برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

لازمه

/lAzeme/

مترادف لازمه: بایسته، مستلزم، مقرون، ملازم، همراه، مقتضی

معنی لازمه در لغت نامه دهخدا

لازمة. [ زِ م َ ] (ع ص ، اِ) مؤنث لازم. مقتضی : لازمه ٔ این کار اینست که... لازمه ٔ این گفته یا این فعل فلان است.

معنی لازمه به فارسی

لازمه
مونث لازم، لوازم جمع
( اسم ) ۱- مونث لازم . ۲- مقتضی : لازم. این گفته آنست که ... ۳- مقرون همراه : و از اتفاقات حسنه که لازم. این دولت روز افروزنست بر سر آن قله درختی بر آمده بود...

معنی لازمه در فرهنگ معین

لازمه
(زِ مِ) [ ع . لازمة ] (اِفا.) ۱ - مؤنث لازم . ۲ - مقتضی . ۳ - مقرون ، همراه .

معنی لازمه در فرهنگ فارسی عمید

لازمه
۱. آنچه وجودش برای بودن چیزی یا پدید آمدن وضعیتی مورد نیاز است.
۲. (صفت) [قدیمی] = لازم

لازمه در جدول کلمات

چیزی که لازمه چیز دیگر است
مستلزم
چیزی که لازمه چیز دیگری است
مستلزم

معنی لازمه به انگلیسی

requisite (اسم)
احتیاج ، لازمه ، شرط لازم ، چیز ضروری
prerequisite (اسم)
شرط قبلی ، پیش نیاز ، لازمه ، شرط لازم ، لازمه امری

لازمه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
لازم = نیاز / نیازمندی
لازمه = پیشنیاز
عباس احمدی
نمونه‌ای برای برابر پارسی:
لازمه‌ی روشنیِ هوا، طلوع آفتاب است.
برابر پارسی: طلوع آفتاب، پیش‌نیازِ روشنی هوا است، یا پیش‌نیازِ روشنی هوا، طلوع آفتاباست.

نمونه‌ای دیگر:
لازمه‌ی ب، الف است.
برابر پارسی: الف، پیش‌نیاز ب است، یا پیش‌نیازِ ب، الف است.

سیدحسین اخوان بهابادی
شرط انجام کار یا درستی یک چیز که دارای دو ویژگی مقدم بودن و ضروری بودن است. مثال لازمه ی نماز طهارت است.
سیدحسین اخوان بهابادی
آقای عباس احمدی اصلاح بفرمائید لازمه‌ی روشنیِ هوا، طلوع آفتاب است و نیز لازمه ی ب، الف است که عبارات پارسي شما که درست است درست بماند.
عباس احمدی
آقای سیدحسین اخوان بهابادی، سپاس! پیشنهاد شما جایگزین شد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لازمه   • مفهوم لازمه   • تعریف لازمه   • معرفی لازمه   • لازمه چیست   • لازمه یعنی چی   • لازمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لازمه
کلمه : لازمه
اشتباه تایپی : ghcli
آوا : lAzeme
نقش : اسم
عکس لازمه : در گوگل

آیا معنی لازمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )