برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1332 100 1

فلسفه و اسرار حج

فلسفه و اسرار حج در دانشنامه اسلامی

فلسفه و اسرار حج
فلسفه و اسرار حج، تألیف محمد امامی خوانساری، ترجمه مباحث انتهایی کتاب «منهاج الإحرام لزائر بیت الله الحرام»، به قلم نویسنده است که به خواهش تعدادی از دوستان به فارسی ترجمه شده است .
کتاب با ذکر شرح حال نویسنده و آثار وی و پیشگفتار نویسنده آغاز شده است. مباحث کتاب در 24 فصل ارائه شده است. کتاب به شیوه علمی نگارش نشده و منابع مورد استفاده نویسنده مشخص نشده است.
نویسنده در پیشگفتار درباره نگارش اثر چنین می نویسد: «این احقر انام در خاتمه کتاب «منهاج الإحرام» به نوشتن صحیفه ای در بیان پاره ای از مصالح و اسرار تشریع حجّ راغب گشتم و به تحریر آن پرداختم و بعضی از دوستان گرامی خواهش کردند که آن را به فارسی ترجمه نمایم و اجابت را بر خود حتم دیدم و پذیرای آن گردیدم» .
از آنجا که مباحث مطرح شده در کتاب فراوان است، در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
نویسنده، اولین مطلب کتاب را به تبیین اثر معنوی حج اختصاص داده و چنین می نویسد: «عمل حج اگر از روی التفات و دارای ارکان و شرایط مقرره باشد و به علت عدم توجه به حقیقت آن تباه نشود، در روان انسان نیرویی پدید می آورد که تا زنده است، در پنهان و آشکار نگهبان او خواهد بود و رازهای خواسته شده او را با دقت رسیدگی می کند و...» .

ارتباط محتوایی با فلسفه و اسرار حج

فلسفه و اسرار حج را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فلسفه و اسرار حج   • مفهوم فلسفه و اسرار حج   • تعریف فلسفه و اسرار حج   • معرفی فلسفه و اسرار حج   • فلسفه و اسرار حج چیست   • فلسفه و اسرار حج یعنی چی   • فلسفه و اسرار حج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فلسفه و اسرار حج
کلمه : فلسفه و اسرار حج
اشتباه تایپی : tgsti , hsvhv p[
عکس فلسفه و اسرار حج : در گوگل

آیا معنی فلسفه و اسرار حج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )