برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

قطع رحم

قطع رحم در دانشنامه اسلامی

قطع رحم
قطع رحم از گناهان کبیره است و موجب عذاب آخرت می شود. قرآن مجید کسانی را که قطع رحم می کنند سزاوار لعن خدا می داند. و در روایات نیز نسبت به قطع رحم بیانات تند و تهدید آمیزی وارد، شده است.
بی شک، قطع رحم از گناهان کبیره است و موجب عذاب آخرت می شود و در قرآن مجید از آن به شدت نهی شده است.
← موجب لعن خدا
در روایات نیز نسبت به قطع رحم بیانات تند و تهدید آمیزی وارد، شده است.
← در ردیف شرک به خدا
 ۱. ↑ محمد/سوره۴۷، آیه۲۲-۲۳.    
...
قطع رحم
قطع رَحِم به معنای قطع ارتباط و دیدار با خویشاوندان. یعنی ترک صله رحم ۰ یکی از گناهان کبیره که درباره خویشاوندان بدخُلق یا گناهکار نیز مُجاز نیست. قرآن و احادیث از قطع رحم نهی وبر صله رحم تأکید کرده اند. بنابر حدیثی قدسی، صله رحم از رحمت خداست و هر کس آن را ترک کند، از رحمت او محروم خواهد ماند.
واژه رحم، در «قطع یا صله رحم» استعاره برای قرابت و خویشاوندی است. قطع رحم در مقابل صله رحم بوده و عبارت است از: «قطع ارتباط با خویشان هرچند به چندین واسطه به فرد منسوب باشند.»
برخی از نام ها و صفات خداوند مانند رحمان و رحیم از نظر واژگانی و معنایی با «رَحِم»، هم ریشه اند. در یک حدیث قدسی آمده است: «من خدای رحمان هستم؛ رَحِم را خلق کردم و نام آن را از نام خود گرفتم؛ پس هر کس صله رحم کند او را به رحمت خویش متصل سازم و هر کس قطع رحم کند، او را از رحمت خویش دور نمایم».
قطع رحم
بی شک، قطع رحم از گناهان کبیره است و موجب عذاب آخرت می شود و در قرآن مجید از آن شدیدا نهی شده است.
قطع رحم عبارت است از آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکان، و یاری نکردن و غمخواری ننمودن با آنان در مال و آسایش و خیرات دنیوی در حالی که به آن محتاج باشند. و سبب و باعث آن یا عداوت است یا بخل و خسیس بودن بنابراین قطع رحم از رذائل قوه غضب یا شهوت است، و شکّی نیست که از بزرگترین مهلکات و تباه کننده دین و دنیای آدمی است.
خویشاوندی بر دو گونه است:
مراد از رحمی که بریدن از او حرام ...

ارتباط محتوایی با قطع رحم

قطع رحم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قطع رحم   • مفهوم قطع رحم   • تعریف قطع رحم   • معرفی قطع رحم   • قطع رحم چیست   • قطع رحم یعنی چی   • قطع رحم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطع رحم
کلمه : قطع رحم
اشتباه تایپی : rxu vpl
عکس قطع رحم : در گوگل

آیا معنی قطع رحم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )