برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1307 100 1

قتیبة بن مسلم

قتیبة بن مسلم در دانشنامه ویکی پدیا

قتیبة بن مسلم
أبو حفص قتیبة بن أبی صالح مسلم بن عمرو الباهلی سردار عرب سپاه خلیفه اموی بود که حاکم خراسان شد و خود را با فتح ماوراءالنهر در حکومت ولید اول شناساند. او که بسیار خشن و خونریز بود، حکومت اسلام در منطقه را گسترد و مرزهای خلافت را تا بیشتر نقاط ماوراءالنهر گسترد. از ۷۰۵ تا ۷۱۰ به تحکیم قدرت مسلمین بر تخارستان پرداخت و بخارا را فتح کرد. در ۷۱۰–۷۱۲ خوارزم را فتح کرد و با فتح سمرقند، تسخیر سغد را تکمیل کرد. پس از مرگ ولید قتیبه موقعیتش را از دست داد و کشته شد. بیشتر متصرفات او از دست رفت.
http://www.archive.org/details/arabconquestsinc00gibbuoft
http://books.google.com/books?id=Jz0Yy053WS4C
ابوریحان بیرونی، تاریخ نگار ایرانی در کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه خود در مورد این سردار عرب می نویسد:
وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را بازگشود هرکس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ گذراند و موبدان و هیربدان قوم را یکسره هلاک نمود و کتابهاشان همه بسوزانید و تباه کرد.»
عبدالحسین زرین کوب در این باره می نویسد: «آنچه هم بیرونی راجع به نابود شدن کتب خوارزمی گفته است مشکوک است و به هر حال مویّد این واقعه نمی تواند بود.» ابوریحان در مقدمه کتاب " صیدله " یا " صیدنه " دربارهٔ زبان خوارزمی می گوید: این زبان به هیچوجه قادر به بیان مفاهیم علمی نیست، اگر انسان بخواهد مطلبی علمی با این زبان بیان کند، مثل اینست که شتری بر ناودان آشکار شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با قتیبة بن مسلم

قتیبة بن مسلم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قتیبة بن مسلم   • مفهوم قتیبة بن مسلم   • تعریف قتیبة بن مسلم   • معرفی قتیبة بن مسلم   • قتیبة بن مسلم چیست   • قتیبة بن مسلم یعنی چی   • قتیبة بن مسلم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قتیبة بن مسلم
کلمه : قتیبة بن مسلم
اشتباه تایپی : rjdfة fk lsgl
عکس قتیبة بن مسلم : در گوگل

آیا معنی قتیبة بن مسلم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )