برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1133 100 1

قیام صاحب الزنج

قیام صاحب الزنج در دانشنامه اسلامی

قیام صاحب الزنج
قیام صاحب الزنج، قیام به رهبری علی بن محمد معروف به صاحب الزنج، که در بصره آغاز و پس از ۱۴ سال با قتل وی سرکوب شد.
قیام زنگیان در قرن سوم هجری از قیام های گسترده و بلند مدت دوران عباسیان است که رهبری آن را مردی بنام "علی بن محمد" معروف به "صاحب الزنج" به عهده داشت. کلمه "زنج" معرب "زنگ" است و صاحب الزنج از حیث قیادت و رهبری زنگیان به این نام خوانده می شد.
وجه تسمیه
زنگیان غلامان سیاهی بودند که از زنگبار می آمدند و در مقایسه با غلامان سفید به سختی زندگی می کردند. کارهای سخت به آنان واگذار می شد و در تربیت و رفاه شان کوششی به عمل نمی آمد.
ممتحن، حسینعلی، نهضت صاحب الزنج، چاپ اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۶، ص۱۸۱- ۱۸۰.
اسم اصلی رهبر قیام زنگیان، علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن علی بن حسن بن علی (علیه السّلام) از خاندان اهل بیت (علیهم السّلام) می باشد.
مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ترجمۀ، ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ج۲، ص۵۹۵.
...
قیام صاحب الزنج
سال های پایانی طاهریان و آغاز دوره صفاری، بصره و بخشی از خوزستان، صحنه شورش بزرگی بود که پانزده سال ادامه داشت.این شورش که آن را شورش زنگیان نام نهاده اند، در اصل بر دوش سیاهانی بود که به عنوان برده در آن نواحی به کار کشاورزی مشغول بودند.رئیس آنها، که به صاحب الزنج شهرت یافت، خود را فردی علوی خوانده و از نسل زید بن علی بن الحسین (ع) معرفی می کرد، اما منابع تاریخی که همگی با شورش وی مخالفند، او را عربی از قبیله عبد القیس دانسته اند.برخی نیز او را یک ایرانی شاید عرب ایرانی شده اهل ری دانسته اند .به هر روی او را علی بن محمد بن عبد الرحیم می خواندند.
محل قیام وی شهر بصره و سال شروع کار او 255 هجری است.او مردی شاعر و ادیب بود و به همین دلیل توانست با زبان رسای خود، یاران فراوانی را فراهم آورد.قیام وی، به هیچ روی، قیامی شیعی نبوده و روش او در کشتار مردمان، و نیز برخی از عقاید او، حکایت از عقایدی مشابه عقاید و رفتار خوارج داشت.با این حال، اطلاعات کافی درباره آیین او در دست نبوده و شورش او هم، نه یک شورش مذهب ...

ارتباط محتوایی با قیام صاحب الزنج

قیام صاحب الزنج را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قیام صاحب الزنج   • مفهوم قیام صاحب الزنج   • تعریف قیام صاحب الزنج   • معرفی قیام صاحب الزنج   • قیام صاحب الزنج چیست   • قیام صاحب الزنج یعنی چی   • قیام صاحب الزنج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قیام صاحب الزنج
کلمه : قیام صاحب الزنج
اشتباه تایپی : rdhl whpf hgck[
عکس قیام صاحب الزنج : در گوگل

آیا معنی قیام صاحب الزنج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )