انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 947 100 1

فرمول

/formul/

مترادف فرمول: دستور، قاعده، نسخه، سرمشق، نمونه

برابر پارسی: ساختاره، ریختار، سانیز

معنی فرمول به فارسی

فرمول
دستور، اسلوب، قاعده، سرمشق، نمونه، رمز
( اسم ) ۱ - نمونه سرمشق ۲ - رمز ۳ - بیان رابطه ای معین ۴ - عبارتی است که رابطه مقادیری را که جواب مسایل مشایهی هستند معین می کند ۵ - نسخه دستور ۶ - بیان نسبت اجسامی که شئ از آن به وجود می آید با نشانه ای اختصاری .
[formula] [ریاضی] قاعده یا اصل یا رابطه ای که با استفاده از نمادهای ریاضی بیان شده باشد متـ . دستور 2
[elemental formula] [تغذیه] ترکیبی رژیمی که بر پایۀ سهولت گوارش تنظیم می شود
[formulation] [ریاضی، شیمی] [ریاضی] به زبان رسمی ریاضی بیان کردن [شیمی] روشی برای انتخاب اجزای یک مخلوط
[empirical formula] [شیمی] فرمول شیمیایی که کمترین عدد نسبی اتم های هر عنصر را در یک ترکیب نشان می دهد
[approximation formula] [ریاضی] فرمولی که برای تقریب زدن به کار گرفته می شود
[line formula] [شیمی] نمایش دوبعدی گونه های مولکولی که در آن اتم ها با خطوطی که نمایشگر پیوندهای یگانه یا چندگانه اند به هم وصل می شوند، بی آنکه دلالتی بر وضعیت فضایی پیوندها داشته باشند
[Wiswesser line notation, WLN, Wiswesser line formula, line-formula method] [شیمی] سامانۀ نشانه گذاری کربن ها که شامل نمایش عنصرهای شیمیایی گروه های عامل و سامانه های حلقوی در یک خط است
[psychrometric formula] [علوم جَوّ] فرمول نیمه تجربی برای به دست آوردن فشار بخار با قرائت فشارسنج و رطوبت سنج فرمول نم سنجی hygrometric formula
[condensed structural formula] [شیمی] نمایش ساختار یک ترکیب که در آن همۀ اتم های موجود در یک مولکول یا گونۀ شیمیایی دیگر نشان داده می شود و تنها پیوندهای معینی را با به کار بردن یک خط کوتاه نشان می دهند که حاکی از ویژگی های ساختاری ترکیب است
[floral formula] [زیست شناسی- علوم گیاهی] نمایش نمادی ریخت شناسی گل، شامل تعداد چرخه ها یا ردیف ها و تعداد قطعات در هر چرخه و اتصال قطعات و موقعیت تخمدان
[dewpoint formula] [علوم جَوّ] فرمول محاسبۀ ارتفاع تقریبی تراز میعان بالابَری (lifting level condensation)
[hygrometric formula] [علوم جَوّ] ← فرمول رطوبت سنجی
[Koch's formula] [ژئوفیزیک] فرمولی جایگزین فرمول استوکس برای آشفتگی گرانی

معنی فرمول در فرهنگ معین

فرمول
(فُ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - نمونه ، سرمشق ، دستور (فره ). ۲ - رمز. ۳ - نشان دادن یک اصل یا رابطه ای معین با نمادهای ریاضی . ۴ - نمایاندن یک ترکیب یا ساختمان شیمیایی با نمادها و علامات اختصاری .

معنی فرمول در فرهنگ فارسی عمید

فرمول
۱. (ریاضی) قاعده ای که به کمک علامت های جبری بیان شود.
۲. (شیمی) علامت های اختصاری که برای بیان کردن ترکیب شیمیایی مواد به کار می رود، مانندِ co۲.
۳. (فیزیک) عبارتی که رابطۀ چند کمیت را با یکدیگر بیان می کند.
۴. [عامیانه] اسلوب، قاعده.

فرمول در دانشنامه ویکی پدیا

فرمول
فرمول، (به لاتین: formula) دستور، اسلوب، قاعده، سرمشق، نمونه، رمز را گویند (فرهنگ دهخدا).
فرمول به زنجیره ای متشکل از حروف، اعداد، کلمات، علامت های اختصاری و غیره گفته میشود که شخصیت یا موجودیتی را در علوم، مثلا: ریاضی، شیمی، فیزیک و غیره تعریف و/یا توجیه میکند. نمونه: H۲O نمودار شخصیت آب، H۲SO۴ نمودار شخصیت اسید سولفوریک، E = m.c² فرمول انرژی آینشتاین (تئوری نسبیت) و قطر ( یا ترامون) دایره ضربدر ۳٫۱۴ ( π . d {\displaystyle \pi .d\,} ) دستور عمل بدست آوردن پیرامون دایره است.
فرمول ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرمول (فیلم ۱۹۸۰)
فرمول (فیلم ۲۰۰۲)
فرمول (انگلیسی: The Formula) فیلمی در سبک جنایی، معمایی و تریلر سیاسی به کارگردانی جان جی. آویلدسن است که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد.
«فرمول» (انگلیسی: The Formula (2002 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
فرمول اسکلتی(به انگلیسی: Skeletal formula) روشی برای فرمول نویسی ترکیبات آلی است و در در آن از خطوط به عنوان پیوند های شیمیایی و حروف به عنوان نماد شیمیایی عناصر استفاده می شود.ویژگی مهم این نوع فرمول نویسی ،نمایش ندادن اتمهای کربن و هیدروژن است چرا که این دو اتم در اکثر ترکیبات آلی وجود دارند.محل شکست خطوط در این روش محل اتم های کربن و انتهای پاره خط ها محل اتم های هیدروژن است.این ویژگی موجب می شود رسم این نوع ساختار های شیمیایی سریع تر انجام شود که در مولکول های آلی بزرگ کارایی زیادی دارد.این روش نخستین بار توسط شیمیدان آلمانی فریدریش آگوست ککوله ارائه شد.
در ریاضیات، فرمول انتگرال کوشی، که به احترام آگوستین لوییز کوشی نامگذاری شده است، یک حکم اساسی در آنالیز مختلط است و این حقیقت را بیان می کند که یک (تابع هولومورفیک) (Holomorphic function) تعریف شده بر روی یک قرص، به طور کامل با مقادیرش بر روی حاشیهٔ قرص مشخص می شود. این فرمول همچنین می تواند برای ساده کردن انتگرال همهٔ مشتقات یک تابع تحلیلی به کار رود.
فرض کنید U {\displaystyle U} یک زیر مجموعه باز از صفحه مختلط C {\displaystyle \mathbb {C} } باشد، و f {\displaystyle f} : U {\displaystyle U} → C {\displaystyle \mathbb {C} } یک تابع هلومورفیک باشد، و قرص
D {\displaystyle D} = { z: | z − z0| ≤ r} تماماً درون U {\displaystyle U} قرار داشته باشد؛ و فرض کنید C {\displaystyle C} دایره ای باشد که مرز D {\displaystyle D} را تشکیل می دهد. آنگاه برای هر a {\displaystyle a} در درون D {\displaystyle D} داریم:
که انتگرال کانتور (contour integral) در جهت پادساعتگرد گرفته شده است.
اثبات این حکم از قضیهٔ انتگرال کوشی استفاده می کند و مانند آن قضیه فقط به مشتق پذیر بودن f {\displaystyle f} نیاز دارد. از فرمول می توان نتیجه گرفت که f {\displaystyle f} در حقیقت باید بی نهایت بار به طور پیوسته مشتق پذیر باشد، با
برخی این عبارت را فرمول مشتق گیری کوشی می نامند. یک اثبات برای آن، نتیجهٔ فرعی این قضیه است که توابع هولومورفیک تحلیلی اند.
می توان دایرهٔ C {\displaystyle C} را با هر منحنی تصحیح پذیر بسته در U {\displaystyle U} که هیچ تقاطعی نداشته باشد و پادساعتگرد جهت دار باشد جایگزین کرد. فرمول برای هر نقطهٔ a {\displaystyle a} از ناحیهٔ احاطه شده توسط این مسیر معتبر باقی می ماند. علاوه بر این، فقط در مورد قضیهٔ انتگرال کوشی، کافیست که f {\displaystyle f} در ناحیه باز احاطه شده توسط منحنی، تحلیلی و بر حاشیهٔ آن پیوسته باشد.
این فرمول ها می توانند برا اثبات قضیه مانده (residue theorem) استفاده شوند، که یک تعمیم وسیع است.
فرمول اویلر (Euler's formula)، منتسب به لئونارد اویلر، اتحادی است در آنالیز مختلط که رابطهٔ مابین تابع نمایی مختلط و توابع مثلثاتی را به صورت زیر بیان می دارد:
e i x = cos ⁡ x + i sin ⁡ x {\displaystyle e^{ix}=\cos x+i\sin x\!}
که در اینجا e {\displaystyle e\!} پایه لگاریتم طبیعی، i = − 1 {\displaystyle i={\sqrt {-1}}\!} واحد موهومی، و متغیر x {\displaystyle x\!} عددی دلخواه و حقیقی بر حسب واحد رادیان است.
فرمول بلارد، فرمولی است که برای محاسبه کردن n امین رقم عدد پی در مبنای دو مورد استفاده قرار می گیرد. این فرمول توسط فابریس بلارد کشف شده است. فرمول بلارد حدود ۴۳٪ سریع تر از فرمول بایلی-بوروین-پلوفی است. پروژه توزیع شده پی هگز از این فرمول استفاده می کند.
در مکانیک کوانتومی، فرمول انتگرال مسیر توصیفی از نظریه کوانتوم است که اصل عمل مکانیک کلاسیک را عمومیت می بخشد. در این توصیف، مفهوم کلاسیک از وجود یک مسیر منحصربه فرد برای یک سیستم دارای مجموع یا انتگرال تابعی، با توصیفی شامل وجود بی نهایت مسیر ممکن برای محاسبه دامنه کوانتومی جایگزین می گردد.
ایده اولیه انتگرال مسیر را می توان بهنوربرت وینر نسبت داد که انتگرال وینر برای حل مشکلات انتشار و حرکت براونی مطرح شده است. این ایده توسط پاول دیراک برای استفاده از لاگرانژ در مکانیک کوانتومی در مقاله ۱۹۳۳ او توسعه داده شده است. روش کامل در سال ۱۹۴۸ توسط ریچارد فاینمن توسعه داده شد. انگیزه اصلی در این روش تمایل برای بدست آوردن فرمول بندی مکانیک کوانتومی برای تحلیل نظریه ویلر-فیمنمن با استفاده از نقطه آغاز لاگرانژی و نه هامیلتونی است.
این فرمول بسیار مهم متعاقباً بعد از پیشرفت فیزیک نظری ثابت شده است، زیرا آن بیانیه متقارن بین زمان و مکان است.
انتگرال مسیر به فرایندهای کوانتومی و تصادفی مربوط می شود.
فرمول بندی ریاضی مکانیک کوانتم فرمول بندی های ریاضی هستند که امکان تشریح دقیق مکانیک کوانتومی را می دهند. چنین فرمول بندی متمایز ریاضی برای نظریه ها قبل از اوایل ده اول سده بیستم اولیه با استفاده از ساخت های انتزاعی ریاضی مانند فضاهای هیلبرت و اپراتورها ساخته شده بود. بسیاری از این ساخت ها از آنالیز تابعی که یک بخش در ریاضیات محض است، استفاده می کنند که بخشی از آن بعداً تحت تأثیر مکانیک کوانتومی قرار گرفت. به طور خلاصه مقادیر فیزیکی مشاهده پذیرها مانند انرژی و تکانه که قبلاً عنوان مقداری از توابع در فضای فاز در نظر گرفته می شدند، در این فرمول بندی به عنوان ویژه مقادیر; یا دقیق تر به عنوان مقادیر طیف اپراتورهای خطی در فضای هیلبرت در نظر گرفته شدند.
این فرمول بندی از مکانیک کوانتومی هنوز امروزه استفاده می شود. در بطن این تشریح ایده های حالت کوانتومی و مشاهده پذیر کوانتومی هستند که کاملاً متفاوت از فرمول بندی هایی هستند که در مدل های قبلی از واقعیت فیزیکی مورد استفاده قرار می گرفتند. در حالی که این ریاضیات اجازه محاسبه مقادیر بسیاری را می دهد که به طور تجربی قابل اندازه گیری هستند، محدودیت های تعریف شده نظری برای محاسبه مقادیری که می توان همزمان اندازه گیری کرد وجود دارد. این محدودیت را برای اولین بار توسط هایزنبرگ از طریق یک آزمایش فکری بیان شد؛ و شرح ریاضی آن در فرمول بندی ریاضی توسط خاصیت عدم جابجایی اپراتورهای کوانتمی بیان گر مشاهده پذیرها وجود دارد.
قبل از ظهور مکانیک کوانتومی به عنوان یک نظریه جدا، ریاضی در فیزیک شامل عمدتاً آنالیز ریاضی بود که با حساب دیفرانسیل و انتگرال شروع می شد و با افزایش در پیچیدگی به هندسه دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی می رسید. نظریه احتمال در مکانیک آماری نیز استفاده می شد. شهود هندسی نقش قوی در دو بخش اول داشت و و بر این اساس نظریه نسبیت به طور کامل از دید مفاهیم هندسی تدوین شد. پدیدارشناسی فیزیک کوانتوم به تقریباً بین سال ۱۸۹۵ و ۱۹۱۵ وجود آمد و برای ۱۰ تا ۱۵ سال قبل از پیدایش نظریه کوانتومی (حدود ۱۹۲۵) فیزیک دانان به تفکر در محدوده آنچه که در حال حاضر به نام فیزیک کلاسیک شناخته می شود ادامه دادند مخصوصاً در همان ساخت های ریاضی. پیچیده ترین نمونه از این تفکر مدل بور است که کاملاً در فضای فاز کلاسیک فرمول بندی شده است.
فرمول بی ام و (به انگلیسی: Formula BMW) یک مسابقه جوانان برای اتوموبیل های تک سرنشین است.
فرمول جدید توسط بی ام و موتوراسپورت در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد و اولین دوره قهرمانی آن در سال ۲۰۰۲ در آلمان افتتاح گردید.رقبای برگزیدهای از هر سری در دیدار نهایی جهان در پایان هر فصل، با وعده تست در فرمول یک برای برنده به دیدار یکدیگر می روند.
مسابقات فرمول بی ام و در سال 2005 متوقف و به فرمول 1 بی ام و تغییر نام داد.
فرمول پراکندگی کارمرز-هایزنبرگ رابطه ای است مربوط به منطقه مؤثر حاکم بر احتمال پراکندگی یک فوتون توسط الکترون اتمی. این رابطه قبل از ظهور مکانیک کوانتومی توسط هندریک آنتونی کارمرز و ورنر هایزنبرگ در سال ۱۹۲۵ به دست آمد. بر مبنای اصل هم خوانی، فرمول پراکندگی کارمرز-هایزنبرگ، فرمولی اعمال شده بر فرمول پراکندگی کلاسیک برای نور (پراکندگی رامان) بود. مبحث مکانیک کوانتومی توسط پل دیراک در سال ۱۹۲۷ بیان شد. این فرمول از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا علت جذب منفی را در پراکندگی رامان هنگامی که در آن انرژی فوتون پراکنده ممکن بود بزرگتر و یا کوچکتر از فوتونی تصادفی باشد، بیان می کرد.
فرمول پراکندگی کارمرز-هایزنبرگ در فرایندهای مرحلهٔ دوم:
d 2 σ d Ω k ′ d ( ℏ ω k ′ ) = ω k ′ ω k ∑ | f ⟩ | ∑ | n ⟩ ⟨ f | T † | n ⟩ ⟨ n | T | i ⟩ E i − E n + ℏ ω k + i Γ n 2 | 2 δ ( E i − E f + ℏ ω k − ℏ ω k ′ ) {\displaystyle {\frac {d^{2}\sigma }{d\Omega _{k^{\prime }}d(\hbar \omega _{k}^{\prime })}}={\frac {\omega _{k}^{\prime }}{\omega _{k}}}\sum _{|f\rangle }\left|\sum _{|n\rangle }{\frac {\langle f|T^{\dagger }|n\rangle \langle n|T|i\rangle }{E_{i}-E_{n}+\hbar \omega _{k}+i{\frac {\Gamma _{n}}{2}}}}\right|^{2}\delta (E_{i}-E_{f}+\hbar \omega _{k}-\hbar \omega _{k}^{\prime })}
این رابطه نشان دهنده احتمال انتشار فوتون های انرژی ℏ ω k ′ {\displaystyle \hbar \omega _{k}^{\prime }} در زاویه جامد d Ω k ′ {\displaystyle d\Omega _{k^{\prime }}} (centred in the k ′ {\displaystyle k^{\prime }} direction), پس از تحریک سیستم با فوتون انرژی ℏ ω k {\displaystyle \hbar \omega _{k}} . | i ⟩ , | n ⟩ , | f ⟩ {\displaystyle |i\rangle ,|n\rangle ,|f\rangle } واسطه های میانی است. و حالت نهایی سیستم با انرژی های E i , E n , E f {\displaystyle E_{i},E_{n},E_{f}} به ترتیب; تابع دلتا ی حفاظت ازانرژی را در تمام طول فرایند تضمین می کنند. T {\displaystyle T} عامل انتقالی مربوطه است. Γ n {\displaystyle \Gamma _{n}} عرض خط اصلی حالت میانی است.
در دانش شیمی، به نمایش ساده نسبت های ساده شده میان اتم های موجود در یک ترکیب شیمیایی فرمول تجربی می گویند. یک مثال ساده برای این مفهوم ، فرمول تجربی مونواکسید گوگرد (SO) است که همان فرمول تجربی دی سولفور دی اکسید (S2O2) می باشد ، معنی این جمله این است که مونواکسید گوگرد و دی سولفور دی اکسید ، هردو ترکیب های دو عنصر گوگرد و اکسیژن هستند و به همین دلیل فرمول تجربی یکسان دارند . با این حال ، فرمول شیمیایی آن ها که بیانگر تعداد اتم های هر مولکول از یک ترکیب شیمیایی است ، یکسان نمی باشد .
در یک فرمول تجربی ، ترتیب و تعداد اتم ها ذکر نمی شوند . این استاندارد برای بسیاری از ترکیبات یونی مانند کلسیم کلرید (CaCl2) و مولکول هایی مثل سیلیسیم دی اکسید (SiO2) می باشد . در فرمول تجربی تفاوت همپارها نادیده گرفته می شود.
در فیزیک نسبیتی فرمول جمع سرعت یک معادله سه بعدی است که رابطه ی بین سرعت اشیا از دید ناظر دیگر در یک چارچوب مرجع دیگر را بیان می کند.
فرمول روسی (به انگلیسی: Formula Rossa)، نام سریع ترین ترن هوایی جهان است که در دنیای فراری در ابوظبی، امارات متحده عربی قرار دارد و در سال ۲۰۱۰ مورد بهره برداری قرار گرفت.
بیشینه سرعت این ترن به ۲۳۹ کیلومتر بر ساعت می رسد و با استفاده از سیستم هیدرولیکی پیشرفته خود در ۵ ثانیه به سرعت حداکثر می رسد. همچنین شتاب اولیه ترن سرعت آن را در ۲ ثانیه به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رساند. طول مسیر حرکت این ترن ۲٬۲ کیلومتر است که آن را از این نظر در رتبه ششم ترن های هوایی سازه فولادی جهان فرار می دهد. شکل آن از پیست ناتزیوناله مونتزا در ایتالیا الهام گرفته شده است. ارتفاع در مرتفع ترین بخش مسیر آن به ۵۲ متر می رسد. به علت سرعت زیاد تمام سرنشینان باید از عینک های محافظ استفاده کنند تا از فشار هوا و برخورد حشرات آسیبی نبینند.
فلیپه ماسا و فرناندو آلونسو از رانندگان فرمول یک فراری در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰ (سه روز پیش از آغاز مسابقات فرمول یک ۲۰۱۰ ابوظبی) و سباستین فتل در سال ۲۰۱۵، فرمول روسی را راندند.
فرمول ریدبرگ (به انگلیسی: Rydberg formula) فرمولی است برای بیان طیف اتمی عناصر شیمیایی. اولین بار توسط فیزیک دان سوئدی یوهانس ریدبرگ بدست آمد و در ۵ نوامبر ۱۸۸۸ اعلام شد.
فرمول ساختاری(به انگلیسی: Structural formula) نوعی فرمول شیمیایی است که علاوه بر نوع و تعداد اتم ها در یک ترکیب شیمیایی،چگونگی اتصال و تعداد پیوند های شیمیایی بین اتم ها را نیز نشان می دهد.این نوع فرمول نویسی برای نشان دادن ترکیبات آلی و به خصوص تفاوت ایزومرها از اهمیت بالایی برخوردار است.زیرا ایزومرها دارای فرمول شیمایی یکسان ولی ترتیب قرار گیری و یا تعداد پیوند های متفاوت هستند که با فرمول ساختاری قابل نمایش است.
در ریاضیات بخصوص در جبر خطی رابطه ی شرمن-موریسون رابطه ای کاربردی برای حاصل جمع یک ماتریس و حاصل ضرب v {\displaystyle v} و u {\displaystyle u} می دهد. رابطه عبارت است از:
فرمول شزی در مکانیک سیالات، رابطه ای است که برای تعیین سرعت متوسط در جریان یکنواخت به کار می رود. فرمول شزی به صورت زیر نوشته می شود:
با استفاده از این فرمول، سرعت متوسط جریان V برحسب شعاع هیدرولیکی مقطع R و شیب S بستر کانالی که جریان از درون آن می گذرد، به دست می آید. ضریب C در این فرمول، ضریب شزی نامیده می شود و بیانگر رفتار هیدرودینامیکی بستر جریان است. این فرمول برای نخستین بار توسط شزی (دانشمند فرانسوی) برای انتقال آب به پاریس مورد استفاده قرار گرفت.
فرمول شیمیایی و یا فرمول مولکولی یک راه برای بیان اطلاعات مربوط به اتم های تشکیل دهنده یک ترکیب شیمیایی خاص است. با تکیه بر فرمول تجربی به تنهایی، یک مولکول متان برای مثال ممکن است شامل یک کربن و چهار هیدروژن یا دو کربن و هشت هیدروژن با هر مضربی از CH۴ باشد. ما باید فرمول مولکولی یعنی:فرمولی که شمار واقعی هر نوع اتم را در یک مولکول نشان دهد را نیز باید پیدا کنیم.
برای پیدا کردن فرمول مولکولی باید وزن مولکولی را تعیین کنیم، امروزه وزن مولکولی را با طیف سنجی جرمی که به طور مطمئن مقدار دقیق آن را به دست می دهد اندازه می گیرند برای مثال اتان دارای فرمول تجربی CH۳ است برای آن وزن مولکولی ۳۰ به دست می آید که نشان می دهد از میان فرمول های مولکولی ممکن فرمول صحیح باید C۲H۶ باشد.
فرمول گل (انگلیسی: Floral formula) نمایش نمادی ریخت شناسی گل، شامل تعداد چرخه ها یا ردیف ها و تعداد قطعات در هر چرخه و اتصال قطعات و موقعیت تخمدان است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی فرمول به انگلیسی

formula (اسم)
ورد ، دستور ، فرمول ، قاعده ، فورمول ، قاعده رمزی
composition (اسم)
ترکیب ، انشاء ، فرمول ، قطعه هنری

فرمول را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی فرمول

محمدجواد ٢٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠١/٢٧
{'اسم، و مأخوذ از زبان فرانسوی'} دستور، اسلوب، قاعده، سرمشق، نمونه، رمز.
|

نیازعلی شمس ٠٧:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/١٢
ریختاره،ساختارنما(آریانپور)،ساختاره
|

شهریار آریابد ١٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠١/١٩
در پارسی " نمودک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
|

پیشنهاد شما درباره معنی فرمولنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرمول ریاضی   • formula 1   • تقویم مسابقات فرمول یک 2016   • اخبار مسابقات فرمول یک   • اخبار فرمول 1   • قیمت ماشین های فرمول یک   • سایت فرمول 1   • زمان برگزاری مسابقات فرمول 1   • معنی فرمول   • مفهوم فرمول   • تعریف فرمول   • معرفی فرمول   • فرمول چیست   • فرمول یعنی چی   • فرمول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرمول
کلمه : فرمول
اشتباه تایپی : tvl,g
آوا : formul
نقش : اسم
عکس فرمول : در گوگل


آیا معنی فرمول مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )