انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 951 100 1

قرن

/qarn/

مترادف قرن: سده، مئه، دوران، دوره، عهد، گیسو، مو، رئیس، سرور، مهتر، زغال اخته، سرون، شاخ، قله، ستیغ

برابر پارسی: سده

معنی قرن در لغت نامه دهخدا

قرن. [ ق َ ] (ع اِ)شاخ و سرون. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). تندی سر مردم که جای سرون حیوان است. (منتهی الارب )(آنندراج ). جای شاخ از سر انسان. (اقرب الموارد).
- وحیدالقرن ؛ کرگدن است که دارای یک شاخ است. (اقرب الموارد).
|| یک سوی سر. || زیر سر. ج ، قرون. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || جبه ٔکوچکی که ضمیمه ٔ جبه ٔ بزرگ شود. (از اقرب الموارد). || گیسو. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ) (بحر الجواهر). گیسوی زنان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ): لها قرون طوال ؛ ای ذوائب. (اقرب الموارد). || موی بافته. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ): له قرنان ؛ ای ضفیرتان. (منتهی الارب ). || نوک موی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || سر کوه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). ج ، قِران. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || شاخ ملخ و جز آن که دو تار دراز باشد بر سرش. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || پوشش هوده. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || یک سوی هودج. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || آن بخش از دشت که نخست پیش آید. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). اول فلات. (اقرب الموارد). || کرانه ٔ گرده ٔ آفتاب ، یا اعلای آن ، یا آنچه نخست پیدا شود از شعاع آفتاب.(منتهی الارب ) (آنندراج ). ناحیةالشمس و حاجبها، و قیل اول شعاعها، و قیل اول ما یبدو منها عند طلوعها. (اقرب الموارد). || مهتر و سردار قوم. || بهترین گیاه ، یا آخر آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || سر گیاهی که پاسپر نشده. (منتهی الارب ) (آنندراج ). انف الکلأ الذی لم یوطاء. (اقرب الموارد). || یک دفعه از باران. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || یک تک اسب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || همسال. || همسر مرد. || اهل یک روزگار از مردم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || صد سال ، و مراد مورخان از ذکرقرن همین صد سال است ، مثلاً اگر میگویند فلان در قرن هفتم است یعنی در خلال هفتصد سال از سالهای تاریخ است. (اقرب الموارد). ج ، قرون. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). چهل سال یا ده یا بیست یا سی یا پنجاه یا شصت یا هفتاد یا هشتاد یا صد یا صدوبیست ، و اول از دو معنی اخیر اصح است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || هر امتی که بمیرد و از افراد آن کسی نماند. (اقرب الموارد). هر گروهی که فوت شده و احدی از آن باقی نمانده. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || گروهی بعدِ گروهی. (اقرب الموارد) (آنندراج ). || پاره ای از روزگار. || رسن از پوست درخت تافته. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || توک بافته از پشم. (منتهی الارب ) (آنندراج ). الخصلة المفتولة من العهن. (اقرب الموارد). || پائین ریگ توده. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اسفل الرمل. (اقرب الموارد). || کوه خرد. || پاره ٔ جداشده از کوه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). ج ، قُرون ، قِران. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || دم شمشیر و تیر یا پیکان. || مناره ٔ سرچاه به خشت یا به سنگ برآورده که چوب چرخ بر آن گذارند. || یک میل از سرمه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || المرة الواحدة.(اقرب الموارد). زن (!) تنها و یگانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || سنگ تابان و درخشان. || فنج خرد زن که ازکس وی برآید همچو غرو، و آن عیبی است بزرگ. (منتهی الارب ). شی ٔ یکون فی فرج المراءة کالسن یمنع من المباشرة. (بحر الجواهر). || (اِخ ) دو ستاره است مقابل جدی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ).

قرن. [ ق َ ] (ع مص ) چیزی را به چیزی بستن. || پیوستن چیزی را به چیزی. || دو ستور را در یک رسن باهم بستن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). دو ستور را در یک یوغ فراهم آوردن. || میان حج و عمره جمع کردن. (اقرب الموارد). || سم پای اسب بر جای دست افتاده در رفتن. (آنندراج ).

قرن. [ ق َ رَ ] (ع اِ) کیش از چرم. || ترکش. (منتهی الارب ). جعبه. (اقرب الموارد). || شمشیر. || تیر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || تیر باپیکان. || مرد باشمشیر. || مرد باتیر. (منتهی الارب ). || رسن که در آن دو شتر را به هم بندند. || شتر به هم بسته بادیگری. || رسنی است از پوست درخت سلب که بر گردن فدان بندند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قرن. [ ق َ رَ ] (ع مص )پیوسته ابرو گردیدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قرن. [ ق َ / ق َ رَ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک طائف ، یا تمامی وادی آن که میقات اهل نجد است به جهت احرام حج. (منتهی الارب ). جوهری گوید: قَرَن ، میقات مردم نجد است ، و از آن است اویس قرنی ، و غوری گوید: اویس منسوب است به بنی قرن ، و دیگران این کلمه را به سکون راء ضبط کرده اند. (معجم البلدان ).

قرن. [ ق َ رَ ] (اِخ ) (یوم الَ...) کوهی است که در آن جنگی میان خثعم و بنی عامر بوده و بنی عامر پیروزی یافته. (مجمع الامثال میدانی ). کوهی است معروف که یوم بنی قرن در آن بوده است ، عبداﷲبن قیس گوید :
طعن الامیر بأحسن الخلق
و غدوا بلبک مطلع الشرق
مرت علی قرن یقاربها
جمل امام برازق رزق.
(معجم البلدان ).

قرن. [ ق َ ] (اِخ ) کوهی است مشرف بر عرفات. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (معجم البلدان ). غوری گوید: و آن میقات مردم یمن و طایف است و آن را قرن المنازل گویند، عمربن ابی ربیعه گوید :
اء لم تسأل الربع ان ینطقا
بقرن المنازل قد اخلقا.
و قاضی گوید: قرن المنازل همان قرن الثعالب و میقات مردم نجد است که یک شبانه روز با مکه فاصله دارد، و آن را قرن نیز خوانند و اصل آن کوه کوچک درازی است که از کوهی بزرگ جدا گشته. و برخی آن را به غلط به فتح راء خوانند. (معجم البلدان ).

قرن. [ ق َ رَ ] (اِخ ) قبیله ای است از یمن. (معجم البلدان ).

قرن. [ ق َ ] (اِخ ) دهی است به مصر. (منتهی الارب ).

قرن. [ ق َ ] (اِخ ) قریه ای است از نواحی بغداد میان قطربل و مزرفة. (معجم البلدان ). دهی است میان قُطربل و مرزفة، و از آن است خالدبن زید. (منتهی الارب ).

قرن. [ ق َ ] (اِخ ) کوهی است به آفریقا. (منتهی الارب ). و در فتوحات اسلامی از آن یاد شده است. (معجم البلدان ).

قرن. [ ق َ ] (اِخ ) دهی است در یمامه. (منتهی الارب ).

قرن. [ ق َ رَ ] (اِخ ) ابن رومان بن ناحیةبن مراد. پدر تیره ای است. اویس قرنی از این تیره است. (از منتهی الارب ).

معنی قرن به فارسی

قرن
موضعی است نزدیک طایف و بعضی تمامی وادی طایف را که میقات اهل نجد بود بجهت احرام حج بدین نام خوانده اند .
( اسم ) زغال اخته .
ابن رومان بن ناحیه بن مراد پدر تیره ایست اویس قرنی از این تیره است .
[Alnath] [نجوم] ستارۀ غول از ردۀ ب7 با قدر 1/65، به فاصلۀ 140 سال نوری از زمین
[ گویش مازنی ] /ghoren/ پرنده ای شکاری & قور کرده – کسی که فتق داشته باشدمبتلا به فتق
دهی است از دهستان استر آباد رستاق بخش مرکز شهرستان گرگان .
( اسم ) کاکله
وادی است از سعد بن بک و برخی از قریش نزدیک بسراه . رودباری است که از جانب سرات میاید .
نام جائی است
پیروان رای او یا توانائی و انتشار و پراکندگی و چیرگی و غلبه او .
لاله
قلعه ایست در یمن
قلعه ایست در یمن
آبی است بالای سعدیه و گویند کوهی است در نجد از بنی اسد .
بقعه است در یمن
نام گردنه ایست معروف
قلعه ایست به یمن
بیونانی قلب است
یکی از تابعیان است

معنی قرن در فرهنگ معین

قرن
(قَ رْ) [ ع . ] (اِ.) یک دورة صد ساله . ج . قرون .
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ۱ - شاخ ، سرون . ۲ - تندی سر مردم که به منزلة جای سرون جانور است ، زبر سر. ۳ - گیسو، موی بافته . ۴ - نوک مو. ۵ - سر کوه . ۶ - کرانة قرص آفتاب و بالای آن . ۷ - آن چه نخست پیدا شود از شعاع آفتاب . ۸ - رئیس قوم ، مهتر.
(قَ رَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - شتری که آن را با شتر دیگر به هم بسته باشند. ۲ - ریسمانی که با آن دو شتر ببندند. ۳ - ترکش . ۴ - شمشیر. ۵ - تیز.
(قِ رَ) [ ع . ] (ص . اِ.) ۱ - نظیر، مانند. ۲ - هم دست و حریف در شجاعت و کشتی و جز آن .

معنی قرن در فرهنگ فارسی عمید

قرن
بالای کوه.
۱. واحد اندازه گیری زمان، برابر با صد سال، سده.
۲. [قدیمی] واحد اندازه گیری زمان، برابر با سی سال.
۳. [قدیمی] پاره ای از زمان.
۴. (زیست شناسی) [قدیمی] شاخ جانورانی مانند گاو و قوچ.

قرن در دانشنامه اسلامی

قرن
معنی قَرْنٍ: نسل- مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند
معنی قَرْنَ: اي زنان بمانيد - اي زنان قرار و آرام گيريد (کلمه قرن امر از ماده قر است ، که به معناي پا بر جا شدن است ، و اصل اين کلمه اقررن بوده ، که يکي از دو تا راء آن حذف شده است ، ممکن هم هست از ماده قار ، يقار به معناي اجتماع ، و کنايه از ثابت ماندن در خانهها...
معنی قُرُونُ: نسلها ( جمع قرن به معني مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند )
معنی عُزَيْرٌ: عزير که يهود او را به زبان عبري عزرا ميخواند، همچنانکه نام يسوع وقتي از عبري به عربي وارد شده به صورت کلمه عيسي درآمده ، و بطوري که ميگويند کلمه يوحنا ي عبري در عربي يحيي شده است . و اين عزرا همان کسي است که دين يهود را تجديد نمود ، بخت النصر مردان ي...
ریشه کلمه:
قرن‌ (۳۳ بار)

«قرن» گر چه معمولاً به معنای یک زمان طولانی (صد سال یا هفتاد سال یا سی سال) آمده است، ولی گاهی ـ همان طور که اهل لغت تصریح کرده اند ـ به قوم و جمعیتی که در یک زمان قرار دارند گفته می شود.
اصولاً «قرن» از مادّه «اقتران» و به معنای نزدیکی است و چون اهل عصر واحد و زمان های متقارب به هم نزدیکند هم به آنها، و هم به زمان آنها قرن گفته می شود.
«قَرْن» از مادّه «وقار» به معنای سنگینی است، و کنایه از قرار گرفتن در خانه ها است، بعضی نیز احتمال داده اند: از مادّه «قرار» بوده باشد که، از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنای اول نخواهد داشت. البته در صورتی که از مادّه «قرار» بوده باشد، فعل امر آن «اِقرَرن» می شود که راء اول به عنوان تخفیف حذف شده و فتحه آن به قاف منتقل می گردد و با وجود آن از همزه وصل بی نیاز می شویم و «قرن» می شود (دقت کنید).
قرن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • قرن (عیب) به فتح قاف، راء استخوانی در فرج و مانع جماع• قرن (سال) هر صد سال
...
قرن به اصطلاح مشهور و معاصر در زبان فارسی به هر صد سال گفته می شود که البته معانی مختلفی برای آن گفته شده است.
قرن در لغت عرب، بر خلاف اصطلاح معاصر، به معنی صد سال نیست، بلکه به معنی جمعیتی است که در یک زمان با هم زندگی می کنند و سپس جمعیت دیگر جای آنان را می گیرند.

← استفاده قرآن از واژه قرن
۱. ↑ انعام/سوره۶، آیه۶.    
...
قَرَن به فتح قاف و راء استخوانی است در فرج که مانع جماع می گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.
قرناء بودن یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح است.

منبع
جابری عرب لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۰.
ورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
قرن المنازل یکی از میقات های حج است.
بعضی آن را به سکون راء و بعضی به فتح راء خوانده اند و این وادی در سمت جنوب شرقی مکه وارد شده است و اهل طائف از آنجا محرم می شوند.
قرن المنازل یکی از منازل و مناطق سر راه حاجیان از طائف به سمت نخله یمانیه است. «حربی» در مناسک خود، درباره «راه طائف» می گوید: «این راه از عرفه شروع شده به کوهی به نام «کَرا» می رسد که مشرف به سنگلاخی به نام «هَدَه» است که دارای علفزار فراوان است و از هده به طائف منتهی می شود. طائف راه دیگری نیز دارد که از منطقه «زَیْمَه» عبور می کند و از «مُشاش» جدا شده به «قرن المنازل» می رسد و آن محلی است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را میقات اهل نجد معرفی کرد و فرمود: «اهل نجد از قرن محرم می شوند.» این راه از قرن المنازل به طائف منتهی می شود.
«دارو مسئله پزشکی قرن» تألیف دکتر جلال مصطفوی کاشانی از جمله پزشکان و دانش آموختگان طب جدید است که به فراگیری طب قدیم نیز پرداخته است. وی بر این باور است که طب سنتی محاسن بسیاری دارد و برخلاف آنچه امروزه شایع است طب جدید اشتباهات فراوانی دارد. کتاب حاضر، نیم نگاهی به محاسن طب سنتی و معایب طب جدید خصوصاً درباره داروهای طب جدید دارد.
کتاب در نه فصل و یک ضمیمه به رشته تحریر درآمده است. برخی از عناوین فصول کتاب به این شرح است: تمدن و فرهنگ عظیم اسلامی بنیانگذار تمدن و فرهنگ کنونی جهان، تجدید حیات علم و ادب در اروپا، دارو به عنوان یک مسئله بغرنج و لاینحل فصل، هشدار به همه پزشکان و اخطار به عموم بیماران در پنج قاره جهان، جرائم ده گانه تراست های دارو، عجر دانشمندان از حل مسئله دارو.
کتاب از معدود نگاشته هایی است که در نقد طب جدید و مبانی آن به رشته تحریر درآمده است. البته ویژگی این اثر تنها نقد طب جدید نیست، بلکه خصوصیت مهم این اثر نگارش آن توسط دانش آموخته طب جدید و دکتری متخصص است.
دکتر مصطفوی خود با مبانی طب جدید آشناست و مدت ها بر اساس همین مبانی به مداوای بیماران پرداخته است، ولی در عین حال تعصبی نسبت به این شیوه که زاینده مکاتب علمی اروپایی است ندارد، از این رو بر اساس نتایج و تحقیقاتی که خود اروپائیان به آن دست یافته اند به نقد طب جدید می پردازد و از بسیاری از معایب آن پرده برمی دارد.
ویژگی دیگر این اثر استنادات مؤلف در نگارش این اثر به منابع متعدد اروپایی است تا متهم به طرفداری کورکورانه از طب سنتی نشود. از سوی دیگر این کتاب به فارسی نگاشته شده تا برای همه اقشار جامعه، حتی کسانی که تخصص چندانی در دانش طب ندارند سودمند واقع شود.

قرن در دانشنامه ویکی پدیا

قرن
قرن می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
قرن به معنای صد سال سده
قَرَن به فتح قاف و راء یک نوع ناهنجاری قرن (ناهنجاری)
قرن، قَرَن به فتح قاف و راء یک ناهنجاری در زنان است که طبق قوانین فقه و قانون مدنی ایران باعث فسخ نکاح می شود.
مختصات: ۳۶°۴۹′۱۷″ شمالی ۵۴°۳۵′۳۲″ شرقی / ۳۶.۸۲۱۳۹° شمالی ۵۴.۵۹۲۲۲° شرقی / 36.82139; 54.59222روستای قرن آباد در ۲۰ کیلومتری شهرستان گرگان در استان گلستان قرار دارد و به لحاظ تقسیمات سیاسی- اداری وابسته به این شهرستان است. طول و عرض جغرافیایی روستا به ترتیب (۵۵ و ۵۳) و (۴۴ و ۳۶) بوده و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۷۰ متر است.
مختصات: ۳۶°۴۹′۲۰″ شمالی ۵۴°۳۵′۳۱″ شرقی / ۳۶.۸۲۲۲۲° شمالی ۵۴.۵۹۱۹۴° شرقی / 36.82222; 54.59194
قرن آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران.
قرن بیستم نام یکی از نشریات دوران جنگ جهانی اول در شهر همدان است. این روزنامه ابتدا توسط میرزاده عشقی تا ۳ شماره در همدان انتشار یافت و پس از بازگشت وی از استانبول به تهران، انتشار آن را در این شهر ادامه داد. نخستین شمارهٔ این نشریه البته در تهران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۰ شمسی مصادف با شعبان ۱۳۳۹ قمری با حروف سربی در ۱۶ صفحه در قطع وزیری و به طور هفتگی انتشار می یافت. شیوه و روش آن سیاسی، ادبی و اجتماعی بود. تا سال ۱۳۰۳ شمسی که میرزاده عشقی کشته شد، ۲۳ شماره از این نشریه منتشر شد.
قرن بیستم من (مجاری: Az én XX. századom) یک فیلم به کارگردانی ایلدیکو انیدی است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد. این فیلم برنده دوربین طلایی از جشنواره فیلم کن شده است.
قرن روشنفکری عنوان کتابی از آلخو کارپانتیه یکی از مشهورترین رمان نویسان کوبایی و آمریکای لاتین، با ترجمهٔ سروش حبیبی نویسنده ایرانی است.
قرن من نام مجموعه داستان کوتاهی از گونتر گراس که در سال ۱۹۹۹ در آلمان منتشر شد.
قرن نفس (انگلیسی:The century of the self) نام یک فیلم مستند به طول چهار ساعت می باشد که توسط آدام کورتیس تهیه شده است.
"این برنامه نشان می دهد که چگونه افرادی که در قدرت هستند، به کمک نظریات فروید، به کنترل جمعیت خطرناک در دوران دموکراسی انبوه پرداختند. " - آدام کورتیس
در این مستند، ضمن بیان تاریخچه ای از دو مقولهٔ دموکراسی و روابط عمومی (Public Relations)، به بررسی تأثیر نظریات فروید بر رابطهٔ مردم، حکومت و شرکت های بزرگ تجاری می پردازد.
از شخصیت های معرفی شده در این برنامه، علاوه بر زیگموند فروید، می توان به ادوارد برنی، آنا فروید، ویلهلم ریچ، فیلیپ گولد و ماتیو فروید اشاره کرد.
ام قرن یک منطقهٔ مسکونی در قطر است که در بلدیه الضعاین واقع شده است.
بازی نیمه نهایی جام جهانی ۱۹۷۰ بین ایتالیا و آلمان به عنوان بازی قرن (اسپانیایی: Partido del Siglo; ایتالیایی: Partita del secolo; آلمانی: Jahrhundertspiel) شناخته می شود. در این بازی که در ۱۷ ژوین ۱۹۷۰ در ورزشگاه آزتیکا شهر مکزیکو سیتی انجام شد، ایتالیا با نتیجه ۴-۳ به پیروزی رسید که ۵ گل آن در وقت های اضافه به ثمر رسید. این یک رکورد در تعداد گل های زده در وقت های اضافی ۲ تا ۱۵ دقیقه در بازی های جام جهانی فوتبال است.
بچه های کوچک قرن یا بچه های کوچک این قرن نام رمانی است که توسط کریستین روشفور، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.
این کتاب را ابوالحسن نجفی با عنوان بچه های کوچک این قرن به فارسی ترجمه کرده و در سال ۱۳۴۴ در تهران چاپ شده است.
سعود قرن (انگلیسی: Saoud Qern؛ زادهٔ ۲۵ دسامبر ۱۹۸۷(1987-12-25)) یک ورزشکار اهل عربستان سعودی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال الرائد عربستان سعودی اشاره کرد.
سندرم و یک قرن(تایلندی: แสงศตวรรษ S̄æng ṣ̄atawǎat, literally Light of the Century) فیلمی به کارگردانی اپیچاتپونگ ویراستاکول که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد.
محاکمۀ قرن، اصطلاحی است که برایِ پرونده هایِ حقوقیِ معروف به کار می رود. برخی از مهم ترین پرونده هایِ حقوقیِ قرنِ گذشته که توسطِ حقوق دانان نقل شده است، عبارت اند از:
محاکمۀ جنایتِ هری تاو (۱۹۰۶)
محاکمۀ جنایتِ ساکو و ونزتی (۱۹۲۰ تا ۱۹۲۷)
محاکمۀ اسکوپس (۱۹۲۵)
پروندۀ سرپرستی گلوریا وندربیلت (۱۹۳۴)
پروندۀ آدم رباییِ لیندبرگ (۱۹۳۵)
دادگاهِ نورنبرگ (۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶)
محاکمۀ آدولف آیشمن (۱۹۶۱)
محاکمۀ کلاوس باربی (۱۹۸۷)
محاکمۀ نیکلای چائوشسکو (۱۹۸۹)
پروندۀ جنایی او. جی. سیمپسون (۱۹۹۵)
محاکمۀ اسلوبودان میلوشویچ (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵)
معامله قرن (در عربی: صفقة القرن، عبری: עסקת המאה و در انگلیسی: Deal of the Century) اصطلاحی سیاسی است و به طرحی گفته می شود که از سوی ایالات متحده آمریکا در راستای روند صلح بین فلسطین و اسرائیل و پایان دادن به بیش از ۷۰ سال منازعه فلسطین-اسرائیل اجرا خواهد شد. این طرح که به معامله بزرگ قرن مشهور است در مقابل واگذاری امتیازاتی به اسرائیل، با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی شامل نیمی از کرانه باختری، تمام نوار غزه و چند محله از بیت المقدس شرقی موافقت می کند. بر اساس این طرح شهر ابو دیس نیز به عنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد. اجرای این طرح هنوز رسماً از سوی آمریکا اعلام نشده است.
نبرد قرن (انگلیسی: The Battle of the Century) یک فیلم در سبک کمدی و زوج هنری به کارگردانی کلاید براکمن است که در سال ۱۹۲۷ منتشر شد.
کوپا آمریکای قرن چهل و پنجمین دورهٔ جام ملت های آمریکای جنوبی است که از ۳ ژوئن تا ۲۶ ژوئن به میزبانی کشور آمریکا برگزار می شود. این دوره ویژه که به مناسبت یکصدمین سالگرد آغاز این مسابقات، برای اولین بار در آمریکا برگزار می شود، کوپای آمریکای قرن نام دارد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با قرن

قرن در جدول کلمات

قرن
سده
از متون مهم عرفانی قرن ششم قمری به زبان فارسی تالیف محمد بن منور
اسرارالتوحید
از مشهورترین شاعران ایرانی تبار قرن هفتم
مولانا
از معروف ترین خطاطان ایران در اوایل قرن پنجم هجری
ابن بواب
از نویسندگان اواخر قرن ششم
ظهیری سمرقندی
این اقتصاددان حدود نیم قرن پیش تذکر داد که به موازات ارتقای رشد کل در واقع سهم تولید و اشتغال در کشاورزی سقوط می کند و سهم تولید و اشتغال در صنعت و خدمات افزایش می یابد•
کالینکلارک
بانوی خوشنویس قرن سیزدهم
مریم بانو
بیماری خطرناک قرن حاضر
ایدز
جغرافی دان ایران در قرن سوم
ابن خرداد به
دانشمند آمریکایی قرن بیستم
اپنهایمر

معنی قرن به انگلیسی

century (اسم)
سده ، قرن

معنی کلمه قرن به عربی

قرن
قرن
ميوي

قرن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی قرن

محمد تقوى رفستجاني ١١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢
قَرْن:شاخ گاو،سده
قَرَن:ریسمانی که با آن دو شتر را ببندند،تیر و پیکان
قِرْن:نظير،مانند
|

❤️كيانا❤️😍🌙 ١٦:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
قرن به معناي هر صد سال ميباشد كه سده هم نام دارد🌙
|

پیشنهاد شما درباره معنی قرننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مجید > آچمز
رضاخانی > substituted
منصورامامی.کردستان.سقز > تیام
تارا > یامین
نوال > آچمز
امیرحسین خفن زاده > dance on piano keyboard
AFSANE > گنگ
نازنین > god bless you

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بیماری قرن در زنان   • قرن چند سال است   • معنی قرن   • افضاء   • قرن در جدول   • سده اصفهان   • قرن چندم هستیم   • قرن به انگلیسی   • مفهوم قرن   • تعریف قرن   • معرفی قرن   • قرن چیست   • قرن یعنی چی   • قرن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرن
کلمه : قرن
اشتباه تایپی : rvk
آوا : qarn
نقش : اسم
عکس قرن : در گوگل


آیا معنی قرن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )