انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 917 100 1

معنی قی کردن در لغت نامه دهخدا

قی کردن. [ ق َ / ق ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خورده را از دهان بیرون آوردن. استفراغ کردن. برگرداندن مواد غذایی و مواد مترشح داخل معده از دهان به خارج. علت قی کردن مربوط به فشاری است که بواسطه ٔ انقباض عضله ٔ حجاب حاجز و عضلات شکم روی کیسه ٔ معده وارد می آید و محتوی آن را به دهان برمیگرداند در این موقع باب المعده کاملاًبسته شده و فم المعده باز است. بهنگام قی کردن راه حنجره و سوراخهای عقب بینی مانند موقع بلع بسته می شود. استفراغ یک عمل انعکاسی است که دارای چند راه حسی و یک مرکز و چند راه حرکتی است. راههای حسی قی کردن عبارتند از: 1 - تحریک قسمتهای ابتدایی حنجره و قاعده ٔ زبان و حلق که عصب آن هم به آنجاها منتهی می شود. 2 - تحریک شاخه های عصب دهم که بمعده ختم میگردد. سولفات دوکوئیور که یک مقیی قوی است شاخه های انتهایی عصب دهم را تحریک میکند و موجب استفراغ میشود، ولی اگردو عصب دهم را ببریم دیگر سولفات دوکوئیور موجب استفراغ نخواهد شد. 3 - تحریک روده ها بطوری که تزریق یک محلول اسید در روده ٔ باریک سبب استفراغ میشود (عصب دهم در امراض جهاز هاضمه ، مانند ورق صفاق و ورم آپاندیس تحریک شده و موجب استفراغ میگردد). پس بطور کلی انعکاس قی کردن دارای راه حسی اصلی است یکی از عصب نهم و دیگری راه عصب دهم. مرکز استفراغ در بصل النخاع واقع است ، از راههای حرکتی استفراغ عصب فرنیک است که بعضله ٔ حجاب حاجز ختم می شود و دیگر اعصاب بخصوص عضلات زفیری شکم یعنی شاخه های پنج عصب آخری بین دنده یی است. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی قی کردن به فارسی

قی کردن
( مصدر ) خورده را از دهان بیرون آورده استفراغ کردن . توضیح برگرداندن مواد غذایی و مواد مترشح داخل معده از دهان بخارج . علت قی کردن مربوط به فشاری است که به وسیله انقباض عضله حجاب حاجز و عضلات شکم روی کیسه معده وارد می آید و محتوی آن را بدهان بر می گرداند در این موقع باب المعده کاملا بسته شده و فم المعده باز است . به هنگام قی کردن راه حنجره و سوراخهای بینی مانند موقع بلع بسته می شود . استفراغ یک عمل انعکاسی است که دارای چند راه حسی و یک مرکز و چند راه حرکتی است . راههای حسی قی عبارتند از : ۱ - تحریک قسمتهای ابتدای حنجره و قاعده زبان و حلق که عصب نهم بانجاها منتهی می شود ۲ - تحریک شاخه های عصب دهم که به معده ختم می گردد ( سولفات دوکوئیور موجب استفراغ می شود ولی اگر دو عصب دهم را ببریم دیگر سولفات دو کوئیور موجب استفراغ نخواهد شد ) . ۳ - تحریک روده ها به طوری که تزریق یک محلول اسید در روده باریک سبب استفراغ می شود ( عصب دهم در امراض جهاز هاضمه مانند ورم صفاق و ورم آپاندیس تحریک شده و موجب استفراغ می گردد ) پس به طور کلی انعکاس قی کردن دارای دو راه حسی اصلی است : یکی راه عصب نهم و دیگری راه عصب دهم . مرکز استفراغ در بصل النخاع واقع است . از راههای حرکتی استفراغ عصب فرنیک است که به عضله حجاب حاجز ختم میشود ودیگر اعصاب مخصوص زفیری شکم یعنی شاخه ای پنج عصب آخری بین دنده یی است استفراغ .

معنی قی کردن در فرهنگ معین

قی کردن
(قَ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) استفراغ کردن .

معنی قی کردن به انگلیسی

regurgitate (فعل)
بر گرداندن ، برگشتن ، قی کردن
eructate (فعل)
اروغ زدن ، قی کردن ، باشدت بیرون انداختن
spew (فعل)
فوران کردن ، قی کردن ، با فشار خارج کردن ، بخارج ریختن
cat (فعل)
شلاق زدن ، قی کردن ، شلاق لنگر برداشتن
vomit (فعل)
بر گرداندن ، قی کردن ، استفراغ کردن ، هراشیدن
retch (فعل)
قی کردن ، اوغ زدن
throw up (فعل)
قی کردن ، بلند کردن ، کناره گیری کردن از

معنی کلمه قی کردن به عربی

قی کردن
قطة , قيي
حرر
عظ

قی کردن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی قی کردننام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اماله كردن چيست   • قي كردن چشم   • روش قي كردن   • قي كردن روزه دار   • قي كردن چيست روزه   • آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل میکند؟   • چگونه قی کنیم   • استفراغ عمدی   • معنی قی کردن   • مفهوم قی کردن   • تعریف قی کردن   • معرفی قی کردن   • قی کردن چیست   • قی کردن یعنی چی   • قی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قی کردن
کلمه : قی کردن
اشتباه تایپی : rd ;vnk
عکس قی کردن : در گوگل


آیا معنی قی کردن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )