برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1135 100 1

كتاب المكاسب

كتاب المكاسب در دانشنامه اسلامی

کتاب المکاسب تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری (م 1281 ق)،
کتاب المکاسب یکی از مهم ترین کتب فقهی استدلالی و از بهترین و معروف ترین تألیفات شیخ اعظم انصاری (قده) و حاصل عمر و خلاصۀ افکار این فقیه الهی می باشد.
از زمان نگارش این کتاب به دلیل نحوۀ ورود به مباحث فقهی و کیفیت استدلال بی نظیرش مدار دروس در دورۀ سطح و محور بحث درس خارج فقه تجارت بوده و به همین دلیل شروح و حواشی متعددی بر آن زده شده است که مهم ترین آنها حواشی:
- آخوند خراسانی (م 1329 ق)،
- سید محمد کاظم یزدی (م 1337 ق)،
- میرزا علی ایروانی (م 1354 ق)،
مؤلف این کتابف شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری (م ۱۲۸۱ ق). کتاب المکاسب یکی از مهم ترین کتب فقهی استدلالی و از بهترین و معروف ترین تالیفات شیخ اعظم انصاری (قده) و حاصل عمر و خلاصۀ افکار این فقیه الهی می باشد.
از زمان نگارش این کتاب به دلیل نحوۀ ورود به مباحث فقهی و کیفیت استدلال بی نظیرش مدار دروس در دورۀ سطح و محور بحث درس خارج فقه تجارت بوده و به همین دلیل شروح و حواشی متعددی بر آن زده شده است که مهم ترین آنها حواشی: - آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق)، - سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (م ۱۳۳۷ ق)، - میرزا علی ایروانی (م ۱۳۵۴ ق)، - آقا رضا همدانی (م ۱۳۲۲ ق)، - شیخ محمد حسین اصفهانی (م ۱۳۶۱ ق)، - میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸ ق)، - آقا ضیاء الدین عراقی (م ۱۳۶۱ ق)، و محقق نائینی (م ۶۳۵۵ ق) است. اهمیت این حواشی به قدری است که محققین در زمینۀ فقه معاملات از مراجعه به کتب این بزرگان بی نیاز نیستند. بر کسی که از تاریخچۀ ادوار مباحث فقهی اطلاع داشته باشد پوشیده نیست که تالیفات شیخ اعظم از نظر عمق مطالب و دقت بی نظیر و وسعت تتبع و تحقیق در عین قلمی روان و بیانی سهل، در تاریخ فقه دیده نشده است، بخصوص کتاب المکاسب در بین تالیفات وی سرآمد آنان است. احاطۀ وی به اقوال متقدمین و متاخرین موجب این شده که آراء مختلف را در موضوعات و مسائل معین جمع آوری نمود ...

كتاب المكاسب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی كتاب المكاسب   • مفهوم كتاب المكاسب   • تعریف كتاب المكاسب   • معرفی كتاب المكاسب   • كتاب المكاسب چیست   • كتاب المكاسب یعنی چی   • كتاب المكاسب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی كتاب المكاسب
کلمه : كتاب المكاسب
اشتباه تایپی : كjhf hglكhsf
عکس كتاب المكاسب : در گوگل

آیا معنی كتاب المكاسب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )