برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

فشار بخار

فشار بخار در دانشنامه ویکی پدیا

فشار بخار
به سهمی از فشار کلی در بالای سطح مایع که توسط مولکول های بخار مایع تأمین می شود، فشار جزئی بخار مایع یا به اختصار فشارْ بخارِ مایع گفته می شود. در صورتی که هوای اطراف مایع از بخار اشباع شود، به فشار بخار در آن حالت، فشار بخار اشباع گفته میشود.
دما: برای مایعی معین، هر چه دما بالاتر باشد، فشار بخار اکثر مایع بیشتر خواهد بود.
ساختار مولکولی: برای چند مایع در دماهای یکسان، هر چه نیروهای جاذبهٔ بین مولکولی قوی تر باشد، فشار بخار مایع کمتر خواهد بود.
عوامل زیر در فشار بخار مایع خالص مؤثر است:
در مورد محلول ها، فشار بخار محلولی که حل شوندهٔ غیرفرّار دارد، از فشار بخار حلّال خالص کمتر است.
در دمای معین، هر چه فشار بخار مایعی بیشتر باشد، نقطهٔ جوش آن پایین تر خواهد بود؛ زیرا یک مایع زمانی به جوش می آید که فشار بخار آن با فشار هوای محیط برابر شود، و همان طور که گفته شد، فشار بخار مایع با دمای جوشش رابطهٔ غیرمستقیم دارد؛ پس هر چه فشار بخار مایعی بیشتر باشد، در دمای پایین تری به جوش می آید.
عکس فشار بخار
زمانی که سیال در یک محفظه سربسته قرار داده می شود، فشار نسبی اولیه بالای مایع (قسمت خالی محفظه) تقریبا برابر با صفر است. دلیل این موضوع این است که هنوز هیچ مولکول اضافی در فاز بخار مجود نیست. در این حالت، تعدای از مولکول ها در سطح این مایع حضور دارند که دارای انرژی جنبشی کافی برای فرار از سطح و تبدیل شدن به بخار هستند. بنابراین فشار نسبی قسمت خالی محفظه آرام آرام افزایش می یابد. تحت این شرایط و به محض اینکه بخار تشکیل شود، بخشی از مولکول هایی که در فاز بخار هستند، با سطح مایع برخورد می کنند و دوباره به فاز مایع باز می گردند. این فرایند تحت عنوان میعان یا چگالش شناخته می شود. به فشار قسمت خالی محفظه در این حالت، فشار بخار اشباع گفته میشود.
P فشار بخار اشباع آب بر حسب (mmHg) و T بر حسب کلوین می باشد.
با استفاده از معادله آنتوان:
علاوه بر تغییر دما، با تغییر فشار هم می توان، فرآیند تغییر فاز را ان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فشار بخار در دانشنامه آزاد پارسی

فشار بخار (vapour pressure)
فشار بخار خارج شده از مایع یا جامد براثر تبخیر که ناشی از فرار پیوستۀ اتم ها یا مولکول ها از سطح مایع یا جامد است. در هر فضای بسته، برای فشار بخار مقدار بیشینه ای وجود دارد. این مقدار بیشینه، که فشار بخار اشباع شده یا فشار بخار تعادل نامیده می شود، هنگامی حاصل می شود که تعداد ذرات خارج شده از سطح با تعداد ذرات ورودی به تعادل برسد.

ارتباط محتوایی با فشار بخار

فشار بخار در جدول کلمات

دستگاهی برای اندازه گیری فشار بخار و گازها
مانومتر

فشار بخار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فشار بخار   • مفهوم فشار بخار   • تعریف فشار بخار   • معرفی فشار بخار   • فشار بخار چیست   • فشار بخار یعنی چی   • فشار بخار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فشار بخار
کلمه : فشار بخار
اشتباه تایپی : tahv fohv
عکس فشار بخار : در گوگل

آیا معنی فشار بخار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )