برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1186 100 1

قرض در بنی اسرائیل (قرآن)

قرض در بنی اسرائیل (قرآن) در دانشنامه اسلامی

قرض در بنی اسرائیل (قرآن)
قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد.
قرض و انفاق در راه خدا ، از پیمانهای الهی با بنی اسرائیل است.«ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل... واقرضتم الله قرضا حسنا لاکفرن عنکم سیـاتکم...»؛ خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (سرپرست ) برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسن بدهید (در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می پوشانم (می بخشم )؛ و شما را در باغهایی از بهشت ، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قرض در بنی اسرائیل (قرآن)   • مفهوم قرض در بنی اسرائیل (قرآن)   • تعریف قرض در بنی اسرائیل (قرآن)   • معرفی قرض در بنی اسرائیل (قرآن)   • قرض در بنی اسرائیل (قرآن) چیست   • قرض در بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چی   • قرض در بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرض در بنی اسرائیل قرآن
کلمه : قرض در بنی اسرائیل (قرآن)
اشتباه تایپی : rvq nv fkd hsvhmdg (rvHk)
عکس قرض در بنی اسرائیل (قرآن) : در گوگل

آیا معنی قرض در بنی اسرائیل (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )