برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قانون های حرکت سیاره های کپلر


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قانون های حرکت سیاره های کپلر   • مفهوم قانون های حرکت سیاره های کپلر   • تعریف قانون های حرکت سیاره های کپلر   • معرفی قانون های حرکت سیاره های کپلر   • قانون های حرکت سیاره های کپلر چیست   • قانون های حرکت سیاره های کپلر یعنی چی   • قانون های حرکت سیاره های کپلر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قانون های حرکت سیاره های کپلر
کلمه : قانون های حرکت سیاره های کپلر
اشتباه تایپی : rhk,k ihd pv;j sdhvi ihd ;~gv
عکس قانون های حرکت سیاره های کپلر : در گوگل

آیا معنی قانون های حرکت سیاره های کپلر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )