انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1019 100 1

قطاع

/qetA'/

برابر پارسی: برش، بریدن

معنی قطاع در لغت نامه دهخدا

قطاع. [ ق ِ ] (ع اِ) کازود و کارد که بدان جامه و چرم و مانند آن بُرند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || درم. (منتهی الارب ). دراهم. (اقرب الموارد). || هنگام رسیدن خرما و انگور و جز آن و هنگام درودن آن. (منتهی الارب ): هذا زمن القطاع ، و یفتح ؛ ای زمن صرام النخل. (اقرب الموارد). || ج ِ قِطْع. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قِطْع شود. || ج ِ قطیع، به معنی شاخی که از آن تیر سازند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قطیع شود.

قطاع. [ ق ِ ] (ع مص ) بریده و سپری شدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). بریده و سپری شدن آب چاه. (آنندراج ). رجوع به قَطاع و قُطوع شود. || از سردسیر به گرمسیر رفتن پرنده و به عکس.(اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قُطوع شود.

قطاع. [ ق َ ] (ع اِ) هنگام رسیدن خرما و انگور و جز آن و هنگام درودن آن. (منتهی الارب ). رجوع به قِطاع شود. || (مص ) بریده و سپری شدن و منقطع شدن ، یا کم شدن. رجوع به قُطوع شود. || از سردسیر به گرمسیر رفتن یا به عکس. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قِطاع و قُطوع شود.

قطاع. [ ق َ ] (ع مص ) بریده شدن دست از بیماری. (منتهی الارب ). جدا شدن دست از بیماری ، یا به بریدن. (اقرب الموارد). رجوع به قَطْع و قِطاع شود.

معنی قطاع به فارسی

قطاع
بسیارقطع کننده، بسیاربرنده، جمع قاطع به معنی برنده، قطاع الطریق: قطاع طریق، راهزنان
( صفت اسم ) جمع قاطع برنده ها . یا قطاع طریق . راهزنان قطاع الطریق : مسالک و ممالک که از تغلب دزدان و تعدی قطاع طریق مهجور و مدورس مانده بود ...
بریده شدن دست از بیماری جدا شدن دست از بیماری یا به بریدن .
جمع : قاطع الطریق راهزنان قطاع طریق : اتفاقا سری چند از قطاع الطریق کردستان آورده بودند .
راه زنان که مال مسافران را بغارت برند یا قتل کنند و بفریب کشند .
[sector of a circle] [ریاضی] ناحیه ای از دایره محدود به دو شعاع و کمانی که انتهای آن دو شعاع را به هم پیوند می دهد متـ . قطاع دایره ای circular sector
[circular sector] [ریاضی] قطاع دایره
[sector of a sphere] [ریاضی] قطاع کروی
[spherical sector] [ریاضی] جسم حاصل از دَوران قطاعی از یک دایره حول قطری از آن دایره متـ . قطاع کره sector of a sphere
[blind sector] [حمل ونقل دریایی] بخشی از صفحۀ رادار که به دلیل وجود مانعی بر سر راه امواج رادار، به صورت سایه مشخص می شود و اهداف موردنظر در آن دیده نمی شوند
یکی از ائمه لغت مولد او در صقلیه

معنی قطاع در فرهنگ معین

قطاع
(قَ طّ) [ ع . ] (ص .) بسیار برنده ، قطع کننده .
(قُ طّ) [ ع . ] (اِفا.) جِ قاطع .

معنی قطاع در فرهنگ فارسی عمید

قطاع
= قطعه
= قاطع
بسیاربرنده، بسیارقطع کننده.
راهزنان.

قطاع در دانشنامه اسلامی

قطاع
شخص زودباور، به خاطر خلل در عقل را قَطّاع گویند.
قطّاع، به کسی می گویند که از اسبابی که معمولا برای انسان های متعارف، قطع نمی آورد، به قطع می رسد و سریع القطع و زودباور است و این حالت، ناشی از خللی است که در عقل به وجود می آید و سبب بیماری زودباوری می گردد.بنابراین، مواردی که سریع القطع بودن، به جهت ذکاوت و تیزهوشی باشد، از محل بحث خارج است.
ـــ قطاع به کسی می گویند که زیاد به یقین و قطع می رسد این امر گاهی خوب است و گاهی بد.در مورد قطع قطاع اختلاف است که آیا قطع وی حجت است یا نه؟ و نمی توان دیدگاه واحدی را ارائه داد. ـــ قطع به وجود آمده برای شخص زود باور را قطع قطاع گویند.
قطع به حکم شرعی واقعی را برای شخص قطاع «قطع قطاع» می گویند؛ یعنی رسیدن به حکم واقعی برای کسی که زود باور است و بسیار زیاد از اسباب غیر عادی به قطع می رسد.
تقسیم قطع قطاع
در «قطع قطاع» این بحث مطرح می شود که آیا همان گونه که قطع انسان های متعارف و معمولی، حجت است، قطع قطاع نیز حجت است یا نه. در پاسخ گفته شده است که قطع قطاع دو گونه است:۱. قطعی که از راه متعارف به دست می آید، که به اتفاق همه علما حجت است؛۲. قطعی که از راه غیر متعارف به دست می آید مانند قطع به دست آمده از راه خبر دادن بچه یا شخص دروغ گو؛ علمای اصولی درباره حجیت این قطع اختلاف دارند:
اختلاف علما
مرحوم «شیخ انصاری»، قطع قطاع را مطلقا حجت دانسته و آن را از سایر قطع ها متفاوت نمی داند؛مرحوم «کاشف الغطاء» می گوید: قطع قطاع مطلقا حجت نیست؛ مرحوم «صاحب فصول» به تفصیل اعتقاد دارد؛ به این بیان که:
تفصیل صاحب فصول
...

قطاع در دانشنامه ویکی پدیا

قطاع
قطاع دایره یا قطاع بخشی از یک قرص یا دایره است که به دو شعاع و یک کمان محدود شده است. θ زاویهٔ مرکزی روبروی کمان، r {\displaystyle r} شعاع دایره و L {\displaystyle L} طول کمان است.
قطعه دایره
مقطع مخروطی
یک قطاع با زاویهٔ ۱۸۰ درجه را نیم دایره و با زاویهٔ ۹۰ درجه را ربع دایره می نامند. اگر دو انتهای کمان را به هر نقطه ای غیر از مرکز دایره وصل کنیم، بخش پدید آمده قطاع نخواهد بود؛ و زاویهٔ ساخته شده در آن هم زاویهٔ مرکزی نخواهد بود.
مساحت سراسر دایره برابر π r 2 {\displaystyle \pi r^{2}}   است پس مساحت یک قطاع برابر است با حاصل ضرب نسبت زاویه ای که دربر دارد به زاویهٔ کل دایره (۳۶۰ درجه) در مساحت کل دایره. اگر زاویهٔ θ به رادیان باشد، مساحت قطاع خواهد بود:
و اگر θ به درجه باشد:
عکس قطاع
قطاع دایره یا قطاع بخشی از یک قرص یا دایره است که به دو شعاع و یک کمان محدود شده است. θ زاویهٔ مرکزی روبروی کمان، r {\displaystyle r} شعاع دایره و L {\displaystyle L} طول کمان است.
یک قطاع با زاویهٔ ۱۸۰ درجه را نیم دایره و با زاویهٔ ۹۰ درجه را ربع دایره می نامند. اگر دو انتهای کمان را به هر نقطه ای غیر از مرکز دایره وصل کنیم، بخش پدید آمده قطاع نخواهد بود؛ و زاویهٔ ساخته شده در آن هم زاویهٔ مرکزی نخواهد بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قطاع در دانشنامه آزاد پارسی

قِطاع (sector)
قِطاع
قِطاع
در هندسۀ مسطحه، بخشی از دایره، محدود به دو شعاع و کمانی که آن دو شعاع را به هم می پیوندد. با انتخاب دو نقطه روی دایره و وصل کردن شعاع های منتهی به آن ها، دو قطاع ایجاد می شود که اندازۀ کمان و زاویۀ مرکزی روبه آن در قطاع بزرگتر بیشتر از ۱۸۰ درجه، و اندازۀ کمان و زاویۀ مرکزی روبه آن در قطاع کوچکتر کمتر از ۱۸۰ درجه است. اگر شعاع دایره برابر r و زاویۀ مرکزی روبه کمان قطاع برابر φ رادیان باشد، مساحت قطاع برابر است با (فرمول ۱).فرمول ۱:به عبارت دیگر، مساحت قطاع برابر است بـا حاصل ضربπr۲در اندازۀ زاویۀ مرکزی برحسب درجه تقسیم بر ۳۶۰ درجه. قطاع کروی جسم حاصل از دوران قطاعی از یک دایره حول یک قطر آن است.

ارتباط محتوایی با قطاع

قطاع در جدول کلمات

قطاع الطریق
راهزن

معنی قطاع به انگلیسی

sector (اسم)
جزء ، ناحیه ، بخش ، محله ، قطاع ، قطاع دایره ، قسمتی از جبهه

معنی کلمه قطاع به عربی

قاطع الطريق

قطاع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی قطاع

محمد حمید نیک روان ٢٣:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی)
|

پیشنهاد شما درباره معنی قطاعنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

منصور رخشانی > بازیگر رزمی کار فیلم معبدشائولین
منصور رخشانی > امیدوار کردن
منصور رخشانی > دیوی در شاهنامه که با رستم جنگید
منصور رخشانی > نیم تنه آستین
ah.banaei@hotmail > faster parent
مریم عبادتیان > Queens peace
وانیا > لغزید
محدثه فرومدی > dendritic

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محیط قطاع دایره   • مساحت قطعه دایره   • محاسبه محیط قطاع دایره   • محاسبه مساحت قطاع کره   • محاسبه وتر دایره   • محاسبه مساحت قسمتی از دایره   • فرمول محاسبه وتر دایره   • معنی قطاع   • مفهوم قطاع   • تعریف قطاع   • معرفی قطاع   • قطاع چیست   • قطاع یعنی چی   • قطاع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطاع
کلمه : قطاع
اشتباه تایپی : rxhu
آوا : qetA'
نقش : اسم
عکس قطاع : در گوگل


آیا معنی قطاع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )