انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 892 100 1

معنی قطبش به فارسی

قطبش
[polarization] [شیمی] تغییر شکل ابر الکترونی در اطراف هسته
[anodic polarization] [خوردگی، شیمی] تغییر پتانسیل الکترود و تبدیل آن به پتانسیل های نجیب تر یا مثبت تر براثر عبور جریان
[atomic polarization] [فیزیک] قطبش ناشی از تغییر شکل توزیع بار الکتریکی بین اتم های متفاوت در مولکول ها
[saturation polarization] [فیزیک] کمیتی که نشان دهندۀ بیشینۀ قطبش الکتریکی محیط دی الکتریک است
[elliptical polarization] [فیزیک] چرخش بیضوی بُردار جابه جایی یا بردار میدان الکتریکی موج در صفحۀ عمود بر راستای انتشار
[polarizability] [شیمی، فیزیک] [شیمی] میزان آسانی انحراف ابر الکترونی یک هستار مولکولی با استفاده از یک میدان الکتریکی [فیزیک] خاصیت یک اتم یا مولکول که به موجب آن اَبرِ الکترون آن اتم یا مولکول در میدان الکتریکی تغییر شکل می یابد
[plane polarization] [فیزیک] فرایندی که در آن بُردار میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی به یک صفحه محدود می شود
[plane polarization] [شیمی، فیزیک] ← قطبش خطی
[atmospheric polarization] [علوم جَوّ] تبدیل نور طبیعی خورشید به نور قطبیده براثر پراکنش در جوّ زمین
[rotary polarization] [شیمی، فیزیک] ← فعالیت نوری 1
[linear polarization] [شیمی، فیزیک] قطبش موج الکترومغناطیسی که در آن بُردار الکتریکی در هر نقطه همواره راستای ثابتی دارد متـ . قطبش تخت2 plane polarization 2
[circular polarization] [فیزیک] چرخش دایره ای بُردار جابه جایی یا بُردار میدان الکتریکی موج در صفحۀ عمود بر راستای انتشار
[dielectric polarization] [فیزیک] جدا شدن مراکز بارهای مثبت و منفی مولکول های مادۀ دی الکتریکی و تولید دوقطبی های الکتریکی در جهت میدان الکتریکی خارجی اعمال شده
[background polarization] [ژئوفیزیک] پاسخ قطبش القایی نسبتاً ضعیفِ حاصل از بسیاری از سنگ های کانی نشده
[polarimeter] [شیمی، فیزیک- اپتیک] [شیمی] دستگاهی برای اندازه گیری میزان چرخش نوری یک مولکول دستوار در برابر نور قطبیدۀ مسطح [فیزیک- اپتیک] وسیله ای برای اندازه گیری چرخش صفحۀ قطبش با استفاده از محیط فعال نوری
[polarimetry] [شیمی، فیزیک- اپتیک] [فیزیک- اپتیک] اندازه گیری چرخش صفحۀ قطبشِ موجِ تابشی [شیمی] اندازه گیری میزان چرخش نوری یک مولکول دستوار در برابر نور قطبیدۀ مسطح
[concentration polarization] [خوردگی، شیمی] قطبش الکترود ناشی از تغییر غلظت در مجاورت سطح الکترود براثر عبور جریان
[magnetic polarization] [ژئوفیزیک، شیمی] قطب دار شدن برخی مولکول ها یا ساختارهای بلوری در میدان مغناطیسی به سبب ماهیت نامتقارن آنها
[molecular polarization] [فیزیک] قطبشی که ناشی از بی تقارنی بعضی مولکول ها یا ساختارهای بلوری است
[polarography] [شیمی] نوعی روش تجزیه براساس الکتروشیمی
[hyperpolarization] [زیست شناسی] منفی تر شدن پتانسیل غشا نسبت به حالت استراحت متـ . بیش قطبیدگی

قطبش در دانشنامه ویکی پدیا

قطبش
قطبش یا پولاریزاسیون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قطبش (به انگلیسی: Polarization) در خوردگی به تغییر پتانسیل یک واکنش الکتروشیمیایی گفته می شود.
در تعریف پلاریزاسیون یعنی مقاومت در برابر عبور جریان. طبق این تعریف، پلاریزاسیون منجر به عدم خوردگی می شود چرا که مانع جریان یافتن و حرکت الکترون ها و یا یون ها می شود. در مقابل دپلاریزاسیون به معنی از دست رفتن پلاریزاسیون است که منجر به خوردگی می شود. به عبارت دیگر عاملی که موجب عدم خوردگی یک ماده می شود پلاریزاسیون است.
قطبش با خارج شدن واکنش الکتروشیمیایی از تعادل رخ می دهد و همراه با ایجاد شدت جریان خالص است که اگر شدت جریان آندی بیشتر از کاتدی باشد، گفته می شود قطبش آندی است و برعکس.
قطبش بر دو گونه است:
قطبش فعال سازی (Activation Polarization) که با کاهش سد انرژی یکی از واکنش های آندی یا کاتدی، تعادل از بین میرود و جریان خالص آندی یا کاتدی تولید می شود.
قطبش غلظتی که تغییر پتانسیل واکنش الکتروشیمیایی در اثر ایجاد اختلاف غلظت اجزای شرکت کننده در واکنش است.
قطبش (به انگلیسی: Polarization) یکی از ویژگی های امواج عرضی است که جهتِ نوسان را در صفحهٔ عمود بر انتشار موج نشان می دهد. در الکترومغناطیس، قطبشِ یک موج الکترومغناطیسی (مانند نور) نشان دهندهٔ جهت بردارِ میدان الکتریکی آن نسبت به راستایِ انتشار است.
در امواج قطبش های متفاوتی را می توان دید؛ از جمله قطبش بیضوی و دایروی (که نوع خاصی از قطبش بیضوی است) و قطبش خطی.
قطبش اسپینی درجه ای از اسپین است به این معنی که تکانه زاویه ای ذاتی ذرات بنیادی با یک جهت داده شه هم جهت می شوند. این ویژگی ممکن است مربوط به اسپین باشد، ازین رو گشتاور مغناطیسی الکترونهای رسانش در فلزات فرومغناطیس مانند آهن منجر به جریان spin-polarized می شود. آن را ممکن است اشاره به (استاتیک) امواج اسپینی داشته باشد، همبستگی ترجیحی جهت گیری اسپین با شبکهٔ منظم (نیمه هادی یا عایق).
قطبش اسپینی همچنین برای اسپینترونیک، شاخه ای از الکترونیک، مغناطیسی نیمه هادی ها مهم است.
قطبیت پذیری (به انگلیسی: Polarizability)، میزان تغییرات توزیع الکترونی مولکول در واکنش به تغییر برهم کنش های الکترونی حلال یا واکنش گر یونی است.
در نظریه میدان کوانتومی، و به طور خاص در الکترودینامیک کوانتومی، قطبش خلاء فرایندی را توصیف می کند که در آن میدان الکترومغناطیسی پس زمینه جفت های الکترون-پوزیترونمجازیتولید می کند که توزیع بارها جریان هایی که در میدان الکترومغناطیسی تولید شده اند را تغییر می دهند. گاهی به آن خود-انرژیبوزون پیمانه ای (فوتون) نیز گفته می شود.
آثار قطبش خلاء، قبل از سال ۱۹۴۷ و محاسبه نظری آنها، به طور تجربی مشاهده شده بودند (توسط هانس بته و در راه بازگشت از کنفرانس شلتر آیلند به کورنل). پیدایش تجهیزات راداری برای جنگ جهانی دوم به دقت بالاتری در اندازه گیری سطوح انرژی اتم هیدروژن (تغییر لمب) و گشتاور مغناطیسی دوقطبی نابهنجار الکترون که توسط ایزیدور ایزاک رابی اندازه گیری شد. شتاب دهنده ذرات تریستان در ژاپن در سال ۱۹۹۷ به شکل تجربی قطبش خلاء را تایید نمود.
به دستگاهی که میزان انحراف نور قطبیده (پلاریزه) را اندازه می گیرد قُطبش سنج یا پلاریمتر (انگلیسی: Polarimeter) گفته می شود. به عبارتی دیگر، قطبش سنج ابزاری علمی است که برای اندازه گیری زاویه چرخشی که نور قطبیده حین عبور از یک ماده فعال نوری دارد، به کار می رود.
برخی مواد شیمیایی از نظر نوری فعال هستند و نور قطبیده (یک جهتی) هنگام عبور از این مواد یا به سمت چپ (پادساعت گرد) یا به سمت راست (ساعت گرد) می چرخد. میزان چرخش نور در این حالت، زاویه چرخش نامیده می شود. زاویه چرخش عمدتاً به عنوان زاویه مشاهده معروف است.
بنابر این از قطبش سنج برای اندازه گیری راست بری و چپ بری محلول ها استفاده می شود.
به اندازه گیری و تفسیر قطبش موج های عرضی، به ویژه موج های الکترومغناطیسی مانند رادیو و امواج نور قُطبش سَنجی (انگلیسی: Polarimetry) گفته می شود. قطبش سنجی معمولاً بر روی موج های الکترومغناطیسی انجام می شود که از ماده ای گذر کرده، بازتابیده، شکانده یا پراشیده شده باشد تا از این طریق مشخصات آن شی تعیین گردد.
در فیزیک و اپتیک، به اندازه گیری چرخش صفحهٔ قطبشِ موجِ تابشی، قطبش سنجی گفته می شود. در شیمی قطبش سنجی به معنی اندازه گیری میزان چرخش نوری یک مولکول دستوار در برابر نور قطبیدهٔ مسطح است.
در الکترومغناطیس کلاسیک، چگالی قطبش (یا قطبش الکتریکی، و یا به زبان ساده قطبش) میدان برداریست که بیانگر چگالی دائم یا ناشی از قرار دادن دو قطبی الکتریکی در مواد دی الکتریک می باشد. هنگامی که دی الکتریک در یک میدان الکتریکی خارجی قرار داده شود، مولکول های آن گشتاور دو قطبی الکتریکی به دست می آورند و در اینصورت گفته می شود که دی الکتریک قطبیده شده است. گشتاور دو قطبی الکتریکی القا شده در واحد حجم مواد دی الکتریک، قطبش الکتریکی دی الکتریک نامیده می شود. چگالی قطبش نیز چگونگی پاسخ مواد به میدان الکتریکی اعمال شده راتوضیح می دهد و می توان از آن برای محاسبه نیروهایی که از اثر متقابل آن ها منجرشده، استفاده کرد. می توان شیوه اندازه گیری آن را با مغناطش، که پاسخ مواد به میدان مغناطیسی در مغناطیس است، مقایسه نمود. واحد اندازه گیری چگالی قطبش در SI، کولن در هر متر مربع، و چگالی قطبش توسط بردار P نشان داده می شود]. [۲
نمایش
بحث
ویرایش

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی قطبش به انگلیسی

polarization (اسم)
تضاد ، قطبش ، ایجاد دو قطب
polarity (اسم)
تضاد ، تقارن ، قطبش ، تمایل قطبی ، توجه به قطب

قطبش را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی قطبش

باران ١٦:٠٧ - ١٣٩٥/١٢/١٢
محدودیت نوسانهای امواج الکترومغناطیسی.
|

شهریار آریابد ١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠١/٢١
در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
|

پیشنهاد شما درباره معنی قطبشنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قطبش میدان الکتریکی   • قطبش خطی   • انواع قطبش   • قطبش دایروی   • تعریف پلاریزاسیون   • قطبش پذیری چیست؟   • قطبش بیضوی   • قطبش پذیری مولکول   • معنی قطبش   • مفهوم قطبش   • تعریف قطبش   • معرفی قطبش   • قطبش چیست   • قطبش یعنی چی   • قطبش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطبش
کلمه : قطبش
اشتباه تایپی : rxfa
عکس قطبش : در گوگل


آیا معنی قطبش مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )