انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1039 100 1

قوام

/qavAm/

مترادف قوام: صلابت، غلظت، اصل، مایه

برابر پارسی: استواری، پایداری

معنی قوام در لغت نامه دهخدا

قوام. [ ق َ ] (ع اِمص )راستی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || عدل. (آنندراج ) (اقرب الموارد). || اعتدال.(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) : و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما.(قرآن 67/25). || استواری و پایداری. (ناظم الاطباء). || (اِ) بالای مردم. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): قوام الرجل ؛ قامته و حسن طوله. (اقرب الموارد). || مایه ٔ زیست. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || قوام الامر؛ بندش و نظام کار. (منتهی الارب ) (تاج العروس ) (از اقرب الموارد). || فلان قوام اهله ؛ فلان کسی است که برپا میدارد شأن اهل خود را یعنی شأن آنها بسته به وجود اوست. (ناظم الاطباء). || اصل چیزی. (آنندراج ). || بقایای چیزی. || شکل و هیأت چیزی. (ناظم الاطباء). || (اِمص ) ستبری و تنگی آب. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || غلظت و بستگی شایسته در شربت ها.
- بقوام آوردن ؛ جوشانیدن که تا به حد عسل و بیشتر و کمتر زفت شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
- قوام آمدن شربت ؛ دارای بستگی و غلظت شایسته شدن. (ناظم الاطباء) : و چندان بر آتش بگذارند که قوام پالوده گیرد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

قوام. [ ق َوْ وا ] (ع ص ، اِ) نیکوقامت. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): رجل قوام ؛ مرد نیکوقامت. (منتهی الارب ). الحسن القامه و القوی علی القیام بالامر. || امیر. ج ، قوامون. (از اقرب الموارد). || سرپایی. (یادداشت مؤلف ): و اکثر مایعرض [ الدوالی ] یعرض للفیوج و المشاة و الحمالین و القوامین بین ایدی الملوک. (قانون ابوعلی سینا).

قوام.[ ق ِ ] (ع ص ، اِ) قوام الامر؛ آنچه امر بدان قائم باشد و مایه ٔ درستی و آراستگی آن بود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نظام الامر و عماده و ملاکه الذی یقوم به. (اقرب الموارد). نظام و اصل چیزی. (آنندراج ). انتظام و نظم : فلان قوام اهله ؛ فلان کسی است که برپا میدارد شأن اهل خود را. (ناظم الاطباء). || آنچه از قوت که مایه ٔ قوام انسان است. (از اقرب الموارد).رجوع به قیام و قَوام شود. || (مص ) بر قوام کار بودن ؛ مواظب امر بودن. (فرهنگ فارسی معین ).

قوام. [ ق ُ ] (ع اِ) بیماریی است در پای گوسفند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

قوام. [ ق ُوْ وا ] (ع ص ، اِ) ج ِ قائم. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به قائم شود.

قوام. [ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهمن شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان. آب آن از رود بهمن شیر. محصول آن خرما، سبزیجات. شغل اهالی زراعت و ماهی گیری و کارگری شرکت نفت است. راه آن در تابستان اتومبیل رو است. ساکنین از طایفه ٔ محیسن می باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی قوام به فارسی

قوام
احمد ملقب به قوام السلطنه ( و. ۱۲۴۹ ه ش . - ف. تهران ۱۳۳۴ ه ش . ) وی در دربار مظفرالدین شاه سمت دبیری مخصوص و ریاست دفتر را داشت و فرمان مشروطیت بخط او نوشته شده . قوام در دوره احمد شاه مدتی والی خراسان بود و پس از تشکیل کابینه سید ضیائمحبوس شد و سپس در زمان شاه مذکور نخست وزیر گردید ( ۱۳٠۱ -۱۳٠٠ ه ش . ) و چون سردار سپه به نخست ویری رسید قوام از کار برکنار شد و سپس مجبور بترک ایران گردید . پس از شهریور ۱۳۲٠ فعالیت های سیاسی را مجددا آغاز کرد و مکرر نخست وزیر شد ( ۱۳۳۱ -۱۳۲۶ -۱۳۲۵ -۱۳۲۴ -۱۳۲۱ - ) . آخرین بارفقط ۴ روز نخست وزیر بود و بر اثر حوادث ۳٠ تیر ۱۳۳۱ از کار برکنار شد. وی ببیماری قلبی در گذشت .
دهی از دهستان بهمن شیر بخش مرکزی شهرستان آباده .
[consistency] [مهندسی بسپار] خاصیتی نشانگر مقاومت ماده یا آمیزه در برابر شارش که ترکیبی از چند ویژگی قابل اندازه گیری مانند گران روی، نقطۀ تسلیم و روان وَردی است
دهی از دهستان حومه بخش حومه شهرستان شهرضا .
دهی از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز .
دهی از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز .
( میرزا ) محمد تقی آشتیانی از وزیران عباس میرزا .وی پدر میرزا محمد قوام - الدوله و جد میرزا ابراهیم خان معتمد - السلطنه و جد اعلای حسن و ثوق الدوله و احمد قوام السلطنه و عبدالله معتمدالسلطنه است .
شیرازی محمد از خوشنویسان نستعلیق در دوره شاه طهماسب اول صفوی ( ۹۸۴ - ۹۳٠ ه . ق ) . کلیات عبید زاکانی بخط این کاتب در تصرف محسن امین ( امین الدوله ) بود که تاریخ کتابت آن ۵۹۵ ه ق است . ( قزوینی . یادادشتها ۲۸۶ : ۳ )
محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع بود و بسال ۷۶۴ ق بامر پادشاه مزبور کشته شد .
معمار و مهندس و طراح مشهور زمان شاهرخ .
از دانشمندان معروف زمان شاه شجاع بود . شاه شجاع شخصا بدرس وی حاضر میشد .
ابن صادق از حکام مرعشیه مازندران است که با هفت واسطه به سید علی مرعشی و سید علی با سه واسطه بجناب حسین اصغر بن امام زین العابدین ( ع ) میرسد .
احمد ملقب به قوام السلطنه ( و. ۱۲۴۹ ه ش . - ف. تهران ۱۳۳۴ ه ش . ) وی در دربار مظفرالدین شاه سمت دبیری مخصوص و ریاست دفتر را داشت و فرمان مشروطیت بخط او نوشته شده . قوام در دوره احمد شاه مدتی والی خراسان بود و پس از تشکیل کابینه سید ضیائمحبوس شد و سپس در زمان شاه مذکور نخست وزیر گردید ( ۱۳٠۱ -۱۳٠٠ ه ش . ) و چون سردار سپه به نخست ویری رسید قوام از کار برکنار شد و سپس مجبور بترک ایران گردید . پس از شهریور ۱۳۲٠ فعالیت های سیاسی را مجددا آغاز کرد و مکرر نخست وزیر شد ( ۱۳۳۱ -۱۳۲۶ -۱۳۲۵ -۱۳۲۴ -۱۳۲۱ - ) . آخرین بارفقط ۴ روز نخست وزیر بود و بر اثر حوادث ۳٠ تیر ۱۳۳۱ از کار برکنار شد. وی ببیماری قلبی در گذشت .
احمد قوام فرزند مرحوم میرزا ابراهیم معتمد السلطنه از رجال بزرگ سیاسی ایران و برادر کهتر حسن وثوق است .
اسماعیل بن محمد بن فضل بن علی قرشی طلحی تیمی اصفهانی مکنی به ابوالقاسم از بزرگان حافظان حدیث است که در تفسیر و حدیث امام عصر خود بود .
( میرزا ) علی اکبر بن حاج ابراهیم اعتماد الدوله کلانتر از رجال دوره فتحعلی شاه قاجار ( قر. ۱۳ ه. ) وی بمناسبت انتساب به قوام الدین وزیر معاصر حافظ از طرف فتحعلیشاه به قوام الملک ملقب گردید ( ۱۲۴۵ ه ق . ) و کلانتر فارس شد . وی سفری بمکه کرد .
هبه الله مکنی به ابونصر وزیر سلطان رضی ابراهیم بن محمد بن محمود بود .
[ گویش مازنی ] /ghevaam bayiten/ به سامان رسیدن
یکی از قصبه های بلوک بیضاست ده کوچکی است از دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز .
[consistency of soil, soil consistency] [حمل ونقل درون شهری ـ جاده ای] میزان مقاومت خاک در برابر جریان آب که به میزان رطوبت خاک بستگی بسیار دارد
[consistometer] [علوم و فنّاوری غذا] وسیله ای برای تعیین یکنواختی و قوام محصول غذایی تولیدشده
[brushing consistency] [مهندسی بسپار] شرایطی شارش شناختی که در آن می توان به صورت دقیق مادۀ پوشش را با قلم مو و به صورت مناسب بر کارپایه (substrate) افزود
ابوبکر بالسی صوفی
ناپدیدار . بی ثبات . بی استحکام
محلی است در پنج فرسنگی شیراز

معنی قوام در فرهنگ معین

قوام
(قِ) [ ع . ] (اِ.) آن چه که کاری یا چیزی به آن قائم باشد.
(قَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - مایة زیست . ۲ - اصل چیزی . ۳ - اعتدال . ۴ - عدل . ۵ - استواری ، استحکام . ۶ - راستی .

معنی قوام در فرهنگ فارسی عمید

قوام
= قائم
۱. آن که یا آنچه چیزی به آن قایم باشد، پایه، ستون.
۲. نظام.
۱. استواری و پایداری.
۲. غلظت.

قوام در دانشنامه ویکی پدیا

قوام
قوام می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
قوام می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
احمد قوام، سیاستمدار ایرانی
ملاصدرا، معروف به ملاصدرا
قوام نکرومه، بانی استقلال کشور غنا و اولین رئیس جمهور این کشور
قوام آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
قوام آباد (پاسارگاد)
قوام آباد (چترود)
قوام آباد (رفسنجان)
قوام آباد (شهرضا)
قوام آباد (شیراز)
قوام آباد (صدوق)
قوام آباد، روستایی از توابع بخش خضرآباد شهرستان اشکذر در استان یزد ایران است.
این روستا در دهستان کذاب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۶ نفر (۳۶خانوار) بوده است.
قوام آباد (پاسارگاد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان کمین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵۷ نفر (۱۸۵خانوار) بوده است.
قوام آباد، روستایی است از توابع بخش چترود شهرستان کرمان در استان کرمان ایران.
بخش مرکزی شهرستان کرمان
دهستان اختیارآباد
دهستان باغین
دهستان درختنگان
دهستان زنگی آباد
دهستان سرآسیاب فرسنگی
این روستا در دهستان کویرات قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۸۸۳نفر ( ۲۰۱خانوار) بوده است.
شهرستان کِرمان یکی از شهرستانهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است که مهمترین و بزرگترین شهرستان استان کرمان به شمار می آید. مرکز این شهرستان کلانشهر کرمان است و مرکز استان کرمان نیز به شمار می رود. ماهان، جوپار و راین از دیگر شهرهای آن هستند. جمعیت شهرستان کرمان بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، برابر ۷۳۸٬۷۲۴ نفر است که پر جمعیت ترین شهرستان استان به حساب می آید.
شهرستان کرمان دارای شهرهای کرمان، ماهان، جوپار، شهداد، اندوهجرد، گلباف، زنگی آباد، اختیارآباد، راین، چترود و کاظم آباد است.
قوام آباد (شیراز)، روستایی از توابع بخش کربال شهرستان شیراز در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان سفلی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۷۸ نفر (۲۱۷خانوار) بوده است.
قوام آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان رزم آوران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۳۲ نفر (۱۵۵خانوار) بوده است.
قوام آباد (شهرضا)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرضا در استان اصفهان ایران است.
این روستا در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۶ نفر (۴۷خانوار) بوده است.
قوام آباد چیچکلو، روستایی از توابع بخش بیضا شهرستان سپیدان در استان فارس ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بانش قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۵۵ نفر (۹۸خانوار) بوده است.
قوام آباد علیا، روستایی از توابع بخش خضرآباد شهرستان اشکذر در استان یزد ایران است.
این روستا در دهستان کذاب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
آب انبار قوام (بوشهر)، واقع در بخش مرکزی شهرستان بوشهر یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است.
آب انبار قوام سایت وفاق
دکتر: رازی، عبدالله، (ازسلسلهٔ ماد تا انقراض سلسلهٔ قاجاریه) چاپ ششم، چاپخانهٔ : اقبال، انتشار سال ۱۳۶۳.
ساختمان «آب انبار قوام» در محوطه باری در جانب غربی شهر بوشهر و در (کنار دریا) قرار گرفته است. تاریخ بنای این آب انبار (برکه) به صد و پنجاه سال بیش بر می کردد. ومصالح ساخت آن در زمان قاجاریه ساخته شده است. اسکلت اصلی و طاق آن از سنگ های رسوبی خیلی مقاوم با سه دهانه ستون بندی به وسیله چهارطاق پوشیده شده، دو متر از آب انبار خارج از زمین و ۶۰/۲ متر در داخل زمین قرار دارد، داخل آب انبار با پوشش ساروج بسیار مقاوم ساخته شده است، در نمای خارجی به فاصله معینی پنجره هایی به ابعاد ۹۰/۱۲۰ تعبیه شده است. در حال حاضر از این آب انبار به عنوان (رستوران سنتی) چایخانه سنتی استفاده می شود.
ابراهیم قوام ملقب به قوام الملک پنجم(زاده ۱۲۶۸ - مرگ در ۱۳۴۸ هجری شمسی) نماینده شیراز در مجلس شورای ملی و آخرین دارنده لقب قوام الملک از خاندان قوام شیرازی بود.
خاندان قوام شیرازی
ابراهیم خان کلانتر
ابراهیم قوام فرزند حبیب الله خان قوام بود که در شیراز متولد شد. خاندان او حدود ۲۰۰ سال کلانتر و حاکم فارس بودند و تقریباً حکومتی مستقل در جنوب ایران داشتند. در ۲۰ سالگی وی پدرش کشته شد و لقب قوام الملک به وی به ارث رسید.
قوام دارای اراضی زیادی در منطقه علی آباد بود. این اراضی در زمانی به خواهرش خانم خورشید کلاه قوام داده شد. در دهه ۱۹۳۰ میلادی رضاشاه به قصد قدرتمند کردن حکومت مرکزی تصمیم گرفت قدرت این خاندان را کم کند. از این رو وی پست کلانتری را حذف کرد و ابراهیم قوام به همراه خانواده اش به تهران تبعید شد. مهم ترین دلیل دشمنی رضاخان با ابراهیم قوام رابطه بسیار نزدیک او با بریتانیا و عمل خودمختار بدون توجه به حکومت مرکزی بود. ولیکن ابراهیم قوام توانست قدرت و نفوذ خانواده خود را در تهران حفظ کند. پسر او علی محمد قوام با اشرف پهلوی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج شاهزاده شهرام پهلوی نیا بود. علی قوام بعدها از اشرف پهلوی جدا شد و با دختر اسدالله علم ازدواج کرد. اسدالله علم نیز خود با دختر ابراهیم قوام، ملک تاج ازدواج نمود. محمدرضا پسر دیگر ابراهیم قوام با دختر سرلشگر ظفرالدوله مقدم ازدواج کرد.
دختر دیگر ابراهیم قوام با دکتر ابوالقاسم نفیسی ازدواج نمود. ابراهیم قوام در سال ۱۹۴۳ میلادی استاندار فارس شد و در زمان محمدرضا شاه پهلوی نماینده شیراز در مجلس شورای ملی گردید. وی در دوره هفتم، هشتم و نهم نماینده بود ولیکن در اواخر دوره نهم مورد سوءظن قرار گرفت و مدتی زندانی شد. بعد از این اتفاق وی حاضر به نمایندگی نشد و به سمت استانداری فارس منصوب شد. مدتی نیز ریاست سازمان هواپیمای را بر عهده داشت.
احمد قوام (زادهٔ ۱۲۵۲ تهران - درگذشتهٔ ۱۳۳۴ تهران) ملقب به قوام السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست وزیر ایران شد (دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی). او فرزند ابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام الدوله آشتیانی و برادر کوچک تر وثوق الدوله بود.نبو
فتحعلی شاهمحمدشاهناصرالدین شاهمظفرالدین شاهمحمدعلی شاه
۱۱۷۵–۱۱۶۱ ۱۲۱۳–۱۱۷۶ ۱۲۲۶–۱۲۱۳ ۱۲۷۵–۱۲۲۶ ۱۲۸۵–۱۲۷۵ ۱۲۸۸–۱۲۸۵
قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان در سال ۱۳۰۰ و غائلهٔ آذربایجان در سال ۱۳۲۵ در دوران نخست وزیری قوام رخ داد. او در زمان قاجار لقب قوام السلطنه یافت و محمدرضا شاه به او لقب حضرت اشرف را داد (پس از بروز اختلاف نظر میان این دو این لقب پس گرفته شده و سپس دوباره اعطا شد). القاب قدیمی تر او عبارت اند از منشی حضور (۱۳۱۵ ه‍. ق)، دبیر حضور (حدود ۱۳۲۲ ه‍. ق)، و وزیر حضور (۱۳۳۴ ه‍. ق)
مختصات: ۲۹°۳۶′۲۸٫۲۴″ شمالی ۵۲°۳۳′۹٫۲۵″ شرقی / ۲۹٫۶۰۷۸۴۴۴°شمالی ۵۲٫۵۵۲۵۶۹۴°شرقی / 29.6078444; 52.5525694نقاشی دیواری در خانه قوام   موزه نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   گچ کاری نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   آینه کاری نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   آینه کاری نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   آینه کاری نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   کاشی کاری نارنجستان قوام   کاشی کاری نارنجستان قوام   نارنجستان قوام   در ورودی نارنجستان قوام   سر در ورودی نارنجستان قوام   حجاری ورودی نارنجستان قوام
قوام الملک در سال ۱۲۵۲ ه. ق به حکومت فارس منصوب گردید و در محله سکونت خویش (محله بالاکفت) اقدام به احداث ابنیه تاریخی و سکونتی نمود که به شکل گیری مجموعه قوام منجر گردید. این مجموعه که در بین عامه مردم به باغ قوام معروف است بواسطه نام بنای بیرونی خود امروز به نارنجستان قوام معروف است.
مجموعه قوام بین سال های ۱۲۵۷ و ۱۲۶۷ مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار ساخته و تکمیل گردیده است. این مجموعه از عناصر متعددی تشکیل یافته که عمده ترین این عناصر عبارتند از حمام گچینه، حسینیه قوام، مکتب خانه قوام (خانه عرقیها)، اندرونی قوام (منزل زینت الملک)، دیوان خانه قوام (نارنجستان)، حمام اختصاصی قوام و اصطبل و زنجیرخانه (در حال حاضر از بین رفته است). البته بازارچه ای هم در این مجموعه وجود داشته که در اثر احداث خیابان لطفعلی خان زند از بین رفته است.
بنای نارنجستان در سال ۱۳۴۵ خورشیدی به دانشگاه شیراز اهدا گردید و بین سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ خورشیدی مورد استفاده موسسه آسیایی، تحت سرپرستی پروفسور آرتور اپهام پوپ، ایران شناس معروف بوده است.
حسینیه قوام مربوط به سدهٔ ۱۳ ه.ق است و در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۱ با شمارهٔ ثبت ۹۲۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
یوسف آباد قوام، روستایی از توابع بخش صفادشت شهرستان ملارد در استان تهران ایران است.
این روستا در دهستان بی بی سکینه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن 8٬۱۵۸ نفر (2000خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قوام در جدول کلمات

تقویت کننده و قوام دهنده
مقوم
سیاســتمدار ایرانی پایان دوران قاجار ملقب به ِ قوام السلطنه
احمد قوام

معنی قوام به انگلیسی

consolidation (اسم)
تقویت ، اتحاد ، ترکیب ، تثبیت ، تحکیم ، قوام
formidability (اسم)
بزرگی ، استحکام ، استواری ، قوام

قوام را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی ٠١:١١ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠
بسیار قیام کننده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرزند قوام السلطنه   • قوام شیرازی   • قبر قوام السلطنه   • خانه قوام السلطنه   • پسر قوام السلطنه   • معنی قوام   • حسین قوام   • محل دفن احمد قوام   • مفهوم قوام   • تعریف قوام   • معرفی قوام   • قوام چیست   • قوام یعنی چی   • قوام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قوام
کلمه : قوام
اشتباه تایپی : r,hl
آوا : qavAm
نقش : اسم
عکس قوام : در گوگل


آیا معنی قوام مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )