برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

فهرست شاهان اشکانی

فهرست شاهان اشکانی در دانشنامه ویکی پدیا

فهرست شاهان اشکانی
لقب عمومی پادشاهان اشکانی پارت اشک بوده و عدهٔ آنان ۲۹ تن بوده است.
گودرز یکم (۹۱ - ۷۸؟)
گاهشمار شاهان اشکانی:
اُرُد یکم (۷۸ - ؟)
(تاریخ بر پایه سالنمای میلادی) (توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.)
تیرداد دوم (۳۲ - ح۳۰ پ.م)
۱. ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ پ.م)
ملکه موزا (۲ پ.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
۲. تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ پ.م)
تیرداد سوم (ح۳۶ م)
۳. اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پ.م)
اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م)
۴. فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ پ.م)
بلاش دوم (۷۷ - ۸۰ م)
۵. فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ پ.م)
مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
۶. مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ پ.م)
اردوازد
۷. فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ پ.م)
۸. اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ پ.م)
۹. مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ پ.م)
۱۰. سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ پ.م)
۱۱. فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ پ.م)
۱۲. مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ.م)
۱۳. اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ پ.م)
۱۴. فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ پ.م)
۱۵. فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ پ.م- ۴ م)
۱۶. اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
۱۷. ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
۱۸. اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
۱۹. وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
۲۰. گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۵۱ م)
۲۱. ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
۲۲. بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
۲۳. پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
۲۴. خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
۲۵. بلاش سوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
۲۶. بلاش چهارم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
۲۷. بلاش پنجم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
۲۸. بلاش ششم(اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۵ م)
۲۹. اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فهرست شاهان اشکانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فهرست شاهان اشکانی   • مفهوم فهرست شاهان اشکانی   • تعریف فهرست شاهان اشکانی   • معرفی فهرست شاهان اشکانی   • فهرست شاهان اشکانی چیست   • فهرست شاهان اشکانی یعنی چی   • فهرست شاهان اشکانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فهرست شاهان اشکانی
کلمه : فهرست شاهان اشکانی
اشتباه تایپی : tivsj ahihk ha;hkd
عکس فهرست شاهان اشکانی : در گوگل

آیا معنی فهرست شاهان اشکانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )