برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1121 100 1

فهرست شیخ منتجب الدین

فهرست شیخ منتجب الدین در دانشنامه اسلامی

فهرست شیخ منتجب الدین
منتجب الدین در این کتاب اسامی علما و محدثین شیعه را گردآوری کرده است.
فهرست اسماء علماء الشیعه، معروف به فهرست منتجب الدین از مشهورترین و موثق ترین مجموعه های تراجم علما و مؤلفین شیعه است و شامل نام و آثار هفتصد تن از اعلام شیعه در قرن پنجم و ششم هجری می شود و در واقع فهرست طوسی را تکمیل می نماید. البته کتاب مشهور و مهم دیگری داریم که تقریباً همزمان با فهرست منتجب الدین نوشته شده و آن معالم العلماء ابن شهر آشوب است، اما ظاهر منتجب الدین از این کتاب بی خبر بوده و یا ابن شهر آشوب کتب خود را بعد از منتجب الدین نوشته است.
موضوع فهرست شیخ منتجب الدین، طبق آنچه در مقدمه فهرست مزبور و خاتمه اربعین شیخ منتجب الدین ـ که به فهرست مزبور اشاره می کند ـ آمده است، اسامی علماء و مصنفین شیعه است و چنان که در مقدمه فهرست ذکر شده، این کتاب ذیل «فهرست شیخ طوسی» است، از این روی منظور از شیعه، شیعه به معنی اعم نیست.
شیخ منتجب الدین، اسماء رجال را مانند شیخ طوسی به ترتیب الفبا مرتب کرده و تنها حرف اول اسم شخص را مراعات کرده است ـ و ترتیب کامل که امروزه معمول است در کتاب نیست ـ در مقدمه کتاب می نویسد: «و بنیة علی حروف المعجم، اقتداءاً بالشیخ ابی جعفر ـ رحمه الله ـ ولیکن اسهل مأخذاً».
شیخ طوسی در مقدمه فهرست می نویسد: «و رتبت هذا الکتاب علی حروف ـ المعجم، التی اولها الهمزة و آخرها الیاء، لیقرب علی الطالب بما یلتمسه و یسهل علی من یرید حفظه ایضاً». و اگر فهرست شیخ منتجب الدین مانند فهرست شیخ طوسی باشد، ترتیب رجال که در ضمن هر حرفی عنوان می شود، به ترتیب طبقه و عصر اشخاص نخواهد بود.
ولی به نظر علامه عالی مقام مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی ـ رحمة الله علیه ـ فهرست منتجب الدین بعد از ترتیب حروف به ترتیب طبقات تنظیم شده است، به این معنی که در هر بابی اول معاصرین شیخ طوسی ذکر می شوند، سپس شاگردان شیخ مثلاً بعد از آن شاگردان با واسطه تا در آخر به معاصرین خود شیخ منتجب الدین منتهی می شود.
این کلام قبل از مراجعه تفصیلی به کتاب مزبور بعید به نظر می رسد، زیرا شیخ منتجب الدین در مقدمه فهرست از ترتیب الفبایی برای تبعیت از شیخ و تسهیل امر اسم می برد و اگر تنظیم طبقاتی در این کتاب ملاحظه شده باشد ـ که در کتاب شیخ مراعات نشده ...

ارتباط محتوایی با فهرست شیخ منتجب الدین

فهرست شیخ منتجب الدین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فهرست شیخ منتجب الدین   • مفهوم فهرست شیخ منتجب الدین   • تعریف فهرست شیخ منتجب الدین   • معرفی فهرست شیخ منتجب الدین   • فهرست شیخ منتجب الدین چیست   • فهرست شیخ منتجب الدین یعنی چی   • فهرست شیخ منتجب الدین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فهرست شیخ منتجب الدین
کلمه : فهرست شیخ منتجب الدین
اشتباه تایپی : tivsj ado lkj[f hgndk
عکس فهرست شیخ منتجب الدین : در گوگل

آیا معنی فهرست شیخ منتجب الدین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )