنند.
فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران ابتدا در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ اعلام شد، که به رئیس جمهور ایالات متحده این اختیار را می دهد که اموال و دارایی های ایران را توقیف کند و اساس بسیاری از تحریم های آمریکا را تشکیل می دهد. به گفته کاخ سفید برخی فرمان های اجرایی که پیرو این وضعیت اضطراری ملی اعلام شده است، همزمان با عملی شدن برجام، لغو شده است. با این وجود، اوباما این وضعیت اضطراری را تمدید نمود چرا که بر این باور بود که رابطه ایران و آمریکا هنوز به وضعیت عادی نرسیده است و فرایند عملی شدن توافق هایی که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۹ برقرار شده است، هنور در حال پیگیری است. به موجب این فرمان تحریم های غیرهسته ای آمریکا علیه ایران همچنان برای یک سال دیگر پابرجاست.
فرمان اخراج اجنبی ها (به ژاپنی: 攘夷勅命 یا 攘夷実行の勅命 jōi chokumei یا jōi jikkō no chokumei) حکمی بود که توسط امپراتور کُومِی در سال ۱۱ مارس ۱۸۶۳ در مقابله با موج غرب گرایی ژاپن، پس از بازشدن کشور توسط ناخدا متیو سی. پری صادر شد. حکم بر اساس احساسات ضد خارجی و جنبش و اندیشهٔ سون نو جوای حرمت گزاری به امپراتور، اخراج اجنبی ها رایج در آن زمان صادر شد. با این حکم امپراتور کُومِی شخصاً توافق و موافقت خود را با چنین احساساتی در کشور اعلام کردد ، با توجه به شرایط بعد از قرن ها فرصت برای ایفای نقش فعال توسط امپراتور در مسائل مربوط به دولت بوجود آمد و امپراتور در مقابله با قراردادهای بسته شدن با خارجیان به مداخله در حکومت شوگون ها وارد شد. او در تاریخ ۱۱ مارس ۱۸۶۳ این فرمان را صادر کرد و آخرین مهلت برای اجرای فرمان را دو ماه یعنی ۱۱ می ۱۸۶۳ قرار داد.
فرمان اخراج میسیونرها از ژاپن (به ژاپنی: バテレン追放令) به فرمانی گفته می شود که در ۲۴ ژوئیه ۱۵۸۷ توسط تویوتومی هیده یوشی صادر شد و به موجب این فرمان تبلیغ مسیحیت در ژاپن ممنوع و میسیونرهای مسیحی خواسته شد که این کشور را ترک کنند.
فرمان الحمرا که به فرمان اخراج نیز شهرت دارد فرمانی بود که در ۳۱ مارس ۱۴۹۲ توسط فردیناند دوم آراگون و ایزابلای یکم کاستیا، ملقب به فرمانروایان کاتولیک اسپانیا صادر گردید و به موجب آن یهودیان باید خاک پادشاهی اسپانیا و مناطق تابعهٔ آن را تا ۳۱ ژوئیهٔ همان سال ترک می کردند.
این فرمان تا ۱۹۶۸ هنوز پابرجا بود و پس از برگزاری دومین شورای واتیکان به طور رسمی در ۱۶ دسامبر همان سال ملغی گردید. امروزه جمعیت یهودیان اسپانیا در حدود ۵۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
«فرمان بزرگ» (انگلیسی: The Great Commandment) فیلمی آمریکایی به کارگردانی اروینگ پیکل است که در سال ۱۹۳۹ منتشر شد.
مختصات: ۴۵°۵۹′۳۴″ شمالی ۴°۴۹′۲۵″ شرقی / ۴۵.۹۹۲۸° شمالی ۴.۸۲۳۶° شرقی / 45.9928; 4.8236
آر-سور-فرمان (به فرانسوی: Ars-sur-Formans) یک کامین در فرانسه با جمعیت ۱٬۳۲۶ نفر است که در Canton of Reyrieux واقع شده است.
آخرین فرمان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آخرین فرمان (آلبوم)
آخرین فرمان (فیلم ۱۹۲۸)
آنگلیکا فرمان (زادهٔ ۶ ژانویهٔ ۱۹۶۴) فوتبالیست زن اهل کشور آلمان است. او به عنوان هافبک برای تیم ملی این کشور بازی کرده است و در مسابقات فوتبال زنان اروپا ۱۹۸۹ همراه این تیم بوده است.
الکترونیک تنظیم فرمان شاخه ای از الکترونیک صنعتی است. در الکترونیک تنظیم فرمان، روش های کنترل و تبدیل قدرت الکتریکی بررسی می شود.
پنج شنبه فرمان، همچنین به عنوان پنج شنبه مقدس، پنج شنبه میثاق، پنج شنبه بزرگ و مقدس، و پنج شنبه اسرارآمیز شناخته می شود، جشن مسیحی و به نوعی روز مقدس است. که در پنجشنبه قبل از عید پاک قرار دارد و یادبودی است برای شام آخر عیسی با حواریون همانطور که در انجیل های اصلی توضیح داده شده است. پنج شنبه فرمان پنجمین روز از هفته مقدس است و بعد از چهارشنبه خاکستر و قبل از جمعه خوب قرار دارد.
این تاریخ همواره بین ۱۹ مارس تا ۲۲ آوریل بوده است، اما با توجه به استفاده از تقویم ژولینی یا تقویم گریگوری تاریخ متفاوتی در یک سال برای آن بدست می آید و از انجایی که کلیسای ارتدکس شرقی معمولا از تقویم ژولینی استفاده می کند. این جشن معمولا در بعدازظهر صورت می گیرد که بر اساس سنت یهودی شروع جمعه است.
تکمیل خط فرمان (به انگلیسی: Command line completion) که Tab Completion هم خوانده می شود، ویژگی ای است که در اکثر مترجم های خط فرمان مشترک است که باعث می شود برنامه بصورت خودکار فرمان های وارد شده از طرف کاربر را تا حدی تکمیل کند.
مترجم های خط فرمان برنامه هایی هستند که به کاربران اجازه می دهند با نوشتن دستورهایی در واسط خط فرمان با لایه های زیرین سیستم عامل تعامل داشته باشند، که این روش در مقابل روش استفاده از واسط گرافیکی کاربر قرار می گیرد.
قابلیت تکمیل خط فرمان به کاربران اجازه می دهد فقط چند حرف ابتدای فرمان، برنامه یا فایل را بنویسند و سپس براحتی با زدن کلید تکمیل (معمولاً Tab ↹)، تکمیل کردن آنرا به واسط خط فرمان بسپارند. و سپس کاربر با زدن کلید Return یا ↵ Enter برنامه را اجرا یا فایل را باز می کند.
استفاده از تکمیل خط فرمان می تواند در جاهای مختلفی سودمند باشد. مانند زمانی که دستورهای پراستفاده ی ما دارای نامی طولانی باشند. در صورت استفاده از این ویژگی کلیدزنی کابران کاهش پیدا می کند. یا در جایی که نوشتن نام فایل از نظر املایی مشکل باشد نیز تکمیل خط فرمان به کمک کابر می آید.
در هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است نام چندین برنامه یا فایل با کلمه های ابتدائی تایپ شده همخوانی داشته باشند که در اینصورت لیستی از همه ی آنها در خروجی چاپ می شود و کابر می تواند از بین آنها انتخاب کند و برای تکمیل شدن نام برنامه یا فایل چند کارکتر دیگر نیز تایپ کند و دوباره با زدن کلید تکمیل، فرایند تکمیل آن نام خاص را به واسط خط فرمان بسپارد.
بدلیل اینکه اکثر واسط های خط فرمان از کلید کلید تب بعنوان کلید تکمیل استفاده می کنند، این ویژگی به tab completion نیز مشهور است.
سیبک فرمان قطعات کروی شکلی در سیستم فرمان و هدایت اتومبیل هستند که حرکت بین دو قطعه را بدون کم ترین اصطکاک فراهم می کنند. سیبک ها در معرض نیروهای کششی و فشاری قرار می گیرند وقتی سیبکی در بالای طبق پایینی و زیر محور چرخ قرار می گیرد تحت تاثیر نیروی کششی است زیرا محور چرخ متمایل به بالا و طبق متمایل به پایین است و در نتیجه سیبک کشیده می شود وقتی سیبکی در زیر طبق بالایی و روی محور چرخ قرار گیرد تحت تاثیر نیروی فشاری است زیرا محور چرخ به وسیله چرخ متمایل به بالا و طبق نیز با کشش فنر متمایل به پایین می شود در نتیجه سیبک کشیده می شود. یکی از دلایل لرزش فرمان، می تواند خرابی سیبک فرمان باشد.
«شیطان و ده فرمان» (انگلیسی: The Devil and the Ten Commandments) یک فیلم در سبک درام به کارگردانی ژولین دوویویه است که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به میشل سیمون، لوئی دوفونس و آلن دلون اشاره کرد.
محمد صادق فرمان به سال ۱۳۰۰ خورشیدی در کاشمر متولد شد وی در سال ۱۳۵۴ از حوزه انتخابیه کاشمر به مجلس شورای ملی راه یافت. اما در سال ۱۳۵۷ به دستور روح الله خمینی از نمایندگی استعفا داد. وی در دوم شهریور ماه ۱۳۹۱ خورشیدی درمشهد درگذشت.
رابط خط فرمان (به انگلیسی: command-line interface (CLI)) مکانیزمی برای برقراری ارتباط با سیستم عامل و یا برنامه ها و انجام دستورهای خاص بوسیله تایپ کردن دستورها است. این روش در مقابل روش های دیگر مثل استفاده از نشانگر موشی برای کلیک کردن روی گزینه ها در واسط گرافیکی کاربری و یا استفاده از منوها در واسط متنی کاربری برای انتخاب گزینه ها است. به این روش دستور دادن به «وارد کردن فرمان» می گویند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فرمان در جدول کلمات

فرمان
رل
فرمان اتومبیل
رل
فرمان اداری
بخشنامه
فرمان برای حرکت چهار پا
هین
فرمان پادشاه مغول
یرلیغ
فرمان توقف
ایست
فرمان توقف حیوان
هش
فرمان خان مغول
یرلیغ
فرمان خروج غیر مودبانه
هری
فرمان خودرو
رل

معنی فرمان به انگلیسی

order (اسم)
سامان ، ساز ، امر ، سیاق ، دسته ، ترتیب ، نظم ، ارایش ، انجمن ، حواله ، خط ، دستور ، فرمان ، نوع ، مقام ، صنف ، زمره ، رسم ، ارجاع ، فرمایش ، ضابطه ، ردیف ، رتبه ، امریه ، انتظام ، ایین ، سفارش ، طرز قرار گیری ، راسته ، نظام ، ایین و مراسم ، فرقهیاجماعت مذهبی ، گروهخاصی ، دسته اجتماعی ، درمان
bill (اسم)
صورت حساب ، سند ، نوک ، اسکناس ، منقار ، لایحه ، قبض ، لایحه قانونی ، برات ، فرمان ، سیاهه ، نوعی شمشیر پهن
word (اسم)
خبر ، خطابت ، عهد ، لفظ ، حرف ، گفتار ، قول ، فرمان ، فرمایش ، سخن ، پیغام ، کلمه ، لغت ، واژه
edict (اسم)
فرمان قانون ، حکم ، فرمان ، قانون
precept (اسم)
خطابه ، پند ، امر ، حکم ، فرمان ، نظام نامه ، امریه ، قاعده اخلاقی
instruction (اسم)
دستور العمل ، راهنمایی ، فرمان ، اموزش ، سفارش
command (اسم)
فرمان ، فرماندهی ، سرکردگی ، فرمایش
decree (اسم)
حکم ، فرمان
mandate (اسم)
اختیار ، حکم ، تعهد ، فرمان ، قیمومت ، وکالتنامه
commission (اسم)
انجام ، ماموریت ، حکم ، هیئت ، تصدی ، فرمان ، حق العمل ، کمیسیون ، حق کمیسیون
errand (اسم)
ماموریت ، فرمان ، ارجاع ، پیغام
institute (اسم)
انجمن ، بنیاد ، فرمان ، بنگاه ، موسسه ، بنداد ، هیئت شورا ، اصل قانونی
sanction (اسم)
تصویب ، فرمان ، جواز ، ضمانت اجرایی قانون ، فتوای کلیسایی ، تایید رسمی ، دارای مجوز قانونی دانستن
ordonnance (اسم)
وضع ، حکم ، سبک معماری ، ترتیب ، فرمان
charter (اسم)
خط ، مزایا ، فرمان ، اجازه نامه ، منشور ، امتیاز
steering wheel (اسم)
فرمان ، رل ، چرخ فرمان ، چرخ سکان ، فرمان اتومبیل
commandment (اسم)
حکم ، فرمان ، دستور خدا
ordinance (اسم)
امر ، تقدیر ، حکم ، فرمان ، ایین
handlebar (اسم)
فرمان ، دسته دو چرخه
rescript (اسم)
رساله ، حکم ، فرمان ، دست خط ، فتوای پاپ

معنی کلمه فرمان به عربی

فرمان
انتداب , ثور , دستور , قيادة , کلمة , مرسوم , معهد , مفوضية , مقود , مهمة , نظام , وصية ، إرادة
ضابط , مر
عفو
حول
فعل
مقود
أمرمنفذ
استعصى ، استعصى الأمر
هدية
وصفة
رهن الإشارة
شقي

فرمان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرمان

آیناز ١٦:٤٦ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧
دستور
|

آیناز ١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧
دستور دادن امر کردن حکم کردن به کسی
|

امینی ٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/١٠/٣٠
اشارت
|

شمس ١٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣
ارد
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرماننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرمان خودرو در جدول   • فیلم فرمان   • فرمان خواننده   • فرمان بازی   • معنی فرمان خودرو   • فرمان در جدول   • نام دیگر فرمان خودرو   • انواع فرمان خودرو   • مفهوم فرمان   • تعریف فرمان   • معرفی فرمان   • فرمان چیست   • فرمان یعنی چی   • فرمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرمان
کلمه : فرمان
اشتباه تایپی : tvlhk
آوا : farmAn
نقش : اسم
عکس فرمان : در گوگل


آیا معنی فرمان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )