برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1292 100 1

قاموس قرآن (کتاب)

قاموس قرآن (کتاب) در دانشنامه اسلامی

قاموس قرآن (کتاب)
قاموس قرآن تألیف جناب مستطاب آقا سید علی اکبر قرشی می باشد که درباره تک واژه های قرآنی بحث می کند.
کتاب قاموس قرآن جزء تالیفاتی است که در صدد بیان مفردات قرآن می باشد.مفردات قرآن، علمی است که درباره تک واژه های قرآنی از نظر ریشه و اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای مطلوب، شیوه نگارش، نحوه تلفظ و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می کند، و یکی از مهمترین شاخه های آن غریب قرآن است. شاید نخستین کسی که اصطلاح « علم مفردات » را به عنوان شاخه ای از علوم لفظی قرآن به کار برد و تالیف و تصنیف ارزشمندی در این زمینه ارائه کرد، راغب اصفهانی (م ۵۳۰ ق) باشد. قاموس به طور عام به معناشناسی قرآن می پردازد، و این گونه معناشناسی در علم تفسیر حائز اهمیت است. به تعبیر دیگر فرهنگ نامه لغات قرآن می باشد.
روش مؤلف
قاموس راهنمای کلمات قرآنی است که بر اساس حروف الفبایی تنظیم شده، در آن رجوع به اصل و ریشه لغوی کلمات قرآنی، لازم است، از «اب» شروع و به «یوم» (یومئذ) ختم می گردد. در این معجم علاوه بر شماره سوره و آیه ، حروف مکمل هر کلمه و دفعات تکرار آن نیز ذکر شده است.کلمات قرآنی زیر ماده یا ریشه هر کلمه وارد شده است، و بخشی از آیه قرآنی که در بردارنده آن کلمه است، در زیر کلمه درج گردیده است. در برابر هر یک از لغات قرآنی، معنای فارسی آن را آورده به ترجمه آیات نیز پرداخته است.
← مقدمه کتاب
مؤلف، معانی قرآن را از روی کتابهای لغت معتبر و تفاسیر جمع آوری کرده است. از جمله آن منابع عبارتند از: قاموس اللغة ، مفردات راغب ، اقرب الموارد ، صحاح اللغه ، مصباح ... و از تفاسیر، المیزان ، مجمع البیان ، صافی، برهان ، زمخشری ، بیضاوی،جوامع الجامع ، عیاشی و... هم در لغت و هم در روایات و مطالب دیگر استفاده نموده است، در برخی موارد نیز به کتب دیگر غیر از لغت و تفسیر ارجاع داده اند. مانند کتاب تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده تالیف آقای محمد امین رضوی ماده «بوء». ایشان سعی نموده منبع همه مطالب را در محل خود ذکر کنند ولی در همه جا این امر محقق نشده است.در شماره آیات، کتاب « المعجم المفهرس » تالیف محمد فؤاد عبد الباقی مورد نظر بوده و شماره خطبه های نهج البلاغه ، از نهج البلاغه محمد عبده آورده است. در برخی موارد پس از نقل چند آیه فقط یک شماره ذکر شده که م ...

ارتباط محتوایی با قاموس قرآن (کتاب)

قاموس قرآن (کتاب) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاموس قرآن (کتاب)   • مفهوم قاموس قرآن (کتاب)   • تعریف قاموس قرآن (کتاب)   • معرفی قاموس قرآن (کتاب)   • قاموس قرآن (کتاب) چیست   • قاموس قرآن (کتاب) یعنی چی   • قاموس قرآن (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاموس قرآن کتاب
کلمه : قاموس قرآن (کتاب)
اشتباه تایپی : rhl,s rvHk (;jhf)
عکس قاموس قرآن (کتاب) : در گوگل

آیا معنی قاموس قرآن (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )