انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1099 100 1

قمار

/qomAr/

مترادف قمار: آس بازی، شرطبندی، گنجفه، مقامره، میسر، مخاطره

برابر پارسی: مَنگ، منگ، منگیا

معنی قمار در لغت نامه دهخدا

قمار. [ ق ِ ] (ع مص ) مقامره. به گرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی الارب ). به گرو باختن و غلبه کردن در بازی قمار. (اقرب الموارد). || (اِ) منگ. (فرهنگ اسدی ). هر بازی که در آن بطور غالب شرط شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد خواه با ورق باشد یا غیر آن. و اصل قمار این است که یکی از رفیق خود اندک اندک چیزی در بازی بگیرد. (از اقرب الموارد). هر بازی که در آن شرطی باشد مگر تیراندازی و اسب دوانی. (برهان ). قمار هر بازی که در آن شرط و گروبندی باشد و هر بازی که در آن بشرط زر داده و گرفته شود و با لفظ باختن و بردن و کردن مستعمل. (آنندراج ). قمار از دیرباز در میان ملت ها معروف بود واز یونانیان قدیم جز مردم جمهوری اسپارت کسی آن را حرام نکرد. بسیاری از امپراطوران روم علاقه ٔ فراوان به قماربازی داشتند و گاه در آن مبلغ هنگفتی می باختند. تاسیت ، مؤلف رومی از عشق آلمانیها بقمار چیزها نقل میکند که باور نکردنی است. وی مینویسد که آنان حتی آزادی خود را قمار میکردند و اگر میباختند در اسارت برنده درمی آمدند. قمار در آئین رومی ها حرام است. مسیحیان نیز آن را حرام میدانند. در قرن شانزدهم قمار در اروپا رواج و رونق بسزا گرفت و قمارخانه های بزرگی بنیاد شد. دولت انگلستان بسال 1853 قمار را تحریم کرد و در آمریکا بسال 1855 حرام گردید. و در پروس بسال 1854 تحریم شد و سایر ایالات آلمان بسال 1868 آن راحرام کردند. اسلام قبل از همه ٔ ملل متمدن جهان قمار را تحریم کرد. (از دائرة المعارف وجدی ) :
من گرفتم که قمار از همه عالم بردی
دست آخر همه را باخته میباید رفت.
صائب (از آنندراج ).
پادشاهانه کرده ایم قمار
داو اول خزانه باخته ایم.
ظهوری (از آنندراج ).
- قاب قمارخانه ؛ مردی سخت لاابالی.
- قمار باختن ؛قمار بازی کردن :
بررقعه ٔ زمانه قماری نباختم
کو را به هر دو نقش دغایی نیافتم.
خاقانی.
لباس عاریت پیش از طلب انداختن دارد
قماری را که بردی نیست در پی ، باختن دارد.
صائب (ازآنندراج ).
- قمارباز ؛ آنکه قمار کند. منگیاگر. مقامر. قَمّار.
- قماربازی ؛ عمل قمارباز.
- قمارخانه ؛ محل قماربازان. جای قمار :
دنیا قمارخانه ٔ دیو است و اندر او
ما منگیاگران و اجل نقش بین منگ.
سوزنی.
- قمار زدن ؛ قمار کردن.
- قمارستان . رجوع به همین مدخل شود.
- قمار کاغذی ؛ رجوع به این کلمه در شود.
- قمار کردن ؛ قمار باختن است. قماربازی کردن :
روی فلک را ببرد صبح مگر
صبح مگر با فلک قمار کند.
ناصرخسرو.

قمار. [ ق ِم ْ ما ] (اِ) قِمار. بازی قمار :
می و قمّار و لواطه بطریق سه امام
مر ترا هر سه حلال است هلا سر بفراز.
ناصرخسرو.

قمار. [ق َم ْ ما ] (ع ص ) قمارباز : و گویند خلفاء و ائمه و شهیدان و غازیان اسلام و علماء و زهاد که نه رافضی باشند همه را در دوزخ اندازند و موالیان خود را از غالیان و رافضیان ببهشت فرستند اگر چه قمّار وخمّار و بی نماز بوده باشند. (نقض الفضائح ص 293).

قمار. [ ق ُ / ق ِ / ق َ ] (اِخ ) نام شهری است در منتهای هندوستان قریب دریای شور به طرف جنوب که عود خوب در آنجا پیدا میشود. (آنندراج از برهان و سراج ) و در بحر الجواهر و منتخب کشف اللطایف آمده که قمار به فتح اول نام موضعی است ازبلاد هند که عود بهتر در آنجا باشد و در سراج آمده که چون قاف در هندی نیست ظاهراً قمار معرب کُمار باشدو آن نام جایی است در هند. (آنندراج ). قمار [ ق َ یاق ِ ] موضعی است در هند و عامه گویند عود بدانجا منسوب است ولی آنچه دانشمندان در این مورد گویند این است که عود به قامرون منسوب است. و آن موضعی است در هند. (از معجم البلدان ). شهری بزرگ است [ به هندوستان ] و ملوک قمار عادلترین ملکانند اندر هندوستان و اندر همه ٔ هندوستان زنا مباح است مگر اندر قمار که حرام دارند. و صلت ملوک قمار دندان پیل است و عود قماری.(حدود العالم ). جزیره ای است در دریای هند و در آن شهرهای بسیاری است. پارسایان و دانشمندان چین و هند در آن سکنی کنند و در آن بت های بسیاری است که بنحوی عجیب قلمکاری شده. عود قماری بدان منسوب است و مرکز معدن طلاست و آبنوس و طاوس. (نخبة الدهر دمشقی ص 65).
ابن الندیم گوید: ابودلف سیاح ینبوعی مرا حکایت کرد که در قمار بتکده ای است دیوارهای آن از زر و سقف آن از عود هندی و هر عود بطول پنجاه ذراع و بیشتر بت ها و محاریب و قبله های آن مرصع به مرواریدهای گرانبها و یاقوت های درشت است. رجوع به الفهرست شود :
مهتر بود خزانه ٔ زرّ تو از خزر
بهتر بود قمطره ٔ عود تو از قمار.
منوچهری.
سوخت شب مشک رنگ زآتش خورشید و برد
نکهت باد سحر قیمت عود قمار.
خاقانی.

معنی قمار به فارسی

قمار
موضعی است در جزیره جاوه که عود ( عود قماری ) منسوب بدان است ( دزی .ج ۲ص ۴٠۴ قماره ) . توضیح یاقوت در معجم البلدان آنرا موضعی در هند می داند و گوید عود بدان منسوب است عامه آنرا چنین تلفظ کنند و اهل معرفت [ قامرون ] گویند . مولف برهان آنرا نام شهری میداند در هند که عود قماری و عنبر اشهب و طاوس خوب از آن شهر آورند .
بازیی که در آن شخص برنده ازبازنده پول یاچیزی گیرد، بازی باورق وتخته نردوشترنج وامثال آنها
( اسم ) هر قسم بازی که در آن برد و باخت باشد از قبیل نرد شطرنج گنجفه پوکر و غیره . یا قمار کاغذی . گنجفه . یا قمار و راه قمار . تعبیری مثلی است و در جایی گویند که کسی به چیزی پردازد که از عهده آن برنیاید و اصل در قمار بازی است و حاصل معنی آنست که تا از راه و رسم قمار آگاه نباشی شروع در آن خوب نیست و جرات مناسب نی .
( صفت ) آنکه به قمار پردازد کسی که برد و باخت کند .
عمل و شغل قمار باز قمار .
( اسم ) محلی که در آن قمار کنند .
( صفت ) کسی که قمار را دوست دارد : کس نباشد قمار دوست چو او زان همه طایفه هموست هم . ( مسعود سعد ۵۶۶ )
( صفت ) ۱ - آنکه در قمار تقلب کند . ۲ - آنکه بهر طریقی تحصیل پول کند . ۳ - آنکه عاده شریر باشد موذی .
خشتی که قمار بازان بر آن بجل اندازند و آنرا در هندوستان بت بضم موحده و آخر فوقانی خوانند .
آنکه خوب قمار کند مقابل به قمار
اشتالنگ که با آن قمار کنند
حریف دو تن که با هم قمار کنند
کوزه ایست که چون شخصی زربه قمار بازان وام بدهد و به تفاریق از آنها باز بستاند در آن کوزه جمع می نماید.

معنی قمار در فرهنگ معین

قمار
(قُ) [ ع . ] (اِ.) هر نوع بازی که در آن پولی برده یا باخته شود.

معنی قمار در فرهنگ فارسی عمید

قمار
۱. هر نوع بازی ای که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگر بگیرد.
۲. [مجاز] کار خطرناک، ریسک.

قمار در دانشنامه اسلامی

قمار
قمار (به کسر قاف) گروبندی با یکدیگر را گویند.
گفته می شود: «قامر الرجل مقامرة و قمارا: راهنه. و القمار المقامرة».
و به عبارت دیگر قمار گرو بندی در بازی با آلات معروف و معده از برای قمار است.
«الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفة».
بالاخره هر نوع برد و باخت به وسیله اسباب مختص برای این کار و یا وسائلی که عرفاً و عادتاً برای این عمل به کار می رود، قمار به شمار است.
و جماعتی گفته اند: که بر بازی با اشیای مزبور اطلاق می شود ولو توأم با رهن نباشد.
حکم قِمار
جمیع انواع قمار مانند نرد و شطرنج حرام است، اجماعاً.
← مستند حکم
شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسب آورد: بازی برای غلبه کردن و بردن چهار گونه است:
الف) لعب و بازی با آلات معدّه برای قمار با گروگان این نوع بدون خلاف حرام است.
ب) بازی با آلات و اسباب قمار بدون گروگان.
صدق قمار بر این قسم، محل تأمل و نظر است.
ج) بازی بغیر آلات و اسباب قمار با گروگان در غیر اسب دوانی و تیراندازی، مانند گروبندی برای حمل سنگ گران.
ظاهر آن است که این قسم نیز ملحق به قمار و حرام است.
د) مغالبه یا مسابقه بدون گروگان و عوض در غیر سبق و رمایه.
در این قسم نیز اکثر قائل به تحریم شده اند.

قمار
قِمار یا قمار بازی در فقه اسلامی به معنای بازی با آلات مخصوص به همراه برد و باخت است. در اسلام قماربازی حرام است. در روایتی از پیامبر اسلام (ص) کلمه «مَیْسِر» در آیه ۹۳ سوره مائده بر قمار تطبیق داده شده است. احادیث متعددی با مضمون نهی از این عمل نقل شده است. در کتاب الکافی یک باب به قمار اختصاص یافته است. در فقه شیعه شرط بندی بر سر بازی های دیگر (به جز سه مورد) مثل قمار حرام است.
قمار در اصل به معنای گرو قراردادن در ضمن بازی است. ولی در اصطلاح فقه اسلامی به معنای بازی با آلات مخصوصی است به که در آن شرط شده باشد که به برنده چیزی بدهند.
در اسلام قماربازی حرام است و احادیث متعددی از این عمل نهی کرده است. در روایتی از پیامبر اسلام (ص) کلمه «مَیْسِر» در آیه ۹۳ سوره مائده بر قمار تطبیق داده شده است. و در کتاب الکافی یک باب به قمار اختصاص یافته است.
قمار
قمار عبارت است از گروبندی بر بازی به یکی از آلات معروفه و یا قمار بر بازی بر این آلات مطلقاً اطلاق می شود چه مالی در میان باشد و یا نباشد.
گفته می شود: «قامر الرجل مقامرة و قمارا: راهنه والقمار المقامرة».
و به عبارت دیگر قمار گروبندی در بازی با آلات معروف و معده از برای قمار است.
«الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفة». بالاخره هر نوع برد و باخت به وسیله اسباب مختص برای این کار و یا وسائلی که عرفاً و عادتاً برای این عمل بکار می رود، قمار به شمار است.
و جماعتی گفته اند: که بر بازی با اشیای مزبور اطلاق می شود ولو توأم با رهن نباشد.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره قمار می فرماید: «کل ما الهی عن ذکرالله فهو من المیسر؛ هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (و در شهوات فرو ببرد) آن در حکم قمار است».
جمیع انواع قمار مانند نرد و شطرنج حرام است، اجماعاً. دلیل این حکم آیه ذیل است:
آلات قمار همان ابزار و وسائل قمار بازی است که بازی با آنها خواه شرطبندی شود یا بدون آن حرام است. همچنین ساختن، نگهداشتن، هدیه و قرض دادن و هر گونه اکتساب با آلات قمار مانند خرید و فروش، اجاره دادن، صلح کردن بر آن، اجیر شدن براى ساختن یا آموزش، حرام و باطل است. شکل ظاهری آلات قمار و نیز ماده آن در صورتی که از بین بردن هیأت، متوقّف بر آن باشد مالیت ندارد و از بین بردن آنها در صورت توانایى واجب است و ضمان ندارد.
آلات قمار به معنی ابزار و وسائل قمار بازى است. به ابزارى مانند: پاسور و نرد که کاربرد آن ها در قمار بازى است، آلات قمار گفته مى شود و از آن در باب تجارت سخن رفته است.
احکام آلات قمار
بازى با آلات قمار (قمار) مانند پاسور و نرد، خواه به صورت شرطبندى و گروگذارى یا بدون آن، حرام است و مالى که از این راه به دست مى آید، باطل و تصرف در آن، حرام و ضمان آور است؛
جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹.    
 ۱. ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹.    
...
آلات قمار ابزارهایی که کاربرد معمول آنها در قمار است. در مباحث فقهی از ابزارهایی چون شطرنج، تخته نرد، پاسور و بیلیارد با عنوان ابزار قمار یاد شده است. روایات از برخی وسایل بازی چون شطرنج و تخته نرد، به عنوان آلات قمار نام برده و از بازی با آنها نهی کرده اند. فقها بازی با آلات قمار را چه همراه با شرطبندی باشد و چه بدون آن، حرام می دانند؛ البته به گفته آنان، این ابزارها در صورتی که نزد مردم به عنوان ابزار ویژه قمار شناخته نشوند، به لحاظ فقهی نیز آلات قمار به شمار نخواهند آمد.
به ابزارهایی که به طور معمول در قمار به کار گرفته می شوند، آلات قمار می گویند. از شطرنج، تخته نرد، پاسور و بیلیارد با عنوان آلات قمار یاد می شود. فقها معتقدند در صورتی که این ابزارها نزد مردم به عنوان ابزار ویژه قمار، شناخته نشوند، به لحاظ فقهی نیز آلات قمار به شمار نمی آیند.
روایات برخی از وسایل بازی چون شطرنج و تخته نرد را از آلات قمار دانسته و از بازی با آنها نهی کرده اند؛ برای نمونه از حضرت علی(ع) نقل شده است که شطرنج و نرد قمار هستند.در معانی الأخبار هم به نقل از امام صادق(ع) آمده است که به شطرنج و تخته نرد، نزدیک نشوید.

قمار در دانشنامه ویکی پدیا

قمار
قمار یا مَنگیا (به انگلیسی: Gambling ) شرط بندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نامشخص، که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می گیرد، اطلاق می شود. به شرط بندی که میان دو یا چند نفر در یک بازی انجام می گیرد، گفته می شود. قمار می تواند به صورت سازماندهی شده، در مراکزی به نام کازینو یا قمارخانه، که توسط فردی بی طرف مدیریت می شود، انجام بگیرد.
لاس وگاس
بخت آزمایی
قمارخانه
قمارخانه برخط
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۷۰۵ آمده است:
قماربازی با هر وسیله ای، ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی، به هر دو مجازات محکوم می گردند.
همچنین در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ایران نیز بیان شده است:
عکس قمار
قمار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قمار (فیلم)
قمار (فیلم ۱۹۱۶)
قمار (فیلم ۱۹۸۸)
قمار (به عربی: قمار) یک شهرداری در الجزایر است که در ناحیه قمار واقع شده است. قمار ۳۹٬۱۶۸ نفر جمعیت دارد و ۶۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
«قمار» (انگلیسی: The Gamble (1916 film)) یک فیلم به کارگردانی تام ریکتس است که در سال ۱۹۱۶ منتشر شد.
۱۶ ژانویه ۱۹۱۶ (۱۹۱۶-01-۱۶)
«قمار» (انگلیسی: The Gamble (1988 film)) فیلمی در ژانر کمدی است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به متیو موداین، فی داناوی، جنیفر بیلز، کرین کلری، و ایان بانن اشاره کرد.
۱۹۸۸ (۱۹۸۸)
«قمار» (انگلیسی: Gambler (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دو آناند اشاره کرد.
قمار تحول (به انگلیسی: Revolution Roulette) سومین آلبوم گروه آلترنیتیو راک فنلاندی، پوئتز آو د فال (به انگلیسی: Poets of the Fall) است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. در این آلبوم از موسیقی خشن تری استفاده شد و دلیل آن هم موضوع کلی آلبوم که تقابل جهان درون و بیرون یا در کل اخلاق و تکنولوژی بود. با عرضه این آلبوم در کمتر از دو هفته این آلبوم جایزه فروش طلا را دریافت کند. هر چند این آلبوم در فروش موفقیت چشمگیری داشت اما در بخش جوایز موفقیتی کسب نکرد. در جریان عرضه این آلبوم پای این گروه به آسیا آمریکا هم باز شد و آنها در هند و آمریکا هم کنسرت اجرا کردند که بسیار موفق بود.
۱- More
۲- The Ultimate Fling
۳- Revolution Roulette
در افغانستان شرط زدن برد و باخت بین دونفر را قمار گویند. با وجودیکه دین اسلام قمار زدن را ممنوع قرار داده است ولی باوجود آنهم قمار وجود دارد. قمار یکنوع ورزش فکری و تفریحی است که یک شخص مساعی خودرا جهت دریافت سرمایه بمصرف می رساند. قمار می تواند بالای پول، اجناس و سایر شرط بندی شود. کلمه شرط زدن در افغانستان ممنوع است. در افغانستان عمر قمار بازان از سنین ۲۵–۶۵ ساله می باشد. مروجترین قمار در افغانستان کاغذ بازی بترنو، چهار والی و کمسائی است. درین قمار بعضاً مردم ثروت مال زمین حیوانات حتی خانه و ماشین خودرا از دست می دهند.
قمار، قماراست؛ سنوکر وبلیارد وکرمبول ندارد نوشته شبکه خبرگزاری صدای افغان مورخ ۴ جدی ۱۳۸۷
بجلبازی (استخوان بین دو مفصل گوسفند)، شدمکان یا شیر است خط، کمسائی یکی از قدیمترین قمار در افغانستان می باشد. کاغذ بازی پس از قرن ۱۸ از هندوستان به افغانستان آمده است. دانه های کمسائی از استخوان ساخته شده که در روی آن از یک الی شش خال کنده می شود.
انواع پر بازی از قبیل بترنو، فلاش، چهار والی، کمسائی مانند چکه پاو و مار پاو، تشله بازی، بجل بازی، شیشه بردکان، تکمه بردکان، انواع قمار الکترونیکی، کارنیوال، کازینو، اسنوکر، کرومبورد، کمسائی، سه پته، طالع بجنگان، قطکان... می باشد. از جمله سنوکر، بلیارد، کارنیوال، دیس، قمار الکترونیکی، شطرنج، کرمبول، والیبال تجارتی، تخم جنگی، سگ جنگی، مرغ جنگی، بودنه جنگی، قوچ جنگی ممنوع نیست وبنام ورزش فکری یادمی شوند. این بازی ها در حقیقت ورزش فکری است بمنظور بیشتر جالب شدن و دریافت مهارت شرط زنی هم نمی شود
در روزهای خجسته مردم در خانه کوچه ها و در محلات خوشی قمار بازی می نمایند. در محافل خوشی و شب نشینی مردم قمار بازی می نمایند. در محافل خانگی اطراف شهرها و شهرها اگر قمار وجود نداشته باشد شب گردش را مردم نمی پسندد. کلپ های سنوکر مرکز بیکاران ایلاگردان شده بالای سنوکر وبلیارد شرط می بندند. این کلپها برای فامیلها یک مشکل جدید خلق شده است.
قمار زندگی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عباس کسایی محصول سال ۱۳۵۱ است.
تقی مختار
شهین
دلکش
محمدتقی کهنمویی
هایک
لیلا فروهر
یاسمین
دیانا
حسین ملکی
مرتضی حدیقی
علی دهقان
حسین شهاب
ذبیح الله ذبیح پور
عباس منتجم شیرازی
محسن (تقی مختار) به مریم (شهین) علاقه دارد و مریم و خواهرش لیلا (لیلا فروهر) با مادرشان دلکش (عصمت دلکش)، که خوانندهٔ مشهوری است، زندگی می کنند...
قمار عاشقانه، عنوان کتابی ست نوشته عبدالکریم سروش، نویسنده و فیلسوف ایرانی، دربارهٔ سلوک و منش مولانا جلال الدین محمد بلخی و آشنایی اش با شمس تبریزی و اتصال و
پیش گفتار
قمار عاشقانه
مولوی و تصوف عشقی
غم عاشقی و خنده معشوقی
خنده نمکین خداوند
شمس و مولانا
تاویل در مثنوی
حسین بن علی و جلال الدین رومی
قصه موسی و شبان و رازهای نهان
دریا و آفتاب در شعر مولوی
داستان معاویه و ابلیس
این کتاب به شرح زندگانی و سلوک معنوی مولانا می پردازد، دراین کتاب، سروش با قلمی تحلیلگرانه به تشریح مقاطع معرفتی مولانا در طی زندگانی اش می پردازد. آن چنان که نویسنده «زاهد با ترس» و «سجاده نشین باوقار» و «شیخ زیرک» و «مرده گریان» و «شمع جمع منبلان» قصه را پس از «طلوع شمس عشق» در «افق اقبالش»، «زنده ای خندان»، «عاشقی پران»، «یوسفی یوسف زاینده» و «آفتابی بی سایه» وصف می کند و او را به توصیف خود مولانا قمارباز عاشق می خواند.
سروش در این کتاب، در مورد دیدار مولوی با شمس، به تفصیل سخن برده است، به صورت اجمالی از دیدگاه او شمس مولانا را از قیدها بری و از بندها رها می کند و او را آزاد می کند، در صفحه ۱۱۱ کتاب، نویسنده چنین می نگارد:
شمس با جلال الدین جز این نکرد. جامه های ژنده او را از تن بیرون آورد، (ژنده هایی که جلال الدین، مستوری و آبرو و حشمت خود را بدان ها وابسته می دید) و او را عریان رها کرد. آنگاه آن تن عریان، بی وام کردن از کسی، خود به بافتن جامه دست برد، و قبایی از اطلس بر خود پوشاند و بر ژنده های پیشین نفرین و نفرت فرستاد: .mw-parser-output .b{text-align:justify;text-align-last:justify;border:0}.mw-parser-output .beyt{white-space:nowrap}
ناحیه قمار (به عربی: دائرة قمار) یک ناحیه در الجزایر است که در استان الوادی واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
ناحیه قمار ۹۹٬۵۹۲ نفر جمعیت دارد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قمار در دانشنامه آزاد پارسی

قمار (gambling)
شرط بندی بر سرِ نتیجۀ یک بازی برای کسب پول یا هر چیز دیگر. برخی از صورت های قمار عبارت اند از شرط بندی در مورد نتایج مسابقاتِ ورزشی، بازی های کازینویی مثل بیست ویک و رولت، بازی با ورق مثل پوکر، دستگاه های جَک پات و خرید بلیت های بخت آزمایی. شرط بندی در استادیوم های ورزشی مسابقات فوتبال و میادین اسب سواری، یا خارج از آن ها، از شرط بندی های جذاب است.

نقل قول های قمار

قماربه شرط بندی با پول یا چیزی که ارزش مادی دارد در رویدادی با نتیجه نامشخص با هدف اولیهٔ برنده شدن پول اضافی و یا محصولات مادی گفته می شود. معمولاً، نتیجهٔ شرط بندی در یک دوره کوتاه مشهود است.
• «ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و عمل شیطانی است، از آن پرهیز کنید.» سوره ۵: المائدة ۹۰ -> قرآن
• سوره ۵: المائدة ۹۰ -> قرآن
• «از تو دربارهٔ شراب و قمار می پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و نیز سودهایی برای مردم هست، ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است سوره ۲: البقرة ۲۱۹ -> قرآن
• «از قمار دوری کن؛ زیرا قماربازی کارِ شیطان، فرزند آز، برادر بیداد و پدر فرومایگی است.» letter to Bushrod Washington, Jan. 15, 1783 -> جرج واشنگتن

ارتباط محتوایی با قمار

قمار در جدول کلمات

قمار
منگیا
قمار خانه
منگیا خانه
کارگردان امریکائی فیلمهای بن هور (1927) و قمار بزرگ (1931)
,,,,,

معنی قمار به انگلیسی

die (اسم)
طاس ، مهره ، سرپیچ ، سرنوشت ، جفت طاس ، سر سکه ، قمار
hazard (اسم)
اتفاق ، مخاطره ، خطر ، قمار
gamble (اسم)
قمار

معنی کلمه قمار به عربی

قمار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد رحیمی ١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١
لیلاج
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قمار آنلاین   • بازی های قمار   • اموزش قمار بازی   • قمار اینترنتی   • انواع قمار   • قمار چیست   • شعر قمار   • اعتیاد به قمار   • معنی قمار   • مفهوم قمار   • تعریف قمار   • معرفی قمار   • قمار یعنی چی   • قمار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قمار
کلمه : قمار
اشتباه تایپی : rlhv
آوا : qomAr
نقش : اسم
عکس قمار : در گوگل


آیا معنی قمار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )