برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1354 100 1

قطبش

معنی قطبش به فارسی

قطبش
[polarization] [شیمی] تغییر شکل ابر الکترونی در اطراف هسته
[anodic polarization] [خوردگی، شیمی] تغییر پتانسیل الکترود و تبدیل آن به پتانسیل های نجیب تر یا مثبت تر براثر عبور جریان
[atomic polarization] [فیزیک] قطبش ناشی از تغییر شکل توزیع بار الکتریکی بین اتم های متفاوت در مولکول ها
[saturation polarization] [فیزیک] کمیتی که نشان دهندۀ بیشینۀ قطبش الکتریکی محیط دی الکتریک است
[elliptical polarization] [فیزیک] چرخش بیضوی بُردار جابه جایی یا بردار میدان الکتریکی موج در صفحۀ عمود بر راستای انتشار
[polarizability] [شیمی، فیزیک] [شیمی] میزان آسانی انحراف ابر الکترونی یک هستار مولکولی با استفاده از یک میدان الکتریکی [فیزیک] خاصیت یک اتم یا مولکول که به موجب آن اَبرِ الکترون آن اتم یا مولکول در میدان الکتریکی تغییر شکل می یابد
[plane polarization] [فیزیک] فرایندی که در آن بُردار میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی به یک صفحه محدود می شود
[plane polarization] [شیمی، فیزیک] ← قطبش خطی
[atmospheric polarization] [علوم جَوّ] تبدیل نور طبیعی خورشید به نور قطبیده براثر پراکنش در جوّ زمین
[rotary polarization] [شیمی، فیزیک] ← فعالیت نوری 1
[linear polarization] [شیمی، فیزیک] قطبش موج الکترومغناطیسی که در آن بُردار الکتریکی در هر نقطه همواره راستای ثابتی دارد متـ ...

قطبش در دانشنامه ویکی پدیا

قطبش
قطبش یا پولاریزاسیون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قطبش (موج ها)، یکی از ویژگی های امواجی که می توانند در بیش از یک جهت نوسان داشته باشند
قطبیت پذیری، یکی از خواص اتم ها و مولکول ها
قطبش (خوردگی)، تغییر در پتانسیل تعادل یک واکنش الکتروشیمیایی
قطبش در دی الکتریک ها، جدایی بارهای الکتریکی در مواد عایق
چگالی قطبش، یک میدان برداری برای توصیف گشتاور دو قطبی الکتریکی ماندگار در دی الکتریک
قطبش (به انگلیسی: Polarization) در خوردگی به تغییر پتانسیل یک واکنش الکتروشیمیایی گفته می شود.
خوردگی
در تعریف پلاریزاسیون یعنی مقاومت در برابر عبور جریان. طبق این تعریف، پلاریزاسیون منجر به عدم خوردگی می شود چرا که مانع جریان یافتن و حرکت الکترون ها یا یون ها می شود. در مقابل دپلاریزاسیون به معنی از دست رفتن پلاریزاسیون است که منجر به خوردگی می شود. به عبارت دیگر عاملی که موجب عدم خوردگی یک ماده می شود پلاریزاسیون است.
قطبش با خارج شدن واکنش الکتروشیمیایی از تعادل رخ می دهد و همراه با ایجاد شدت جریان خالص است که اگر شدت جریان آندی بیشتر از کاتدی باشد، گفته می شود قطبش آندی است و برعکس.
قطبش بر سه گونه است:
قُطبِش، قُطبیدگی، یا پُلاریزاسیون (به انگلیسی: Polarization)، از ویژگی های اساسی امواج عرضی است که راستای نوسان موج را در صفحهٔ عمود بر جهت انتشار آن نشان می دهد. در الکترومغناطیس، قطبشِ یک موج الکترومغناطیسی (مانند نور) نشان دهندهٔ راستای بردارِ میدان الکتریکی آن است.
خطی است، اگر ϕ = 0 {\displaystyle \phi =0}  .
دایره ای است، اگر ϕ = π / 2 {\displaystyle \phi =\pi /2}   و A x = ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قطبش در دانشنامه آزاد پارسی

قُطْبِش (polarization)
قُطْبِش
خاصیتِ تابش های الکترومغناطیسیِ معیّن که به واسطه آن، راستا و بزرگیِ میدان الکتریکی مرتعش به نحوی به هم مرتبط می شوند. امواج نور عرضی اند؛ به این معنا که بُردارِ ارتعاشِ الکتریکیِ هر موج بر راستایِ انتشارِ آن عمود است. باریکه ای از نورِ ناقُطبیده دربردارندۀ جابه جایی امواج در راستای جهت گیری تصادفی بردارهای الکتریکی آن ها نسبت به محور انتشار است. نور با قُطبِشِ خطی شامل موج هایی است که جهتِ ارتعاشِ همۀ آن ها یکی است. در قُطبِشِ دایره ای، بردارِ الکتریکی با پیشرویِ موج در راستای انتشار به چرخش درمی آید. نور را می توان با عبور دادن از صافی هایی مثل بلورهای خاص، که ارتعاش را در یک صفحه و نه در صفحه های دیگر تَراگُسیل می کنند، قطبیده کرد.

ارتباط محتوایی با قطبش

معنی قطبش به انگلیسی

polarization (اسم)
تضاد ، قطبش ، ایجاد دو قطب
polarity (اسم)
تضاد ، تقارن ، قطبش ، تمایل قطبی ، توجه به قطب

قطبش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باران
محدودیت نوسانهای امواج الکترومغناطیسی.
شهریار آریابد
در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
سعید دولتی
قطبی شدن، قطبیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قطبش میدان الکتریکی   • قطبش خطی   • انواع قطبش   • قطبش دایروی   • تعریف پلاریزاسیون   • قطبش پذیری چیست؟   • قطبش بیضوی   • قطبش پذیری مولکول   • معنی قطبش   • مفهوم قطبش   • تعریف قطبش   • معرفی قطبش   • قطبش چیست   • قطبش یعنی چی   • قطبش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطبش
کلمه : قطبش
اشتباه تایپی : rxfa
عکس قطبش : در گوگل

آیا معنی قطبش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )