برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قرارداد ورسای


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

قرارداد ورسای را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قرارداد ورسای   • مفهوم قرارداد ورسای   • تعریف قرارداد ورسای   • معرفی قرارداد ورسای   • قرارداد ورسای چیست   • قرارداد ورسای یعنی چی   • قرارداد ورسای یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرارداد ورسای
کلمه : قرارداد ورسای
اشتباه تایپی : rvhvnhn ,vshd
عکس قرارداد ورسای : در گوگل

آیا معنی قرارداد ورسای مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )