برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

فهرست شهرداری های ارمنستان

فهرست شهرداری های ارمنستان در دانشنامه ویکی پدیا

فهرست شهرداری های ارمنستان
فهرست روستاهای ارمنستان (روستاها یا جوامع روستایی) عبارتند از:
آبوویان
آچاجور
آچارکوت
آگاراک
آگاراک
آگاراک
آگاراکاوان
آگاراکادزور
آغاونادزور، کوتایک
آغاونادزور، وایوتس جور
آغاوناتون
آغاوناوانک
آغبرک
آغین
آغیتو
آغنجادزور
آغتسک
آغوانی
آغووریک
آهنیدزور
آخلاتیان
آخپرادزور
آخوریک
آخوریان
آکناغبیور
آکنالیج
آکناشن
آکنر، سیونیک
آکوری
آکونک
آکونک، کوتایک
آکونک
الاگیاز
آلاپارس
آلاشکرت
آلوانک
الوار
آماسیا، آرماویر
آماسیا
آمبرد، آرماویر
آمراکیتس
سادونتس
آنگغاکوت
آنیاوان
آنیپمزا
آنتارامج
آنتاراموت
آنتاراشات
آنتاراشن
آنتاروت
آنوشاوان
آپاگا
آپاون
آپنا
آرایی
آراگاتس
آراگاتس، آرماویر
آراگاتساوان
آراگاتسوتن
آراگیوغ
آراجادزور
آراکس، آرماویر
آراکس، واغارشاپات
آراکساوان
آرالز
آراموس
آراپی
آرارات
آراتاشن
آراووس
آرازاپ
آربات
آرچیس
آردنیس
آردوی
آرگنادم
آرگونی
آرنی
آروابویر
آرواداشت
آرواشات
آرواشوغ
آرواتساگ
آرویک
آرویک، آرماویر
آرویس
آروشات
آروشات
آرووت
آرگاواند
آرگاواند، آرماویر
آرگل
آرگینا، ارمنستان
آرین
آرینج
آرجوت
آرماش
آرماویر
آرپنی
آرپی
آرپونک
آرشالویس
آرتابوینک
آرتامت
آرتانیش
آرتاشار
آرتاشاوان
آرتاوان
آرتاواز
آرتنی
آرتیمت
آرتسنی
آرتسوابرد
آرتسوانیک
آرتسوانیست
آرتسواشن
آروچ
آرزاکان
آرزنی
آشناک
آشوتاوان
آشوتسک
آستغادزور
آتان
آوان
آوازان
آوشار
آوشن
آیگاباتس
آیگاوان
آیگدزور
آیگهات
آیگهوویت
آیگک
آیگپار
آیگپات
آیگشات
آیگشات
آیگستان
آیگوان
آیگزارد
آیگوت
آینتاپ
آیرک
آزات
آزاتاموت
آزاتان
آزاتاشن
آزاتاوان
آزاتک
آزنوادزور
باگاران
باغانیس
باغرامیان
باغرامیان
باغرامیان
باگراتاشن
بالاهوویت
بالاک
بامباکاشات
باندیوان
باردزراشن
باردزراوان
باردزرونی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فهرست شهرداری های ارمنستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فهرست شهرداری های ارمنستان   • مفهوم فهرست شهرداری های ارمنستان   • تعریف فهرست شهرداری های ارمنستان   • معرفی فهرست شهرداری های ارمنستان   • فهرست شهرداری های ارمنستان چیست   • فهرست شهرداری های ارمنستان یعنی چی   • فهرست شهرداری های ارمنستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فهرست شهرداری های ارمنستان
کلمه : فهرست شهرداری های ارمنستان
اشتباه تایپی : tivsj aivnhvd ihd hvlksjhk
عکس فهرست شهرداری های ارمنستان : در گوگل

آیا معنی فهرست شهرداری های ارمنستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )