انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1092 100 1

قناعت

/qenA'at/

مترادف قناعت: اقتصاد، اقناع، امساک، بسندگی، بسنده کاری، خرسندی، رضامندی، صرفه جویی، کف نفس، مناعت طبع

برابر پارسی: بسنده، بسندگی

معنی قناعت در لغت نامه دهخدا

قناعت. [ ق َ ع َ ] (ع اِمص ) خرسندی.رضا به قسمت. بسنده کردن. بسنده کاری. راضی شدن به اندک چیز. (غیاث اللغات از بهار عجم و منتخب و شکرستان ). خرسند گردیدن به قسمت خود و به فارسی با لفظ کردن مستعمل. (آنندراج ). آسان قرار گرفتن در مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن و راضی شدن بدانچه سد خلل کند ازهر جنس که اتفاق افتد. (نفایس الفنون ) :
ز عالم به دست آوری گوشه ای
به صبر و قناعت خوری توشه ای.
فردوسی.
قناعت توانگر کند مرد را
خبرکن حریص جهان گرد را.
سعدی.
درویش را که ملک قناعت مسلم است
درویش نام دارد و سلطان عالم است.
ناصر بخاری.
ز پیر جهان دیده کردم سوءالی
که بهر معیشت ز مال و بضاعت
چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت
اگر میتوانی قناعت قناعت.
سلمان ساوجی.
در قناعت که ترا دسترس است
گر همه عزت نفس است بس است.
جامی.
بچندین شوق استغنای همت بین کزان عارض
قناعت میکند آیینه ٔ چشمم به تمثالی.
طالب آملی (از آنندراج ).
آرزوی بوسه شسته ست ازدلم پیغام تلخ
زان قناعت کرده ام از بوسه با دشنام تلخ.
صائب (از آنندراج ).
- قناعت پیشه ؛ کسی که قناعت را پیشه و شغل خود قرار دهد. قانع. خرسند. بس کننده به آنچه میسر شود او را :
تیزخشمی ، زودخوشنودی ، قناعت پیشه ای
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره ای.
سوزنی.
- قناعت کار ؛ قانع. بسنده : و او جوانی عاقل و پارسا و قناعت کار بوده است. (تاریخ قم ص 229).
- قناعت کردن ؛ قانع شدن. بسنده کردن. ساختن :
به پیغامی قناعت کرد از آن ماه
به بادی دل نهاد از خاک آن راه.
نظامی.
قناعت میکنم با درد چون درمان نمی یابم
تحمل میکنم با زخم چون مرهم نمی بینم.
سعدی.
رجوع به قناعة شود.

قناعة. [ ق َ ع َ ] (ع مص ) خرسند شدن و بسندکاری بدانچه بهره باشد. و من دعائهم : نسئل اﷲ القناعة و اعوذبه من القنوع. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). قَنَعَقناعة و قَنعاً و قُنعاناً، رضی القسم و در این لغت دیگری نیز هست و آن این است : قَنَعَ قُنوعاً. و این نادر است. (از اقرب الموارد). رجوع به قناعت شود.

معنی قناعت به فارسی

قناعت
راضی به قسمت خودبودن، راضی شدن به کم، صرفه جویی
۱ - ( مصدر ) خردسند بودن به قسمت خود بسنده کردن به مقدار کم ۲ - ( اسم ) خردسندی ۳ - صرفه جویی ۴ - خشنودی نفس است بانچه از روزی و معاش قسمت او می شود : حافظ فقر و قناعت ز رخ مشوی کاین خاک بهتراز عمل کیمیاگری . ( حافظ ۵ ) ۳۱۵ - در عرف قدما اقتصاد بود .

معنی قناعت در فرهنگ معین

قناعت
(قَ عَ) [ ع . قناعة ] (مص ل .)۱ - خشنودی ، خرسندی . ۲ - رضا و تسلیم . ۳ - صرفه جویی .

معنی قناعت در فرهنگ فارسی عمید

قناعت
۱. راضی و خرسند بودن به چیزی که فرد در اختیار دارد.
۲. صرفه جویی.

قناعت در دانشنامه اسلامی

قناعت
قناعت از ماده قنع گرفته شده است.و به معنای اکتفا کردن به اندک و ضد اسراف کاری است
از نظر لغوی: به معنای اکتفا کردن به اندک از آنچه مورد نیاز انسان است.
به معنای زیاد دیگری نیز آمده است: راضی شدن به اندازه نیاز بسنده کردن و صرف کردن. زیاده طلبی نداشتن در خرج و صرف مال و هر چیزی اندازه نگه داشتن و.... و همچنین به معانی صرفه جویی – روحیه بی نیازی – حرص و طمع نداشتن و ضد اسراف کاری می باشد.

معنای اصطلاحی قناعت
در اصطلاح شرعی: صفتی است که با تکرار و تمرین در انسان بصورت ملکه ای درمی آید که باعث خشنودی و راضی شدن به چیز کم و نگه داشتن نفس از زاده خواهی می شود. شرع مقدس حد و حدود هر چیزی را در مصرف شخص معین کرده است. باید توجه داشت که بیشتر از آن حدی که معین شده و بیشتر از حد لزوم صرف و خرج نشود.
به بیان دیگر می توان گفت: قناعت: رضایت به کم و حسن تدبیر معاش است بدون دوست داشتن زیاده از حد زندگانی و اعتدال و میانه روی نیز می باشد.

نتایج قناعت
قناعت در آیات و روایات به معانی و تعابیر بسیار جالب اشاره شده است از جمله:

← حیاة طیبه
...
قناعت
قناعت، به معنای اکتفا کردن به اندک و ضد زیاده خواهی است. قناعت در ادبیات و فرهنگ اسلامی به معنای صحیح مصرف کردن نیز آمده، که در ادبیات اقتصادی امروز جهان با واژگانی مانند بهره وری، کارآیی، بهینه سازی مصرف و صرفه جویی بیان می شود.
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُم مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ ۖ فَاذْکُرُ وا اسْمَ اللَّـهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ کَذَٰلِکَ سَخَّرْ نَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُ ونَ﴿٣٦﴾ (ترجمه: و شتران فربه را برای شما از شعایر خدا قرار دادیم: در آنها برای شما خیر است. پس نام خدا را بر آنها -در حالی که برپای ایستاده اند- ببَرید و چون به پهلو درغلتیدند از آنها بخورید و به تنگدست و به بینوابخورانید. این گونه آنها را برای شما رام کردیم، امید که شکرگزار باشید.)
قناعت در لغت به معنای بسنده کردن به اندکی از آنچه مورد نیاز انسان است. در عربی، «قَنِعَ» را به «رَضِیَ» و «قَناعت» را به «الرِّضا بالقِسم»، (رضایت داشتن به قسمت) معنا کرده اند. در فرهنگ فارسی نیز قناعت در معنای خرسند بودن به قسمت و بسنده کردن به مقدار اندک، گفته شده است.
قناعت
کلید واژه: قناعت، آثار قناعت
راغب اصفهانی می گوید: القِناعَةُ اَلاِجتِزاءُ بِالیَسِیرِ مِنَ الاِعراضِ المُحتاجِ إلَیها؛ قناعت اکتفا به مقدار ناچیزی از وسایل زندگی در حدّ ضرورت و نیاز است.
و در جای دیگر گفته است: القِناعَةُ الرِّضا بِما دُونَ الکَفافِ؛ قناعت راضی بودن به کمتر از مقدار کفاف است.
طریحی حدّ کفاف را این گونه تفسیر می کند: الکَفافُ ما یَکُفُ عَنِ المَسألَةِ و َیَستَغنی؛ کفاف آن اندازه از امکانات زندگی است که انسان را از دیگران بی نیاز کند و او را از سؤال و ذلت باز دارد.
قناعت یکی دیگر از ویژگی های افراد باایمان و از امتیازات انسان های با فضیلت است، افراد خود ساخته و آراسته دارای روحیه قناعت و عزت اند و در پرتو این روحیه عالی هیچ گاه چشم طمع به مال و منال دیگران ندوخته و برای کسب مال و مقام شخصیت والای خویش را خرد نمی کنند. افراد قانع در زندگی به مقدار ضرورت و کفاف بسنده کرده و به کمتر از آن نیز خشنودند. مهمترین بارزه صفت قناعت همان رضایت خاطر و روحیه بالای انسان های قانع نسبت به آن چه خدا برای آن ها مقدّر کرده است. قناعت از مکارم اخلاق و از خصایص پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم است. ما نیز به پیروی از آن بزرگوار که اسوه و الگوی ما است باید خود را به این صفت متّصف کنیم.
امام صادق علیه السلام فرمود: عِدَّةٌ مِن أَصحَابِنَا عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدٍ عَن عُثمَانَ بنِ عِیسَی عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مُسکَانَ عَن أَبِی عَبدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ بِمَکَارِمِ الاَخلَاقِ فَامتَحِنُوا أَنفُسَکُم فَإِن کَانَت فِیکُم فَاحمَدُوا اللَّهَ وَ اعلَمُوا أَنَّ ذَلِکَ مِن خَیرٍ و َإِن لَا تَکُن فِیکُم فَاسأَلُوا اللَّهَ وَ ارغَبُوا إِلَیهِ فِیهَا قَالَ فَذَکَرَهَا عَشَرَةً الیَقِینَ وَ القَنَاعَةَ وَ الصَّبرَ وَ الشُّکرَ و َالحِلمَ و َحُسنَ الخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَالغَیرَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالمُرُوءَةَ؛ خداوند امتیاز پیامبرش را به مکارم اخلاق قرار داد، شما نیز خود را در این مورد بیازمایید. اگر این ویژگی ها در شما بود خدا را سپاس گویید و از او بخواهید که آن ها را زیادتر کند. این امتیازات عبارت است از: یقین، قناعت، صبر، شکر، رضا، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مردانگی. (الکافی ج2 ص56)
قناعت دارای دو مرتبه عالی و اعلی است:
ساده زیستی و قناعت فاطمه زهرا (سلام الله علیه) از مسائلی است که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است.
در تعدادی آیات قرآن، مقام و مرتبه فاطمه (سلام الله علیهم) همسر و فرزندانش ستوده شده علاوه بر آن منزل و ماوای وی نیز که پس از ازدواج با علی (علیه السّلام) و راهنمای پیامبر خدا مهیا گردیده بود جلوه ای نورانی یافت و به واسطه پاکی، قداست و سادگی مورد احترام واقع شد. خانه ای که بنایش معمولی بود، سقفش از چوب خرما و سطحش با حصیر پوشیده شده و دیوارهای گلیش صداقت و صمیمیت را معنا می بخشید. از درون آن مکان نور خدا جلوه گر بود و سادگی فوق العاده اش همچون عطر نبوی مشام جانها را ساده زیستی از مشخصه های زندگی پیامبر خدا بود و این سنت در خاندان گرامیش نیز رعایت می شد. فاطمه زهرا (سلام الله علیهم) که نزدیکترین فرد به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بود، هیچگاه به دنیا و نعمت های زودگذر آن روی نیاورد و در رفع نیازها به اندکی بسنده می نمود زیرا پرورش یافته بوستان نبوت و آموزش دیده بزرگ عالم بشریت به شمار می آمد. وی معیار و ملاک این نوع زیستن را از قرآن و رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) آموخته بود.نوازش می داد و مقام معنوی آنجا به گونه ای بود که مورد ستایش الهی قرار گرفت. قرآن می فرماید: «فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال؛ در خانه هایی که خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آنها ذکر او شود و صبح و شام تسبیح و حمد ذات پاک او کنند».
← تفسیر ابن عباس از آیه
 ۱. ↑ قزوینی، محمدکاظم، فاطمة الزهرا من المهد الی اللحد، ص۲۳۰.۲. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۳.۳. ↑ انسان/سوره۷۶، آیه۸.    
دانشنامه کلام و عقاید، برگرفته از مقاله «قناعت فاطمه».    
...

قناعت در دانشنامه ویکی پدیا

قناعت
قناعت به معنی خرسندی، رضا به قسمت، بسنده کردن، راضی شدن به اندک چیز و به قسمت خود است.
لذت
ز عالم به دست آوری گوشه ای به صبر و قناعت خوری توشه ای . (ابوالقاسم فردوسی)
قناعت توانگر کند مرد را خبرکن حریص جهان گرد را. (سعدی)
حسین قناعت (زاده ۱۳۴۴ در آمل) کارگردان، نویسنده اهل ایران است.
۱۳۸۲ - من و نگین دات کام
۱۳۸۳ - ماجراهای اینترنتی
۱۳۸۸ - زخم شانه حوا
۱۳۹۳ - دزد و پری
۱۳۹۳ - درنا دختر آهو
۱۳۹۵- قهرمانان کوچک
۱۳۹۶ - لازانیا
۱۳۹۷ - تپلی
وی فعالیت سینمایی را سال ۱۳۷۲ به عنوان دستیار کارگردانی با فیلم «تیک تاک» به کارگردانی محمدعلی طالبی آغاز کرد.
فیلم های کوتاه:
منشی صحنه و دستیار کارگردان و برنامه ریز:
ساغر قناعت (زاده ۲۶ آذر ۱۳۷۳ در تهران) بازیگر اهل ایران است.
حضور در فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی نخستین تجربهٔ بازیگری او بود.
۲۰۱۷- بهترین بازیگر زن دهمین فستیوال بین المللی اورنبورگ روسیه
ساغر قناعت در بانک جامع اطلاعات سینمای ایران (سوره سینما)
مؤمن قناعت (زادهٔ ۱۹۳۲ م - ۲۰۱۸ م) شاعر پارسی گوی تاجیکستان، نمایندهٔ مردم تاجیکستان در پارلمان اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱–۱۹۷۹)، متفکر سیاسی و اجتماعی بود. وی در ۱۸ مه ۲۰۱۸، در سن ۸۶ سالگی در شهر دوشنبه درگذشت.
فارسی سرایان تاجیکستان
ادبیات معاصر تاجیکستان
مؤمن قناعت در سال ۱۹۳۲ (۱۳۱۴ خورشیدی) در ناحیه درواز به دنیا آمد. در سال ۱۹۵۶ در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی از دانشگاه ملی تاجیکستان فارغ التحصیل شد و در همان سال به عضویت اتحادیه نویسندگان درآمد. پس از اتمام تحصیلات در مجلهٔ «صدای شرق» مشغول به کار و پس از مدتی سردبیر این نشریه شد. نخستین دفتر شعر او با نام «شراره» در سال ۱۹۶۰ به چاپ رسید.
پس از «شراره»، مؤمن قناعت ده ها دفتر شعر و داستان حماسی دیگر نیز منتشر کرد که برخی مشهورترین آنها عبارتند از: «تاجیکستان – اسم من»، «سروش استالین گراد»، «حماسه داد» و «مسعود نامه». داستان «گهواره سینا» ی او که در سال ۱۹۷۸ نوشته شد جایزهٔ رودکی را در سال ۱۹۸۰ میلادی برای نویسنده اش به ارمغان آورد. عنوانِ «شاعر خلق تاجیکستان»، بالاترین عنوان برای شعرا و نویسندگان در این کشور است.
قناعت در سال ۱۹۷۷ پس از مرگ میرزا تورسون زاده، رئیس وقت اتحادیه نویسندگان، سمت ریاست آن را به دست آورد و تا زمان فروپاشی شوروی عهده دار این سمت بود. او مدتی نیز مدیر مجلهٔ «شرق سرخ»، یکی از معتبرترین نشریات تاجیکستان، بود. از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ نیز ریاست انستیتوی میراث ادبی را در فرهنگستان علوم را برعهده داشت.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قناعت در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنای خرسندی) از فضلیت های اخلاقی. مراد آن است که آدمی به اندازۀ بهرۀ خود از نعمت های دنیوی خرسند باشد و گمان نکند که دسترسی به همه یا بیشتر آرمان های مادی در این جهان امکان پذیر است. مهم ترین تعلیم اخلاقی قناعت آن است که آدمی بداند با انتخاب هر روش زندگی و هر گونه لذتی، از روش های دیگر و لذت های دیگر باز می ماند، پس باید مقدار بهرۀ خود را از زندگی با دقت و با تکیه بر عقل و با محاسبۀ نتیجۀ کار انتخاب کند. پس از انتخاب اگر آدمی به هر سرنوشت و بهره ای که از دنیا برای او پیش آمد، اکتفا کند، عالمان اخلاق این صفت و حالت وی را قناعت می نامند.

قناعت در جدول کلمات

قناعت چنین نماید مرد را
توانگر

معنی قناعت به انگلیسی

contentment (اسم)
رضایت ، قناعت ، خرسندی

معنی کلمه قناعت به عربی

قناعت
قناعة
اِجْتَزَأَ بـِ ، اِحْتَسَبَ بِـ

قناعت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حسین ٢١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥
راضی شدن به چیز کم
اکتفا کردن به چیز کمی
|

ارزو عایفی ١٥:٥٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨
از کتاب دکتر کزازی برابر است با. اندک جویی. اندک خواهی. کم جویی و خرسندی
|

بهرام س ٠٠:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
بسنده گری
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• داستان درباره قناعت   • معنی قناعت   • تحقیق در مورد قناعت   • قناعت در قرآن   • احادیث در مورد قناعت   • قناعت چیست   • شعر در مورد قناعت   • قناعت یعنی چه   • مفهوم قناعت   • تعریف قناعت   • معرفی قناعت   • قناعت یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی قناعت
کلمه : قناعت
اشتباه تایپی : rkhuj
آوا : qenA'at
نقش : اسم
عکس قناعت : در گوگل


آیا معنی قناعت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )