برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1320 100 1

قوش خزاعی قوش کهنه

معنی قوش خزاعی قوش کهنه به فارسی

قوش خزاعی قوش کهنه
دهی از دهستان کندکلی بخش سرخس شهرستان مشهد .

قوش خزاعی قوش کهنه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قوش خزاعی قوش کهنه   • مفهوم قوش خزاعی قوش کهنه   • تعریف قوش خزاعی قوش کهنه   • معرفی قوش خزاعی قوش کهنه   • قوش خزاعی قوش کهنه چیست   • قوش خزاعی قوش کهنه یعنی چی   • قوش خزاعی قوش کهنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قوش خزاعی قوش کهنه
کلمه : قوش خزاعی قوش کهنه
اشتباه تایپی : r,a ochud r,a ;iki
عکس قوش خزاعی قوش کهنه : در گوگل

آیا معنی قوش خزاعی قوش کهنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )