برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قشر مخ در لوب پس سري

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
عصب بينايي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قشر مخ در لوب پس سري   • مفهوم قشر مخ در لوب پس سري   • تعریف قشر مخ در لوب پس سري   • معرفی قشر مخ در لوب پس سري   • قشر مخ در لوب پس سري چیست   • قشر مخ در لوب پس سري یعنی چی   • قشر مخ در لوب پس سري یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قشر مخ در لوب پس سري
کلمه : قشر مخ در لوب پس سري
اشتباه تایپی : rav lo nv g,f ~s svي
عکس قشر مخ در لوب پس سري : در گوگل

آیا معنی قشر مخ در لوب پس سري مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )