برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1274 100 1

لاف و گزاف

معنی لاف و گزاف در لغت نامه دهخدا

لاف و گزاف. [ ف ُ گ َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) خودستائی و مبالغه در امری. لاف و لام.

معنی لاف و گزاف به فارسی

لاف و گزاف
( اسم ) ۱- خودستایی . ۲- دعوی باطل .

معنی لاف و گزاف در فرهنگ معین

لاف و گزاف
(فُ گَ) (اِمر.) سخنان بیهوده ، ادعای بی اصل .

لاف و گزاف در جدول کلمات

لاف و گزاف
طامات, بلوف

معنی لاف و گزاف به انگلیسی

flam (اسم)
حقه ، لاف و گزاف ، بامبول

لاف و گزاف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لاف و گزاف در جدول   • به فریاد رسیدن در حل جدول   • ساز دمیدنی در حل جدول   • رشته کوهی در آلمان در حل جدول   • رشته کوهی در المان در حل جدول   • یشت در حل جدول   • رشته کوهی در المان در جدول   • رشته کوهی در آلمان درحل جدول   • مفهوم لاف و گزاف   • تعریف لاف و گزاف   • معرفی لاف و گزاف   • لاف و گزاف چیست   • لاف و گزاف یعنی چی   • لاف و گزاف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لاف و گزاف
کلمه : لاف و گزاف
اشتباه تایپی : ght , 'cht
عکس لاف و گزاف : در گوگل

آیا معنی لاف و گزاف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )