برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

قورت دادن


برابر پارسی: فروبردن

معنی قورت دادن در لغت نامه دهخدا

قورت دادن. [ دَ ] (مص مرکب ) در تداول ، فروبردن. بلعیدن. رجوع به قورت شود.

معنی قورت دادن به فارسی

قورت دادن
( مصدر ) بلعیدن بلع کردن ٠ یا قورت دادن آب دهان ٠ فرو بردن بزاق ٠
در تداول فرو بردن بلعیدن

معنی قورت دادن در فرهنگ معین

قورت دادن
(دَ) (مص م .)بلعیدن .

معنی قورت دادن به انگلیسی

engulf (فعل)
فرا گرفتن ، قورت دادن ، غرق کردن در ، توی چیزی فرو بردن
feed (فعل)
جلو بردن ، طعمه کردن ، خوراک دادن ، پروردن ، سیر کردن ، خوردن ، خوراندن ، قورت دادن ، غذا دادن ، چراندن ، تغذیه کردن ، خواربار تامین کردن
gobble (فعل)
حریصانه خوردن ، قورت دادن ، صدای بوقلمون در اوردن
gulp (فعل)
فرو بردن ، قورت دادن
poop (فعل)
تمام شدن ، قورت دادن ، گوزیدن ، تفنگ در کردن ، صدای بوق ایجاد کردن ، باعقب کشتی تصادم کردن ، از نفس افتادن ، باد و گاز معده را خالی کردن
ingest (فعل)
قورت دادن ، به شکم فرو بردن ، در هیختن

معنی کلمه قورت دادن به عربی

قورت دادن
ابتلاع , ابتلع , جرعة , موخرة السفينة

قورت دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maede n
Devour: قورت دادن
سایه مهاجر
Swallow
قورت دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قورت دادن   • مفهوم قورت دادن   • تعریف قورت دادن   • معرفی قورت دادن   • قورت دادن چیست   • قورت دادن یعنی چی   • قورت دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قورت دادن
کلمه : قورت دادن
اشتباه تایپی : r,vj nhnk
عکس قورت دادن : در گوگل

آیا معنی قورت دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )