انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 948 100 1

قیامت

/qiyAmat/

مترادف قیامت: آخرالزمان، آخرت، حشر، رستاخیز، سرای دیگر، عقبی، غاشیه، قارعه، محشر، معاد

متضاد قیامت: دنیا

برابر پارسی: هنگامه، رستاخیز

معنی قیامت در لغت نامه دهخدا

قیامت. [ م َ ] (ع مص ) برانگیخته شدن پس از مرگ. (فرهنگ فارسی معین ). قائم شدن و روز قیامت را بهمین جهت قیامت گویند که در آن وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند. (از آنندراج ). || (اِ) یوم فزع اکبر. روز جزا. یوم الدین. یوم الحساب (روز شمار). رستاخیز. رستخیز. یوم النشور. یوم المشهور. یوم التغابن. روزحشر. صاخة. قارعه. حاقه. غاشیه. (منتهی الارب ). ساعة. ذکری. قیامت با لفظ افتادن ، افکندن ، برخاستن ، بر چیزی رفتن ، آوردن مستعمل است. (آنندراج ) :
هرچه جز عشق توست از سر دل
تا قیامت برون توان کردن.
عطار.
- روز قیامت ؛ روزی که خلایق همه برای محاسبه محشور شوند :
مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت.
سعدی.
|| کنایه از کارهای اعجاب انگیز و شگفت و هنگامه و غوغا
- قیامت آثار ؛ آنکه یا آنچه اثری بزرگ و هولناک ایجاد کند : آن مقدار به دست سپاه قیامت آثار افتاد که وصفش نگنجد. (حبیب السیر).
- قیامت آوردن ؛ قیامت بپا کردن :
شبیخون غمزه ٔ بیداد او در ملک جان آرد
قد سروش قیامت بر سر آزادگان آرد.
مفید بلخی.
نبود آگه اسکندر ازکار او
که آرد قیامت به پیکار او.
نظامی.
- قیامت افتادن ؛ قیامت شدن :
دوش یارم پرده از رخسار خود بگشاده بود
گویی از حسنش قیامت در جهان افتاده بود.
لاهیجی (آنندراج ).
- قیامت بر چیزی رفتن :
نه از مضمون و نی از خط کسی دیوانه میگردد
قیامت بر سر دل رفت چیزی بود یا کاغذ.
ارادتخان واضح (از آنندراج ).
- قیامت برخاستن ؛ قیامت بپا شدن :
بنشین یک نفس ای فتنه که برخاست قیامت
فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی.
سعدی.
- قیامت پیشه ؛ کسی که در کار خود قیامت کند.
- قیامت پیکر ؛ که اندام زیبایش قیامت به پا کند :
شمع محفل امشب آن شوخ قیامت پیکر است
بر چراغ مه شکست رنگ صبحی دیگر است.
سراج المحققین (از آنندراج ).
- قیامت جلوه ؛ قیامت پیکر :
فلک را سبزه ای خوابیده داند قد رعنایش
قیامت جلوگان را قد و بالا اینچنین باید.
صائب (از آنندراج ).
- قیامت خاستن ؛ قیامت برخاستن. قیامت به پا شدن :
مجلس و مجمع دَمَش آراستی
وز نوای او قیامت خاستی.
مولوی.
- قیامت خرام ؛ آنکه در خرامیدن قیامت برپا کند.
- قیامت زار ؛ محل قیامت :
من قیامت زار عشقم دیده کو تا بنگرد
صد بهشت و دوزخ از هر گوشه ٔ صحرای من.
عرفی (از آنندراج ).
- قیامت صغری . رجوع به این ماده شود.
- قیامت کبری . رجوع به این ماده در ردیف خود شود.
- قیامتکده ؛ قیامت زار :
دل به هر کس که سپردیم پریشانتر ساخت
این قیامتکده را هیچکس آباد نکرد.
واله هروی (از آنندراج ).
- قیامت کردن . رجوع به این ماده درردیف خود شود.
|| در تداول فارسی به معنی بسیار و امر غریب به کار میرود، گویند: فلان طفل قیامت شوخ است :
زلف بگشود و رخ از می افروخت
طرفه شامی و قیامت شفقی است.
عبداﷲ وحدت ولد حکیم اسماعیل گیلانی (از آنندراج ).

قیامة. [ م َ ] (ع اِ) رستاخیز: یوم القیامة؛ روز رستاخیز. (منتهی الارب ). یوم البعث من الارماس. (اقرب الموارد). رجوع به قیامت شود.

معنی قیامت به فارسی

قیامت
سوره ۷۵ قر آن مکیه تعداد آیات ۴٠
رستاخیز، برانگی ته شدن پس ازمرگ
۱ - ( مصدر ) قایم شدن برانگیخته شدن پس از مرگ ۲ - ( اسم ) روز رستاخیز : سویدای دل من تا قیامت مباد از عشق و سودای تو خالی . ( حافظ ۳۲۶ ) یا اهل قیامت . همه مردم که در روز رستاخیز در عرصه محشر گرد آیند : خیمه ای کایمن شوند اهل قیامت ز آفتاب گر کسش در عرصه محشر زند روز شمار . یا قیامت صغری . مرگ مقابل قیامت کبری . یا قیامت کبری . روز رستاخیز و حشر اجساد مقابل قیامت صغری ۳ - آشوب فتنه غوغا ۴ - هر چیز عالی و فاخر : اینکه تو داری قیامت است نه قامت وین تبسم که معجز است و کرامت .
[ گویش مازنی ] /ghiyaamet/ روز واپسین
( صفت ) آنکه قیامت برپا کند ( از صفات معشوق ) ٠
( صفت ) آنکه دارای اندامی زیبا و عالی است ( از صفات معشوق ) : شمع محفل امشب آن شوخ قیامت پیکر است بر چراغ که شکست رنگ صبحی دیگر است .
( اسم ) روز رستاخیز .
( اسم ) محل قیامت محشر : من قیامت زار عشقم دیده کوتا بنگرد صد بهشت و دوزخ از هر گوشه صحرای من .
( مصدر ) ۱ - بر پا شدن رستاخیز ۲ - بر پا شدن شور و غوغا و هنگامه : گر ملامت می کنندم ور قیامت می شود بنده سر خواهد نهاد آنگه ز سر سودای تو .
عبارت از عالم موت است که هر کس را بعد از مرگ بانفراده لاحق میشود بمنطوق حدیث نبوی : من مات فقد قامت قیامته یعنی هر کس که بمیرد قیامتش بر پا میشود و این مقابل قیامت کبری است .
( صفت ) آنکه قیامت برپا کند .
( صفت ) کسی که با نظرش آشوب بر پا کند ( از صفات معشوق ) .
در برابر قیامت صغری در قیامت کبری جمیع مخلوقات محشور و مبعوث خواهند شد و هر کس بجزا و پاداش عمل خود خواهد رسید .
شور و غوغا و هنگامه بر پا کردن : قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خایی .
روزی که مردگان زنده خواهند شد و نیکوکاران و بدکاران در آن روز بپاداش و کیفر اعمال خواهند رسید .
صحرای رستاخیز صحرای قیامت
از اسمائ محبوب . معشوقه ای که در تابداری و رونق فایق بر دیگران باشد .
بقعه ای است در سمت جنوبی شیراز و بقلیل مسافتی دور از شهر و ام کلثوم بنت اسحق کوکبی بن محمد بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب ( ع ) در آن مدفون است .
شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید : یک بار جهت میرانیدن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق .

معنی قیامت در فرهنگ معین

قیامت
(مَ) [ ع . قیامة ] (اِ.) ۱ - روز رستاخیز. ۲ - آشوب و فتنه .
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) هنگامه به پا کردن ، کار بزرگ کردن .

معنی قیامت در فرهنگ فارسی عمید

قیامت
۱. برانگیخته شدن پس از مرگ.
۲. (اسم) [مجاز] رستاخیز.
۳. (اسم) هفتاد وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۴۰ آیه، لااقسم.
۴. (صفت) [عامیانه، مجاز] شلوغ.
* قیامت کردن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز] شور و غوغا کردن، هنگامه برپا کردن.

قیامت در دانشنامه اسلامی

قیامت
قیامت، بنابر آموزه های اسلامی نام روزی است که تمام انسان ها به خواست الهی برای محاسبه اعمالی که در دنیا انجام داده اند در پیشگاه الهی جمع می شوند. پیش از این روز وقایعی شگفت در زمین و آسمان روی می دهد که به اشراط الساعه معروف است. قرآن و روایات تاکید دارند که زمان قیامت، بر کسی جز خدا معلوم نیست.
برای محاسبه اعمال انسان، علاوه بر اعمالی که به صورت مُجَسَّم و عینی در پیش چشم او قرار دارد، نامه اعمال انسان که تمام اعمال انسان در آن ضبط شده به او داده می شود. کسی که نامه اعمالش به دست چپش داده شود، اهل دوزخ است و آنکه نامه اعمالش به دست راستش داده می شود، یعنی نیکوکار بوده و اهل بهشت و رستگاری است. گواهانی نیز که شاهد اعمال انسان بوده اند برای شهادت دادن وجود دارند.
اعمال انسان در آن روز با پیشوایان دینی(پیامبر اکرم (ص)، امامان و صالحان) سنجیده می شود و کسی که اعمال و اعتقاداتش شباهت بیشتری با اعمال و اعتقادات ایشان داشته باشد، سعادتمندتر خواهد بود.
قیامت
روز قیامت یا روز رستاخیز به زمانی اطلاق می شود که حیات دنیایی انسانها به پایان رسیده و بعد وقوع حوادث هول انگیز همه انسانها در پیشگاه خداوند برای حسابرسی اعمال حاضر می شوند
واژه قیامت مصدر است و از ریشه "ق و م" به معنای برخاستن و در اصطلاح علوم اسلامی قیامت به زمانی اطلاق می شود است که حیات دنیایی بشر پایان یافته و همه انسانها از اولین و آخرین در پیشگاه خداوند حاضر می شوند.
اعتقاد به معاد و قیامت یکی از ارکان اسلام و بنا بر تحقیق بعضی از محققین در حدود هزار و هفتصد آیه از قرآن مجید راجع به قیامت و ثواب و عقاب و بازگشت اعمال است، بدین طریق نزدیک به یک سوم قرآن در بیان قیامت می باشد.
مهمترین نامها و اوصاف قیامت در قرآن عبارتند از: یوم الساعة، یوم القیامة، الیوم الاخر، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجمع، یوم الفصل، یوم الخروج، یوم الموعود، یوم الخلود، یوم عظیم، یوم الحسرة، یوم التغابن، یوم التناد، یوم التلاق، یوم ثقیل، یوم الازفة، یوم عسیر، یوم الیم، یوم الوعید، یوم الحق، یوم مشهود، یوم الوقت المعلوم، یوما عبوسا قمطریرا، یوم البعث (یوم یبعثون)
با آغاز قیامت حوادثی پی در پی اتفاق می افتاد. قران کریم این حوادث را اینگونه ترسیم می کند:
در زمین، زلزله عظیمی پدید می آید و آنچه در اندرون آن است بیرون می ریزد و اجزای آن، متلاشی می گردد، و دریاها شکافته می شوند، و کوه ها به حرکت درمی آیند و در هم کوبیده می شوند و مانند تلّ شنی می گردند و سپس به صورت پشم حلاّجی شده درمی آیند و آنگاه در فضا پراکنده می شوند،
ماه و خورشید و ستارگان عظیمی که بعضی از آن ها میلیون ها بار از خورشید ما بزرگ تر و پر فروغ تر است به تیرگی و خاموشی می گرایند،و نظم حرکت آن ها به هم می خورد،و از جمله ماه و خورشید به هم می پیوندند و آسمانی که همچون سقف محفوظ و محکمی بر این جهان، احاطه کرده است سست و متزلزل می شود و می شکافد و از هم می دردالرحمن:37 / مزّمل:18 / مرسلات:9 / نبأ:19/ انفطار:1/ انشقاق:1.</ref> و طومار آن در هم می پیچد و اجرام آسمانی به صورت فلزّ مذابی درمی آیند و فضای جهان پر از دود و ابر می شود
در چنین اوضاع و احوالی است که شیپور مرگ، نواخته می شود و همه موجودات زنده زمین می میرند و در جهان طبیعت، اثری از حیات نمی ماند، و وحشت و اضطراب، بر جان ها سایه می افکند مگر کسانی که از حقایق و اسرار هستی و دل هایان غرق معرفت و محبّت الهی است.
قیامت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره قیامت، هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم• قیامت، به معنای روز برانگیخته شدن
...
در بسیاری از آیات قرآن کریم اشاره دارد بر اینکه وقوع قیامت به امر تکوینی خداوند است.
وقوع قیامت به امر تکوینی خداوند است:
← حکومت مخصوص خدا
 ۱. ↑ انعام/سوره۶، آیه۷۳.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۳۶۳، برگرفته از مقاله «قیامت به امر الهی».    
...
قرآن مجید در صدها آیه که از مساله معاد بحث می کند تعبیرات کاملا متنوعی دارد که هر یک از آنها اشاره به یکی از ابعاد مفهوم معاد است، و در مجموع بیان گر عمق این مساله و اهداف زندگی پس از مرگ است.
از آنجا که مطالعه تعبیرات متنوع قرآن درباره معاد افق های تازه ای در برابر دیدگان ما در این مساله مهم عقیدتی می گشاید، به شرح آن می پردازیم.عمده ترین و مهم ترین تعبیرات قرآنی از این مساله هشت تعبیر زیر است:۱ـ «قیام الساعة» (رستاخیز).۲ـ «احیاء موتی» (زنده کردن مردگان).۳ـ «بعث» (برانگیختن).۴ـ «حشر» (جمع کردن).۵ـ «نشر» (گستردن).۶ـ «معاد» (بازگشت به سوی خدا).۷ـ «لقاء رب» (دیدار پروردگار).۸ـ «رجوع» (بازگشت به سوی او).
تعبیرات گوناگون قرآنی
با این اشاره به قرآن باز می گردیم، و به نمونه هایی از تعبیرات فوق گوش جان می سپاریم.۱ـ و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. آن روز که قیامت بر پا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند.۲ـ ذلک بان الله هو الحق و انه یحی الموتی و انه علی کل شی ء قدیر. این به خاطر آن است که بدانید خداوند، حق است و مردگان را زنده می کند و بر هر چیز توانا است.۳ـ و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و اینکه رستاخیز شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبر آرمیده اند زنده می کند.۴ـ و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. پروردگار تو قطعا همه را (در قیامت) جمع و محشور می کند چرا که حکیم و توانا است.۵ـ و الله الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. خداوند آن کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورد، ما این ابرها را به سوی سرزمین مرده ای می رانیم و به وسیله آن زمینی را بعد از مردنش زنده می کنیم، رستاخیز نیز همین گونه است.۶ـ کما بداکم تعودون. (و بدانید) همان گونه که در آغاز شما را آفرید (بار دیگر در رستاخیز) باز می گردید.۷ـ قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. آنها که لقای خداوند (و رستاخیز) را انکار کردند زیان کردند و هدایت نیافتند.۸ـ کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر انسانی مرگ را می چشد، سپس به سوی ما باز می گردد.
تفسیر و جمع بندی
در این بخش از مقاله به تعدادی از آیات و تفاسیری از آن ها اشاره می کنیم.
← قیامت
...
قیامت صغری فاصله زمانی بین مرگ تا قیامت کبری است.
برخی از متکلمان، با استناد به این حدیث پیامبر اسلام «اذا مات الانسان قامت قیامته»؛ «هروقت انسانی بمیرد قیامتش بر پا می شود.» معتقدند برای هر انسانی دو قیامت وجود دارد: قیامت صغری و قیامت کبری. قیامت صغرای هر شخص با مرگ او شروع می شود و تا زمان برپایی قیامت کبری ادامه دارد. در برخی از کتاب های اعتقادی نیز از تعبیر «قیامت صغری» به جای برزخ استفاده شده است.
طبق آیات قرآن کریم، زمان قیامت کبری نامشخص است و فقط خداوند از آن خبر دارد، فیض کاشانی می گوید با مرگ همه انسان ها، قیامت صغری به پایان می رسد و قیامت کبری آغاز می گردد؛ ولی اینکه چه زمانی همه انسان ها می میرند را تنها خدا می داند. بر اساس روایات اسلامی، قیامت صغری مخصوص انسان ها است؛ ولی در قیامت کبری، همه موجودات حاضر خواهند بود.
در قرآن کریم عده ای از افراد به عنوان آبرومندان قیامت معرفی شده اند.
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و مؤمنان دارای آبرو در قیامت هستند.... یوم لایخزی الله النبی و الذین ءامنوا معه....
تحریم/سوره۶۶، آیه۸.    
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته... ؛ ... و لاتخزنا یوم القیمة...
آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۲.    
 ۱. ↑ تحریم/سوره۶۶، آیه۸.    
...
در قرآن کریم گروه های مختلفی ذکر شده است که در قیامت آرزو می کنند.
اعراض کنندگان از یاد خدا، آرزومند داشتن فاصله ای طولانی بین خود و شیطان در قیامت هستند.و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطنا فهو له قرین ؛ حتی اذا جاءنا قال یلیت بینی و بینک بعد المشرقین...
زخرف/سوره۴۳، آیه۳۶.    
انسان ها در قیامت، آرزومند انجام عمل صالح در دنیا برای حیات آخرتی خود هستند.و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسن و انی له الذکری ؛ یقول یلیتنی قدمت لحیاتی.
فجر/سوره۸۹، آیه۲۳.    
آرزوی ستمگران در قیامت مبنی بر پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلّم در دنیا است.و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
فرقان/سوره۲۵، آیه۲۷.    
...
پیش از برپایی قیامت دربارۀ وضعیت جهان پس از حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و جانشین آن حضرت و رخدادهای آستانۀ رستاخیز بزرگ، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده که برخی مخالف یکدیگر است.
از آن جا که جهت گیری دیدگاه ها بین شیعه و اهل سنت به طور کلی با یکدیگر متفاوت است، به هردو دیدگاه اشاره می کنیم:
← دیدگاه پیروان اهل بیت
آخر الزمان، اشراط الساعة، رجعت، فرجام حضرت مهدی (علیه السلام) .
در قرآن کریم آیاتی هستند که وضع آسمان را در هنگام برپایی قیامت توصیف می کنند.
در آیات زیر جایگزینی آسمان قیامت به جای آسمان دنیا، و تفاوت بنیادین آن ها بیان شده است.یوم تبدل الارض غیر الارض و السموت...
ابراهیم/سوره۱۴، آیه۴۸.    
آسمان، همچون طوماری در قبضه قدرت خدا در روز قیامت است.... و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموت مطویـت بیمینه...
زمر/سوره۳۹، آیه۶۷.    
 ۱. ↑ ابراهیم/سوره۱۴، آیه۴۸.    
...

آیات ۷ و ۸ سوره زلزله به نام آیه حساب در قیامت معروف است.
متن آیه حساب در قیامت
« فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ »؛پس هر کس هموزن ذره ای کار خیر انجام دهد، آن را می بیند و هر کس هموزن ذره ای کار بد کرده، آن را می بیند. رده های این صفحه : اسامی آیات و سور | حساب | قرآن شناسی | قیامتورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
طبق برخی از آیات قرآن، ابرها در آستانه قیامت موجب شکافته شدن آسمان به سبب پوشیده شدن با تود ه های ابر می شود.
شکافته شدن آسمان ابرآلود در آستانه قیامت:و یوم تشقق السماء بالغمـم.... (برداشت، بر این اساس است که «با» در «بالغمام» برای ملابست باشد.)
فرقان/سوره۲۵، آیه۲۵.    
شکافته شدن آسمان به سبب پوشیده بودن با توده های ابر، در آستانه قیامت:و یوم تشقق السماء بالغمـم.... (برداشت، بر این اساس است که «با» در «بالغمام» برای بیان سببیت باشد).
آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۱۰، ص۱۰.    
 ۱. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۲۵.    
...
مساله تجسم اعمال از مسایل مربوط به جهان پس از مرگ است. این مساله، گرچه شاخه ای از کیفر و پاداش اخروی است، ولی در بحث شهود و گواهان قیامت نیز می تواند راه گشا باشد؛ زیرا هرگاه کردار انسان گناهکار در سرای دیگر تجسم یابد، خود بهترین شاهد و گواه بر جرم بوده و راه هرگونه انکار را بر او می بندد. به همین دلیل، این بحث را پس از بحث های گوناگون قیامت یادآور می شویم.
مقصود از تجسم اعمال چیست؟مقصود از «تجسم» یا «تمثل» این است که آنچه انسان در این جهان انجام داده است، در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردد. و به عبارت دیگر: پاداش ها و کیفرها، نعمت ها و نقمت ها، شادمانی و سرور، درد و شکنجه های اخروی، همه و همه همان حقایق اعمال دنیوی انسان ها است که در حیات اخروی خود را نشان می دهند.و به دیگر سخن: هر کرداری که انسان انجام می دهد، خواه خوب باشد و خواه بد، یک صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهد می کنیم، و یک صورت اخروی که هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است، و روز رستاخیز پس از تحولات و تطوراتی که در آن رخ می دهد، شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه می کند، و موجب لذات و شادمانی، و یا عامل آزار و اندوهی می گردد.بنابراین، اعمال نیک این جهان در روزگار رستاخیز تغییر شکل داده و به صورت نعمت های بهشتی درخواهد آمد، چنانکه اعمال به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار خواهند شد.در کنار بحث «تجسم اعمال» که غالبا ناظر به کردارهای مربوط به اعضای انسان است، مساله دیگری مطرح می شود که از آن به تبلور یا تجسم نیتها و ملکات نفسانی تعبیر می شود، و مقصود این است که صورت حقیقی انسان بستگی به همان نیت ها، خصلت ها و ملکات نفسانی او دارد، و براین اساس، اگر چه انسان ها از نظر صورت ظاهری یکسانند، ولی از نظر صورت باطنی یعنی خصلتها و ملکات، انواع یا اصناف گوناگونی دارد.حکیم سبزواری (رحمة الله علیه) در این باره می گوید:«انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش یا فرشته است، یا حیوان، یا درنده، و یا شیطان. بنابراین، اگر چه انسان از نظر صورت دنیوی یک نوع بیش نیست، ولی از نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود؛ زیرا اگر شهوت و غضب بر او غلبه کند و کارهای او پیوسته از این دو غریزه صادر گردد، صورت اخروی او حیوان و درنده خواهد بود، و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرده باشد، به صورتهای زیبای بهشتی تمثل خواهد یافت.» (فـباعتبـار خـلقه الانسان ملک او اعـجبم او شـیطان فهو و ان وحد دنـیا وزعا اربـعة عقـبی فـکان سبعا بهیمة مع کون شهوة غضب شیمتة و ان علیه قد غلب مکر فـشیطان و اذ سـجیة سـنـة فـصور بـهیـة.)
تجسم اعمال در آیات قرآن
تجسم اعمال یک حقیقت قرآنی است که در آیات متعدد نمونه هایی از این آیات را یادآور می شویم:۱. «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا؛ روزی که هر انسانی هر کار نیکی که انجام داده است، نزد خود حاضر می یابد، و هر کار بدی را که انجام داده است نیز حاضر و آماده می یابد، و آرزو می کند که میان او و آن عمل ناروا فاصله مکانی یا زمانی بسیاری وجود می داشت». (و او آن عمل ناروا را که در دنیا انجام داده است در قیامت مشاهده نمی کرد). (نظیر این آیه است آیه «و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا» و آیه «علمت نفس ما احضرت») ۲. «ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار...؛ کسانی که به خاطر به دست آوردن مالی اندک، آیات الهی را کتمان می کنند، چیزی جز آتش در شکم خود جای نمی دهند».۳. «ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛ آنان که از روی ستم اموال یتیمان را می خورند، در حقیقت آتش می خورند، و در آینده وارد دوزخ خواهند شد».این دو آیه شریفه آشکار بیانگر آن است که آنچه افراد از راه کتمان حقایق الهی و یا از راه ستم بر یتیمان به دست می آورند، در حقیقت آتش درون خود جای می دهند. شکی نیست که صورت ظاهری و دنیوی اموال یاد شده آتش نیست، بلکه به صورت انواع لذت های دنیوی نمایان می شوند بنابراین، باید بگوییم: این گونه اموال صورت دیگری دارد که اکنون از چشم ظاهربین انسان پوشیده است، ولی در سرای دیگر که پرده ها بالا می رود و حقایق پنهان آشکار می گردد، چنانکه قرآن کریم در جای دیگر می فرماید: «یوم تبلی السرائر» چهره واقعی این اعمال نمایان می گردد، و آن چیزی جز آتش و عذاب خداوندی نیست.۴. «یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم؛ روزی که مردان و زنان با ایمان را می بینی که نور وجود آنان در پیشاپیش و جانب راست آنان در حرکت است».آنچه از ظاهر این آیه شریفه استفاده می شود این است که در قیامت، وجود انسان های با ایمان به صورت منبع نوری در می آید و این نور، پیش رو و اطراف آنان را روشن می سازد. اکنون باید دید آنان، این نور را از کجا آورده اند؟ پاسخ این سؤال را می توان از گفتار خود آنان به دست آورد؛ زیرا آنگاه که منافقان از آنان درخواست می کنند که اندکی درنگ نمایند، تا این گروه نیز در پرتو نور آنان حرکت نمایند، به منافقان می گویند:«ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا؛ به عقب (دنیا) باز گردید و برای خود نور به دست آورید».
← منظور از نور
اگر چه تجسم اعمال بسی فراتر و عمیق تر از تبدل ها و تحول های عالم طبیعت است، اما برای تقریب به ذهن می توان از قانون تبدل ماده به انرژی، و تبدل انرژی به ماده که یکی از قوانین مسلم علمی است، در این باره کمک گرفت؛ زیرا طبق این قانون، و با توجه به این که حقیقت کار و عمل انسان از نظر علمی چیزی جز تبدل ذخایر مادی به انرژی نیست، می توان چنین نتیجه گرفت:۱. حقیقت کار در انسان عبارت است از تبدل ماده به انرژی.۲. مقدار انرژی از نظر علم همیشه ثابت است، و فقط صورت های آن تغییر می یابد.۳. ماده و انرژی دو چهره یک واقعیت می باشند.۴. همان گونه که ماده به انرژی تبدیل می شود، انرژی نیز در شرایط خاصی به ماده مبدل می گردد.بنابراین، از نظر علم جدید، تبدل یافتن اعمال انسان در جهان دیگر به ماده دیگر امری ممکن و قابل قبول است، در نتیجه علم تجربی نیز به گونه ای تجسم اعمال را تایید می کند. در پایان، یادآور می شویم که اعتقاد به تجسم اعمال با وجود پاره ای پاداشها یا کیفرهای قراردادی که متناسب با نوع اعمال و بر اساس علم و حکمت الهی مقرر گردیده است، منافات ندارد؛ زیرا اگر از هرگونه پیش داوری بپرهیزیم و صرفا با استناد به آیات قرآن و روایات در این باره داوری کنیم، باید هر دو گونه پاداش و کیفر را پذیرا باشیم.چنانکه اعتقاد به تجسم اعمال با مسئله شفاعت که از ضروریات شریعت اسلام است نیز منافات ندارد؛ زیرا همان گونه که در این جهان قوانین الهی از طریق اسباب و علل ویژه عمل می کنند، در سرای آخرت نیز چنین است و هیچ اشکالی ندارد که شفاعت به عنوان یک علت و سبب قوی تر، در موارد خاص تجسم اعمال غلبه نماید، همان گونه که اسباب و علل طبیعی نیز گاهی یکدیگر را خنثی می سازند.به عبارت دیگر: همان گونه که توبه قبل از فرا رسیدن مرگ، مانع از تجسم و تمثل گناه در سرای دیگر می شود، شفاعت نیز در جهان دیگر از موانع تجسم عمل به شمار می رود.
هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم به نام سوره قیامت نام گرفته که روز رستاخیز عمومی است
«قیامت» نام رستاخیز عمومی ( معاد ) است؛ روزی که همه از گورها برخاسته، به سوی محشر و سرنوشت ابدی خویش در بهشت یا دوزخ رهسپار می شوند. در نخستین آیه این سوره به قیامت سوگند یاد شده است و آن روز را به بشر یادآوری می کند. نام سوره نیز از همین آیه گرفته شده است.
مطالب این سوره
همانگونه که بیان شد، مطالب این سوره پیرامون مساله قیامت کبری دور می زند، نخست از وقوع روز قیامت خبر می دهد، و در مرحله دوم آن روز را یک بار با ذکر چند نشانه، و بار دیگر با اجمالی از سرگذشت انسان در آن روز توصیف می کند، و خبر می دهد که اولین قدم در سیر به سوی قیامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدلال بر قدرت خدای تعالی بر اعاده عالم ختم نموده، اثبات می کند همانطور که خدای تعالی بر خلقت نخستین عالم قادر بود، همچنین بر خلقت بار دوم آن، که همان قیامت است قادر است. گفته شده: این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مکه نازل شده است.
ویژگی های سوره قیامت
۱. چهل آیه به عدد کوفی ، ۳۹ آیه به عدد دیگر مکتب ها، ۱۶۴ یا ۱۹۹ کلمه و ۶۵۲ یا ۶۷۵ حرف دارد.۲. در ترتیب نزول ، سی و یکمین و در قرآن کریم هفتاد و پنجمین سوره است.۳. پس از سوره قارعه و پیش از سوره همزه ، پیش از هجرت در مکه نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد. ۴. از نظر حجم، از سوره های مفصل و از گروه طوال آن به شمار می آید که بخشی از یک حزب قرآن را در برگرفته است.۵. یازدهمین سوره دارای سوگند است.۶. گفته شده آیه ۱۶ این سوره با آیه ۶ سوره اعلی نسخ شده است.
موضوعات سوره
...
سوره قیامت هفتاد و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.
سوره قیامت در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب مصحف هفتاد و پنجمین سوره و در ترتیب نزول سی و یکیمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره قارعه و پس از آن سوره همزه نازل شده است.
قاریان کوفه که در رأس آنان امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّلام است. عدد آیات این سوره را چهل و دیگران سی و نه دانسته اند. قرّاء کوفه در آیه «لتعجل به» اختلاف کرده اند.
ابی بن کعب از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت نموده که هر که سوره قیامت را قرائت کند من و جبرئیل برای او در روز قیامت گواهی می دهیم که او ایمان به روز قیامت داشته، می آید در حالی که چهره اش بر افروختگی و زیبایی بر صورتهای مردم در روز قیامت دارد.
ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود هر که ادامه دهد قرائت سوره (لا اقسم) را و عمل به آن نماید خداوند آن را در روز قیامت با او در قبرش بر انگیزد در بهترین و زیباترین صورتها که او را بشارت داده و بخندد در روی او تا از صراط و میزان بگذرد.
بیان این سوره پیرامون مساله قیامت کبری دور می زند، نخست از وقوع روز قیامت خبر می دهد، و در مرحله دوم آن روز را یک بار با ذکر چند نشانه، و بار دیگر با اجمالی از سرگذشت انسان در آن روز توصیف می کند، و خبر می دهد که اولین قدم در سیر به سوی قیامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدلال بر قدرت خدای تعالی بر اعاده عالم ختم نموده، اثبات می کند همانطور که خدای تعالی بر خلقت نخستین عالم قادر بود همچنین بر خلقت بار دوم آن، که همان قیامت است قادر است
یکی از توقف گاه های قیامت، «موقف شهادت» است که در این توقف گاه، شاهدان بر اعمال انسان گواهی می دهند.
وجود شاهدان قیامت در تربیت و سازندگی انسان مؤثّر است؛ زیرا او می داند که آن چه را در دنیا انجام می دهد، بی کم و کاست به پایش می نویسند و شاهدان معتبری برایش می آورند.
اقسام شاهدان قیامت
گواهان بنابر آیات و روایات، متعدّدند و با شهادت آن ها، راه عذر و انکار بر انسان بسته می شود.
← خداوند
شرط شهادت آن است که شاهد، نخست عمل را ببیند و به آن علم بیابد و آن گاه بر اساس دیده ها گواهی دهد.این نشان می دهد که شاهدان قیامت، در دنیا ناظر اعمال بندگان اند وگرنه شهادت آنها وجهی نداشت.در این که خداوند همواره شاهد اعمال آدمی است، شکی نیست؛ امّا پیامبران و اوصیای آنان (ع) چگونه اعمال همه انسان ها را در دنیا نظاره می کنند؟
← علت آگاه بودن معصومین
...
قیامت آخرین جایی است که امتها برای حسابرسی نزد خداوند حاضر می شوند.
از مجموع آیات درباره امتها برمی آید که انسانها افزون بر حشر و محاسبه فردی دارای حشر و محاسبه جمعی و گروهی و در قالب امّتهای خود خواهند بود. در سوره مبارکه جاثیه تصریح شده که همه امتها به صورت زانو زده که حکایت از زبونی و خواری آنان هنگام محاسبه الهی دارد محشور می گردند و کتاب و نامه عمل به آنان عرضه می شود: «و تَری کُلَّ اُمَّة جاثِیَةً کُلُّ اُمَّة تُدعی اِلی کِتبِهَا الیَومَ تُجزَونَ ما کُنتُم تَعمَلون»
امت در قیامت
قرآن در جایی دیگر بر حشر انسانها با پیشوای خود که تداعی کننده حشر جمعی است تأکید کرده است: «یَومَ نَدعوا کُلَّ اُناس بِاِممِهِم» از جمله رخدادهای روز قیامت برانگیختن شاهد از میان هر امّت است که از آنان به عنوان گواهان بر اعمال بد هر امّت استفاده می شود :«و نَزَعنا مِن کُلِّ اُمَّة شَهیدًا»، «یَومَ نَبعَثُ مِن کُلِّ اُمَّة شَهیدًا» براساس برخی از روایات پیامبران و اولیای الهی به عنوان گواهان بر هر امّت برانگیخته خواهند شد :«و جِئنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهیدا» از سوی دیگر به اذعان قرآن، خداوند در قیامت سردمداران کفر و فسق را که باعث گمراهی امّت خود شده اند برای محاجّه و نشان دادن ذلت و شدت عذاب آنان برمی انگیزاند:«و یَومَ نَحشُرُ مِن کُلِّ اُمَّة فَوجًا مِمَّن یُکَذِّبُ بِایتِنا» در جایی دیگر از امّت به شیعه و گروه تعبیر و تصریح شده که از میان هر گروه آن که از همه بیش تر در برابر خدا کبر و گردنکشی داشته برانگیخته خواهد شد: «ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن کُلِّ شیعَة اَیُّهُم اَشَدُّ عَلَی الرَّحمنِ عِتیّا» و سرانجام قرآن از فرجام بد و جهنمی شدن بسیاری از امّتهای پیشین خبر، می دهد در حالی که به سان رفتار دنیایی خود حتی در جهنم یکدیگر را لعن می کنند و ناسزا می گویند. به آنان به هنگام مرگ خطاب می شود که به جمع دوستان دوزخی خود اعم از جن و انس وارد شوید:«قالَ ادخُلوا فی اُمَم قَد خَلَت مِن قَبلِکُم مِنَ الجِنِّ والاِنسِ فِی النّارِ کُلَّما دَخَلَت اُمَّةٌ لَعَنَت اُختَها» در برابر، امتهایی که به فوز و سعادت اخروی نایل آمده اند کینه از دلهایشان زدوده و با کمال دوستی و برادری نسبت به یکدیگر در بهشت از نعمتهای خداوند بهره مند می شوند: «اُولئِکَ اَصحبُ الجَنَّةِ هُم فیها خلِدون و نَزَعنا ما فی صُدورِهِم مِن غِلّ تَجری مِن تَحتِهِمُ الاَنهرُ»


قیامت در دانشنامه ویکی پدیا

قیامت
قیامت به دو معنا می باشد:
رستاخیز به معنی روز حساب.
قیامة نام یکی از سوره های قرآن.
«قیامت» آلبومی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا آناستازیا است که در ۲ مه ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-05-۰۲) منتشر شد.
«چیزهای ناچیز احمقانه»
پخش: ۴ آوریل ۲۰۱۴
این آلبوم در چارت های هلند، آلمان، بریتانیا، سوئیس جزو ده آلبوم اول قرار گرفت.
«Staring at the Sun»
پخش: ۲۵ اوت ۲۰۱۴
قیامت به دو معنا می باشد:
رستاخیز به معنی روز حساب.
قیامة نام یکی از سوره های قرآن.
سورهٔ قیامة سورهٔ ۷۵ام قرآن است، دارای ۴۰ آیه است، و سوره ای مکی است. همانند نام این سوره، محتوای آن پیرامون معاد و روز قیامت است: ابتدا اشراط الساعه، نشانه های بروز قیامت، را بیان می کند و حال نیکوکاران و بدکاران را توصیف می کند. سپس لحظات انتقال افراد از این دنیا به جهان آخرت را توصیف کرده و ارتباط هدف از خلقت انسان را با معاد بیان می کند.
قیامت: شهر تحت تهدید (به هندی: Qayamat: City Under Threat) فیلمی محصول سال ۲۰۰۳ و به کارگردانی هری باوجا است. در این فیلم بازیگرانی همچون اجی دیوگن، سونیل شتی، سانجای کاپور، ارباز خان، ایشا کوپیکار، ریا سن، نیها دوپیا، آشیش چادهاری، چانکی پاندی ایفای نقش کرده اند.
قیامت عشق فیلمی به کارگردانی و نویسندگی هوشنگ حسامی ساختهٔ سال ۱۳۵۲ است.
«از قیامت به قیامت» (هندی: Qayamat Se Qayamat Tak) فیلمی هندی در سبک رمانتیک است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به عامر خان، جوهی چاولا و آلوک نات اشاره کرد.
شطرنج با ماشین قیامت، رمانی است از حبیب احمدزاده در مورد جنگ ایران و عراق.
این کتاب در سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با قیامت

قیامت در جدول کلمات

از نام های قیامت در قرآن کریم
یوم الدین

قیامت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی قیامتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قیامت در جدول   • قیامت چیست   • نشانه های روز قیامت   • اهنگ قیامت   • قیامت چگونه است   • معنی قیامت   • روز قیامت اپارات   • قیامت در قرآن   • مفهوم قیامت   • تعریف قیامت   • معرفی قیامت   • قیامت یعنی چی   • قیامت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قیامت
کلمه : قیامت
اشتباه تایپی : rdhlj
آوا : qiyAmat
نقش : اسم
عکس قیامت : در گوگل


آیا معنی قیامت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )