برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قیصده سرای دربار غزنوی

قیصده سرای دربار غزنوی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم ۱۱
فرخی سیستانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قیصده سرای دربار غزنوی   • مفهوم قیصده سرای دربار غزنوی   • تعریف قیصده سرای دربار غزنوی   • معرفی قیصده سرای دربار غزنوی   • قیصده سرای دربار غزنوی چیست   • قیصده سرای دربار غزنوی یعنی چی   • قیصده سرای دربار غزنوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قیصده سرای دربار غزنوی
کلمه : قیصده سرای دربار غزنوی
اشتباه تایپی : rdwni svhd nvfhv yck,d
عکس قیصده سرای دربار غزنوی : در گوگل

آیا معنی قیصده سرای دربار غزنوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )