انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1031 100 1

فرهنگ نامه

/farhangnAme/

مترادف فرهنگ نامه: انسیکلوپدی، دائره المعارف، دانشنامه

معنی فرهنگ نامه در لغت نامه دهخدا

فرهنگ نامه. [ ف َ هََ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) نامه یا کتابی که در آن دانش و فرهنگ و حکمت باشد :
سه فرهنگ نامه ز فرخ دبیر
بمشک سیه نقش زد بر حریر.
نظامی.
|| کتاب لغت. فرهنگ. فرهنج. لغت نامه. قاموس. رجوع به فرهنگ و فرهنج شود.

معنی فرهنگ نامه به فارسی

فرهنگ نامه
نامه یا کتابی که در آن دانش و فرهنگ و حکمت باشد .

فرهنگ نامه در دانشنامه اسلامی

فرهنگ نامه
فرهنگ نامه دربردارنده اصطلاحاتی است که در حوزه معرفتی آن علم متداول است و یا در ذخیره و بازیابی اطلاعات آن دانش به عنوان کلید واژه به کار می آید و مدخل ورود به بخشی از متن منابع و فرازهای خاص آن می باشد. که در ذیل اقسام فرهنگ نامه ذکر می شود.
• فرهنگ نامه توحید
فرهنگ نامه فارسی
• فرهنگ نامه فارسی اخلاق• فرهنگ نامه فارسی اصول فقه• فرهنگ نامه فارسی حدیث• فرهنگ نامه فارسی صرف• فرهنگ نامه فارسی عقائد• فرهنگ نامه فارسی فقه• فرهنگ نامه فارسی فلسفه• فرهنگ نامه فارسی منطق• فرهنگ نامه فارسی نحو• فرهنگ نامه فارسی قرآن
فرهنگ نامه عربی
• فرهنگ نامه عربی اخلاق• فرهنگ نامه عربی اصول فقه• فرهنگ نامه عربی حدیث• فرهنگ نامه عربی صرف• فرهنگ نامه عربی عقائد• فرهنگ نامه عربی فقه• فرهنگ نامه عربی فلسفه• فرهنگ نامه عربی منطق• فرهنگ نامه عربی نحو• فرهنگ نامه عربی قرآن
منابع
...
فرهنگ نامه آرزو، اثر محمد محمدی ری شهری، از علمای معاصر است که با همکاری سید محمدکاظم طباطبائی تهیه شده و توسط آقای حمیدرضا شیخی از عربی به فارسی ترجمه گشته است. فرهنگ نامه آرزو، قطره ای دیگر از دریای بیکران علوم و معارف ناب اسلامی و مَدخَلی دیگر از دانش نامه «میزان الحکمة» است که به صورت مستقل، منتشر می شود.
فرهنگ نامه آرزو، سومین کتاب از مجموعه فرهنگ نامه هایی است که با هدف تصحیح و تقویت فرهنگ ارزش های رفتاری در دست تدوینند.
کتاب، شامل یک پیشگفتار، یک درآمد و 8 فصل است.
در این دانش نامه، واژه ها و اصطلاحاتی که در قرآن و احادیث، کاربرد فرهنگی گسترده ای دارند، به ترتیب الفبایی، با نظمی نوین و با ذکر نمونه کاربردها (شواهد)، معناشناسی و تحلیل و تبیین می گردند.
فصول هشت گانه این کتاب، شامل احادیثی در نقش آرزو در زندگی، آرزوی حقیقی، راه رسیدن به آرزوها، آفت های آرزو، کوتاه کردن آرزو، برحذر داشتن از آرزوهای نکوهیده، خاستگاه های آرزوهای بیهوده و زیان های آرزوهای باطل می باشد. در این فصول فقط به ذکر احادیث بسنده شده است.

...
فرهنگ نامه اصول فقه، اثر جمعی از محققان مرکز مطالعات و مدارک اسلامی پژوهش گاه علوم و فرهنگ اسلامی، است که به زبان فارسی و در سال 1389ش، تدوین شده است.
کتاب، با مقدمه رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی آغاز شده است.
این اثر، یکی از منابع موثق و مرجع است که در آن، آگاهی های پایه و گزیده از دانش اصول فقه با توجه به صحت علمی، در قالب مقاله های کوتاه و فشرده و به صورت دایرة المعارفی، ارائه شده است.
مباحث، در بر دارنده اصطلاحات متداول حوزه معرفتی اصول فقه است که با بررسی حدود 200 عنوان مدرک اصولی(شیعه و سنی)، 6000 اصطلاح شناخته شده اصول فقه را به کاربران معرفی و با گزینش بیش از 3000 مدخل اصلی و ارجاع 2870 اصطلاح به آنها، دامنه وسیعی از مفاهیم این علم را بازگو می کند.
در طبقه بندی رده شناختی، این فرهنگ نامه از نظر گستره، از جهتی مختصر است، چون در یک مجلد تنظیم شده و از سویی مفصل است، چون تمام موضوعات در حوزه مورد نظر را پوشش داده است و از نظر سطح، ویژه بزرگ سالان و از نظر شمول، تخصصی است و موضوعات آن اختصاص به دانش اصول فقه داشته و بر اساس تنظیم الفبایی حرف به حرف، تدوین شده است.
«فرهنگ نامه اصول فقه»، اثر جمعی از محققان مرکز مطالعات و مدارک اسلامی پژوهش گاه علوم و فرهنگ اسلامی، است که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۹ ش، تدوین شده است.
کتاب، با مقدمه رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی آغاز شده است.این اثر، یکی از منابع موثق و مرجع است که در آن، آگاهی های پایه و گزیده از دانش اصول فقه با توجه به صحت علمی، در قالب مقاله های کوتاه و فشرده و به صورت دایرة المعارفی، ارائه شده است.مباحث، در بر دارنده اصطلاحات متداول حوزه معرفتی اصول فقه است که با بررسی حدود ۲۰۰ عنوان مدرک اصولی (شیعه و سنی)، ۶۰۰۰ اصطلاح شناخته شده اصول فقه را به کاربران معرفی و با گزینش بیش از ۳۰۰۰ مدخل اصلی و ارجاع ۲۸۷۰ اصطلاح به آنها، دامنه وسیعی از مفاهیم این علم را بازگو می کند.
رده شناختی
در طبقه بندی رده شناختی، این فرهنگ نامه از نظر گستره، از جهتی مختصر است، چون در یک مجلد تنظیم شده و از سویی مفصل است، چون تمام موضوعات در حوزه مورد نظر را پوشش داده است و از نظر سطح، ویژه بزرگ سالان و از نظر شمول، تخصصی است و موضوعات آن اختصاص به دانش اصول فقه داشته و بر اساس تنظیم الفبایی حرف به حرف، تدوین شده است.این فرهنگ نامه تخصصی، مبتنی بر منطق نظام یافته اصطلاح نامه علوم اسلامی است که برای نخستین بار در جهان اسلام، تدوین و منتشر شده است.در این نوشتار، نویسندگان، مدخل هایی را که در باره اصول فقه بوده، استخراج کرده و برای هر یک، مطلبی را آماده کرده و آن را به شکل کتاب شناسی عرضه کرده اند.در این اثر، سعی شده بر خلاف دائرة المعارف ها و دانش نامه ها که مباحث، در مدخل عام در نظر گرفته می شود و مطالب، در یک صفحه طولانی و وسیع و وابسته های آن واژه در ذیل آن می آید، کارها تفکیک شود و مخاطبان با کمترین زمان، بیشترین بهره را از مطالب ببرند.
ویژگی های کتاب
استناد به منابع دست اول، داشتن متن ساده و روان، زبان گزارشی، استنادات درون متنی، تاریخ بندی بودن، روشنی مطالب و کوتاهی عبارات در مقایسه با برخی از منابع، از ویژگی های بارز این فرهنگ نامه است که آن را در قیاس با برخی دانش نامه ها و اصطلاح نامه ها، متمایز ساخته است.شناسایی ۶۱۹۳ اصطلاح اصولی و گزینش ۳۰۶۳ مدخل از میان آنها و ارجاع ۲۸۷۰ اصطلاح به آنها، با استفاده از نظام ارجاع مترادف و شبه مترادف و در مواردی ارجاع خاص به عام، در این فرهنگ نامه، موجب وسعت و تفصیل موضوعات شده و بر اهمیت این منبع مرجع افزوده است.این مجموعه را گروهی متشکل از اساتید، محققان، مشاوران و کارشناسان فنی، به سامان برده اند که از دوره های مقدماتی آن (تهیه مستندات اصطلاحات)، تا مرحله میانی (نگارش مستندات) و پایانی (وضع موجود)، افراد و بخش های مختلفی نقش داشته اند.
گزارش محتوا
...
فرهنگ نامه فقه دربردارنده اصطلاحاتی می باشد که در فقه کاربرد زیادی دارد که در ذیل ذکر می شود.
ابتدای خلق در دنیاابتدای خلق درجنتابتهاج به اسماء اللهابتهاج به معرفت افعال اللهابتهاج به معرفت اللهابتهاج به معرفت صفات اللهابدیت صفات فعلیه الهیابدیتابصار الهیابطال شرکابن اللهاتحاد در ذات الهیاتحاد در صفات الهیاتحاد ذات الله با مسیحاتحاد صفات با ذاتاتصاف انسان به صفات اللهإثبات توحید واجب تعالیاثبات توحیداثبات خدااثبات صانع تعالیاثبات صفات الافعالاثبات صفاتاثبات مبدأ حکیماثبات مبدأ عالماثبات واجب الوجوداثبات واجب الوجوداثبات وجود خدااثبات وجود خدااثر فاعلاجل تقدیریاجماع مرسلین بر توحیداحادیث جسمانیت خدااحادیث قضا و قدراحاطه علم الهی به کلاحاطه علم الهیاحتیاج اللهاحتیاج ذات الهی به ادواتاحتیاج صفات الهی به ادواتاحتیاج صفات الهی به آلاتاحتیاج عالم به صانعاحداحداث اللهاحسان اللهاحسان الهیاحصای اسماء اللهاحکام اسمای الهیاحکام افعال الهیاحکام ثبوتی ذات الهیاحکام ثبوتی ذات واجباحکام خدا شناسیاحکام ذات الهیاحکام سلبی ذات الهیاحکام صفات الهیاحکام صفات صانعاحکام لطفاحکام مصنوعاحوال اللهاحوال واجب تعالیاحیای الهیاحیای اموات (افعال الهی)احیای فطرتاحیای موتی (افعال الهی)اختیار اللهاختیار الهیاختیار صانعاختیار واجب تعالیادراک الهیادراک باری تعالیادراک حسی خداادراک خدا به حواسادراک ذات اللهادراک صفات اللهادله اثبات صانعادله توحیدادله شمول قدرت الهیادیان توحیدیادیان شرک آمیزاذن اللهاذن الهیاذن پروردگاراذن تکوینی خداونداذن تکوینی هستی بخشارادت اللهارادت خداوندیاراده اجمالی الهیاراده ازلی الهیاراده اصلی الهیاراده اللهاراده الهیاراده الهیاراده باری تعالیاراده تشریعی الهیاراده تشریعی ذات حقاراده تشریعیاراده تفصیلی الهیاراده تکوینی الهیاراده تکوینی خدااراده تکوینی ذات حقاراده تکوینیاراده حادث الهیاراده حتم الهیاراده حق تعالیاراده حکیمانه الهیاراده خالقاراده خدااراده خدااراده خدای تعالیاراده ذاتیاراده ذاتیه الهیاراده صانعاراده طولی الهیاراده عرضی الهیاراده عزم الهیاراده فعلیه الهیاراده قدیمه الهیاراده محدثه الهیاراده واجب الوجوداراده واجب تعالیاراده واجبارادهارتباط انسان شناسی با خداشناسیارتباط با خداارزش شناخت خداارشاد الهیازلیت الهیازلیت تکوین الهیازلیت صفات الهیازلیت کلام الهیازلیتاستحاله ادراک حسی خدااستحاله انقلاب علم الهیاستحاله رؤیت الهیاستحاله رؤیت باری تعالیاستحاله رؤیت بصری خدااستحاله قبح برخدااستحقاق شکراستحقاق عبودیتاستخبار الهیاستدلال قرآن بر یگانگی پروردگاراستعانت جستن از خدااستغفار و غفران خدااستغنای صانعاستماع وحی الهیاسرار لا اله الا اللّهاسلام فطریاسم اعظماسم اعظماسم اللهاسم رحماناسم رحیماسما و صفات الهی اسماء الاهی از منظر امامیان و ماتریدیاناسماء الحسنیاسماء اللهاسماء الهی از منظر عرفانی امام خمینی قدس سرهاسماء الهیاسماء و صفات خدا در قرآناسماء و صفاتاسمای افعال الهیاسمای الهیاسمای باری تعالیاسمای تقدیساسمای تنزیهاسمای جزئی پروردگاراسمای جلالیهاسمای جمالیهاسمای حسنیاسمای خدااسمای ذات الهیاسمای صفات الهیاسمای علیای الهیاسمای کلی پروردگاراشاعره و رؤیت خدا در قیامتاشاعرهاشتمال بر علم توحیداصحاب توحیداصل توحیداصول توحیداصول صفات ثبوتیه الهیاضلال الهیاطاعت از خدااطاعت از غیر خدا و غیر اولیای الهیاطاعت اللهاطاعت امر الهیاطاعت خدااطاعت غیر خدااطلاق شی ء بر خدااطلاق عالم بر خدااطلاق موجود بر خدااعتباریت صفات الهیاعتقاد به توحیداعتقاد به مرکب نبودن ذات الهیاعتقاد به وحدانیت خدااعتقاد به وحدت خدااعتقاد به یکتایی خدااعتقاد به یگانگی صفات ذاتیهاعتقاد تقلیدیاعلام هدایتاغراض الهی در افعالاغراض الهی در تکلیفافتقار الهیافعال اختیاریافعال الله تعالیافعال اللهافعال الهیافعال تسبیبی الهیافعال تشریعی الهیافعال تشریعیافعال تکلیفی الهیافعال تکوینی الهیافعال تکوینیافعال ثبوتیه الهیافعال خارق العاده غیر الهیافعال خالقافعال خداافعال خدای تعالیافعال ذات اللهافعال ذات باریافعال صانعافعال مباشری الهیافعال واجب الوجودافعال واجب تعالیاقامه برهاناقامه توحیداقامه حدود الله تعالیاقتضای ذاتی واجباقرار فطری انسان بر ربوبیت خداونداقسام توحید افعالیاقسام توحیداقسام حدوثاقسام صفات خدااقسام قضا و قدراقسام و مراتب توحیدالقای وحی الهیالقائات الهیاللهالواح تقدیریالواح قضا و قدرالوهیت الهیالوهیت خداوندالوهیت روح القدسالوهیت غیر اللهالوهیت مطلقه الهیالوهیت معبودالوهیت معبوداتالوهیتاله (اسم)الهام الهیالهامات الهیالهیات اثباتی و الهیات تنزیهیالهیت اللهالهیتامام رضا و فرهنگ توحیدامامان کانون معرفت خداوندامامان و توحید خداوندامتثال امر الهیامتثال او امر الهیامتثال نهی الهیامتحان الهیامتناع رؤیت خداامتناع صدور عبث ازخداامتناع صدور قبیح ازخداامتناع علم به حقیقت اللهامتناع فعل قبیح از خداامتناع ماهیت بر خداامتناع معرفت ذات الهیامتناع وقوع قبیح از اللهامر ازلی الهیامر الله (تکوین)امر الهیامر پروردگار (تکوین)امر تشریعی الهیامر تکلیفی الهیامر تکوینی الهیامر فطریامکان رؤیت اللهامکان رؤیت بصری خداامکان شناخت اسمای الهیامکان شناخت صفات الهیامکان شناختامکان علم غیبامکان نسخ تشریعیامکان نسخ تکوینیامکان و حدود شناخت خداامکان واجب الوجودامکان واجب تعالیامکان وحیامور تشریعی الهیامور تکوینی الهیامور فطریانحصار ولایت برای خداانسان در پیشگاه خداانسان و قضا و قدر الهیانسانشناسی فطریانقطاع مأموریت الهیانقطاع وحی الهیانکار خداانکار خداانکار دینانکار مبدأاوامر الله (تکلیف)اوامر الهی (تکلیف)اوصاف پروردگاراوصاف ثبوتی خداونداوصاف جلال خداونداوصاف جمال خداونداوقات ذکر خدااهل توحیداهل توحیداهل شرکاهلاک الهیاهمیت توحیداهمیت شناخت خداایجاب اللهایجاب خداایجاب رؤیت خداایجاب شکر منعمایجاب علی اللهایجاب لطفایجاد خداایجاد واجب الوجودایمان به خداایمان به خداایمان و علمایمان
آ
آثار الهیآثار ایمان به خداآثار شناخت خداآثار صانعآثار معرفت به خداآثار و برکات ترس از خداآزادی های عمومی در عصر علویآزمایش الهیآزمایش انسانآشنایی با توحید افعالیآشنایی با صفات جلالآشنایی با صفات جلالآشنایی با صفات خداآشنایی با عدل در تکوینآفریدگار انسانآفریدگار جهانآفریدگار یگانهآفریدگارآفریده هاآفرینش الهیآفرینش انسانآفرینش بدویآفرینش جانآفرینش جدیدآفرینش جنآفرینش حضرت آدمآفرینش مجددآفرینش ملکآفرینش نخستینآفرینش نفسآفرینشآفرینندگی ذات حقآلاء اللهآلات جسمانیآلام جسمانیآلهه پنداریآلههآمرزش الهیآموزه توحید در دین زرتشتیآیات الهی (معجزه)آیات الهی (نشانه)آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمانآیات پروردگار (نشانه)آیات تقدیر الهیآیات تقدیرآیات تنزیه افعال الهیآیات توحیدآیات جسمانیت خداآیات خدا (نشانه)آیات رؤیت الهیآیات سنن الهیآیات صفات الهیآیات عمومیت اراده الهیآیات عمومیت قدرت الهیآیات فطرتآیات فطرتآیات قضا و قدرآیات لطفآیت پروردگارآیه الکرسی پیام آسمانی توحیدآیه الهی (نشانه)آیین تثلیثآیین توحیدی عیسیآیین توحیدیآیین های شرک آمیزآیین های غیر الهی
ب
باورنکردن علم خداوندبت پرستانبت پرستیبتبداء تشریعیبداء در احکامبداءبراهین اثبات وجود خدابراهین خداشناسی برقراری عدلبرهان ارسطوییبرهان امکان در الهیات اسلامیبرهان امکان و وجوب برهان امکانبرهان انتظامبرهان پروردگاربرهان تجرد روح انسانبرهان تکاملبرهان تمانعبرهان تواردبرهان ثبات شخصیتبرهان حب زندگی ابدیبرهان حدسیبرهان حدوث در روایاتبرهان حدوث مادهبرهان حدوثبرهان حرکتبرهان حساب احتمالاتبرهان حقیقتبرهان حکمتبرهان رحمتبرهان سلمیبرهان سینویبرهان صدراییبرهان صدیقین از دیدگاه حکمابرهان صدیقین از دیدگاه عرفابرهان صدیقین از دیگاه فلاسفهبرهان صدیقینبرهان عدالتبرهان عقلیبرهان علیت برهان فطرتبرهان فقر و غنی برهان قدرته تعالیبرهان قوت و فعلبرهان لطف و حکمتبرهان لمیبرهان محرک اولبرهان نظم و برهان صدیقینبرهان نظمبرهان وجوب اللطفبرهان وجوب و امکانبرهان وجودیبرهان وحدت جهتی نظامبرهان هدایتبرهان هستی شناسیبرهان هماهنگیبساطت ذاتبسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشئ منهابصر الهیبصیربصیریت خدابقای الهیبقای ذات الهیبقای ذاتی الهیبقای زاید بر ذات الهیبقای صفات الهیبقای قادر یت ازلیبقای قائم به ذات اللهبقای قدرت الهیبندگان حقیقی خدابندگان خدابندگان مخلصبندگی خدا
پ
...


فرهنگ نامه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

داوود > ماخون
محمد > انتلکتوئل
فاطمه محمدی منش > فاطمه
کایدمحمد > کاید
نازنین عظیمی > loose limbed
عاطفه موسوی > Associate
۰۹۳۶۲۷۲۷۵۹۵ ع > اجاره کردن
يازا > psy

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لغت نامه انگلیسی به فارسی   • دانلود فرهنگ لغت فارسی   • دانلود لغت نامه دهخدا   • کتاب فرهنگ عمید   • لغت نامه عربی به فارسی   • لغت نامه دهخدا اندروید   • لغت نامه دهخدا pdf   • واژه یاب تلگرام   • معنی فرهنگ نامه   • مفهوم فرهنگ نامه   • تعریف فرهنگ نامه   • معرفی فرهنگ نامه   • فرهنگ نامه چیست   • فرهنگ نامه یعنی چی   • فرهنگ نامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرهنگ نامه
کلمه : فرهنگ نامه
اشتباه تایپی : tvik' khli
آوا : farhangnAme
نقش : اسم
عکس فرهنگ نامه : در گوگل


آیا معنی فرهنگ نامه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )