انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1096 100 1

قند

/qand/

مترادف قند: شکر، نبات

برابر پارسی: شیرینی، غند، شکربسته، کند

معنی قند در لغت نامه دهخدا

قند. [ ق ُ ] (معرب ، اِ) خایه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). قندان به معنی خصیان. (اقرب الموارد). رجوع به گُند شود.
- ابوالقندین ؛ کنیه ٔ اصمعی است که دارای خایه های بزرگ بود. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قند. [ ق َ ] (معرب ، اِ) کند که شکر باشد. قنده مثل آن و این معرب است. (منتهی الارب ). عسل نیشکر چون سفت و منجمد گردد. (اقرب الموارد). معرب کند از اصل هندی است. در سانسکریت کهندا به معنی مطلق قطعه یا پاره مخصوصاً پاره ٔ قند یا تکه ٔ قند. همین کلمه وارد زبان های اروپایی شده است و به چیزی گفته شود که ما در فارسی کنونی نبات گوییم ، قند عبارت است از شکر به قالب ریخته و سخت و کلوخ شده. (هرمزدنامه ص 32) (حاشیه ٔ برهان چ معین ). قند با لفظ ریختن و خاییدن و خوردن مستعمل است. (آنندراج ). محصول قند ایران از سال 1310 توسط کارخانه ٔ قند کهریزک بطور مرتب وارد بازار شده و از آن پس با تأسیس کارخانه های متعدد مرتباً بر میزان تولید قند کشور افزوده شده است.از سال 1336 کارخانه های قند خصوصی شروع بکار کردند و از آنجمله کارخانه های قند اهواز و قند فریمان را میتوان نام برد. تعداد کارخانه های قند در سالهای مختلف کشور بدینقرار است : تهران 3 استان اول 1، استان چهارم 2، استان پنجم 1، استان ششم 1، استان هفتم 2، استان هشتم 1، استان نهم 4. تعداد 4727 تن در صنایع مزبور مشغول کارند و جمعاً 146858 تن قند و شکر به بازار عرضه داشته اند. (112768 تن قند و 34090 تن شکر). تولید قند و شکر درسال 1341 متجاوز از 200هزار تن برآورد میشود. (نقل از کیهان سالانه 1341) :
آنکه زهرت دهد بدو ده قند
آنکه از تو برد بدو پیوند.
سنایی.
هین مشو چون قند پیش طوطیان
بلکه زهری شو شو ایمن اززیان.
مولوی.
آن یکی میزد یتیمی را بقهر
قند بود آن لیک بنمودی چو زهر.
مولوی.
- جوزقند ؛ نوعی از شیرینی که از هلوی خشک کرده سازند بدینگونه که در جوف آن قند و مغز بادام کوبیده کنند.
- قند پارسی ؛ نوعی از قند لطیف. (آنندراج ) :
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود.
حافظ.
- قند دوباره ؛ قندی که دوباره صاف کرده باشند. (آنندراج ) :
مگر زان دولت قند دوباره
بحسرت چید شکر پاره پاره.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- قند عسکری ؛ نوعی از قند لطیف. (آنندراج ) :
پیچان تر است زلف تو با گفته های من
شیرین تر است لعل تو یا قند عسکری.
باقرکاشی (ازآنندراج ).
- قند گرجی ؛ نوعی از قند لطیف. (آنندراج ) :
مه ز شرم عارضت از هاله زندانی شود
قند گرجی از لب لعل تو نصرانی شود.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- قند محمودی ؛ نوعی از قند. (آنندراج ) :
لبش تا سینه در شکر نشسته
تبسم قند محمودی شکسته.
حکیم زلالی (از آنندراج ).
- قند مصری ؛ نوعی از قند لطیف. (آنندراج ) :
که نام قند مصری برد آنجا
که شیرینان ندادند انفعالش.
حافظ (از آنندراج ).
- قند مکرر ؛ قند دوباره. (آنندراج ). رجوع به همین عنوان شود.
- || کنایه از لب های معشوق. (برهان ) :
دیده چون آن دو لب شیرین دید
معنی قند مکرر فهمید.
ملاطاهرغنی (از آنندراج ).
|| قند مجازاً بمعنی بوسه :
لب نوشین تو پرشهد و قند است
نگویی تا از آن قندی بچند است.
اگر قند ترا باشد بها جان
بجان تو که باشد سخت ارزان.
ولی.

معنی قند به فارسی

قند
معرب کند، جسم جامدوسفیدوشیرین که ازچغندرقندساخته میشود
( اسم ) جسمی است جامد برنگ سفید با طعم شیرین و آن از التصاق بلورهای ریز - ساکارز است ( بلورهای ریز ساکارز را در تداول عامه شکر نامند ) توضیح ساکارز یکی از مواد گلوسیدی است که از ترکیب دو از ۶ کربنی یکی به نام لوولز و دیگری به نام گلوکز حاصل شده است و ذرات ریز بلورهایش به نام شکر خوانده می شود . اصولا عمل قند سازی عبارت از آن است که بلورهای زیر شکر را بیکدیگر ملصق کنند و نتیجه را باشکالی که مایلند ( از لحاظ عرضه به بازار ) در آورند و معمولا عمل التصاق را به وسیله ذوب کردن مقداری از بلورهای شکر و به حالت بی شکل در آوردن آنها که عمل چسب بین دیگر ذرات بلوری را به عهده دارد انجام می دهند . قندهایی که به بازار عرضه می شوند باشکال مخروطی ( کله قند ) و مکعبی یا مکعب مستطیل یا کلوخه است که از شکرهای مستخرج از نیشکر یا چغندر قند حاصل می شوند قند معمولی تبرزد : آنکه زهرت دهد بدو ده قند وانکه از تو برد درو پیوند . ( حدیقه . مد . ۵۷۳ ) یا قندها . اجسامی هستند سه تایی مرکب از کربن و ئیدرژن که در طبیعت فراوان و در بدن جانوران و مخصوصا در گیاهان زیاد دیده می شوند . یا قند معمولی ساکارز جسمی است سفید و بلوری با طعم شیرین از آب سنگین تر در نصف وزنش آب ۲٠ درجه و در ۱ /۴ وزنش آب ۱٠٠ درجه حل میشود و بر اثر حرارت گداخته می گردد و مایع حاصل به وسیله برودت ناگهانی بجسم شیشه مانندی ( آب نبات ) و بر اثر سرد شدن ملایم جسم بلور مانندی ( نبات ) می دهد . قند در حدود صد درجه حرارت بکارامل یا قند سوخته و سپس به زغالی که تقریبا کربن خالص است تبدیل می گردد . قند معمولی به واسطه جوشیدن خاصه در مجاورت اسیدها بگلوکز و لوولز تبدیل می شود . این قند که در اصطلاح علمی به ساکارز معروف است در بسیاری از گیاهان مخصوصا در چغندر قند و نیشکر و حویج زیاد است . در عمل قند را فقط از نیشکر و چغندر قند به دست می آورند ولی در کشورهای گرمسیر که نیشکر بهتر به عمل می آید نیشکر را بر چغندر قند ترجیح می دهند . معمولا چغندر بین ۱۶ تا ۲٠ درصد قند دارد بقیه مواد سفیده یی و اسیدها و غیره می باشد که حین عمل تصفیه از آن جدا می گردد ۲ - نبات . ترکیبات اسمی : یا قند پارسی ( فارسی ) . ۱ - نوعی قند لطیف ( منسوب به پارس ) ۲ - شعر پارسی ( ایهام بدو معنی ) : شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود ( حافظ ۱۵۲ ) یا قند خام . قند خشک . یا قند دوباره . قندی که دوباره صاف کرده باشند قند مکرر : بود قند دوباره بیشتر شیرین ببین عالی سه باره گشت تا کلک شکر بار تو شد ثالث . یا قند عسکری . نوعی قند لطیف ( منسوب به عسکر مکرم ) : پیچان تر است زلف با گفتهای من شیرین تر است لعل تو با قند عسکری . یا قند کرجی . نوعی قند لطیف ( منسوب به کرج ) : مه ز شرم عارضت از هاله زندانی شود قند کرجی از لب لعل تو نصرانی شود یا قند محمودی . نوعی قند لطیف : لبش تا سینه در شکر نشسته تبسم قند محمودی شکسته . یا قند مصری . نوعی قند لطیف ( منسوب به مصر ) : که نام قند مصری برد آنجا ? که شیرینان ندادند انفعالش ? ( حافظ ۱۸۹ ) یا قند مکرر . ۱ - قند دوباره : دیده چون شد آن دو لب شیرین دید معنی قند مکرر فهمید . ۲ - لب معشوق . یا قند در ( تو ) دل کسی آب شدن . بسیار ذوق و شعف کردن : ( زن را ) بنوروز علی مرحوم نشانش دادم گفتم : این باب دندان تست ... خدا بیامرز قند در دلش آب شد .
خایه قندان بمعنی خصیان
[ گویش مازنی ] /ghend/ دفینه – کسی که چیزی با ارزش را در جایی دفن کند
( اسم ) ۱ - شربت ۲ - شراب قندی . قند پهلو . چایی که قند یا شکر در آن حل نکنند بلکه حب قند را در دهن گذارند و چای را به شیرینی آن نوشند .
دهی از دهستان نهار جانات بخش حومه شهرستان بیرجند واقع در ۵۱ هزار گزی جنوب خاوری بیرجند . موقع آن کوهستانی و هوای معتدل است .
[ گویش مازنی ] /ghand amboor/ انبر قندشکن
[ گویش مازنی ] /ghand o/ آب قند
شکرت سهامی کارخانجات قند ایران .
[glycoprotein] [زیست شناسی-میکرب شناسی] پروتئین هایی که در ساختار خود یک یا چند دنبالۀ کربوهیدراتی دارند که با پیوند کووالانسی به آنها متصل است
( اسم ) آب داغ که در آن قند حل کرده باشند .
[ گویش مازنی ] /ghand sefre/ سفره ای پارچه ای که در آن قند را خرد کنند
( صفت اسم ) چکشی که بدان کلوخه های قند را باجزائ تقسیم کنند .
گنده پیر و این معرب آن است
[invert sugar] [علوم و فنّاوری غذا] شربتی متشکل از مخلوط گلوکوز و فروکتوزی که از آب کافت اسیدی یا زی مایه ای/ آنزیمی ساکاروز حاصل می شود و چرخش نوری آن وارونه است
کنایه از لبهای معشوق است
( اسم ) ۱ - شربت قند . ۲ - قسمی خربزه بکاشان که بسیار شیرین و لطیف است .
شربت قند
[پزشکی] ← دیابت
نوعی از چغندر که بکار ساختن شکر و قند آید . قسمی چغندر که در کارخانه های بزرگ یا کارگاههای کوچک بوسایل صنعتی وشیمیائی قند وشکر از آن بدست آورند
چون قطعه قندی را بشکنند یا بسایند ریزه قند یا پودری را که بسبب شکستن یا سائیدن از قند بدست آید خاک قند گویند.
خرده قند ریزه های قند که پس از شکستن قطعات بزرگ قند بدست می آید .
دهی است از دهستان قصبه بخش حوم. شهرستان سبزوار .
از رستاق های فراهان
نبات یا نوعی از سیب زمینی شیرین .

معنی قند در فرهنگ معین

قند
(قَ) (اِ.) معرب کند، جسم جامد سفید رنگ و شیرین حاصل از شیرة چغندر قند یا شکر که به آسانی در آب حل می شود. مجازاً: هر چیز بسیار شیرین . ، ~توی دل کسی آب شدن کنایه از: بسیار خشنود و خوشحال شدن .
( ~ .) (اِمر.) مقداری آب جوش که در آن قند حل کرده باشند.
(بِ قَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) ۱ - شربت قند. ۲ - قسمی خربزه کاشان که بسیار شیرین و لطیف است .
( ~ . قَ) [ فا - معر. ] (اِمر.) نوعی مربا که از برگ های گل سرخ و شکر (یا قند) در آفتاب پرورش دهند و آن به منظور تقویت و لینت مزاج تجویز می شده ، گلشکر، گلنگبین .

معنی قند در فرهنگ فارسی عمید

قند
۱. ماده ای جامد، سفید، و شیرین، که از چغندر قند یا نیشکر تهیه می شود.
۲. (پزشکی) [عامیانه، مجاز] = مرض * مرض قند
۳. [قدیمی، مجاز] بوسه.
= گل شکر

قند در دانشنامه ویکی پدیا

قند
قند یا کَند یک فرآوردهٔ صنعتی از چغندر قند می باشد و معمولاً به شکل مکعب های سفیدی می ماند که از جنس شکر می باشند. این فرآورده بیش تر برای شیرین کردن نوشیدنی های تلخ (مثل چای یا قهوه) کاربرد دارد. قند معمولی از ترکیب ساکاروز (نوعی دی ساکارید) می باشد.
دانشنامهٔ آکسفورد
نیشکر از دوران پیش از تاریخ در هندوستان کشت می شد. هندی ها کشف کردند که چگونه قند را از آن استخراج کنند. در دورهٔ رومیان قند را از اروپا می شناختند. اما تا قرن ها کمیاب و گران بود.
کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ میلادی نیشکر را به هند غربی برد. این گیاه به حدی در آنجا خوب رشد کرد که اروپاییان مزارع بزرگی را به کشت نیشکر اختصاص دادند. در این مزارع بردگان آفریقایی کار می کردند و آن قدر در آمد نصیب صاحبانشان می شد که به نیشکر «طلای سفید» می گفتند.
در طی جنگ های ناپلئون صدور نیشکر از کارائیب به اروپا قطع شد؛ در این زمان کشت چغندرقند بیش از پیش رواج یافت و قند ها را از چغندرقند تهیه کردند.
عکس قند
قند به شکر فشرده شده به شکل مکعب گفته می شود.
کربوهیدرات (برابر معنی عمومی قند) یکی از عنصرهای آلی در طبیعت
قند (قصرقند) روستایی از توابع بخش قصرقند شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان
قند همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قند (نیک شهر)، روستایی از توابع بخش قصرقند شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان ساربوک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۸ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
قند پهلو یک مسابقه تلویزیونی در حال پخش است. این برنامه از شبکه آموزش ایران به نمایش در می آید. قند پهلو با موضوع شعر و ادبیات طنز است که با حضور شاعران طنزپرداز ایرانی به تهیه کنندگی امیر قمیشی، اجرا رضا رفیع و داوری شهرام شکیبا و ناصر فیض می باشد.
قند ترش یک تله فیلم محصول سال ۱۳۸۲ به کارگردانی کوروش خزایی اصل، و تهیه کنندگی محمد مرادزاده فرد می باشد که از شبکه پخش شد.
پویا امینی
یکتا ناصر
جعفر بزرگی
خاطره حاتمی
امیرحسین طالبی
دو دختر از کودکی با یکدیگر دوست هستند و با هم بزرگ شده اند. حال یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده … ...
قند تلخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد عرب ساختهٔ سال ۱۳۸۷ است.
یکتا ناصر
رضا توکلی
رامتین خداپناهی
محسن اشرافی
طاها عرب
شاهین جعفری
پریماه مولودی(کودک)
قند خون (به انگلیسی: Blood Glucose Level)، اندازه گلوکز موجود در خون انسان یا حیوان است. بدن انسان قادر است تا از طریق عمل هموستاز میزان قند خون را کنترل کند.
قند خون ناشتا: ۷۰ تا ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر (۳/۹ تا ۷/۲ میلی مول بر لیتر)
قند خون پس از وعده غذایی: کمتر از ۱۸۰ میلی گرم در دسی لیتر (۱۰ میلی مول بر لیتر)
قند خون ۲ ساعت پس از صرف غذا: کمتر از ۱۴۰ میلی گرم در دسی لیتر (۷/۸ میلی مول بر لیتر)
قند خون ۲ ساعت بعد از صرف غذا در فرد عادی باید کمتر از ۱۲۰ میلی گرم در دسی لیتر (۶/۶ میلی مول بر لیتر) باشد، ولی هدف مطلوب در بیماران دیابتی این است که این قند خون به کمتر از ۱۴۰ میلی گرم در دسی لیتر برسد. (۷/۸ میلی مول بر لیتر)
یکای قند خون در استاندارد جهانی اندازه گیری، غلظت مولی است که به صورت میلی مول بر لیتر گزارش می شود و در ایالات متحده آمریکا با مقیاس جرمی که میلی گرم بر دسی لیتر است ارائه می گردد.
کاهش قند خون از استاندارد متعارف (بسته به جنسیت و سن متفاوت است)، باعث بروز بیماری هیپوگلیسمی (هایپوگلیسمی) می گردد. افزایش قند خون از استاندارد متعارف نیز باعث بیماری هیپرگلیسمی (هایپرگلیسمی) می گردد که نوع حاد آن، دیابت نامیده می شود.
قند خون ناشتای طبیعی برای یک فرد طبیعی غیر دیابتی در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر است. (۳/۹ تا ۵/۵ میلی مول بر لیتر)
مختصات: ۴۲°۵۳′ شمالی ۷۴°۵۱′ شرقی / ۴۲٫۸۸۳°شمالی ۷۴٫۸۵۰°شرقی / 42.883; 74.850
قند (به قرقیزی: Кант) شهری در استان چوئی کشور قرقیزستان است که در سرشماری سال ۲۰۰۵ میلادی، ۲۱٫۰۴۹ نفر جمعیت داشته است.
در دهه ۱۹۳۰ در این محل یک کارخانه قند ساخته شد و از آن پس به این شهر نام قند داده شد.
قند کمتر (به هندی: Cheeni Kum) فیلمی محصول سال ۲۰۰۷ و به کارگردانی آر. بالکی است. در این فیلم بازیگرانی همچون آمیتاب باچان، تابو، پارش راوال ایفای نقش کرده اند.
۲۵ مه ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-05-۲۵)
الکل قند(به انگلیسی: Sugar alcohol) نوعی الکل تهیه شده از قند است. این مواد سپید رنگ آلی هستند در دسته پلی ال ها قرار دارند، و همچنین به عنوان الکل های پلی هایدریک یا گلایکیتول نیز شناخته می شوند. اینها مواد جامد محلول در آب هستند که به طور طبیعی پدید می آیند و به گونه ای گسترده در صنعت غذا به عنوان قوام دهنده و شیرین کننده استفاده می شوند در مواد غذایی تجاری، الکل قند معمولاً به جای شکر معمولی (ساکاروز) در ترکیب با شیرین کننده های مصنوعی با شدت بالا برای افزایش شیرینی کمشان استفاده می شوند، بر خلاف شکر معمولی، الکل قند سبب خرابی و شکل گیری حفره ها در دندان ها نمی شوند.
پلی ال
الکل قندها دارای فرمول کلی H(HCHO)n+۱H می باشند و در اندازهٔ طول زنجیره هایشان با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. از میان الکل قندها زایلیتول (به انگلیسی: Sugar alcohol) به دلیل تشابه ظاهری و مزه به ساکارز بیشترین استفاده و محبوبیت را دارد. الکل قندها اگرچه سبب خرابی دندان نمی شوند اما در صورت استفاده بیش از اندازه در طولانی مدت می توانند سبب افزایش قند خون و دیابت شوند.
سدیم دی تیونیت (به انگلیسی: Sodium dithionite) یا سدیم دی تیونیت یا بلانکیت یا جوهر قند با فرمول شیمیایی Na۲S۲O۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۴۴۸۹ است. که جرم مولی آن 174.107 g/mol می باشد.S(=O)S(=O)..
D-OxHydrolinReductoneSodium hydrosulfiteSodium sulfoxylateSulfoxylateVatroliteVirtex L
S(=O)S(=O)..
InChI=1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+۱;/p-2
چغندر قند (نام علمی: Beta vulgaris) گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که به صورت گیاهی یکساله زراعت می شود. چغندر قند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و به صورت مجموعه ای از برگ های بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می شود. طول دوره رشد برای تولید قند ۶ تا ۹ ماه می باشد. معمولاً در آب وهوای کوهستانی از رشد و کیفیت خوبی برخوردار است و در ایران مناطقی چون شهرستان اقلید، شهرکرد، تربت حیدریه و میاندوآب بالاترین سطح کشت را دارند.ومنطقه مشک آباداراک بهترین عیار چغندر را در کشور داراست.
چغندر قند سازگاری وسیعی به شرایط محیط متنوع دارد به سرما و گرما نسبتاً مقاوم است تحمل خشکی را دارد به شوری خاک نیز مقاوم است. عوامل محیطی مانند حرارت، نور، طول روز و رطوبت خاک تا حد زیادی تعیین کننده نحوه رشد و ذخیره قند در ریشه می باشد. خاک های بارور، دارای زهکشی خوب، بافت متوسط و اسیدیته خنثی تا کمی قلیایی برای چغندر قند ایده آل است. عملکرد در خاک های نیمه سنگین بشرط وجود زهکشی خوب نیز مطلوب می باشد.
محصول زراعی چغندر، ریشه ای است بزرگ و آبدار که شامل سه قسمت است:
۱) طوقه که قسمت بالایی ضخیم شده و برگ ها از آن منشأ می گیرد.
خربزه تخم قند گونه ای از خربزه است که به صورت گونه های مختلف کشت می شود. خیار چنبر یا خیار ارمنستانی گونه ای از این خربزه بوده ولی شکل و طعم آن، بیش تر شبیه به میوه خیار است.خربزه ای که بومی ایران است در واقع از این جنس محسوب میشود .
خربزه تخم قند منبع غنی از پتاسیم، ویتامین آ و ویتامین ث است.
این میوه بیش تر به صورت تازه مصرف می شود ولی گاه آن را خشک می کنند. برخی از گونه های خربزه برای تولید روغن و هم چنین به خاطره رایحه و عطر مطلوب پرورش داده می شوند. لیکور ژاپنی با طعم خربزه تخم قند ساخته می شود.
سنگ نگاره های قصر قند مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان نیکشهر، بخش قصر قند، روستای کلوک واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۵۰۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کوئی کاکا یکی از شیرینی های محلی در استان گیلان است. مواد این شیرینی را گل محمدی تازه شمال و پودر قند تشکیل می دهد. گل قند به مربای غلیظ شباهت دارد. گل قند بسیار مقوی است و در گیلان جنبهٔ دارویی دارد مخصوصاً این خوراک برای اشخاصی که ناراحتی معده یا ضعف قلب دارند تجویز می شود.
فهرست انواع شیرینی های ایرانی
متن بزرگکارخانه قند ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:
تصفیه خانه قند ورامین
شهرک کارخانه قند جوین
کارخانه قند (بهار)
کارخانه قند (فیروزه)
کارخانه قند شازند
کارخانه قند کهریزک
کارخانه قندوتصفیه شکردزفول
کارخانه قند هفشجان (چهارمحال)
کارخانه قند مرودشت
کاروانسرای ظفر قند مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان اردستان، بخش مرکزی، روستای ظفر قند واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۲۳۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کله قند، قند یا شکر متراکم است که به شکل مخروط کامل تهیه شده است. کله قند پس از شکسته شدن و تبدیل به قند حبه با چای یا قهوه تلخ مصرف می شود.
واژه کله قند گاهی بجای طاقدیس و ناودیس نیز به کار می رود.
به درستی مشخص نیست که اولین بار کله قند در چه زمانی تولید و عرضه شد. ولی در قرن ۱۲ میلادی، کله قند در اردن وجود داشته است. عرضه کله قند از قرن ۱۹ میلادی در انگلستان به دلیل مالیات های سنگین متوقف گردید.
کله قند در ایران، گاهی به عنوان هدیه و گاهی اجرت استاد و حکیم کاربرد داشته است.
یه حبه قند ششمین فیلم سینمایی رضا میرکریمی، محصول سال ۱۳۸۹ در شهرستان یزد است. تیزرهای تلویزیونی این فیلم را مجید مجیدی و آنونس سینمایی فیلم را رخشان بنی اعتماد ساختند. طراحی پوستر فیلم نیز اثر عباس کیارستمی می باشد. این فیلم نماینده رسمی ایران برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان در مراسم اسکار هشتاد و پنجم بود. یه حبه قند اولین فیلم ایرانی سوپر ۱۶ میلی متری است. یه حبه قند بعد از نمایش مورد توجه عموم مردم و منتقدین قرار گرفت.
رانی اسکیب از مجله ورایتی": رضا میرکریمی بار دیگر همچون خیلی دور خیلی نزدیک، که در آن نقبی به دل کویر و بافت کویرگونه زد، این بار به تمامیت، دل در گرو بافت بی نظیر دیار یزد در ایران بسته و نقشی دیگر از پرده هفت رنگ هنر سنتی ژئو-کالچرال (جفرافیایی-فرهنگی) ایرانی را به مخاطب می نمایاند. شباهت عجیب و نه تکراری و کلیشه ای این فیلم به فیلم راشل در آستانه ازدواج کاملاً واضح است. براستی جای این فیلم در فستیوال های جهانی خالی است. من در اینجا فقط به چند صحنه بسیار ناب فیلم اشاره می کنم و نقد و بررسی کامل را به وقتی دیگر موکول می نمایم. از جشن و پایکوبی این خانواده بزرگ در مرحله مقدمات عروسی گرفته تا عزاداری برای دایی فقید خانواده، شاهد زیباترین تصاویر ممکن هستیم. گوشه ای از این لحظات، انعکاس سایه ریسه های لامپ رنگی، تاب خوردن پسندیده، پرتاب میوه ها به داخل حوض، و رقص ریز پرها در هوا که همه در حالت اسلوموشن نمایش داده می شوند، است. فیلم میرکریمی یعنی یک تابلوی متحرک نقاشی شده از آبرنگ. آبرنگ به این معنا که خاطرات، شیرینی های لحظه، لبخندها، صداقتها، شفافیتها، مهربانی ها، و آوازهای درونی و پنهان عاطفه سرشار خانواده را یادآور می شود. وقتی اتاقها، حوض، حیاط و باغ خانه، و معماری مجموعه را در فیلم مشاهده می کنم بی درنگ همان آبرنگ جادویی در ذهنم تداعی می شود. این اثر میرکریمی من را به یاد آثار امپرسیونیستهای فرانسوی می اندازد. پسندیده قصه کارگردان، بر روی تاب چوبی خود تاب می خورد، سیب رسیده می چیند و درست در لحظه کمال طلب و نزول به موهبت رهایی، سیب را گاز می زند.
مارک اوبراین از مجله اینترنتی تیک وان: سینمای ایران، تا به امروز آثار بسیار در خور توجهی تولید کرده است. حجم شایان ذکر محصولات ارزشمند و پرمضمون چندین ساله سینمای ایران، توقعات را در سطح جهانی بالا برده و امروز می بینیم که سید رضا میرکریمی با یه حبه قند راه بزرگان سلف خود را ادامه داده است. یه حبه قند معجون چند قصه شخصی است. پلات یا حرف اصلی قصه به اصطلاح اهل سینما درآمده است. تعاملات آدمهای قصه که با بازی عالی آن ها درآمیخته شما را مجذوب خود می کند. کارگردان بطرز استادانه ای چند قصه اصلی را در هم آمیخته است و در خلال آن، بیننده را با اتفاقات نفس گیر قصه به چالش می کشد- تعاملات عاطفی غنی میان زوجهای میانسال قصه، دختر نوجوانی که زندگی خود را در بحبوحه دگرگونی می یابد، و روایت قصه ای مسحورکننده از سوی بزرگ خانواده برای فرزند کوچکش. فیلمبرداری کم نظیر حمید خضوعی ابیانه بدون شک سراسر فیلم را به منظری طلایی و ناب تبدیل کرده است. ابیانه با دوربین دستی خود هم عالی کار کرده است. رقص موزون دوربین در دست فیلمبردار با فاش شدن هر قصه در دل داستان اصلی و در خم و چم خانه مذکور تطابق کاملی دارد. در تعبیری شاعرانه می خواهم بگویم که گویی ابیانه با حرکت ارکستریک دوربین خود در جایگاه رهبر ارکستر، آدمهای قصه را به سمت و سوی فاش ساختن اسرار و پیروی از وی برای خلق یک نمایش زنده و گیرا پیش می برد. اینها همان المانهای نابی هستند که مجال خروج از دایره زمان و غوطه ور شدن در احساس روشن لحظه را به بیننده می دهند. یکی از لحظات فوق العاده زیبای فیلم، زمانیست که پسندیده در حال تاب خوردن سیب را از درخت می چیند و این یعنی لحظه ای در کمال لذت از نعمات خداوند؛ که البته در نقاشی های سبک امپرسیونیسم می توان آن را دریافت. یک حجه قند دیدی انسانی تر، مهربانتر، و شفافتر از زندگی مردم در ایران را ارائه می دهد. این فیلم، پرتره واضحی از زندگی روزمره یک خانواده ایرانی را به تصویر می کشد: مسری بودن حس شادی و لبخند، روابط دارای مشکل، لحظات شفقت، تأمل، غم، و شکست. یه حبه قند" هم مانند دیگر فیلم های خوب، هم جهانی است و هم وطنی. فیلمی بینشی، دلپذیر و سرگرم کننده است.
سکوت خانه باغ قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان پسند به یاری مادر شتافتند. این اقامت برای خواهران و باجناغ ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه ها یک آرزوی بزرگ است تا این که…
در طی جلسه کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران که در اول مهر ۱۳۹۱ به ریاست امیر اسفندیاری برگزار شد، این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شد. این فیلم در جریان این انتخاب رقیبانی از جمله ملکه، بغض، آینه های روبرو را مغلوب کرد. هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۳، فیلم «یه حبه قند» را به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در هشتاد و پنجمین مراسم اسکار معرفی کرد. اما یک روز پس از معرفی نماینده رسمی ایران در این مراسم، جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی با انتشار نامه ای ضمن تبریک به اعضای هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۳ و دست اندرکاران فیلم «یه حبه قند»، خواستار تحریم اسکار شد و سر انجام محمد حسینی وزیر ارشاد با این موضع یعنی تحریم اسکار و عدم ارائه یک حب قند جهت شرکت در مراسم اسکار موافقت نمود.
بنابر گفته رضا میرکریمی، نام این فیلم بنابر شعری منتسب به سهراب سپهری انتخاب شده است:

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قند در دانشنامه آزاد پارسی

قند (sugar)
به معنای اعم، کلیۀ مواد شیرین متعلق به دسته ای از مواد با نام کربوهیدرات ها. ترکیبی از کربن، هیدروژن، و اکسیژن و به معنای اخص، قند معمولی یا ساکاروز که از چغندرقند و نیشکر استخراج می شود. قند مهم ترین مادۀ غذایی مولّد انرژی است. قندها به سه گروه تقسیم می شوند: مونوساکاریدها، دی ساکاریدها، و تری ساکاریدها. مونوساکاریدها قندهای ساده اند و فروکتوز و گلوکُز از این گروه اند. دی ساکاریدها درنتیجۀ یکی شدن دو مونوساکارید با یک مولکول آب کمتر تشکیل می شوند و لاکتوز، مالتوز، و ساکاروز از این گروه اند. تری ساکاریدها ناشناخته ترند. رافینوز نوعی تری ساکارید است که در تخم پنبه و چغندرقند یافت می شود. از دیگر منابع طبیعی قند، درخت اَفرای قندی است. نیز ← گلوکز؛ ساکاروز؛ قندسازی

ارتباط محتوایی با قند

قند در جدول کلمات

قند
گلوسید
قند پهلو
دیشلمه
قند چوب
سلولز
قند سفید
ابلوج
قند سوخته
کارامل
قند شیر
لاکتوز
قند مرکب غلات
نشاسته
قند مصنوعی
ساخارین
قند میوه
فروکتوز
قند نیشکر
ساکارز

معنی قند به انگلیسی

sugar (اسم)
شیرینی ، شکر ، قند ، ماده قندی

معنی کلمه قند به عربی

قند را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علایم قند خون   • بیماری قند خون   • قند خون نرمال   • قند خون پایین   • قند خون در آزمایش   • قند خون چیست   • قند خون بالا   • کنترل قند خون   • معنی قند   • مفهوم قند   • تعریف قند   • معرفی قند   • قند چیست   • قند یعنی چی   • قند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قند
کلمه : قند
اشتباه تایپی : rkn
آوا : qand
نقش : اسم
عکس قند : در گوگل


آیا معنی قند مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )