انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1068 100 1

قضاوت

/qezAvat/

مترادف قضاوت: حکم، دادرسی، داوری، محاکمه

برابر پارسی: دادستانی کردن، دادوری، داوری

معنی قضاوت در لغت نامه دهخدا

قضاوت. [ ق َ / ق ِ وَ ] (از ع ، اِمص ) در تداول فارسی زبانان به معنی قضاء. رجوع به قضاء شود.

معنی قضاوت به فارسی

قضاوت
ماخوذازقضائ، حکم کردن، داوری بین دویاچندتن
۱ - ( مصدر ) داوری کردن بین دو تن یا چند تن حکم کردن در مسئله ای ۲ - ( اسم ) داوری حکم . توضیح قضاوت از مصدر های ساختگی است که به جای قضائ ( در عربی ) استعمال می شود و در لغت عرب وجود ندارد و اگر موجود بود می بایست قضایت بیائ باشد زیرا فعل آن قضی یقضی است مانند رمی یرمی و برای قلب یائ بواو سبب و مجوزی نسیت ولی این غلط چندان متداول گردیده که حتی بر زبان و قلم دانشمندان نیز جاریست بنابرین . بزرگان در استعمال آن اشکالی نمی بینند .
[capitulations/ capitulation] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی؛ این حق اول بار در قرن نوزده میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت های استعماری از جانب دولت هایی مانند ایران و عثمانی داده شد
بشعل قضاوت مشغول بودن قضاوت کردن

معنی قضاوت در فرهنگ معین

قضاوت
(قَ وَ) [ ع . قضاوة ] ۱ - (مص ل .) حکم کردن . ۲ - (اِمص .) داوری .

معنی قضاوت در فرهنگ فارسی عمید

قضاوت
۱. (حقوق) داوری در مورد امر مورد دعوا.
۲. حکم کردن بین دو یا چند نفر، داوری کردن.

قضاوت در دانشنامه اسلامی

قضاوت
«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.
منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت ترین انسان ها (ای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام او در جایگاهی می نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می زنند و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!
اقسام قضاوت
امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.
← قضاوت مطلق
 ۱. ↑ خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۴.    
...
قضاوت
قضاوت به معنای صدور حکم، طبق احکام شرعی و با هدف احقاق حق است. طبق روایات شیعه، این منصب متعلق به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و فردی که بدون اجازه آنان در این جایگاه قرار گیرد، ظالم شمرده شده و قضاوت وی باطل است. در عصر غیبت، فقهای شیعه قضاوت را با استناد به نیابت عامه خود از امام زمان(عج) بر عهده دارند. طرفین نزاع می توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحا قاضی تحکیم خوانده می شود، برطرف نمایند.
قضاوت به معنای قرار گرفتن بر منصب صدور حکم، و رفع نزاع با استناد به حکم شرعی است. این منصب از جانب خداوند یا معصومین به کسی که توانایی صدور فتوا داشته باشد، واگذار می شود. در حقیقت قضاوت جزیی از ریاست عامه - که شأن پیامبر(ص) و ائمه(ع) است- محسوب می گردد. امام علی(ع) به شریح قاضی نوشت: «ای شریح بر مسندی نشسته ای که تنها شایسته نبی و وصیّ او، یا جایگاه انسان شقی است.» ایشان در عهدنامه مالک اشتر شروط لازم برای مسند قضاء را چنین شرح داده است:
«سپس از میان رعایای خود برترین فرد را نزد خود برای قضاوت در میان مردم برگزین. کسی که امور مختلف وی را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان و خصوم با یکدیگر او را به خشم و لجاجت وا ندارد، در لغزش و اشتباهاتش پافشاری نکند و هنگامی که خطایش بر او روشن شود بازگشت به سوی حق بر او مشکل نباشد و نفس او به طمع تمایل نداشته باشد، در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند و تا پایان پیش رود و در شبهات از همه محتاط تر باشد، در تمسک به حجت و دلیل از همه بیشتر پافشاری کند و با مراجعه مکرر اطراف دعوا کمتر خسته شود، در کشف حقیقت امور شکیباتر و به هنگام آشکار شدن حق در انشای حکم از همه قاطع تر باشد. از کسانی که ستایش فراوان، او را مغرور نسازد (و فریب ندهد) و مدح و ثنای بسیار او را به ثنا خوان و مدح کننده متمایل نکند، البته این گونه افراد کم اند.»
قضاوت
کلید واژه: احکام قضاوت، قضاوت، منصب قضاوت، قاضی، آداب قضاوت، ملاک قضاوت، داوری،
«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.
منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و بافضیلت ترین انسان ها و در نگاه دیگر از شقی ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام او در جایگاهی می نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می زنند و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!
در فقه اسلامی، ویژگی هایی برای قاضی بیان شده که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مردبودن، حلال زاده بودن، اجتهاد در دین و اعلم بودن نسبت به کسانی که در حوزه قضاوت وی هستند.
تصدی مقام قضاوت، بر آنان که ویژگی های یادشده را داشته باشند، واجب کفایی است مگر این که این ویژگی ها منحصر در فرد خاصی باشد که در این صورت قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود.
در تشکیل دادگاه و قوام قضاوت، چند چیز نقش اساسی دارد که بدون آن ها، قضاوت انجام نمی گیرد. آن ها عبارتند از:
قاضی در برخورد با شاکی و متشاکی باید آدابی را به کار گیرد که عبارتند از:
گفتنی است در اسلام، برای حفظ جان، مال و ناموس مردم اهتمام بیشتری شده و دستورهای احتیاطی در این زمینه ها به گونه ای است که حق کسی ضایع نشود.
احبار در عصر بعثت جهت حکم و داوری بر اساس تورات بیمناک بودند.
احبار یهود در عصر بعثت، بیمناک از مردم خویش جهت حکم و داوری بر اساس تورات: انآ انزلنا التوریة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربنیون والاحبار بما استحفظوا من کتـب الله وکانوا علیه شهداء فلاتخشوا الناس واخشون...
یکی از وظایف پیامبران، قضاوت بین مردم است. در این مقاله آیات مرتبط با قضاوت انبیا معرفی می شوند.
داوری براى حلّ اختلافات مردم، از وظایف پیامبران: ۱. کان النّاس أمّة وحدة فبعث اللّه النّبیّین مبشّرین ومنذرین وأنزل معهم الکتب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه ....
بقره/سوره۲، آیه۲۱۳.    
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۱۳.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۹۸، برگرفته از مقاله «قضاوت انبیاء».    
...
در این مقاله آیات مرتبط با قضاوت بر اساس قرآن معرفی می شوند.
لزوم حکم میان اهل ذمّه براساس احکام قرآن، در صورت تصمیم به داوری:وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ.
مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
پیامبر صلی الله علیه وآله مأمور داورى و قضاوت میان اهل کتاب، براساس احکام قرآن:وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ.
مائده/سوره۵، آیه۴۷.    
هواپرستی، خطر جدّى در برابر داورى و قضاوت قرآن:وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ.
مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
...
در صورت داوری، حکم میان اهل ذمه ، براساس احکام قرآن لازم می باشد و پرهیز از پیروی تمایلات نفسانی اهل ذمه در داوری میان آنان و مخیر بودن حاکم اسلامی در داوری برای اهل ذمه و روی گردانی از آنان و رعایت قسط و عدل در داوری میان اهل ذمه از سوی حاکم اسلامی لازم است.
در صورت داوری، حکم میان اهل ذمه ، براساس احکام قرآن لازم می باشد: «وانزلنآ الیک الکتـب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتـب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم عما جآءک من الحق... • وان احکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک...» و این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنها است، بنابراین بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن، و از هوا و هوسهای آنها پیروی مکن، و از احکام الهی روی مگردان...•و باید در میان آنها ( اهل کتاب ) طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کنی و از هوسهای آنان پیروی مکن و بر حذر باش که مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند ....
← قرآن مهیمن
قرآن کریم در باب لزوم پرهیز از پیروی تمایلات نفسانی اهل ذمه در داوری میان آنان چنین می فرماید: «وانزلنآ الیک الکتـب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتـب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم عما جآءک من الحق... • وان احکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک...» مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
مخیر بودن حاکم اسلامی در داوری برای اهل ذمه و روی گردانی از آنان حکمی است که خداوند به پیامبرش عطا می فرماید: «... فاحکم بینهم او اعرض عنهم...» ... ...در میان آنان داوری کن یا (اگر صلاح بود) آنها را بحال خود واگذار ... . در این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم را مخیر می کند بین اینکه در آنان البته اگر آن جناب را حکم قرار دادند حکم کند و یا از آنان اعراض نماید و معلوم است که انتخاب یکی از این دو طرف از آن جناب صادر نمی شود مگر به خاطر مصلحتی که آن جناب را وادار به آن سازد. در نتیجه خدای تعالی امر را ارجاع به نظر و رأی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم نموده است.خدای تعالی سپس این تخییر را بیان کرده به اینکه اگر از آنان اعراض کنی و حکمی نکنی هیچ ضرری برای تو ندارد و نیز سفارش فرموده که اگر خواستی حکم کنی جز به قسط و عدل حکم نکنی، در نتیجه برگشت مضمون سرانجام به این می شود که خدای سبحان راضی نمی شود که غیر حکم او را جاری کند یا باید حکم او را جاری کند و یا اصلا در کارشان مداخله نکند تا اگر حکمی دیگر در بین آنان جاری شد به دست آن حضرت جاری نشده باشد. البته منظور این نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلّم تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد بلکه منظور این است شرائط و اوضاع را در نظر بگیرد اگر مصلحت بود دخالت و حکم کند و اگر مصلحت نبود صرفنظر نماید. و برای تقویت روح پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلّم اضافه می کند اگر صلاح بود که از آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی توانند بتو برسانند.
لزوم رعایت قسط و عدل
...
در شرع مقدس اسلام برای قضاوت آدابی ذکر شده است که در این مجال اشاراتی به این آداب خواهیم داشت.
فقها آداب قضا را به مستحب، مکروه، واجب و حرام تقسیم کرده اند:
← آداب مستحب
۱. مدعی باید بالغ، عاقل و رشید باشد. دعوی صغیر و مجنون مسموع نیست. مگر این که به وسیلۀ ولی یا وصی یا قیم آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به امور مالی او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری که متضمن تصرف در اموال و حقوق مالی او نباشد، بدون اشکال است. ۲. مدعی باید در دعوایی که مطرح می کند، ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشد. ۳. مدعی باید در دعوایی که مطرح می کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و گمان قابل استماع نیست. ۴. مدعی به، باید از نظر شرعی قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.
جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۷۶.    
 ۱. ↑ المبسوط، طوسی، ج۸، ص۸۶.    
...
در نوشتاری که فراروی دارید به بررسی فتوای فقیهان، در باب حکم و قضاوت بر اساس قرینه پرداخته شده است.
انسان موجودی است اجتماعی که هماره برای دستیابی به هدفها و برآوردن نیازهای خود، با کسان جامعه در داد و ستد است. این امر، به گونه طبیعی گاه به ستیزها، درگیری ها و اختلاف هایی می انجامد که باید از سوی شخص و یا مقامی صالح، از میان برداشته شود. برای ازمیان برداشتن آنچه انسان ها در آن کشمکش و ستیز دارند، چه ادعا و خواهانی مالی باشد، یا حدّی از حدود الهی ، نمی توان بدون وجه و دلیل حکم کرد. برای شناختن حق صاحب حق، در ستیزها و کشمکش ها، چند راه، بیش تر پیش روی نیست و قاضی یا هر شخص دیگر می تواند با در پیش گرفتن یکی از این راه ها، حقیقت قضیّه را دریابد:
← طبیعت و گوهر اشخاص
حکم و داوری بر اساس قرینه ها و نشانه ها، از گزاره هایی است که از گذشته های دور تا کنون، فقیهان، کم و بیش به آن پرداخته اند، اما گشودن فصلی جداگانه در کتابهای پیشین، کم تر یافت می شود. البته محققان معاصر در پاره ای از نگاشته های خود به این موضع به گونه مستقل پرداخته و در این باره، رساله هایی نیز نگاشته اند. با بررسی منابع یاد شده بدین نتیجه خواهیم رسید که بیش تر فقیهان حکم و داوری بر اساس قرینه را تمام ندانسته و قرینه ها را در اثبات حکم، ناکارامد دانسته اند.
معنای لغوی قرینه
(قرینه) از ماده قَرَنَ گرفته شده و بر همراهی چیزی با چیز دیگر دلالت دارد. (اقتران) به معنای نزدیک یکدیگر بودن، از همین خانواده است. در لغت عرب، زوجه را (قرین) می گویند، و به دوست نیز (قرین) گفته می شود؛ زیرا همراه انسان است و جمع آن (قُرَناء) است. بنابراین، واژگانی همچون قَرَنَ، لازَمَ، صاحََبَ و ضَمَّ، معنای نزدیک به هم دارند. و کلمه (قَرْن) نیز از همین معنی گرفته شده است؛ زیرا مردمان یک عصر، هم روزگار و نزدیک به یکدیگرند.
معنای اصطلاحی قرینه
...قضاوت در دانشنامه ویکی پدیا

قضاوت
قضاوت در بافت حقوقی، به معنی کشف حقیقت در نزاع چند طرف که در نهایت به ارائه حکمی از سوی نهاد متصدی قضاوت و لازم الاجراء از سوی حکومت برای پایان دادن به اختلاف میان آن ها منجر می شود .
کلیشه
قضاوت اکثریت (به انگلیسی: Majority Judgment) نوعی نظام انتخاباتی است که توسط مایکل بالینسکی و ریدا لاراکی در ۲۰۰۷ پیشنهاد شد. در روش قضاوت اکثریت، رأی دهندگان به هر نامزد یک درجه اختصاص می دهند. سپس میانهٔ درجه ها برای هر نامزد پیدا می شود و نامزدی که بالاترین میانه را گرفته است، برنده اعلام می شود. در صورت بروز تساوی بین دو یا چند نامزد — با فرض اینکه میانهٔ درجات همهٔ آن ها مثلاً α باشد — یک برگهٔ رأی با درجهٔ α از هر نامزد کسر شده و دوباره میانهٔ درجات محاسبه می شود. اگر میانهٔ جدید درجات یکی از این نامزدها بالاتر از بقیه باشد، برنده خواهد بود وگرنه این مراحل آنقدر تکرار می شود تا سرانجام برنده مشخص شود. در نهایت اگر برنده پیدا نشد، قرعه کشی می شود.
با فرض اینکه رأی دهنده ای اگر نامزد x را بر y ترجیح می دهد، درجهٔ بالاتری هم به x اختصاص خواهد داد، روش قضاوت اکثریت معیار کندورسه را نقض خواهد کرد. بر سر این موضوع همچنان بحث است.
این روش معیار یکنوایی را نیز نقض می کند.
قضاوت دربارهٔ فراچیشکا کووسا (لهستانی: Wyrok na Franciszka Kłosa) یک فیلم درام بلند تلویزیونی به کارگردانی آندری وایدا است که در سال ۲۰۰۰ ساخته شد.
۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-09-۲۴) (لهستان)
تعلیق قضاوت یک فرایند ادراکی و استدلال ذهن است که در آن فرد ضمن نتیجه گیری اخلاقی، از قضاوت خودداری می کند. نقطه مقابل تعلیق قضاوت، قضاوتِ زود هنگام است. در حالی که پیش داوری، شامل نتیجه گیری و تصمیم گیری قبل از داشتن اطلاعات کافی در زمینهٔ موضوعی می باشد، «تعلیق قضاوت» مستلزم داشتن صبر برای دستیابی به تمام واقعیت های موجود در مورد آن رخداد، قبل از هرگونه تصمیم گیری است.
آگنوستیسیزم یعنی
اپوخه
پیرهونیسم
تعلیق ناباوری
«تعلیق قضاوت»، سنگ بنای روش تحقیق به شیوهٔ استاندارد است. بسیاری از روش های علمی برای ترغیب به کارگیری شیوهٔ «تعلیق قضاوت»، تا انجام مشاهدات لازم، از طریق داوری همتا آزمایش و تأیید شده است. پیشرفت علوم اجتماعی اغلب در گرو حذف سوگیری های شناختی می باشد که در بسیاری از اشکال (فهرست سوگیری های شناختی) شناخته شده است.
در فلسفه، «تعلیق قضاوت» معمولاً با شکّاکیت و اثبات گرایی مرتبط است، اما تنها به این موضوعات محدود نمی شود. به عنوان مثال، رنه دکارت در قرن هفدهم، از آن به عنوان سنگ بنای معرفت شناسی خود استفاده کرد. وی در فرایندی که از آن به عنوان شکّاکیت روش شناختی نام برد، تأکید کرد که به منظور دستیابی به یک شالودهٔ منسجم در هنگام ساخت زیربنای دانش و اعتقاد شخصی، شخص باید در ابتدا به همه چیز شک کند.
«تعلیق قضاوت» همچنین اصطلاحی است که در حقوق مدنی برای نشان دادن تصمیم دادگاه برای ابطال یک «قضاوت مدنی» مورد استفاده قرار می گیرد؛ و در مورد حکم محکومیت، «حکم تعلیقی» یکی از احکام احتمالی موجود در دادگاه است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قضاوت در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: قضاء) در اصطلاح شیعه، ولایت شرعی بر حکم در مصالح عامه از سوی امام معصوم (ع). به گفتۀ شهید ثانی در مسالک، قضاء را بدان سبب قضاء نامیدند که قاضی، خصومت را تمام می کند. صاحب جواهر گفته است که قضا واجب کفایی است. قاضی بر دو نوع است: قاضی منصوب و قاضی تحکیم. قاضی منصوب کسی است که از سوی امام (ع) یا نایبش تعیین شده باشد، و قاضی تحکیم کسی است که طرفین به حکم او در رفع خصومت رضایت داده باشند. در زمان غیبت امام معصوم (ع)، نصب قاضی، از سوی امام به شکل عام برای کسانی که متصف به صفات ویژه ای باشند، صورت گرفته است. البته بعضی اعتقاد دارند که چنین نصبی صورت نگرفته است. به عقیدۀ کسانی که نظریۀ ولایت فقیه را قبول دارند، فقیه می تواند به نیابت از امام معصوم (ع) اشخاصی را برای قضاوت در زمان غیبت منصوب کند. دربارۀ شرایط قاضی، فقیهان اتفاق نظر ندارند. دسته ای شرط کرده اند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد. عده ای تجزی در اجتهاد را کافی دانسته اند و حتّی گروهی گفته اند که قاضی باید مجتهد اعلم باشد. بعضی نیز علم به احکام شرعی را ولو از روی تقلید، برای قضاوت کافی می دانند. در شرط بودن بلوغ، عقل، رشد و اسلام کمتر اختلاف است، و همین طور مرد بودن که البته اخیراً در این باره اختلاف نظرهایی پدید آمده است. اما در شرط بودن عدالت، گرچه در تبیین معنی عدالت توافقی وجود ندارد، هیچ اختلافی مشاهده نمی شود. قاضی حتی اگر خود بی نیاز باشد حق دارد از بیت المال ارتزاق کند. همچنین می تواند به علم خود عمل کند و به بیّنه و اقرار و قسم توجه نداشته باشد. قاعدۀ اصلی در باب قضا آن است که مدّعی باید بیّنه بیاورد و منکر باید قسم بخورد.

نقل قول های قضاوت

قضاوت
• «اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گزاری و اجرایی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود.» روح القوانین -> شارل دو مونتسکیو
• «آن که از قضاوت می ترسد، از عدالت ترسیده است.» -> رابیندرانات تاگور

قضاوت در جدول کلمات

قضاوت
داوری
قضاوت غیرمنصفانه
ناداوری

معنی قضاوت به انگلیسی

witting (اسم)
ذکاوت ، قضاوت ، هوش ، اطلاعات ، معلومات ، دانش ، تعمد
sentence (اسم)
قضاوت ، حکم ، رای ، گفته ، فتوی ، فتوا ، جمله
adjudication (اسم)
قضاوت ، داوری ، حکم ورشکستگی ، احقاق حق
verdict (اسم)
قضاوت ، نظر ، حکم ، رای ، فتوی ، رای هیئت منصفه
judgeship (اسم)
قضاوت ، منصب قضا
view (اسم)
قضاوت ، نظر ، نما ، عقیده ، دید ، چشم انداز ، منظره ، نظریه

معنی کلمه قضاوت به عربی

قضاوت
جملة , حکم , قرار , وجهة النظر
اجحاف
الحکم العادل
انصح , قاضي ، اِجتهادٌ
عثرة
مقعد

قضاوت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سانيا ١٩:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩
نظر دادن درباره كسي يا چيزي
و حال ممكن است اين نظر خوبي باشد و يا نظر بد و از عجله
|

نازنین ٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/١٦
قضاوت نکنیم درباره کسانی که نمیشناسیم و قضاوت نکنیم در باره مساـٔل هایی که هیچوقت خودمان تجربه شان نکردیم
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پاسخنامه آزمون قضاوت 95   • نتایج آزمون قضاوت 94   • دانلود سوالات آزمون قضاوت 95   • شرایط آزمون قضاوت 95   • دانلود سوالات قضاوت 95   • سایت قضاوت   • نتایج آزمون قضاوت 95   • ثبت نام ازمون قضاوت   • معنی قضاوت   • مفهوم قضاوت   • تعریف قضاوت   • معرفی قضاوت   • قضاوت چیست   • قضاوت یعنی چی   • قضاوت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قضاوت
کلمه : قضاوت
اشتباه تایپی : rqh,j
آوا : qezAvat
نقش : اسم
عکس قضاوت : در گوگل


آیا معنی قضاوت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )