برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1308 100 1

قریه یعاریم

معنی قریه یعاریم به فارسی

قریه یعاریم
یکی از شهر های چهار گانه جبعونیا است که در حدود یهودا و بن یامین واقع بود .

قریه یعاریم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قریه یعاریم   • مفهوم قریه یعاریم   • تعریف قریه یعاریم   • معرفی قریه یعاریم   • قریه یعاریم چیست   • قریه یعاریم یعنی چی   • قریه یعاریم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قریه یعاریم
کلمه : قریه یعاریم
اشتباه تایپی : rvdi duhvdl
عکس قریه یعاریم : در گوگل

آیا معنی قریه یعاریم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )