انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1103 100 1

قصر

/qasr/

مترادف قصر: ارگ، صرح، قلعه، کاخ، کوشک، کوتاه سازی، کوتاهی

متضاد قصر: کلبه، کوخ

برابر پارسی: کاخ، کوشک

معنی قصر در لغت نامه دهخدا

قصر. [ ق َ ] (ع اِ) هیزم خشک بسیار (اقرب الموارد) (منتهی الارب )، یا عام است. (منتهی الارب ). || خانه ، یا هر خانه ٔ از سنگ برآورده. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). کاخ. کوشک. (منتهی الارب ). آنچه استوار و بلند باشد از خانه ها. (اقرب الموارد).ج ، قصور. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) :
هر سر مه به برج نو بچه ٔ نو برآورد
یکسره برج او شودقصر دوازده دری.
خاقانی.
هشتم فلک ایوانْت گلزار فلک قصرت
فردوس نهم بادا گلزار تو عالم را.
خاقانی.
|| حبس. (تعریفات ). بند : و قصر القضاة [ المستنجدباﷲ ] و غیرهم و انا فی الجملة و بقیت احدی عشرة ستة مقصوراً... و کنت فی الحبس بمأتین مجلدة منها الجمهرة... (معجم الادباء یاقوت ج 2 ص 55). || تقصیر. (اقرب الموارد). || نهایت. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ): قصرک ان تفعل کذا؛ پایان کار تو همین است که چنین کنی. (منتهی الارب ). || قصر الظلام ؛ آمیزش تاریکی و روشنائی شبانگاه. || گویند: اتیته قصراً؛ ای عشیاً. (منتهی الارب ). و رجوع به اقرب الموارد شود.

قصر. [ ق َ ] (ع مص ) کوتاه کردن : قصره قصراً؛ کوتاه کرد آن را. || کوتاه شدن. || بریدن موی. || جامه را گازری کردن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد): قصر الثوب قصراً؛ دقه و بیّضه. (اقرب الموارد). || برگردانیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). گویند: قصره علی الامر؛ برگردانید او را بر کار. (منتهی الارب ). || شبانگاه کردن و در هم شدن تاریکی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد): در هم شدن تاریکی. (اقرب الموارد). || پرده فروهشتن. || قصر کردن نماز را. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
- نماز قصر، نماز مسافر ؛ نمازی است که شخص در مسافرت به جامی آورد درصورتی که مسافرت از هشت فرسخ کمتر نباشد اعم از اینکه فقط رفتن هشت فرسخ باشد یا رفتن و برگشتن. در سفر از هر نماز چهاررکعتی دو رکعت ساقط میشود با این شرائط: 1- آهنگ مسافرت هشت فرسخ یا چهار فرسخ با قصد مراجعت در همان روز که چهار فرسخ راه رفته است. 2- سفر را قطع نکند به شهری که در آن ملکی دارد وآن را وطن قرار داده در شش ماه بیشتر یا سفر را قطعنکند به قصد اقامه ٔ ده روز. 3- سفر مباح و جایز باشد نه سفر معصیت. 4- سفر کثیرالسفر نباشد. 5- از حد ترخص خارج شود. با حصول این شرائط واجب است قصر در نماز مگر در حرم خدا و حرم رسول خدا و مسجد کوفه و حایر حسین. رجوع شود به تبصره ٔ علامه و رساله ٔ ذخیرةالعباد آیةاﷲ فیض.
|| حبس کردن. (اقرب الموارد). || بازایستادن بر جایی که از وی درنگذرد. (منتهی الارب ): قصر الشی ٔ علی کذا؛ لم یتجاوز غیره. (اقرب الموارد). || (اصطلاح ادب ) عبارت است از تخصیص چیزی به چیزی ، و امر نخست را مقصور و امر دوم را مقصورعلیه خوانند، مثلاً در قصر میان مبتدا و خبر گویند: انما زید قائم ، و در قصر میان فعل و فاعل گویند ماضربت الا زیداً. || (اصطلاح عروض ) حذف ساکن سبب خفیف است و آنگاه ساکن گردانیدن متحرکه ، مثل اسقاط نون فاعلاتن و اسکان تاء آن تا آنکه فاعلات ْ بماند و آن را مقصور خوانند. (تعریفات ).

قصر. [ ق ِ ص َ ] (ع مص ) کوتاه شدن. || (اِمص ) کوتاهی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قَصارة شود.

قصر. [ ق َ ص َ ] (ع اِ) ج ِ قَصَرة. رجوع به قصرة شود. || (مص ) خشک گردن گردیدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ): قصر البعیر (و غیره ) قصراً؛ یبس عنقه. (اقرب الموارد). دردگین بن گردن گشتن. (منتهی الارب ). || شکایت کردن از خشکی گردن : قصر الرجل ؛ اشتکی ذلک. (اقرب الموارد). || (اِمص ) تقصیر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). از عیوب خلقی اسب است ، و آن غلظتی است در گردن آن. (صبح الاعشی ج 2 ص 25). || خشکی در گردن. || (اِ) آنچه در پرویزن بماند بعدِ بیختن. || اسپست که به اول کوفتن برآید. || پوست بالای دانه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || لغتی است در قَصْر. (اقرب الموارد). || بیخ خرمابن. (منتهی الارب ). || گردن مردم. || گردن شتر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || بیخ درخت و باقیمانده ٔ از بیخ. (منتهی الارب ). الشجر العظام ، و قیل بقایاها. (اقرب الموارد). رجوع به قصرة شود.

قصر. [ ق َ ص ِ ] (ع ص ) خشک گردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

قصر. [ ق َ ص ِ ] (اِخ ) [ اقلیم ] ایالتی از اسپانیا، و در آن است قصر منسوب به ابودانس و در آن است یابره و بطلیوس و شریشه و مارده و قنطرةالسیف و قوریه. (الحلل السندسیه ج 1 ص 78، 88، 308، 356، 425).

قصر. [ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم در 17000 گزی جنوب باختری فهرج و 1000 گزی راه فرعی بم به برج اکرم. در جلگه واقع و گرمسیر مالاریائی است. سکنه ٔ آن 248 تن است. آب آن از قنات ومحصول آن غلات ، حنا، خرما، پنبه. شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

قصر. [ ق َ ] (اِخ ) دهی از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد در 15 هزارگزی شمال خاوری مشهد و 3 هزارگزی باختر راه مشهد به تبادکان. جلگه و معتدل است. سکنه ٔ آن 276 تن است. آب از قنات و محصول غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

قصر. [ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد در 12 هزارگزی جنوب باختری فریمان و 10 هزارگزی جنوب شوسه ٔ عمومی مشهد به فریمان. جلگه و معتدل است. سکنه ٔ آن 185 تن است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی قصر به فارسی

قصر
کوتاه کردن، با داشتن، نمازچهاررکعتی رادورکعت خواندن درسفر، کاخ، کوشک
( اسم ) کوشک کاخ شاهی : و از آنجا بباغ قرا توپه در قصر جهان نما نزول فرمود . جمع : قصور . یا قصر سما . کوشک آسمان : چون بنای ظلم از دالی عدلش شد خراب تا بود قصر سما عین الملک باد . یا قصر دوازده دری . آسمان هشتم فلک البروج ( به مناسبت دوازده برج ) .
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد در ۱۲ هزار گزی جنوب باختری فریمان و ۱٠ هزار گزی جنوب شوسه عمومی مشهد فریمان واقع و جلگه و معتدل است .
از نواحی مکه است . عمر بن ابی ربیعه در اشعار خود از آن یاد کرده است .
قصری است که عبدالله بن عامر بفرمان عثمان در بصره بنا کرده است و در جنب آن قصر رمله است و بین آن دو فضایی است برای شتران و چهار پایان مسافران .
در مدینه است که در آن طایفه از یهود سکنی میکردند .
قصری است منسوب به یزید بن عمر بن هبیره بن معیه والی عراق از طرف مروان بن محمد بن مروان . وی بر کنار فرات کوفه شهری ساخت و در آن سکونت کرد و چون مروان بوی سفارش کرد که از مجاورت مردم کوفه بپرهیزد او آن شهر را ناتمام گذاشت و نزدیک پل سورا قصری ساخت که بنام وی مشهور گشت .
دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز و در ۱٠ هزار گزی جنوب شیراز و کنار راه فرعی شیراز به گشنگان واقع و کوهستانی و معتدل است .
از قصر های حیره است . در فتوح آمده که آن در رقه است و گمان میرود که از بناهای هارون الرشید باشد .
دهی از دهستان کوار بخش سروستان شهرستان شیراز و در ۱۳ هزار گزی جنوب باختری سروستان و ۶ هزار گزی شوسه شیراز بخضر واقع و موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی است .
نام قصری است مشهور در حدود ساری . یزید بن مهلب که در عهد سلیمان بن عبدالملک ۹۹ - ۹۶ ق برای تسخیر طبرستان اعزام شده بود ساری را اشغال کرد و در قصر اسپهبد ساکن شد .
بدان باب القصر نیز گویند . حسین بن معمر قصری بدان منصوب است .
شهری است جامع دارای مزارع و چراگاههای فراوان .
از نواحی بغداد و در انتهای کوره الخالص است و در روزگار الناصر لدین الله ابوالعباس احمد بن مستضی تعمیر شد و در عهد ما در دارالخلافه جای دیگری بنام قصر الاحمریه وجود دارد .
احنف بن قس بسال ۳۲ ق . در روزگار عثمان بن عفان و امارت عبدالله بن عامر با طخارستان جنگید و قلعه را که سنوان نام داشت محاصره کرد و سپس با آنها از در مصالحه در آمد .
( اسم ) کاخ آرزو قصر امل .
قصر بزرگی است نزدیک سامرائ بالای هارونی که آنرا معتصم برای تفرج ساخت و نزدیک آن بختیار بن معزالدوله بن بویه بدست عضدالدوله بقتل رسید .
ازمحال جانب شرقی بغداد و مشرف بر خیابان و میدان است . این محل را هارون به عباد بن خصیب واگذاشت و سپس به فضل بن ربیع رسید و در زمان مامون به ام حبیب دختر هارون منتقل شد و آنگاه به دختران خلفا تا آنکه قصر مهدی در رصاقه برای آنان آماده گردید .
در بصره است . این قصر به انس بن مالک خادم رسول خدا ( ص ) منسوب است .
در بصره است و به اوس بن ثعلبه زفر که در زمان امویان حاکم خراسان بود منسوب است .
شهری است باندلس از نواحی باجه نزدیک دریا . بعضی گمان کرده اند که عنبر در سواحل آن یافت شود .
در بصره است و به خلف آل طلحه الطلحات بن عبدالله بن خلف منسوب است .

معنی قصر در فرهنگ معین

قصر
(قَ) [ ع . ] (اِ.) کوتاهی ، سستی .
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) کاخ ، کوشک . ج . قصور.
(قَ صَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) کوتاه بودن . ۲ - (اِمص .) کوتاهی ، مق . طول ، درازی .

معنی قصر در فرهنگ فارسی عمید

قصر
۱. (فقه) خواندن نماز چهاررکعتی به صورت دورکعتی در سفر.
۲. (اسم) [جمع: قُصُور] خانۀ بسیار مجلل، کاخ، کوشک.
۳. (ادبی) در عروض، اسقاط حرف ساکن از سبب خفیف آخر رکن و ساکن کردن ماقبل آن چنان که از فاعلاتن فاعلات باقی بماند و نقل به فاعلان شود.
۴. [قدیمی] بازداشتن.
۵. [قدیمی] کوتاه کردن.
۱. کوتاه بودن.
۲. کوتاهی.

قصر در دانشنامه اسلامی

قصر
معنی قَصْرِ: قصر - خانهاي که داراي پي ريزي محکم و بنايي بلند باشد
معنی صَّرْحَ: برج بلند - قصر - حياط قصر (قصر و هر بنايي است بلند و مشرف بر ساير بناها ، و نيز به معناي محلي است که آن را تخت کرده باشند و سقف هم نداشته باشد )
معنی قُصُوراً: قصرها(جمع قصر به معني خانهاي که داراي پي ريزي محکم و بنايي بلند باشد)
ریشه کلمه:
قصر (۱۱ بار)
واژه قصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • قصر (علم معانی)، قصر یا فروگرفت بابی از علم معانی، در معانی «حصر»، «تخصیص» و «اختصاص»• قصر (تجوید)، کشش حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف• غیب و قصر، به ضم قاف و تشدید و فتح صاد، به معنای فرد غایب و ممنوع از تصرّف در مال• قصر، قصر یا شکسته، در اصطلاح نماز مسافر، به کار رفته در معنای خواندن نمازهای چهاررکعتی به صورت دورکعتی در سفر• قصر، قصر، کاخ، کوشگ و ارگ، محل اقامت خانواده سلطنتی و مقامات دولتی در گذشته و حال
...
قصر (تجوید)، کشش حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف را می گویند.
«قصر» یعنی کوتاهی یا کوتاه کردن. در علم تجوید «قصر» از مراتب و مقادیر مد به شمار می آید.قصر کمترین مقدار کشش است؛ یعنی در حالت قصر، حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف یا به اندازه باز کردن یک انگشت دست به شکل معمول، کشیده می شود. برخی قصر را همان مد طبیعی دانسته اند. اگر مد را به گونه ای تعریف کنیم که شامل مد طبیعی نشود، نمی توان قصر را از مقادیر آن دانست.
آیه قَصْر صد و یکمین آیه سوره نساء است که بر اساس آن مسافر باید نماز را شکسته بخواند. در این آیه تنها اصل حکم، بیان شده و جزئیات حکم از جمله مسافتی که مسافر باید طی کند تا سفر شرعی تحقق یابد، از روایات به دست می آید.
بیان حکم در این آیه به شکلی است که نماز شکسته را جایز اعلام می کند و به مسافر این امکان را می بخشد که نمازش را شکسته یا کامل بخواند؛ اما مفسران شیعه با توجه به روایات٬ بر این باورند که شکسته ادا کردن نماز در سفر واجب است.
در این آیه، شکسته ادا کردن نماز در سفر، با قید ترس از دشمنان همراه شده؛ به همین دلیل عده ای معتقدند که موضوع این آیه، نماز خوف است؛ در مقابل به نظرِ دیگر مفسران، قیدِ ترس، به سفرهای صدر اسلام اشاره دارد که غالبا همراه با ترس از راهزنان و دشمنان بوده است. برخی از مفسران نیز موضوع آیه را سفری دانسته اند که همراه با ترس باشد و بر این اساس، معتقدند حکم دیگر سفرها در سنت بیان می شود.
آیه 101 سوره نساء/4 که به تشریع نماز قصر هنگام سفر پرداخته، «آیه قصر» نام گرفته است. در این آیه، از سفر به «ضرب فی الارض» تعبیر شده؛ زیرا مسافر زمین را با پای خود می کوبد:
«وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُواْ لَکُمْ عَدُوًّا مُّبِینًا»
ایجاز قصر، ایجاز به سبب کلام دارای الفاظ اندک و معانی بسیار، بدون حذف را ایجاز قصر گویند.
ایجاز قصر هنگامی است که ساختار کلام بر الفاظ اندک و معانی بسیار بنا شود؛ بدون آن که حذفی در کار باشد؛
← مثال
 ۱. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۳۰ - ۳۱.    
...قصر در دانشنامه ویکی پدیا

قصر
قصر به معنی کاخ است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:
قصر، رمان فرانتس کافکا
قصر (فیلم ۱۹۹۷)، فیلم میشائل هانکه
قصر (فیلم ۱۹۹۴)، فیلم آلکسی بالابانوف
قصر (فیلم ۱۹۶۸)
قصر شیرین
قصر (بم)
قصر (فریمان)
قصر (مشهد)
قصر (به عربی: القصر) یک شهرداری در الجزایر است که در استان بجایه واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
قصر اصطلاحی در آفریقای شمالی برای اشاره به «قلعهٔ بربر» است که احتمالاً از واژهٔ لاتین کاستروم وام گرفته شده است. این اصطلاح به طور کلی به روستای محصور بربر اشاره دارد.
قصر (بم)، روستایی از توابع بخش نرماشیر شهرستان بم در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان عزیزآباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۷۲ نفر (۱۲۷خانوار) بوده است.
قصر (به آلمانی: Das Schloss) رمانی است که توسط فرانتس کافکا، نویسندهٔ اهل چکسلواکی نوشته شده است. این رمان هم از نظر حجم و هم از نظر اعتبار بزرگترین کار فرانتس کافکا به شمار می آید. این رمان که مثل سایر آثار کافکا به زبان آلمانی نوشته شده است، رمانی است ناتمام که مرگ زودهنگام او در چهل و یک سالگی (۱۹۲۴) به او این فرصت را نداد تا آن را به پایان برساند.
ترجمه حداد از رمان قصر پاییز منتشر می شود
انتشار نسخه ای پر غلط از رمان «قصر» کافکا
قصر در شکل کنونی اش در ۲۰ فصل نگارش یافته است که فصل پایانی همان فصل ناتمام مانده است؛ از روی نشانه هایی می توان حدس زد که احتمالاً همان فصل بیستم می بایست آخرین فصل باشد و رمان بعد از آن چندان ادامه نمی یافته است.
داستان از آنجایی آغاز می شود که ک. (K) شباهنگام وارد دهکده ای می شود که قصر در آن واقع است. به مهمانخانه ای پناه می برد تا استراحت کند اما می خواهند او را از آنجا برانند به این دلیل که می گویند هر کس بخواهد وارد دهکده شود یا در آنجا بماند می بایست از قصر اجازه گرفته باشد.
ک. مدعی می شود که شغلش مسّاحی است و با درخواست خودِ قصر به آنجا آمده است. پس از زنگ زدن ابتدا این ادعا تکذیب می شود و سپس تأیید می گردد و در واقع قصر ک. را به مسّاحی می پذیرد.
قصر (فریمان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان فریمان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
قصر (آلمانی: Das Schloß) فیلمی محصول آلمان غربی است که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماکسیمیلیان شل اشاره کرد.
۱۹۶۸ (۱۹۶۸)
قصر (روسی: Замок) فیلمی به کارگردانی آلکسی بالابانوف است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد.
قصر (به آلمانی: Das Schloß) فیلمی تلویزیونی به کارگردانی میشائیل هانکه، محصول سال ۱۹۹۷ است. این فیلم اقتباسی از رمان قصر کافکاست.
اولریش موهه، در نقش کا، به روستایی سرد و دورافتاده می رود تا به عنوان نقشه بردار رسمی مشغول به کار شود. اما ظاهراً اشتباهی رخ داده است و چنین شغلی وجود ندارد. هرچه کا تلاش می کند با مقامات محلی صحبت کند و سوءتفاهم ها را رفع کند، کمتر جواب صریحی می شنود. در این گیر و دار به زنی به نام فریدا (با بازی سوزان لوتار) دل می بندد. مسئولان روستا، هر بار به بهانه ای اشکالی در کار کا ایجاد می کنند و او هر روز که می گذرد بیشتر در پیچ و خم روابط اداری اسیر می شود. «قصر»، نماد و مرکز قدرت حاکم، هرگز دیده نمی شود.
قصر (مشهد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان تبادکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۸۲ نفر (۱۲۵خانوار) بوده است.
مختصات: ۱°۳۳′۴۹″ شمالی ۱۱۰°۲۰′۴۴″ شرقی / ۱٫۵۶۳۶۱°شمالی ۱۱۰٫۳۴۵۵۶°شرقی / 1.56361; 110.34556
Wikipedia contributors, "The Astana, Sarawak," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Astana,_Sarawak&oldid=497676889 (accessed June 15, 2012).
قصر آستانا قصر آستانا (The Astana) در کوچینگ ساراواک، در کرانه شمالی رودخانه ساراواک در مالزی قرار دارد. این کاخ در سال ۱۸۷۰ به سفارش راجا وایت دوم، چالز بروک ساخته شد که آن را به عنوان هدیهٔ ازدواج به همسرش رانی مارگارت (Ranee Margaret) هدیه کرد. این مکان هم اکنون موزهٔ ادارهٔ پلیس است.
مختصات: ۳۰°۰۲′۰۳″ شمالی ۴۷°۵۵′۴۶″ شرقی / ۳۰٫۰۳۴۱۷°شمالی ۴۷٫۹۲۹۴۴°شرقی / 30.03417; 47.92944
۳۰° شمالی ۴۷° شرقی / ۳۰°شمالی ۴۷°شرقی / 30; 47
]
ام قصر (به عربی: أم قصر) شهری بندری در جنوب غربی عراق است. این شهر در کناره خورالزبیر که خود بخشی از خور عبدالله است واقع شده است و از طریق این خور به خلیج فارس راه آبی دارد. تا پیش از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ با پلی بر روی خورالزبیر به کشور کویت متصل بود.
باغ موزه قصر که سابقاً زندان قصر نامیده می شد، اولین زندان متمرکز تهران بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و تحت عنوان باغ موزه قصر که در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان پلیس قرار دارد به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، تاریخی و هنری کشور مورد بازدید عموم است.بند سیاسی زندان قصر   درب ورودی به بند مارکوف از هواخوری زندان   ورودی هواخوری بند مارکوف زندان قصر   بند عمومی مارکوف زندان قصر   سلول انفرادی اصغر قاتل در زندان قصر   لباس فرم زندانبانان   مرکز اسناد زندان قصر   بند موزه پهلوی اول   انفرادی بند مارکوف زندان قصر   سالن ملاقات زندان سیاسی قصر   هواخوری بند مارکوف زندان قصر   مامور قصر در دوران پهلوی اول   سلول انفرادی در زندان سیاسی قصر
در زمان ریاست سوئدی ها بر شهربانی (نظمیه) تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی (بخشی از وزارت امور خارجه فعلی) در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
با ایجاد حکومت رضا شاه، محل قبلی تکافوی خیل عظیم زندانیان را نمی کرد؛ لذا سرتیپ درگاهی، رئیس نظمیه تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان تهران را نمود. محلی که برای اینکار در نظر گرفته شد قصر قاجار (حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی) بود که دارای ساختمان های قدیمی و وسیع و متروکه بود. این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد؛ و بین ارتش، مخابرات و زندان تقسیم گردید.
زندان قصر در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۰۸ به دست رضا شاه افتتاح گردید. فاز اولیه زندان که در آن زمان افتتاح شد ۱۹۲ اتاق بود با گنجایش ۸۰۰ زندانی. بعدها و تا زمان ساخت زندان اوین در دهه چهل، این زندان تنها زندان پایتخت بود. در این دوران زندان قصر توسعه زیادی پیدا کرد. پس از انقلاب اسلامی ایران این زندان محل حبس زندانیان غیر سیاسی بود.
بانوی قصر (عربی: سيدة القصر‎) یک فیلم به کارگردانی کمال الشیخ است که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به فاتن حمامه و عمر شریف اشاره کرد.
جواهری در قصر (هانگول:대장금،هانجا:大長今، تلفظ:Dae Jang-Geum) سریالی تلویزیونی است که در سال ۲۰۰۳ توسط کانال ام بی سی کره جنوبی تهیه شد. این سریال که با بودجه ای معادل ۱۵ میلیون دلار تولید شد بعدها توانست به ۹۱ کشور صادر شده و درآمدی در حدو ۱۰۳٫۴ میلیون دلار نصیب سازندگانش سازد. از این رو این سریال یکی از نشانه های اصلی گسترش موج کره ای در دنیا تلقی می شود.
لی یونگ آئه (به کره ای: 이영애) در نقش یانگوم
جی جین هی (به کره ای: 지진희) در نقش مین جانگو
ایم هو (به کره ای: 임호) در نقش پادشاه چونگ جونگ چوسان
هنگ ری نا (به کره ای: 홍리나) در نقش گیومیونگ
یانگ می گیونگ (به کره ای: 양미경) در نقش بانو هِن
کیون میری (به کره ای: 견미리) در نقش بانو چویی
پارک یون هی (به کره ای: 박은혜) در نقش یون سِنگ
هان جی مین (به کره ای :한지민) در نقش شین بی
لی سه ایون (به کره ای :이세은) در نقش یولی
یئو وون کیه (به کره ای :여운계) در نقش بانو یونگ
پارک جونگ سوک (به کره ای :박정숙) در نقش ملکه
کیم یئوجین (به کره ای :김여진) در نقش ینگ دوک
ئوم یوشین (به کره ای:엄유신) در نقش ملکه مادر
لی ایپ سائه (به کره ای:이잎새) در نقش یانگرو
چو کیونگ هوان (به کره ای: 조경환) در نقش وزیر اوگیوم هو
پارک جونگ سو (به کره ای: 박정수) در نقش بانو پارک (بانوی سابق منشی ها)
ایم هیون سیک (به کره ای:임현식) در نقش کنگ داگو
شین گوک (به کره ای:신국) در نقشمشاور یونگ وون
گیوم بورا(به کره ای:금보라) در نقش زن کنگ داگو
پارک ئون سو (به کره ای:박은수) در نقش پزشک شین ایک پیل
لی هی دو (به کره ای: 이희도) در نقش پانسل چویی
کیم سویی (به کره ای:김소이) در نقش بانو مین
چویی جا هیه (به کره ای:최자혜) در نقش چنگ
لی هیه سانگ (به کره ای:이혜상) در نقش جوبنگ
منگ سانگ هون(به کره ای:맹상훈) در نقش پزشک یونگ وون بک
لی سونگ آ (به کره ای:이승아) در نقش پزشکیار یونبی
جون این تک (به کره ای: 전인택) در نقش یونگ یونگ سو
جی سانگ ریول (به کره ای: 지상렬) در نقش پزشک چو
کیم سون یونگ (به کره ای: 김선영) در نقش سرپرستار قصر
کیم مین هی (به کره ای:김민희) در نقش بی سون
کیم دو یون (به کره ای: 김도연) در نقش پزشکیار قصر سلطنتی
سون دونگ اون (به کره ای:순동운) در نقش پزشک لی هیون ووک
کنگ جونگ هوآ (به کره ای:강정화) در نقش جودانگ
جون سو یون (به کره ای: 전수연) در نقش چوبوک
بائک هیون سوک (به کره ای: 백현숙) در نقش این دونگ
ناسونگ گیون (به کره ای: 나성균) در نقش عموی یانگرو
لی سوک (به کره ای: 이숙) در نقش بانوی همراه بانوی منشی ها
نو یون (به کره ای: 노윤) در نقش هانگ
کیم یونگ ایم (به کره ای:김영임) در نقش سوکوان
او هیوپ (به کره ای: 오협) در نقش سرباز مین جانگو
هان یونگ سو (به کره ای:한영수) در نقش پارک بو گیوم
ایم مون سو (به کره ای: 임문수) در نقش یوسانگ چئون
کیم سو وون (به کره ای:김소원) در نقش بانو نو
سون یونگ سون (به کره ای: 손영순) در نقش دایه شاهزاده
کیم سو یئون (به کره ای:김수연) در نقش بانو کیم (ندیمه ملکه مادر)
کیم هیه سون (به کره ای: 김혜선) در نقش میونگی (مادر یانگوم)
پارک چان هوان (به کره ای: 박찬환) در نقش چون سو (پدر یانگوم)
چویی اون سوک (به کره ای: 최은숙) در نقش عمه بانو چویی
جو جونگ ئون (به کره ای:조정은) در نقش بچگی یانگوم
لی سه یونگ (به کره ای:이세영) در نقش بچگی گیومیونگ
طبق مدارک و شواهد بدست آمده از تاریخچه سلسله یو سون و نیز مدارک پزشکی آن زمان، فردی به اسم یانگ گوم واقعاً در تاریخ وجود داشته است.
هر قدر هم که توصیفات کم و مراجع اکثراً مختصر بوده اند. بسیاری معتقدند و به اثبات رسانده اند که یانگ گوم اولین پزشک زن دربار بوده که در طول تاریخ کشور کره از آن پس تا به امروز به عنوان پزشک امپراتور نیز به کار گرفته شده است. با این وجود عده ای هم به باور یانگ گوم به عنوان یک تجسم افسانه ای ادامه داده اند. پژوهشگران هنوز بر سر این مسئله که یانگوم یک شخصیت حقیقی است یا تجسمی افسانه ای است از زنان بزرگی که در رشد مقام اجتماعی زنان نقشی ایفا کرده اند و نام آن ها برای همیشه به فراموشی سپرده شده است به توافق نرسیده اند. اگر یانگوم یک شخصیت حقیقی باشد ارزش حقیقی کار او وقتی مشخص می شود که بدانیم از آن پس (سال ۱۶۰۰ میلادی) تا به امروز (سال ۲۰۰۷ میلادی) هیچ زنی نتوانسته است به مقام پزشک درباری یا پزشک ریاست جمهوری در این کشور دست یابد.
در ماه اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی مجموعه کامل DVDهای این سریال از سوی رئیس جمهور کره جنوبی به رهبر کره شمالی طی مراسمی اهدا شد.
سکوت قصر (عربی: صمت القصور، Samt el qusur‎) یک فیلم به کارگردانی مفیده تلاتلی است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به هند صبری و سامی بواجیله اشاره کرد.
۷ سپتامبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-09-۰۷) (France)
۴ سپتامبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-09-۰۴) (Canada)
۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-09-۳۰) (U.S.)
قصر به قصر (به فرانسوی: D'un château l'autre") رمانی از لویی فردینان سلین نویسنده فرانسوی ست که در اولین بار در سال ۱۹۵۷ منتشر شد.
این اثر در سال ۱۳۸۸ به دست مهدی سحابی به فارسی ترجمه و به وسیله نشر مرکز متشر شده است.
قصر به قصر مانند رمان سفر و مرگ قسطی روایت زندگی خود سلین است. در رمان سفر به انتهای شب سلین راوی جوانی خودش بود. در مرگ قسطی روایتگر دوران کودکی و نوجوانی و حالا در قصر به قصر راوی دوران کهولت و پیری خودش است.
مسجد قصر (عربی: جامع القصر‎) یک مسجد تونسی است که در محله باب المنارا در حاشیه شهر تونس قدیم در پایتخت تونس که آنهم نامش تونس است واقع شده است.محراب مسجد قصر   نمای مسجد قصر   مناره مسجد قصر   طاق های مسجد   جزئیات دیوار   خوشنویسی روی دیوار مسجد   نمای آرکها از سمت مناره   نمای تاج ستون به سبک معماری کلاسیک   ستونهای داخلی نمازخانه   مسجد قصر
این مسجد یک مسجد سلطنتی متعلق به کاخ سالار حسین، محل اقامت پادشاهان خراسان بود و مسجد در زمان احمد بن خراسان (۱۱۰۰–۱۱۲۸) ساخته شد. در ۱۵۹۸ مسجد در سلک مذهب حنفی که ترکهای عثمانی پیرو آن بودند درآمد. در این مسجد کارهای تعمیر و نگهداری و نوسازی زیادی انجام شده است. مناره مسجد توسط فرماندار نظامی تونس حاج محمد لاز دای (دای از کلمه دایی فارسی که در ترکی هم به همین معناست گرفته شده است و در اینجا به فرماندار نظامی تونس در آن سالها اطلاق می شده است) در سال ۱۶۴۷ بازسازی شده است.
این مسجد بر اساس هنر اسلامی اسپانیا با سنگ مرمر و پرسلن تزئین شده است. نماد شرقی آن با آرک های بزرگ مانند پارسی ها، فاطمیان تزئین شده است. ورودی به مسجد از طریق یک درب واقع در زیر یک راهرو سرپوشیده می باشد که به یک حیاط بلند از نمازخانه باز می شود. این حیاط توسط تالاری با ستون ها و تاج های سبک ترکیه ای احاطه شده است، در حالی که نمازخانه بوسیله آرکهایی با طاقهای ران مانند ساخته شده است که توسط ستونها و تاجهای از نوع معماری قدیم حمایت می شود. محراب مسجد در نوع خود بزرگ است و شامل یک گوشه نیم دایره ای با هفت روزنه است که توسط ستون ها جدا شده اند. مسجد با یک گنبد دارای شیارها و به سبک فاطمی ساخته شده است.
محراب مسجد قصر


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با قصر

قصر در جدول کلمات

قصر
کاخ
قصر پادشاهی
کاخ
قصر تاریخی فرانسه
سن ژرمن
قصر خارج از شهر
کوشک
قصر سنمار
خورنق
قصر و عمارت عالی
کوشک
این قصر از بناهای تاریخی افغانستان است
دارالامان
معمار قصر خورنق
سنمار
معماری که قصر خورنق را ساخت
سنمار

معنی قصر به انگلیسی

castle (اسم)
دژ ، قلعه ، قصر ، رخ
alcazar (اسم)
دژ ، قصر

معنی کلمه قصر به عربی

قصر
قلعة

قصر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

یوسفی ٢٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٧/١١
مکانی بزرگ و مجلل
|

مبینا ٢١:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٢
castle
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هتل قصر الماس   • هتل بین المللی قصر مشهد، خراسان رضوی   • هتل بین المللی قصر طلایی   • معنی قصر   • شماره تلفن هتل قصر مشهد   • هتل بین المللی قصر طلایی mashhad   • khorasan razavi   • هتل بین المللی قصر طلایی مشهد، خراسان رضوی   • هتل درویش مشهد   • مفهوم قصر   • تعریف قصر   • معرفی قصر   • قصر چیست   • قصر یعنی چی   • قصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قصر
کلمه : قصر
اشتباه تایپی : rwv
آوا : qasr
نقش : اسم
عکس قصر : در گوگل


آیا معنی قصر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )