برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

فرو کاستن

معنی فرو کاستن به فارسی

فرو کاستن
کاستن . کم کردن

فرو کاستن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
ختم شدن
منتهی شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارج نهادن   • معنی شسته شده   • معنی باهم جنگیدن   • سروسامان دادن   • معنی بدوی   • معنی سروسامان دادن   • معنی هضم شدن   • معنی نصیب   • معنی فرو کاستن   • مفهوم فرو کاستن   • تعریف فرو کاستن   • معرفی فرو کاستن   • فرو کاستن چیست   • فرو کاستن یعنی چی   • فرو کاستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرو کاستن
کلمه : فرو کاستن
اشتباه تایپی : tv, ;hsjk
عکس فرو کاستن : در گوگل

آیا معنی فرو کاستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )